Outlook เพิ่มผู้รับไปยังแคชทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2802193 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณเพิ่มผู้รับลงในข้อความอีเมลใหม่ Microsoft Outlook โดยอัตโนมัติขายที่อยู่อีเมลที่สมบูรณ์ คุณสังเกตเห็นว่า หลังจากที่คุณส่งข้อความอีเมลไปยังผู้รับที่ระบุ Outlook ไม่เพิ่มผู้รับเหล่านั้นไปยังแคชทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

สาเหตุ

แคทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติอาจเกิดความเสียหาย เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น Outlook อาจไม่สามารถเพิ่มผู้รับใหม่ไปยังแคชได้ ถ้าไม่มีเพิ่มผู้รับไปยังแคช Outlook ไม่สามารถทำคำแนะนำให้ใช้อยู่อีเมลให้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติ

การแก้ไข

ขั้นแรก ให้แน่ใจว่า มีการเปิดใช้งานคุณลักษณะการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

Outlook 2010
 1. คลิกแฟ้มแล้ว คลิ กตัวเลือก
 2. เลือกแท็บจดหมาย
 3. เลื่อนอยู่ตรงประมาณกลางลงจนกระทั่งคุณเห็นส่งข้อความ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีเลือกกล่องรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติใช้การแนะนำชื่อเมื่อพิมพ์บรรทัดในถึง สำเนา ถึง และสำเนาลับถึง จอสำหรับขั้นตอนนี้จะแสดงที่ด้านล่าง)
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  หน้าจอภาพจากสำหรับขั้นตอนนี้Outlook 2007
 1. คลิกเครื่องมือแล้ว คลิ กตัวเลือก
 2. คลิกการตัวเลือกอีเม ปุ่ม
 3. คลิกปุ่มตัวเลือกอีเมลขั้นสูง
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแนะนำชื่อในขณะที่การดำเนินการ สำเนาถึง และสำเนาลับถึงฟิลด์เลือกกล่อง (จอสำหรับขั้นตอนนี้จะแสดงที่ด้านล่าง)
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  หน้าจอภาพจากสำหรับขั้นตอนนี้ถ้าเปิดใช้งานคุณลักษณะการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ และคุณพบลักษณะการทำงานที่ระบุไว้ในส่วน "อาการ" แคทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติอาจจะเสียหาย แคทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติไม่สามารถซ่อมแซม จะต้องถูกลบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการล้างแคชทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
287623 วิธีการตั้งค่าการเล่นและการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติเก็บใน Outlook
หมายเหตุ ขั้นตอนในบทความนี้ล้างผู้รับทั้งหมดที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ ไปยังแคช

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft Outlook เก็บรักษาแคชชื่อเล่นคำที่ถูกใช้ โดยทั้งสองชื่ออัตโนมัติตรวจสอบลักษณะการทำงานและคุณลักษณะการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ รายการชื่อเล่นถูกสร้างโดยอัตโนมัติเมื่อคุณส่งข้อความอีเมลจาก Outlook

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2802193 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 ตุลาคม 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Outlook 2010
Keywords: 
kbmt KB2802193 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2802193

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com