หมายเลขบทความ (Article ID): 280504 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ด้วยเหตุผลหลายประการ คุณอาจพบปัญหาได้ในขณะเริ่มต้น Microsoft Excel บทความนี้อธิบายวิธีแก้ไขสาเหตุของปัญหาการเริ่มต้นและวิธีแก้ไขที่เป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ บทความนี้ยังมีการเชื่อมโยงไปยังบทความ Microsoft Knowledge Base อื่นๆ ที่อธิบายปัญหาการเริ่มต้นที่ทราบในรายละเอียดมากขึ้น

หมายเหตุ การตรวจสอบการติดตั้งซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมปรับปรุงใดๆ ที่คุณเพิ่งทำก่อนที่จะเกิดปัญหาเป็นสิ่งสำคัญ เพราะอาจมีความเกี่ยวข้องโดยตรง ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ ถ้าหากบทความนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ และคุณจำเป็นต้องเรียกใช้ฝ่ายบริการทางเทคนิคของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อเริ่มต้นโปรแกรม Microsoft Excel คุณอาจพบปัญหาต่างๆ ด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งดังนี้
 • ทางลัดไปยังโปรแกรม Excel เสียหาย
 • มีแฟ้มที่มีปัญหาในโฟลเดอร์เริ่มต้นระบบ Excel หรือตำแหน่งแฟ้มเริ่มต้นระบบสำรอง
 • เกิดข้อขัดแย้งกับโปรแกรมอื่น
 • รุ่นของแฟ้มหลัก Microsoft Office ไม่ถูกต้อง
 • แฟ้มแถบเครื่องมือของ Excel (*.xlb) หรือแฟ้ม .pip ของ Excel เสียหาย
 • โปรแกรมเพิ่มเติมภายใต้เมนู เครื่องมือ เสียหาย
 • รีจิสทรีคีย์เสียหาย
 • ปัญหาอื่นๆ เมื่อเปิดแฟ้ม Excel
ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดขณะเริ่มต้น Microsoft Excel ให้ค้นหา Microsoft Knowledge Base สำหรับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนั้นๆ ที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:
การค้นหาขั้นสูง
หากคุณยังไม่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด หรือหากคุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการใน Microsoft Knowledge Base เกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ให้ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการเริ่มต้นใช้งาน Excel

ขั้นแรก ให้กำหนดขอบเขตของปัญหา ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณเริ่มต้น Excel ด้วยการคลิกแฟ้มสมุดงาน หรือว่าปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้ Excel จากเมนู เริ่ม?

ถ้าปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อคุณเปิดแฟ้ม Excel โปรดดูหัวข้อ "ปัญหาอื่นๆ เมื่อเปิดแฟ้ม Excel" มิฉะนั้น ให้ไปที่หัวข้อถัดไป

ทางลัดไปยังโปรแกรม Excel ที่ใช้งานไม่ได้

หากต้องการให้เราสร้างทางลัดให้แก่คุณ ให้ไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาให้ฉัน"

แก้ไขปัญหาให้ฉัน

หากต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกปุ่มหรือลิงก์ แก้ไขปัญหา คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ที่อยู่ในตัวช่วยสร้าง Fix it


Fix this problem
Microsoft Fix it 50268


หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย

หมายเหตุ หากคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

จากนั้นให้ไปที่หัวข้อ "สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่"


วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว คุณสามารถสิ้นสุดส่วนนี้ได้ หากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน


ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หากปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อคุณเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Excel ให้ปฏิบัีติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก เริ่ม เลือก ค้นหา แล้วคลิก สำหรับแฟ้มหรือโฟลเดอร์
 2. ในกล่อง ค้นหาแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่ระบุ พิมพ์ Excel.exe
 3. ในรายการ มองหาใน คลิก คอมพิวเตอร์ของฉัน แล้วคลิก ค้นหาเดี๋ยวนี้
 4. หลังจากที่พบแฟ้ม Excel.exe แล้ว ให้คลิกแฟ้มสองครั้งเพื่อเริ่ม Microsoft Excel

  หมายเหตุ ตำแหน่งปกติของแฟ้ม Excel.exe ขึ้นอยู่กับรุ่นที่คุณติดตั้ง

  Microsoft Office Excel 2003

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office11

  Microsoft Excel 2002

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office10

  Microsoft Excel 2000

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office

  Microsoft Office Excel 2007

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12

  Microsoft Office Excel 2010

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office14
ถ้า Excel เริ่มต้นได้ตามปกติ ปัญหาอาจเกิดขึ้นเนื่องจากทางลัดไปยังโปรแกรมเสียหาย ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้สร้างทางลัดใหม่ไปยังโปรแกรม Excel ที่คุณสามารถใช้เพื่อเริ่มต้นการทำงานของ Excel
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

หากโปรแกรมไม่เริ่มต้นอย่างที่ต้องการ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในการเรียกใช้ Excel ในเซฟโหมด

เริ่มต้น Excel ในเซฟโหมด

หากต้องการให้เราเริ่มต้น Excel ในเซฟโหมดให้แก่คุณ ให้ไปที่ส่วน "เริ่มต้นการทำงานให้ฉัน" หากคุณประสงค์ที่จะเริ่ม Excel ในเซฟโหมดด้วยตัวเอง ไปที่หัวข้อ "ให้ฉันเริ่มต้นด้วยตนเอง"

เริ่มต้นการทำงานให้ฉัน

หากต้องการเิริ่มต้น Excel ในเซฟโหมดโดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือลิงค์ แ้ก้ไขปัญหา คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างแก้ไขปัญหา

Fix this problem
Microsoft Fix it 50270

หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย

หมายเหตุ หากคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

จากนั้นให้ไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันเริ่มต้นด้วยตนเอง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. คลิกที่ เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
 2. คลิก เรียกดู แล้วค้นหาโฟลเดอร์ที่ติดตั้ง Microsoft Excel ตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ในบทความ
 3. หลังจากคุณค้นหาแฟ้ม Excel.exe ได้แล้ว ให้คลิกที่แฟ้มเพื่อเลือก แล้วคลิก เปิด
 4. ที่ส่วนท้ายของพาธในกล่อง เปิด เคาะเว้นวรรค แล้วพิมพ์ /s เพื่อให้ทั้งบรรทัดปรากฏขึ้นในลักษณะนี้:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe" /s
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

ตรวจดูว่า Excel เริ่มต้นขึ้นในเซฟโหมดหรือไม่ ถ้า Excel เริ่มต้นขึ้นในเซฟโหมด เป็นอันเสร็จสิ้นในหัวข้อนี้ ถ้า Excel ไม่เริ่มต้นขึ้นในเซฟโหมด คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน ถ้า Excel เริ่มต้นขึ้นตามปกติ ดูหัวข้อ "การแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม" ในบทความนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้า Excel ยังไม่เริ่มต้นขึ้นตามปกติ อาจมีข้อขัดแย้งกับโปรแกรมอื่น ให้ลองรีสตาร์ท Windows ในเซฟโหมด แล้วทำขั้นตอนที่กล่าวมาอีกครั้ง เพื่อเรียกใช้ Excel ในเซฟโหมด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่ม Windows ในเซฟโหมด โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
156126 การแก้ปัญหา Windows 95 โดยใช้เซฟโหมด (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)
192926 วิธีแก้ไขปัญหาการทำคลีนบูตสำหรับ Windows 98
267288 วิธีทำคลีนบูตใน Windows Millennium Edition (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)
266169 เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยโหมดสแตนด์บาย โหมดไฮเบอร์เนต และการปิดระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใน Windows 2000
281770 วิธีแก้ไขปัญหาการคลีนบูตสำหรับ Windows 2000

Excel ไม่เริ่มต้นในเซฟโหมด และ Windows อยู่ในเซฟโหมด

หาก Excel ไม่เริ่มต้นเมื่อคุณใช้สวิตช์ /s และ Windows ทำงานในเซฟโหมด ให้ลบ Microsoft Office (หรือ Microsoft Excel แบบสแตนด์อโลน) ออกโดยการใช้ไอคอน เพิ่ม/เอาโปรแกรมออก ในแผงควบคุม โปรดดูเอกสารประกอบ Windows ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนนี้อาจมีความจำเป็น เพราะคุณสั่งให้ทั้ง Windows และ Excel ทำงานในเซฟโหมด โดยที่ Excel อยู่ในโหมดทำงานพื้นฐานที่จำเป็นในการเริ่มโปรแกรม ซึ่งหมายความว่าไม่มีโปรแกรมหรือแฟ้มอื่นๆ ที่เกี่ยวกับขั้นตอนการเริ่มต้นทำงานของ Excel เพราะฉะนั้น ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากมีความเสียหายที่แฟ้ม Office ที่ Excel ใช้ในการเริ่ม ถ้าคุณลบออก แล้วติดตั้ง Office (หรือ Excel แบบสแตนด์อโลน) ใหม่ ปัญหานี้น่าจะหายไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแฟ้ม Office 2000 ที่ทำงานร่วมกันไม่ได้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
217440 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเริ่มโปรแกรม Office 2000 (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)
หากบทความนี้ไม่ช่วย หรือถ้าการรีสตาร์ท Windows ในเซฟโหมดแก้ไขปัญหาการเริ่ม Excel ให้คุณได้ ดูหัวข้อ "การแก้ปัญหาเพิ่มเติม" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การแก้ปัญหาเพิ่มเติม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

Excel เริ่มต้นได้เมื่อคุณใช้สวิตช์ /s

หาก Microsoft Excel เริ่มต้นตามปกติเมื่อคุณใช้สวิตช์ /s จะปรากฏข้อความ "Safe Mode" ในแถบชื่อเรื่องของ Excel สิ่งนี้จะระบุว่า Microsoft Excel กำลังทำงานอยู่ เหมือนครั้งแรกหลังจากเริ่มต้นการติดตั้ง [โปรดเขียนส่วนที่ถูกยุบรวมกับค่าเริ่มต้นที่นี่]

เมื่อคุณเริ่ม Excel ได้แล้ว ให้ใช้วิธีการตัดออกทีละส่วน เพื่อตรวจสอบในส่วนต่อไปนี้ซึ่ง Excel ข้ามไปในเซฟโหมด จนกว่าปัญหานั้นจะได้รับการแก้ไข

โฟลเดอร์เริ่มต้นระบบ Excel

หนึ่งในเหตุผลทั่วไปที่คุณอาจพบปัญหาเมื่อคุณเริ่ม Excel ก็คือการที่ Excel โหลดแฟ้มที่มีปัญหาจากโฟลเดอร์เริ่มต้นระบบที่ต่างกันหลายโฟลเดอร์

หมายเหตุ โฟลเดอร์ XLStart อาจอยู่บนโปรไฟล์อื่นได้ หรืออาจถูกส่งต่อไปบนเซิร์ฟเวอร์ในบางกรณีได้

240150 วิธีการใช้โฟลเดอร์เริ่มต้นระบบ Excel ใน Excel 2000
291218 วิธีการใช้โฟลเดอร์เริ่มต้นระบบ Excel ใน Excel 2002
822107 วิธีการใช้โฟลเดอร์เริ่มต้นระบบใน Excel


แฟ้มแถบเครื่องมือ Excel


บางครั้ง แฟ้มแถบเครื่องมือสำหรับ Excel อาจเสียหายได้ หากเกิดปัญหานี้ขึ้น คุณอาจพบปัญหาเมื่อเริ่มต้น Excel ในสถานการณ์นี้ ให้หาแฟ้มแถบเครื่องมือ แล้วเปลี่ยนชื่อแฟ้มดังกล่าว หลังจากคุณเปลี่ยนชื่อแฟ้มแถบเครื่องมือแล้ว Excel จะสร้างแฟ้มแถบเครื่องมือใหม่เมื่อคุณเริ่ม Excel ครั้งต่อไป

ตัวอย่างเช่น ถ้าแฟ้มแถบเครื่องมือของคุณชื่อ JoeUser8.xlb ให้เปลี่ยนชื่อเป็น JoeUser8.old จากนั้น เริ่ม Excel แล้วสังเกตว่า Excel จะสร้างแฟ้ม JoeUser8.xlb ขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิมกับแฟ้มแถบเครื่องมือเก่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้มแถบเครื่องมือ Excel และวิธีการระบุแฟ้ม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
291074 พบแถบเครื่องมือและปุ่มแถบเครื่องมือตามค่าเริ่มต้นแทนที่จะเป็นค่าที่กำหนดเองใน Excel
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาอื่นของแถบเครื่องมือเมื่อคุณเริ่ม Excel ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
215366 ข้อผิดพลาดในการเข้าถึงเพจในการเริ่ม Excel ด้วยคำสั่งเมนูตัวแบ่งหน้า (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)
แฟ้ม Excel.pip

Excel จะจำสิ่งที่เมนูและคำสั่งใช้ และแสดงเมนูที่ใช้ล่าสุดก่อน Excel จะซ่อนคำสั่งที่ไม่ใช้ในเมนูที่ขยายได้ Excel จะเก็บข้อมูลการใช้งานนี้พร้อมกับการตั้งค่าภาพเคลื่อนไหวเมนูในแฟ้มที่ชื่อ Excel.pip

ซึ่งแฟ้มนี้อาจเสียหายได้ หากเกิดปัญหานี้ขึ้น คุณอาจพบปัญหาเมื่อเริ่มต้น Excel ในสถานการณ์เช่นนี้ ให้ค้นหาแฟ้ม Excel.pip แล้วเปลี่ยนชื่อ หลังจากคุณเปลี่ยนชื่อแฟ้มแล้ว Excel จะสร้างแฟ้ม .pip ใหม่เมื่อคุณเริ่ม Excel ครั้งต่อไป ใช้คุณลักษณะการค้นหาของ Windows เพื่อค้นหาแฟ้ม Excel.pip

Excel เริ่มต้นเมื่อ Windows อยู่ในเซฟโหมด

หากปัญหาการเริ่มต้น Excel ไม่เกิดขึ้นอีกเมื่อ Windows ทำงานในเซฟโหมด แสดงว่าโปรแกรมอื่นๆ เป็นสาเหตุของปัญหาในขั้นตอนการเริ่มต้นของ Excel

ใช้วิธีการตัดออกทีละส่วน เพื่อดูว่าโปรแกรมใดเป็นสาเหตุของปัญหาอย่างแท้จริง ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าทำอย่างไร กรุณาติดต่อผู้จำหน่าย Windows ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตัดโปรแกรมแต่ละตัวที่โหลดขึ้นในช่วงเริ่มต้น Windows

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาขั้นตอนการเริ่มต้น Windows ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
281965 วิธีการแก้ไขปัญหาโดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Msconfig กับ Windows 98 (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)
281995 วิธีการแก้ไขปัญหาโดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Msconfig ใน Windows Millennium Edition (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)
281770 วิธีแก้ไขปัญหาการคลีนบูตสำหรับ Windows 2000
310353 วิธีกำหนดค่า Windows XP ให้เริ่มทำงานในสถานะ "คลีนบูต"

โปรแกรมเพิ่มเติมภายใต้เมนู เครื่องมือ เสียหาย

ในเมนู เครื่องมือ คลิก โปรแกรมเพิ่มเติม คลิกเพื่อล้างกล่องทำเครื่องหมายสำหรับโปรแกรมเพิ่มเติมใดๆ ที่เลือกไว้ แล้วคลิก ตกลง

ลบรีจิสทรีคีย์สำหรับโปรแกรมเพิ่มเติม COM

คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม COM ลงในที่ใดก็ได้ โปรแกรมที่โต้ตอบกับ Excel จะติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม COM เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับ Excel ให้ลบรีจิสทรีคีย์สำหรับโปรแกรมเพิ่มเติม COM แล้วเริ่มต้น Excel ใหม่

ถ้าต้องการให้เราช่วยลบรีจิสทรีคีย์ของโปรแกรมเพิ่มเติม COM ให้คุณ ไปที่หัวข้อ "ลบออกให้ฉันด้วย" หากคุณประสงค์ที่จะลบรีจิสทรีคีย์ของโปรแกรมเพิ่มเติม COM ออกด้วยตนเอง ไปที่หัวข้อ "ให้ฉันลบออกด้วยตนเอง"

ลบออกให้ฉันด้วยในการลบรีจิสทรีคีย์ของโปรแกรมเพิ่มเติม COM ออกโดยอัตโนมัติ ให้คลิกปุ่มหรือการเชื่อมโยง แก้ไขปัญหา คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ที่อยู่ในตัวช่วยสร้าง Fix it


Fix this problem
Microsoft Fix it 50269


ในการเพิ่มรีจิสทรีคีย์ของโปรแกรมเพิ่มเติม COM กลับลงไปโดยอัตโนมัติ ให้คลิกปุ่มหรือการเชื่อมโยง แก้ไขปัญหา คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ที่อยู่ในตัวช่วยสร้าง Fix it


Fix this problem
Microsoft Fix it 50272

หมายเหตุ การแก้ไขปัญหา Fix it ใช้ได้กับทุกภาษา แต่สำหรับบางภาษา ข้อความในตัวช่วยสร้างอาจเป็นภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ หากคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา ให้บันทึก Fix it solution ในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

จากนั้นให้ไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันลบออกด้วยตนเอง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ข้อสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
ในการลบรีจิสทรีคีย์ของโปรแกรมเพิ่มเติม COM ออกด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ออกจากโปรแกรม Office ทั้งหมด
 2. คลิกที่ เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit แล้วคลิก ตกลง
 3. ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel\AddIns
 4. คลิก โปรแกรมเพิ่มเติม แล้วคลิก ส่งออก ในเมนู แฟ้ม
 5. ตั้งชื่อแฟ้ม "XLaddinHKCU.reg" แล้วบันทึกเก็บแฟ้มไว้บนเดสก์ท็อป
 6. เลือกคีย์ย่อย โปรแกรมเพิ่มเติม คลิก ลบ ในเมนู แก้ไข แล้วคลิก ใช่
 7. ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Excel\Addins

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้ Office 64 บิต (เฉพาะ 2010)
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Excel\Addins
 8. คลิก Addins แล้วคลิก ส่งออก ในเมนู แฟ้ม
 9. ตั้งชื่อแฟ้ม "XLaddinHKLM.reg" แล้วบันทึกเก็บแฟ้มไว้บนเดสก์ท็อป
 10. เลือกคีย์ย่อย AddIns คลิก ลบ ในเมนู แก้ไข แล้วคลิก ใช่
 11. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
 12. เริ่ม Excel
ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไข แสดงว่ารีจิสทรีคีย์ของโปรแกรมเพิ่มเติม COM เป็นสาเหตุของปัญหา คุณสามารถตรวจสอบรีจิสทรีคีย์ภายใต้ Addins ในตัวแก้ไขรีจิสทรี เพื่อระบุผู้ผลิต add-in จากนั้น คุณสามารถติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอโปรแกรมปรับปรุง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed


วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ หากปัญหาได้รับการแก้ไข แสดงว่าคุณสิ้นสุดขั้นตอนในส่วนนี้แล้ว หากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

รีจิสทรีคีย์เสียหาย

ออกจาก Excel และเปลี่ยนชื่อรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้ เป็นต้นว่า ให้เปลี่ยนชื่อ excel เป็น excel.old เมื่อคุณเริ่ม Excel อีกครั้ง จะมีการสั่งซ่อมแซม เพื่อตั้งค่าต่างๆ ของคุณกลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

คุณสามารถลบรีจิสทรีคีย์บางตัวออก เพื่อตั้งค่าผู้ใช้ที่กำหนดเองใหม่สำหรับโปรแกรม Microsoft Office


ถ้าต้องการให้เราตั้งค่าผู้ใช้ที่กำหนดเองใหม่ให้คุณ ไปที่หัวข้อ "ตั้งค่าใหม่ให้ฉันด้วย" หากคุณประสงค์ที่จะตั้งค่าผู้ใช้ที่กำหนดเองใหม่ด้วยตัวเอง ไปที่หัวข้อ "ให้ฉันตั้งค่าใหม่ด้วยตนเอง"

ตั้งค่าใหม่ให้ฉันด้วยในการตั้งค่าผู้ใช้ที่กำหนดเองใหม่โดยอัตโนมัติ ให้คลิกปุ่มหรือการเชื่อมโยง แก้ไขปัญหา คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ที่อยู่ในตัวช่วยสร้าง Fix it
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ลบรีจิสทรีคีย์ที่กำหนดเองของ Excel ออกทั้งหมดเปลี่ยนรีจิสทรีคีย์ที่กำหนดเองของ Excel ที่ลบออกไป
Fix this problem
Microsoft Fix it 50274
Fix this problem
Microsoft Fix it 50275

หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย

หมายเหตุ หากคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

จากนั้นให้ไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันตั้งค่าใหม่ด้วยตนเอง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม อาจเกิดปัญหาร้ายแรงถ้าคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น ต้องแน่ใจว่าคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง เพื่อการปกป้องที่เพิ่มขึ้น ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้น คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีถ้าเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
หมายเหตุ การลบรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้ออกไป อาจเป็นการตั้งค่าผู้ใช้ที่กำหนดเองใหม่สำหรับโปรแกรม Microsoft Office ของคุณ

Excel 2003

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

Excel 2002

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

Excel 2000

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel
เมื่อคุณเริ่ม Excel อีกครั้ง การซ่อมแซมจะถูกสั่ง เพื่อตั้งค่าต่างๆ กลับไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

Excel 2007

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel

Excel 2010

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel


หากวิธีการนี้แก้ปัญหาให้คุณไม่ได้ คุณสามารถคืนค่าการตั้งค่าเดิมได้ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ออกจาก Excel
 2. ลบรีจิสทรีคีย์ของ Excel ที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่ออกไป
 3. เปลี่ยนชื่อคีย์ "Excel.old" เป็น "Excel"
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ หากปัญหาได้รับการแก้ไข แสดงว่าคุณสิ้นสุดขั้นตอนในส่วนนี้แล้ว หากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ปัญหาอื่นๆ เมื่อเปิดแฟ้ม Excel

หาก Excel เกิดปัญหาเฉพาะเมื่อคุณเปิดแฟ้ม Excel บางแฟ้ม คุณต้องใช้วิธีอื่นในการแก้ปัญหานี้ คุณอาจต้องทำอะไรก็ได้ตั้งแต่ปิดใช้งานมาโครไปจนถึงสร้างสมุดงานใหม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
820741 วิธีการกู้คืนข้อมูลจากสมุดงานที่เสียหายใน Excel 2002 และ Excel 2003
179871 วิธีการต่างๆ สำหรับการกู้คืนข้อมูลจากสมุดงาน Excel 2000 ที่เสียหาย
213951 วิธีการแก้ไขต้นเหตุของปัญหา เมื่อคุณบันทึกแฟ้มใน Excel 2000 แล้วเกิดความเสียหาย (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)

ข้อมูลอ้างอิง


ขอขอบคุณ MVP Jan Karel Pieterse สำหรับคำแนะนำที่มีต่อการแก้ไขปัญหา Fix it ที่มีอยู่ในบทความนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฟลเดอร์เริ่มต้นระบบ โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
822107 วิธีการใช้โฟลเดอร์เริ่มต้นระบบใน Excel 2003
291218 วิธีการใช้โฟลเดอร์เริ่มต้นระบบ Excel ใน Excel 2002
240150 วิธีการใช้โฟลเดอร์เริ่มต้นระบบ Excel ใน Excel 2000
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซฟโหมดของ Excel 2002 คลิก วิธีใช้ Microsoft Excel ในเมนู วิธีใช้ พิมพ์ about office safe mode ในผู้ช่วย Office หรือตัวช่วยหาคำตอบ แล้วคลิก ค้นหา เพื่อดูหัวข้อที่ส่งมาให้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 280504 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 ธันวาคม 2555 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel Viewer 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2010
Keywords: 
kbmsifixme kbfixme kbstartprogram kbtshoot kbhowto KB280504

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com