คำอธิบายของการปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Lync Server 2010 การสนทนากลุ่ม: แบบดั้งเดิมของเลขมีนาคม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2803651 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายการ Microsoft Lync Server 2010 ประเด็นสนทนากลุ่มที่ได้รับการแก้ไขในการปรับปรุงสะสมที่ลงวันที่แบบเดือนมีนาคม
บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงต่อไปนี้:
 • ปัญหาที่แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไข
 • ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการใช้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุง
 • คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หรือไม่หลังจากที่คุณนำแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงไปใช้
 • แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงจะถูกแทนที่ด้วยแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงอื่นใดหรือไม่
 • คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีหรือไม่
 • แฟ้มที่มีอนู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้

คำแนะนำ

การตัดสินค้าจากคลังที่แก้ไขปรับปรุงนี้

ปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาต่อไปนี้:
 • 2796758 ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าร่วมห้องสนทนากลุ่มหลังจากที่คุณเพิ่มผู้ใช้ DG ที่เป็นสมาชิกของห้องสนทนากลุ่มในสภาพแวดล้อมแบบ Lync Server 2010
การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
 • 2670342 คำอธิบายของการปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Lync Server 2010 กลุ่มสนทนา: 2012 กุมภาพันธ์
 • 2514984 คำอธิบายของการปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Lync Server 2010 กลุ่มสนทนา: 2011 พฤศจิกายน
 • 2571550 คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับ Lync Server 2010 กลุ่มสนทนา: 2011 กรกฎาคม
 • 2500447 คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับ Lync Server 2010 กลุ่มสนทนา: 2011 เมษายน

การแก้ไข

รายละเอียดของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง

ที่ แฟ้มต่อไปนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้จากการดาวน์โหลดของ Microsoft ศูนย์:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ MgcServer.msp ตอนนี้
วันที่นำออกใช้: แบบมีนาคม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีสิ่งที่จำเป็นสำหรับการใช้การปรับปรุงนี้

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้ปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่

การปรับปรุงนี้แทนการปรับปรุงการนำออกใช้ก่อนหน้านี้ต่อไปนี้:
2670342 คำอธิบายของการปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Lync Server 2010 กลุ่มสนทนา: 2012 กุมภาพันธ์

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในการปรับปรุง แพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ รีจิสทรี

ข้อมูลการติดตั้งแพคเกจการปรับปรุง

ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้บนแบบ Lync Server 2010 เซิร์ฟเวอร์การสนทนากลุ่ม ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เซิร์ฟเวอร์ Lync 2010 การสนทนากลุ่มลักษณะการทำงานมีการติดตั้ง การกำหนดค่า และทำงานได้อย่างถูกต้อง การ Lync Server 2010 เซิร์ฟเวอร์การสนทนากลุ่มรวมเซิร์ฟเวอร์สถานี เซิร์ฟเวอร์การค้นหา และเซิร์ฟเวอร์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 2. หยุดบริการสถานีและค้นหา
 3. เรียกใช้แฟ้ม MgcServer.msp บนคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่มี role เซิร์ฟเวอร์การสนทนากลุ่มติดตั้ง
 4. เรียกใช้เครื่องมือการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ในการ Lync Server 2010 เซิร์ฟเวอร์การสนทนากลุ่ม โดยใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้

  วิธีที่ 1
  • ที่พร้อมท์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น กด Enter:
   %programfiles%\Microsoft 2010\Group Lync เซิร์ฟเวอร์การสนทนา Server\serverconfigtool.exe /s
  วิธีที่ 2
  • คลิก เริ่มชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่ เครื่องมือการจัดการแล้ว คลิก Microsoft Lync Server 2010 กลุ่มสนทนา.
 5. คลิก ใช่ เมื่อคุณได้รับข้อความต่อไปนี้:

  คุณต้องมีสิทธิ์อ่าน/เขียนไปยังแฟ้มการตั้งค่าคอนฟิกของเซิร์ฟเวอร์การดำเนินการนี้

  จากนั้น เครื่องมือการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์การปรับรุ่นที่มีอยู่กลุ่มสนทนาฐานข้อมูล schema นอกจากนี้ เครื่องมือการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เปลี่ยนแฟ้มการกำหนดค่าของเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้สะท้อนถึงการปรับรุ่น

  หมายเหตุ ปิดเซิร์ฟเวอร์การสนทนากลุ่มทั้งหมดก่อนที่คุณทำการปรับรุ่นนี้
 6. เริ่มบริการสถานีและการค้นหา และเริ่มการทำงานเซิร์ฟเวอร์ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลแฟ้ม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
การปรับปรุงนี้อาจไม่ ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เมื่อต้องการอย่างเต็ม รุ่นล่าสุด ปรับปรุงนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไข ปัญหาที่ระบุไว้ในบทความนี้

หลังจากที่มีการติดตั้งการปรับปรุง รุ่นสากล การปรับปรุงนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่าของแอตทริบิวต์แฟ้ม ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
File_c5.dll4.0.7577.284281,34429 11 พฤษภาคม10:23x 86
File_c5.ws.dll4.0.7577.284281,34429 11 พฤษภาคม10:23x 86
File_channelserver.dll4.0.7577.4071432,92824-ก.พ.-1212:55x 86
File_clientcommon.dll4.0.7577.40712,435,87224-ก.พ.-1212:51x 86
File_endpoint.dll4.0.7577.43781,043,00013 14-ก.พ.21:39x 86
File_endpoint.ws.dll4.0.7577.43781,043,00013 14-ก.พ.21:39x 86
File_groupchatconsole.admไม่เกี่ยวข้อง8,59929 11 มีนาคม15:40ไม่เกี่ยวข้อง
File_lookupservice.exe4.0.7577.4071199,45624-ก.พ.-1212:52x 86
File_mgccommon.dll4.0.7577.4102449,10427-พฤษภาคม-127:35x 86
File_mgccommon.ws.dll4.0.7577.4102449,10427-พฤษภาคม-127:35x 86
File_protocols.dll4.0.7577.4102424,52827-พฤษภาคม-127:35x 86
File_protocols.ws.dll4.0.7577.4102424,52827-พฤษภาคม-127:35x 86
File_rtcsres.dll4.0.7577.43591,032,760ต.ค.-23-1220:47x 64
File_servercommon.dll4.0.7577.4071789,28024-ก.พ.-1212:55x 86
File_servercommon.ws.dll4.0.7577.4071789,28024-ก.พ.-1212:55x 86
File_serverconfigtool.exe4.0.7577.40711,116,96824-ก.พ.-1212:51x 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกต่อไปนี้ของหมายเลขเพื่อดูบทความนี้ บทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2803651 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มีนาคม 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Lync Server 2010, Group Chat
Keywords: 
kbfix kbsurveynew kbexpertisebeginner atdownload kbmt KB2803651 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2803651

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com