JAK: Korzystanie z funkcji szybkiego przełączania użytkowników w systemie Windows XP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 279765 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL279765
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Po włączeniu funkcji szybkiego przełączania użytkowników w systemie Microsoft Windows XP do komputera może zalogować się jednocześnie wiele kont użytkowników. W tym artykule opisano sposób włączania i używania tej funkcji. Dzięki szybkiemu przełączaniu użytkowników można przełączać się między sesjami bez konieczności zamykania systemu Windows, programów itd. W sytuacji przykładowej Użytkownik A zalogował się i przegląda strony internetowe, a Użytkownik B chce się zalogować w tym samym czasie do swojego konta użytkownika w celu sprawdzenia zawartości skrzynki poczty e-mail. Użytkownik A, udostępniając komputer Użytkownikowi B, nie musi zamykać uruchomionych programów. Po sprawdzeniu zawartości konta e-mail i wylogowaniu się Użytkownika B, Użytkownik A może do nich powrócić i będą one nadal uruchomione.

Funkcja szybkiego przełączania użytkowników jest domyślnie włączona w systemach Windows XP Home Edition i Professional na komputerach wyposażonych w co najmniej 64 megabajty (MB) pamięci RAM. Jest ona jednak niedostępna na komputerach z systemem Windows XP Professional, które stanowią część sieci domeny.


Włączanie i wyłączanie funkcji szybkiego przełączania użytkowników

Uwaga: Aby włączyć funkcję szybkiego przełączania użytkowników, należy również włączyć opcję Użyj ekranu powitalnego. Ta funkcja jest niedostępna na komputerze, który jest członkiem domeny. Aby włączyć szybkie przełączanie użytkowników:
 1. Zaloguj się do komputera jako administrator.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij polecenie Konta użytkowników.
 3. Kliknij przycisk Zmień sposób logowania lub wylogowywania użytkowników.
 4. Jeśli nie wybrano jeszcze opcji Użyj ekranu powitalnego, kliknij, aby zaznaczyć to pole wyboru.

  UWAGA: Pole wyboru Użyj szybkiego przełączania użytkowników jest dostępne dopiero po zaznaczeniu pola wyboru Użyj ekranu powitalnego.
 5. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Użyj szybkiego przełączania użytkowników, a następnie kliknij przycisk Zastosuj opcje. Zamknij narzędzie Konta użytkowników.

Przełączanie użytkowników z Menedżera zadań

Po zainicjowaniu opcji Przełącz użytkownika zostanie ponownie wyświetlony ekran powitalny. Sesja użytkownika pozostanie aktywna, a do komputera będzie mógł się zalogować inny użytkownik. Polecenie Przełącz użytkownika można wywołać w jeden z następujących sposobów:
 • Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wyloguj, a następnie kliknij przycisk Przełącz użytkownika.
 • Otwórz Menedżera zadań (CTRL+ALT+DELETE), a następnie kliknij polecenie Przełącz użytkownika w menu Zamknij.
 • Przytrzymaj wciśnięty klawisz systemu Windows, a następnie naciśnij klawisz L.

Przełączanie użytkowników ze standardowego ekranu logowania

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wyloguj, a następnie kliknij przycisk Przełącz użytkownika. Pojawi się ekran logowania systemu Windows XP, na którym zostaną wyświetlone nazwy poszczególnych użytkowników razem z liczbą uruchomionych przez nich programów.
 2. Kliknij nazwę użytkownika, do którego konta chcesz się przełączyć.
 3. Wpisz hasło, a następnie kliknij przycisk strzałki, aby się zalogować do komputera.

Zarządzanie sesjami innych użytkowników

Dzięki uprawnieniom administracyjnym można wylogować innych użytkowników komputera, zwalniając w ten sposób zasoby systemowe, a następnie wysłać im komunikat ze swojej sesji. Aby to wykonać:
 1. Otwórz Menedżera zadań (CTRL+ALT+DELETE).
 2. Na karcie Użytkownicy kliknij nazwę użytkownika, którego chcesz wylogować lub któremu chcesz wysłać komunikat.
 3. Kliknij przycisk Wyloguj, aby wylogować użytkownika z komputera, lub kliknij przycisk Wyślij komunikat, aby wysłać mu komunikat.

Rozwiązywanie problemów

Funkcja szybkiego przełączania użytkowników nie może być używana po włączeniu opcji Pliki trybu offline. Przy próbie włączenia funkcji szybkiego przełączania, po kliknięciu przycisku Zmień sposób logowania lub wylogowywania użytkowników, może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Nie można użyć szybkiego przełączania użytkowników, ponieważ aktualnie jest włączona opcja Pliki trybu offline.
Aby wprowadzić zmiany w ustawieniach Plików trybu offline, kliknij przycisk OK.
Aby rozwiązać ten problem, wyłącz opcję Pliki trybu offline:
 1. Po pojawieniu się poprzedniego komunikatu o błędzie kliknij przycisk OK. Pojawi się okno Ustawienia plików trybu offline.
 2. Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Włącz pliki trybu offline, a następnie kliknij przycisk OK.

  UWAGA: Po odłączeniu od sieci nie będzie już możliwa praca z plikami i programami dostępnymi w sieci.
Komputer może działać wolniej niż się oczekuje. Pozostawiając wiele uruchomionych programów podczas przełączania użytkowników, można zauważyć, że komputer działa wolniej niż zwykle. Aby rozwiązać ten problem, należy przed przełączeniem użytkowników zamknąć niektóre programy.

Chociaż pozostawiono otwarte programy, komputer może zostać wyłączony przez innych użytkowników. Po przełączeniu systemu do konta innego użytkownika, użytkownik ten może wyłączyć komputer. Uruchomione programy, które zostały pozostawione przez zalogowanego użytkownika, zostaną zamknięte podczas wyłączania komputera. Może to spowodować utratę niezapisanych danych. Aby temu zapobiec, należy przed przełączeniem użytkowników zapisać wszystkie niezapisane dane.


Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij jedno z łączy poniżej:

 • 294739 A Discussion About the Availability of the Fast User Switching Feature
 • 294737 Architecture of Fast User Switching

Właściwości

Numer ID artykułu: 279765 - Ostatnia weryfikacja: 27 czerwca 2003 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster kbtool KB279765

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com