การปรับปรุงที่ช่วยป้องกันการสแกนพอร์ต URL ภายในไม่พร้อมใช้งานสำหรับ Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 7 มาตรฐานฝังตัว Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2808679 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

การปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับ Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 7 มาตรฐานฝังตัว Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows รังสี และ Windows Server 2012 จะช่วยปกป้องกับเครือข่ายภายนอกจากการตรวจสอบว่า พอร์ตทรัพยากรเป็นรูปแบบ(ทั่วไป URI) ของตัวระบุบนเครือข่ายภายในถูกเปิด หรือปิด เครือข่ายภายนอกใช้ข้อความอีเมลของ S/MIME ซ้อนกันเพื่อทำการตรวจสอบนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุง

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

Windows Update
การปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งานจาก Windows Update.
ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft
แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ระบบปฏิบัติการการปรับปรุง
Windows XP รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้
Windows XP รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนของ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ ia64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้
Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้
Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้
Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x86 ที่สนับสนุนทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้
Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x64 ที่สนับสนุนทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนของ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ ia64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน 7 มาตรฐานฝังตัว Windows รุ่นที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้
Windows Embedded Standard 7 ทุกรุ่นที่รองรับ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้
Windows 7 ทุกรุ่นที่รองรับ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้
Windows 7 ทุกรุ่นที่รองรับ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้
Windows Server 2008 R2 ทุกรุ่นที่รองรับ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนของ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ ia64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows 8
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2012 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้ คุณต้องเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows XP Service Pack 3 (SP3)
 • Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Service Pack 7 มาตรฐาน 1 (SP1) ที่ฝังตัว
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows RT
 • Windows 8
 • Windows Server 2012

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน


โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วน2661254.

ข้อมูลแฟ้ม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
รุ่นทั่วไปของโปรแกรมปรับปรุงนี้จะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงเป็นเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณโดยปรับเวลากลางวันตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้ม Windows XP และ Windows Server 2003

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2003
 • ติดนอกเหนือจากแฟ้มที่อยู่ในตารางเหล่านี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ยังตั้งไฟล์แค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (KBหมายเลข.cat) ที่ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับ Windows Server 2003 ทุกรุ่นที่รองรับ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มความต้องการ SPสาขาเซอร์วิส
Crypt32.dll5.131.3790.5139599,04028 2013 มีนาคม11:01x 86ติดตั้ง SP2SP2QFE
Cryptdlg.dll5.2.3790.513976,28828 2013 มีนาคม11:01x 86ติดตั้ง SP2SP2QFE
Updspapi.dll6.3.4.1379,18408-ก.ค.-201014:23x 86ไม่มีไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
สำหรับ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มความต้องการ SPสาขาเซอร์วิส
Crypt32.dll5.131.3790.51391,436,16010 2013 เมษายน07:22x 64ติดตั้ง SP2SP2QFE
Cryptdlg.dll5.2.3790.5139104,44810 2013 เมษายน07:22x 64ติดตั้ง SP2SP2QFE
Wcrypt32.dll5.131.3790.5139599,04010 2013 เมษายน07:22x 86ติดตั้ง SP2WOW
Wcryptdlg.dll5.2.3790.513976,28810 2013 เมษายน07:22x 86ติดตั้ง SP2WOW
Updspapi.dll6.3.4.1462,12810 2013 เมษายน07:23x 64ไม่มีไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
สำหรับ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ IA 64 ที่สนับสนุนทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มความต้องการ SPสาขาเซอร์วิส
Crypt32.dll5.131.3790.51391,766,91210 2013 เมษายน07:22IA-64ติดตั้ง SP2SP2QFE
Cryptdlg.dll5.2.3790.5139195,58410 2013 เมษายน07:22IA-64ติดตั้ง SP2SP2QFE
Wcrypt32.dll5.131.3790.5139599,04010 2013 เมษายน07:22x 86ติดตั้ง SP2WOW
Wcryptdlg.dll5.2.3790.513976,28810 2013 เมษายน07:22x 86ติดตั้ง SP2WOW
Updspapi.dll6.3.4.1655,15210 2013 เมษายน07:23IA-64ไม่มีไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows XP รุ่นที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มความต้องการ SPสาขาเซอร์วิส
Crypt32.dll5.131.2600.6369601,60026 2013 มีนาคม22:53x 86SP3SP3QFE
Cryptdlg.dll5.1.2600.636974,75226 2013 มีนาคม22:53x 86SP3SP3QFE
Updspapi.dll6.3.13.0382,84005-ก.ค.-201013:16x 86ไม่มีไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลแฟ้มของ Windows Vista และ Windows Server 2008

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หมายเหตุข้อมูลแฟ้ม Windows Vista และ Windows Server 2008
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.0.600 218xxxVistaand Windows Windows Server 2008ติดตั้ง SP2GDR
  6.0.600 223xxxVistaand Windows Windows Server 2008ติดตั้ง SP2LDR
 • Service Pack 1 ถูกรวมไว้ใน Windows Server 2008 รุ่นวางจำหน่าย ดังนั้น แฟ้ม RTM ใช้เฉพาะกับ Windows Vista แฟ้ม RTM มี 6.0.0000xxxxxx หมายเลขรุ่น
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x86 เวอร์ชั่น ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Crypt32.dll6.0.6002.18827985,60017-เมษายน-201312:30x 86
Crypt32.dll6.0.6002.23097986,11217-เมษายน-201311:28x 86
Cryptdlg.dll6.0.6002.1882724,57617-เมษายน-201312:30x 86
Cryptdlg.dll6.0.6002.2309724,57617-เมษายน-201311:28x 86
Cryptnet.dll6.0.6002.1882798,30417-เมษายน-201312:30x 86
Cryptnet.dll6.0.6002.2309798,30417-เมษายน-201311:28x 86
Cryptsvc.dll6.0.6002.18827133,12017-เมษายน-201312:30x 86
Cryptsvc.dll6.0.6002.23097135,16817-เมษายน-201311:28x 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Crypt32.dll6.0.6002.188271,269,24817-เมษายน-201313:04x 64
Crypt32.dll6.0.6002.230971,270,27217-เมษายน-201312:32x 64
Cryptdlg.dll6.0.6002.1882730,72017-เมษายน-201313:04x 64
Cryptdlg.dll6.0.6002.2309730,72017-เมษายน-201312:32x 64
Cryptnet.dll6.0.6002.18827132,09617-เมษายน-201313:04x 64
Cryptnet.dll6.0.6002.23097132,09617-เมษายน-201312:32x 64
Cryptsvc.dll6.0.6002.18827174,59217-เมษายน-201313:04x 64
Cryptsvc.dll6.0.6002.23097177,66417-เมษายน-201312:32x 64
Crypt32.dll6.0.6002.18827985,60017-เมษายน-201312:30x 86
Crypt32.dll6.0.6002.23097986,11217-เมษายน-201311:28x 86
Cryptdlg.dll6.0.6002.1882724,57617-เมษายน-201312:30x 86
Cryptdlg.dll6.0.6002.2309724,57617-เมษายน-201311:28x 86
Cryptnet.dll6.0.6002.1882798,30417-เมษายน-201312:30x 86
Cryptnet.dll6.0.6002.2309798,30417-เมษายน-201311:28x 86
Cryptsvc.dll6.0.6002.18827133,12017-เมษายน-201312:30x 86
Cryptsvc.dll6.0.6002.23097135,16817-เมษายน-201311:28x 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
สำหรับ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่สนับสนุนทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Crypt32.dll6.0.6002.188272,392,06417-เมษายน-201312:23IA-64
Crypt32.dll6.0.6002.230972,392,06417-เมษายน-201311:07IA-64
Cryptdlg.dll6.0.6002.1882767,07217-เมษายน-201312:23IA-64
Cryptdlg.dll6.0.6002.2309767,07217-เมษายน-201311:07IA-64
Cryptnet.dll6.0.6002.18827251,39217-เมษายน-201312:23IA-64
Cryptnet.dll6.0.6002.23097251,39217-เมษายน-201311:07IA-64
Cryptsvc.dll6.0.6002.18827355,32817-เมษายน-201312:23IA-64
Cryptsvc.dll6.0.6002.23097359,93617-เมษายน-201311:07IA-64
Crypt32.dll6.0.6002.18827985,60017-เมษายน-201312:30x 86
Crypt32.dll6.0.6002.23097986,11217-เมษายน-201311:28x 86
Cryptdlg.dll6.0.6002.1882724,57617-เมษายน-201312:30x 86
Cryptdlg.dll6.0.6002.2309724,57617-เมษายน-201311:28x 86
Cryptnet.dll6.0.6002.1882798,30417-เมษายน-201312:30x 86
Cryptnet.dll6.0.6002.2309798,30417-เมษายน-201311:28x 86
Cryptsvc.dll6.0.6002.18827133,12017-เมษายน-201312:30x 86
Cryptsvc.dll6.0.6002.23097135,16817-เมษายน-201311:28x 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลแฟ้ม Windows 7, Windows 7 มาตรฐานฝังตัว และ Windows Server 2008 R2

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงเป็นเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณโดยปรับเวลากลางวันตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้ม Windows 7, Windows 7 มาตรฐานฝังตัว และ Windows Server 2008 R2
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง เหตุการณ์สำคัญ (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์เซอร์วิสแพคสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 1.18xxxWindows 7, Windows 7 มาตรฐาน และ Windows Server 2008 R2 ที่ฝังตัวSP1GDR
  6.1.760 1.22xxxWindows 7, Windows 7 มาตรฐาน และ Windows Server 2008 R2 ที่ฝังตัวSP1LDR
 • สาขาเซอร์วิสของ GDR จะมีเฉพาะการแก้ไขที่ออกมาเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสำคัญอย่างกว้างขวาง สาขาเซอร์วิสของ LDR จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขสำหรับปัญหาในวงกว้าง
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x86 เวอร์ชั่น ของ Windows 7 และ Windows 7 มาตรฐานฝังตัว
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Crypt32.dll6.1.7601.181501,160,19210 2013 พฤษภาคม04:49x 86
Crypt32.dll6.1.7601.223211,160,70410 2013 พฤษภาคม05:06x 86
Cryptdlg.dll6.1.7601.1815024,57610 2013 พฤษภาคม03:20x 86
Cryptdlg.dll6.1.7601.2232124,57610 2013 พฤษภาคม03:39x 86
Cryptnet.dll6.1.7601.18150103,93610 2013 พฤษภาคม04:49x 86
Cryptnet.dll6.1.7601.22321106,49610 2013 พฤษภาคม05:06x 86
Cryptsvc.dll6.1.7601.18150140,28810 2013 พฤษภาคม04:49x 86
Cryptsvc.dll6.1.7601.22321142,84810 2013 พฤษภาคม05:06x 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows 7, Windows 7 มาตรฐานฝังตัว และ Windows Server 2008 r2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Crypt32.dll6.1.7601.181501,464,32010 2013 พฤษภาคม05:49x 64
Crypt32.dll6.1.7601.223211,464,32010 2013 พฤษภาคม05:18x 64
Cryptdlg.dll6.1.7601.1815030,72010 2013 พฤษภาคม05:49x 64
Cryptdlg.dll6.1.7601.2232130,72010 2013 พฤษภาคม05:18x 64
Cryptnet.dll6.1.7601.18150139,77610 2013 พฤษภาคม05:49x 64
Cryptnet.dll6.1.7601.22321141,82410 2013 พฤษภาคม05:18x 64
Cryptsvc.dll6.1.7601.18150184,32010 2013 พฤษภาคม05:49x 64
Cryptsvc.dll6.1.7601.22321186,88010 2013 พฤษภาคม05:18x 64
Crypt32.dll6.1.7601.181501,160,19210 2013 พฤษภาคม04:49x 86
Crypt32.dll6.1.7601.223211,160,70410 2013 พฤษภาคม05:06x 86
Cryptdlg.dll6.1.7601.1815024,57610 2013 พฤษภาคม03:20x 86
Cryptdlg.dll6.1.7601.2232124,57610 2013 พฤษภาคม03:39x 86
Cryptnet.dll6.1.7601.18150103,93610 2013 พฤษภาคม04:49x 86
Cryptnet.dll6.1.7601.22321106,49610 2013 พฤษภาคม05:06x 86
Cryptsvc.dll6.1.7601.18150140,28810 2013 พฤษภาคม04:49x 86
Cryptsvc.dll6.1.7601.22321142,84810 2013 พฤษภาคม05:06x 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
สำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่สนับสนุนทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Crypt32.dll6.1.7601.181502,663,42410 2013 พฤษภาคม04:34IA-64
Crypt32.dll6.1.7601.223212,664,44810 2013 พฤษภาคม04:23IA-64
Cryptdlg.dll6.1.7601.1815070,65610 2013 พฤษภาคม04:34IA-64
Cryptdlg.dll6.1.7601.2232170,65610 2013 พฤษภาคม04:23IA-64
Cryptnet.dll6.1.7601.18150267,26410 2013 พฤษภาคม04:34IA-64
Cryptnet.dll6.1.7601.22321272,38410 2013 พฤษภาคม04:23IA-64
Cryptsvc.dll6.1.7601.18150381,95210 2013 พฤษภาคม04:34IA-64
Cryptsvc.dll6.1.7601.22321386,56010 2013 พฤษภาคม04:23IA-64
Crypt32.dll6.1.7601.181501,160,19210 2013 พฤษภาคม04:49x 86
Crypt32.dll6.1.7601.223211,160,70410 2013 พฤษภาคม05:06x 86
Cryptdlg.dll6.1.7601.1815024,57610 2013 พฤษภาคม03:20x 86
Cryptdlg.dll6.1.7601.2232124,57610 2013 พฤษภาคม03:39x 86
Cryptnet.dll6.1.7601.18150103,93610 2013 พฤษภาคม04:49x 86
Cryptnet.dll6.1.7601.22321106,49610 2013 พฤษภาคม05:06x 86
Cryptsvc.dll6.1.7601.18150140,28810 2013 พฤษภาคม04:49x 86
Cryptsvc.dll6.1.7601.22321142,84810 2013 พฤษภาคม05:06x 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลแฟ้ม Windows RT, Windows 8 และ Windows Server 2012

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หมายเหตุข้อมูลแฟ้ม Windows RT, Windows 8 และ Windows Server 2012
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง เหตุการณ์สำคัญ (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์เซอร์วิสแพคสาขาเซอร์วิส
  6.2.920 0.16 xxxWindows RT, Windows 8 และ Windows Server 2012RTMGDR
  6.2.920 0.20 xxxWindows RT, Windows 8 และ Windows Server 2012RTMLDR
 • สาขาเซอร์วิสของ GDR จะมีเฉพาะการแก้ไขที่ออกมาเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสำคัญอย่างกว้างขวาง สาขาเซอร์วิสของ LDR จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขสำหรับปัญหาในวงกว้าง
สำหรับ Windows RT
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Crypt32.dll6.2.9200.165711,395,71202-เมษายน-201322:37ไม่เกี่ยวข้อง
Cryptdlg.dll6.2.9200.1657126,11202-เมษายน-201322:37ไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Crypt32.dll6.2.9200.165691,569,28002-เมษายน-201323:37x 86
Crypt32.dll6.2.9200.206791,591,80803-เมษายน-201307:59x 86
Cryptdlg.dll6.2.9200.1656925,08802-เมษายน-201323:37x 86
Cryptdlg.dll6.2.9200.2067925,08803-เมษายน-201307:59x 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows 8 และ Windows Server 2012
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Crypt32.dll6.2.9200.165701,887,23202-เมษายน-201323:12x 64
Crypt32.dll6.2.9200.206791,912,83203-เมษายน-201309:31x 64
Cryptdlg.dll6.2.9200.1657030,72002-เมษายน-201323:12x 64
Cryptdlg.dll6.2.9200.2067930,72003-เมษายน-201309:31x 64
Crypt32.dll6.2.9200.165691,569,28002-เมษายน-201323:37x 86
Crypt32.dll6.2.9200.206791,591,80803-เมษายน-201307:59x 86
Cryptdlg.dll6.2.9200.1656925,08802-เมษายน-201323:37x 86
Cryptdlg.dll6.2.9200.2067925,08803-เมษายน-201307:59x 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2808679 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 ตุลาคม 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Windows Vista Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows 7 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Ultimate
 • Windows Embedded Standard 7 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 8
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows RT
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Foundation
  • Windows Web Server 2008
Keywords: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbfix kbmt KB2808679 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2808679

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com