Použití funkce Rychlé přepínání uživatelů v systému Windows XP

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 279765 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

V systému Microsoft Windows XP se může k počítači přihlásit více uživatelských účtů současně, je-li povolena funkce Rychlé přepínání uživatelů. Tento článek popisuje, jak povolit a používat tuto funkci. Pomocí funkce Rychlé přepínání uživatelů mohou uživatelé přepínat mezi relacemi, aniž by museli ukončit systém Windows, programy atd. Uživatel A je například přihlášen a prochází Internet, uživatel B se chce přihlásit ke svému uživatelskému účtu a zkontrolovat si e-mailový účet. Uživatel A může ponechat své programy spuštěné, zatímco se uživatel B přihlásí a zkontroluje si e-mailový účet. Uživatel A se pak může vrátit ke své relaci, kde budou programy stále spuštěny.

Funkce Rychlé přepínání uživatelů je povolena ve výchozím nastavení systému Windows XP Home Edition a Professional v počítačích s pamětí RAM větší než 64 megabajtů (MB). Tato funkce však není k dispozici v počítačích s operačním systémem Windows XP Professional, které jsou součástí síťové domény.


Povolení či zakázání Rychlého přepínání uživatelů

Poznámka: Chcete-li povolit funkci Rychlé přepínání uživatelů, musíte zároveň povolit možnost Zobrazovat úvodní obrazovku. Tuto funkci nelze použít, je-li počítač členem domény. Chcete-li povolit Rychlé přepínání uživatelů:
 1. Přihlaste se k počítači jako správce.
 2. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Ovládací panely a pak klepněte na položku Uživatelské účty.
 3. Klepněte na položku Změnit způsob přihlašování a odhlašování uživatelů.
 4. Pokud není zaškrtnuto políčko Zobrazovat úvodní obrazovku, klepnutím ho zaškrtněte.

  POZNÁMKA: Políčko Používat rychlé přepínání uživatelů nebude k dispozici, dokud klepnutím nezaškrtnete políčko Zobrazovat úvodní obrazovku.
 5. Klepnutím zaškrtněte políčko Používat rychlé přepínání uživatelů a potom klepněte na tlačítko Použít. Ukončete nástroj Uživatelské účty.

Přepnutí uživatelů ze Správce úloh

Když uživatel klepne na možnost Přepnout uživatele, počítač přepne zpět na úvodní obrazovku. Aktuální relace uživatele zůstane aktivní a k počítači se může přihlásit další uživatel a používat jej. Příkaz Přepnout uživatele lze spustit kterýmkoli z následujících způsobů:
 • Klepněte na tlačítko Start, pak na příkaz Odhlásit a nakonec na tlačítko Přepnout uživatele.
 • Otevřete Správce úloh (CTRL+ALT+DELETE) a potom v nabídce Vypnout klepněte na příkaz Přepnout uživatele.
 • Podržte stisknutou klávesu Windows a stiskněte klávesu L.

Přepnutí uživatelů ze standardní obrazovky přihlášení

 1. Klepněte na tlačítko Start, pak na příkaz Odhlásit a nakonec na tlačítko Přepnout uživatele. Na přihlašovací obrazovce systému Windows XP se zobrazí počet spuštěných programů jednotlivých uživatelů pod daným uživatelským jménem.
 2. Klepněte na uživatele, na kterého chcete přepnout.
 3. Zadejte heslo a pak se klepnutím na tlačítko se šipkou přihlaste k počítači.

Správa relací ostatních uživatelů

Pokud máte oprávnění správce, můžete odhlásit ostatní uživatele od počítače a tím uvolnit systémové prostředky. Můžete jim také ze své relace poslat zprávu. Postup:
 1. Spusťte Správce úloh (CTRL+ALT+DELETE).
 2. Na kartě Uživatelé klepněte na jméno uživatele, kterého chcete odhlásit nebo mu poslat zprávu.
 3. Klepněte na příkaz Odhlásit, pokud chcete odhlásit uživatele od počítače, nebo klepněte na příkaz Odeslat zprávu, pokud chcete uživateli poslat zprávu.

Odstraňování potíží

Pokud je povolena funkce Soubory offline, nemůžete zároveň používat funkci Rychlé přepínání uživatelů. Pokusíte-li se povolit funkci Rychlé přepínání uživatelů, když klepnete na příkaz Změnit způsob přihlašování a odhlašování uživatelů, může se zobrazit následující chybová zpráva:
Funkci Rychlé přepínání uživatelů nelze povolit, pokud je povolena funkce Soubory offline.
Pokud chcete změnit nastavení souborů Offline, klepněte na tlačítko OK.
Chcete-li tento problém vyřešit, zakažte funkci Soubory offline.
 1. Jestliže se zobrazí uvedená chybová zpráva, klepněte na tlačítko OK: Zobrazí se dialogové okno Nastavení souborů offline.
 2. Klepnutím zrušte zaškrtnutí políčka Povolit soubory offline a klepněte na tlačítko OK.

  POZNÁMKA: Pokud nejste připojeni k síti, již nebude možné pracovat se soubory a programy uloženými v síti.
Váš počítač může pracovat pomaleji než očekáváte. Pokud necháte více programů spuštěných při přepínání uživatelů, může počítač pracovat pomaleji než obvykle. Tento problém lze řešit tím, že před přepínáním uživatelů ukončíte některé programy.

Ostatní uživatelé mohou vypnout počítač, zatímco programy zůstanou spuštěné. Když přepínáte uživatele, další uživatel může vypnout počítač. Pokud má přihlášený uživatel spuštěny nějaké programy, budou při vypnutí počítače ukončeny a může dojít ke ztrátě dat. Lze tomu zabránit uložením práce před přepnutím uživatelů.


Odkazy

Další informace o tomto tématu získáte klepnutím na některý z následujících odkazů:


Vlastnosti

ID článku: 279765 - Poslední aktualizace: 16. června 2006 - Revize: 1.3
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Klíčová slova: 
kbenv kbhowtomaster KB279765

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com