Naujinim?, kuris apsaugo nuo vidaus URL uosto nuskaitymas yra skirta Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Embedded standartinis 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows RT ir Windows Server 2012

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2808679 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?vadas

?is naujinimas yra skirtas Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Embedded standartinis 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows RT ir Windows Server 2012. Jis apsaugo i?orinio tinklo i? ar pastovusis i?tekliaus identifikatorius (URI) uost? vidaus tinkle yra atidaryta, ar u?daryta. I?orinio tinklo naudojamos ?d?tosios S/MIME el. lai?ko atlikti ?io patikrinimo.

Daugiau informacijos

Atnaujinti informacij?

Kaip ?sigyti ?? naujinim?

Windows naujinimas
?is atnaujinimas yra i? Windows naujinimas.
Microsoft atsisiuntimo centro
?ie failai yra galima atsisi?sti i? Microsoft Download Center:
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Operacin? sistemaAtnaujinimas
Visos palaikomos x 86 "Windows XP" versijoms
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.
Visos palaikomos x 64 paremtose versijose Windows XP
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.
Visos palaikomos x 86 pagrindo versijos Windows Server 2003
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.
Visos palaikomos x 64 paremtose versijose Windows Server 2003
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.
Visi pritar? ia64 paremtose versijose Windows Server 2003
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.
Visos palaikomos x 86 "Windows Vista" versijoms
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.
Visos palaikomos x 64 paremtose versijose Windows Vista
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.
Visos palaikomos x 86 pagrindo versijos Windows Server 2008
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.
Visos palaikomos x 64 paremtose versijose Windows Server 2008
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.
Visi pritar? ia64 "Windows Server 2008" versijoms
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.
Palaikomas x 86 pagrindo versijos Windows Embedded standarto 7
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.
Visos palaikomos x 64 paremtose versijose Windows Embedded 7 standarto
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.
Visos palaikomos x 86 "Windows 7" versijoms
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.
Visos palaikomos x 64 paremtose versijose Windows 7
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.
Visos palaikomos x 64 paremtose versijose Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.
Visi pritar? ia64 "Windows Server 2008 R2" versijoms
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.
Visos palaikomos x 86 pagrindo versijos Windows 8
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.
Visos palaikomos x 64 paremtose versijose Windows 8
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.
Visos palaikomos x 64 paremtose versijose Windows Server 2012
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.
Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti Microsoft palaikymo failus, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
119591 Kaip ?sigyti "Microsoft" palaikymo failus i? interneto paslaugas
Microsoft nuskaityti ?is failas n?ra virus?. "Microsoft" naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas saugomas padidinto saugumo serveriuose.

B?tinosios s?lygos

Norint taikyti ?? naujinim?, turi b?ti ?diegta viena i? ?i? operacin?s sistemos:
 • Windows XP Service Pack 3 (SP3)
 • Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 2 pakeitim? paketas (SP2)
 • Windows 7 1 pakeitim? paketas (SP1)
 • Windows Embedded standarto 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows RT
 • Windows 8
 • Windows Server 2012

Registro informacija

Norint taikyti ?? naujinim?, registre nereikia atlikti joki? keitim?.

Sistemos paleidimas i? naujo

Pritaikius ?? naujinim? kompiuterio nereikia paleisti i? naujo.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija


?ias kar?t?sias pataisas pakei?ia kar?tosios pataisos2661254.

Failo informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
?is naujinimas pasaulio versija ?diegia failus, kurie turi ?iose lentel?se pateiktus atributus. ?i? fail? data ir laikas pateikti pagal universal?j? laik? (UTC). ?i? fail? data ir laikas j?s? vietiniame kompiuteryje yra rodomi vietiniu laiku pagal vasaros / ?iemos laik? (DST). Be to, data ir laikas gali keistis, kai atliekate tam tikrus veiksmus su failais.

Windows XP ir Windows Server 2003 failo informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Windows Server 2003 failo informacinius prane?imus
 • Be to, ?iose lentel?se pateiktus failus, ?ios kar?tosios pataisos taip pat ?diegia susij? saugumo katalogo fail? (KBnumeris.cat), pasira?ytas Microsoft skaitmeniniu para?u.
Visoms palaikomoms x 86 pagrindo versijos Windows Server 2003
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatformaSP reikalavimasPaslaug? ?aka
Crypt32.dll5.131.3790.5139599,04028-Mar-201311:01x86SP2SP2QFE1
Cryptdlg.dll jei5.2.3790.513976,28828-Mar-201311:01x86SP2SP2QFE1
Updspapi.dll6.3.4.1379,1842010-Lie-0814:23x86N? vienasNegalioja
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Visoms palaikomoms x 64 paremtose versijose Windows Server 2003
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatformaSP reikalavimasPaslaug? ?aka
Crypt32.dll5.131.3790.51391,436,16010-Apr-201307:22x64SP2SP2QFE1
Cryptdlg.dll jei5.2.3790.5139104,44810-Apr-201307:22x64SP2SP2QFE1
Wcrypt32.dll5.131.3790.5139599,04010-Apr-201307:22x86SP2OHO
Wcryptdlg.dll5.2.3790.513976,28810-Apr-201307:22x86SP2OHO
Updspapi.dll6.3.4.1462,12810-Apr-201307:23x64N? vienasNegalioja
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Visoms palaikomoms IA-64 pagrindo versijos Windows Server 2003
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatformaSP reikalavimasPaslaug? ?aka
Crypt32.dll5.131.3790.51391,766,91210-Apr-201307:22IA-64SP2SP2QFE1
Cryptdlg.dll jei5.2.3790.5139195,58410-Apr-201307:22IA-64SP2SP2QFE1
Wcrypt32.dll5.131.3790.5139599,04010-Apr-201307:22x86SP2OHO
Wcryptdlg.dll5.2.3790.513976,28810-Apr-201307:22x86SP2OHO
Updspapi.dll6.3.4.1655,15210-Apr-201307:23IA-64N? vienasNegalioja
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Visoms palaikomoms x 86 pagr?sta Windows XP versija
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatformaSP reikalavimasPaslaug? ?aka
Crypt32.dll5.131.2600.6369601,60026-Mar-201322:53x86SP3SP3QFE
Cryptdlg.dll jei5.1.2600.636974,75226-Mar-201322:53x86SP3SP3QFE
Updspapi.dll6.3.13.0382,8402010-Lie-0513:16x86N? vienasNegalioja
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Windows Vista ir Windows Server 2008 failo informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Windows Vista ir Windows Server 2008 fail? informacinius prane?imus
 • Failai, kurie konkre?iam produktui, SR_Level (RTM, SPn), ir paslaug? ?aka (LDR, GDR) gali b?ti identifikuojami patikrinus fail? versijos numerius kaip parodyta ?ioje lentel?je.
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktasSR_LevelPaslaug? ?aka
  6.0.600 2 . 18XXXWindows Vistaand Windows Server 2008SP2VDR
  6.0.600 2 . 23XXXWindows Vistaand Windows Server 2008SP2LDR
 • 1 Pakeitim? paketas yra integruotas ? leidimo versijos Windows Server 2008. Tod?l RTM gairi? failai skirti tik ? Windows Vista. RTM gairi? failai yra per 6.0.0000.xxxxxx versijos numeris.
Visoms palaikomoms x 86 pagrindo "Windows Server 2008 ir Windows Vista" versijoms
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Crypt32.dll6.0.6002.18827985,60017-Apr-201312:30x86
Crypt32.dll6.0.6002.23097986,11217-Apr-201311:28x86
Cryptdlg.dll jei6.0.6002.1882724,57617-Apr-201312:30x86
Cryptdlg.dll jei6.0.6002.2309724,57617-Apr-201311:28x86
Cryptnet.dll6.0.6002.1882798,30417-Apr-201312:30x86
Cryptnet.dll6.0.6002.2309798,30417-Apr-201311:28x86
Cryptsvc.dll6.0.6002.18827133,12017-Apr-201312:30x86
Cryptsvc.dll6.0.6002.23097135,16817-Apr-201311:28x86
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Visoms palaikomoms x 64 "Windows Server 2008 ir Windows Vista" versijoms
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Crypt32.dll6.0.6002.188271,269,24817-Apr-201313:04x64
Crypt32.dll6.0.6002.230971,270,27217-Apr-201312:32x64
Cryptdlg.dll jei6.0.6002.1882730,72017-Apr-201313:04x64
Cryptdlg.dll jei6.0.6002.2309730,72017-Apr-201312:32x64
Cryptnet.dll6.0.6002.18827132,09617-Apr-201313:04x64
Cryptnet.dll6.0.6002.23097132,09617-Apr-201312:32x64
Cryptsvc.dll6.0.6002.18827174,59217-Apr-201313:04x64
Cryptsvc.dll6.0.6002.23097177,66417-Apr-201312:32x64
Crypt32.dll6.0.6002.18827985,60017-Apr-201312:30x86
Crypt32.dll6.0.6002.23097986,11217-Apr-201311:28x86
Cryptdlg.dll jei6.0.6002.1882724,57617-Apr-201312:30x86
Cryptdlg.dll jei6.0.6002.2309724,57617-Apr-201311:28x86
Cryptnet.dll6.0.6002.1882798,30417-Apr-201312:30x86
Cryptnet.dll6.0.6002.2309798,30417-Apr-201311:28x86
Cryptsvc.dll6.0.6002.18827133,12017-Apr-201312:30x86
Cryptsvc.dll6.0.6002.23097135,16817-Apr-201311:28x86
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Visoms palaikomoms IA-64 pagrindo versijos Windows Server 2008
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Crypt32.dll6.0.6002.188272,392,06417-Apr-201312:23IA-64
Crypt32.dll6.0.6002.230972,392,06417-Apr-201311:07IA-64
Cryptdlg.dll jei6.0.6002.1882767,07217-Apr-201312:23IA-64
Cryptdlg.dll jei6.0.6002.2309767,07217-Apr-201311:07IA-64
Cryptnet.dll6.0.6002.18827251,39217-Apr-201312:23IA-64
Cryptnet.dll6.0.6002.23097251,39217-Apr-201311:07IA-64
Cryptsvc.dll6.0.6002.18827355,32817-Apr-201312:23IA-64
Cryptsvc.dll6.0.6002.23097359,93617-Apr-201311:07IA-64
Crypt32.dll6.0.6002.18827985,60017-Apr-201312:30x86
Crypt32.dll6.0.6002.23097986,11217-Apr-201311:28x86
Cryptdlg.dll jei6.0.6002.1882724,57617-Apr-201312:30x86
Cryptdlg.dll jei6.0.6002.2309724,57617-Apr-201311:28x86
Cryptnet.dll6.0.6002.1882798,30417-Apr-201312:30x86
Cryptnet.dll6.0.6002.2309798,30417-Apr-201311:28x86
Cryptsvc.dll6.0.6002.18827133,12017-Apr-201312:30x86
Cryptsvc.dll6.0.6002.23097135,16817-Apr-201311:28x86
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Windows 7, Windows Embedded standarto 7 ir Windows Server 2008 R2 failo informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Bendroji ?i? kar?t?j? patais? versija ?diegia failus, kuri? atributai nurodyti toliau pateiktose lentel?se. ?i? fail? data ir laikas pateikti pagal universal?j? laik? (UTC). ?i? fail? data ir laikas j?s? vietiniame kompiuteryje yra rodomi vietiniu laiku pagal vasaros / ?iemos laik? (DST). Be to, data ir laikas gali keistis, kai atliekate tam tikrus veiksmus su failais.
Windows 7, Windows Embedded standarto 7 ir Windows Server 2008 R2 fail? informacinius prane?imus
 • Failai, kurie konkre?iam produktui, etapas (RTM, SPn), ir paslaug? ?aka (LDR, GDR) gali b?ti identifikuojami patikrinus fail? versijos numerius kaip nurodyta ?ioje lentel?je:
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktasGair?sPaslaug? ?aka
  6.1.760 1.18xxxWindows 7, Windows ?terpt?j? standarto 7 ir Windows Server 2008 R2SP1VDR
  6.1.760 1,22xxxWindows 7, Windows ?terpt?j? standarto 7 ir Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • GDR paslaug? ?akos turi tik tas pataisas, kurios yra pla?iai adresas paplitusioms kritin?ms problemoms. LDR paslaug? ?akos turi kar?t?j? patais? be i?platint? patais?.
Visoms palaikomoms x 86 pagrindo versijos Windows 7 ir Windows Embedded 7 standarto
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Crypt32.dll6.1.7601.181501,160,1922013 M. gegu??s 1004:49x86
Crypt32.dll6.1.7601.223211,160,7042013 M. gegu??s 1005:06x86
Cryptdlg.dll jei6.1.7601.1815024,5762013 M. gegu??s 1003:20x86
Cryptdlg.dll jei6.1.7601.2232124,5762013 M. gegu??s 1003:39x86
Cryptnet.dll6.1.7601.18150103,9362013 M. gegu??s 1004:49x86
Cryptnet.dll6.1.7601.22321106,4962013 M. gegu??s 1005:06x86
Cryptsvc.dll6.1.7601.18150140,2882013 M. gegu??s 1004:49x86
Cryptsvc.dll6.1.7601.22321142,8482013 M. gegu??s 1005:06x86
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Visoms palaikomoms x 64 "Windows 7, Windows Embedded standarto 7 ir Windows Server 2008 R2" versijoms
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Crypt32.dll6.1.7601.181501,464,3202013 M. gegu??s 1005:49x64
Crypt32.dll6.1.7601.223211,464,3202013 M. gegu??s 1005:18x64
Cryptdlg.dll jei6.1.7601.1815030,7202013 M. gegu??s 1005:49x64
Cryptdlg.dll jei6.1.7601.2232130,7202013 M. gegu??s 1005:18x64
Cryptnet.dll6.1.7601.18150139,7762013 M. gegu??s 1005:49x64
Cryptnet.dll6.1.7601.22321141,8242013 M. gegu??s 1005:18x64
Cryptsvc.dll6.1.7601.18150184,3202013 M. gegu??s 1005:49x64
Cryptsvc.dll6.1.7601.22321186,8802013 M. gegu??s 1005:18x64
Crypt32.dll6.1.7601.181501,160,1922013 M. gegu??s 1004:49x86
Crypt32.dll6.1.7601.223211,160,7042013 M. gegu??s 1005:06x86
Cryptdlg.dll jei6.1.7601.1815024,5762013 M. gegu??s 1003:20x86
Cryptdlg.dll jei6.1.7601.2232124,5762013 M. gegu??s 1003:39x86
Cryptnet.dll6.1.7601.18150103,9362013 M. gegu??s 1004:49x86
Cryptnet.dll6.1.7601.22321106,4962013 M. gegu??s 1005:06x86
Cryptsvc.dll6.1.7601.18150140,2882013 M. gegu??s 1004:49x86
Cryptsvc.dll6.1.7601.22321142,8482013 M. gegu??s 1005:06x86
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Visoms palaikomoms IA-64 pagrindo versijos Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Crypt32.dll6.1.7601.181502,663,4242013 M. gegu??s 1004:34IA-64
Crypt32.dll6.1.7601.223212,664,4482013 M. gegu??s 1004:23IA-64
Cryptdlg.dll jei6.1.7601.1815070,6562013 M. gegu??s 1004:34IA-64
Cryptdlg.dll jei6.1.7601.2232170,6562013 M. gegu??s 1004:23IA-64
Cryptnet.dll6.1.7601.18150267,2642013 M. gegu??s 1004:34IA-64
Cryptnet.dll6.1.7601.22321272,3842013 M. gegu??s 1004:23IA-64
Cryptsvc.dll6.1.7601.18150381,9522013 M. gegu??s 1004:34IA-64
Cryptsvc.dll6.1.7601.22321386,5602013 M. gegu??s 1004:23IA-64
Crypt32.dll6.1.7601.181501,160,1922013 M. gegu??s 1004:49x86
Crypt32.dll6.1.7601.223211,160,7042013 M. gegu??s 1005:06x86
Cryptdlg.dll jei6.1.7601.1815024,5762013 M. gegu??s 1003:20x86
Cryptdlg.dll jei6.1.7601.2232124,5762013 M. gegu??s 1003:39x86
Cryptnet.dll6.1.7601.18150103,9362013 M. gegu??s 1004:49x86
Cryptnet.dll6.1.7601.22321106,4962013 M. gegu??s 1005:06x86
Cryptsvc.dll6.1.7601.18150140,2882013 M. gegu??s 1004:49x86
Cryptsvc.dll6.1.7601.22321142,8482013 M. gegu??s 1005:06x86
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Windows RT, Windows 8 ir Windows Server 2012 failo informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Windows RT, Windows 8 ir Windows Server 2012 fail? informacinius prane?imus
 • Failai, kurie konkre?iam produktui, etapas (RTM, SPn), ir paslaug? ?aka (LDR, GDR) gali b?ti identifikuojami patikrinus fail? versijos numerius kaip nurodyta ?ioje lentel?je:
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktasGair?sPaslaug? ?aka
  6.2.920 0,16 xxxWindows RT, Windows 8 ir Windows Server 2012RTMVDR
  6.2.920 0.20 xxxWindows RT, Windows 8 ir Windows Server 2012RTMLDR
 • GDR paslaug? ?akos turi tik tas pataisas, kurios yra pla?iai adresas paplitusioms kritin?ms problemoms. LDR paslaug? ?akos turi kar?t?j? patais? be i?platint? patais?.
Windows RT
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Crypt32.dll6.2.9200.165711,395,71202-Apr-201322:37Negalioja
Cryptdlg.dll jei6.2.9200.1657126,11202-Apr-201322:37Negalioja
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Visoms palaikomoms x86 pagrindo ?Windows 8? versijoms
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Crypt32.dll6.2.9200.165691,569,28002-Apr-201323:37x86
Crypt32.dll6.2.9200.206791,591,80803-Apr-201307:59x86
Cryptdlg.dll jei6.2.9200.1656925,08802-Apr-201323:37x86
Cryptdlg.dll jei6.2.9200.2067925,08803-Apr-201307:59x86
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos ir Windows 8 Windows Server 2012
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Crypt32.dll6.2.9200.165701,887,23202-Apr-201323:12x64
Crypt32.dll6.2.9200.206791,912,83203-Apr-201309:31x64
Cryptdlg.dll jei6.2.9200.1657030,72002-Apr-201323:12x64
Cryptdlg.dll jei6.2.9200.2067930,72003-Apr-201309:31x64
Crypt32.dll6.2.9200.165691,569,28002-Apr-201323:37x86
Crypt32.dll6.2.9200.206791,591,80803-Apr-201307:59x86
Cryptdlg.dll jei6.2.9200.1656925,08802-Apr-201323:37x86
Cryptdlg.dll jei6.2.9200.2067925,08803-Apr-201307:59x86
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684 Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti apib?dinimas

Savyb?s

Straipsnio ID: 2808679 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. spalio 10 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • 2 pakeitim? paketas operacinei sistemai ?Windows Vista?, naudojant su:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows 7 Service Pack 1, naudojant su:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Ultimate
 • Windows Embedded Standard 7 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, naudojant su:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 8
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows RT
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, naudojant su:
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Foundation
  • Windows Web Server 2008
Rakta?od?iai: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbfix kbmt KB2808679 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2808679

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com