Straipsnio ID: 2809243 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?vadas

?iame straipsnyje pateikiami Microsoft Lync Server 2013 galim? naujinim? ir nurodo d?l kiekvieno serverio vaidmuo naujinim?.

Daugiau informacijos

Naujinimai, i?leisti Lync Server 2013

 • Naujinimas, skirtas centrinis valdymo serveris
  2910244 Lync Server 2013 centrinis valdymo serveris 5.0.8308.577 kaupiamojo naujinimo apra?as: 2014 m. sausio
 • Naujinimas, skirtas Backup Service
  2910243 Lync Server 2013 atsargini? kopij? k?rimo tarnybos 5.0.8308.577 kaupiamojo naujinimo apra?as: 2014 m. sausio
 • Naujinimas, skirtas Standard "arba" Enterprise Edition server (priekinis End ir kra?to serveriuose)
  2937310 2014 m. rugpj??io Kaupiamasis naujinimas 5.0.8308.738 Lync Server 2013 (i?orinis serveris ir periferinis serveris)
 • Naujinimas, skirtas viening? ry?i? valdomos API 4.0, pagrindini? vykdymo 64-bit
  2937311 2014 m. rugpj??io Kaupiamasis naujinimas 5.0.8308.738 Lync Server 2013 m. vieningosios ry?i? valdomos API 4.0 vykdymas
 • Naujinimas, skirtas serverio ?iniatinklio komponentai
  2937297 2014 m. rugpj??io Kaupiamasis naujinimas 5.0.8308.738 Lync Server 2013, ?iniatinklio serverio komponentai
 • Pagrindini? komponent? naujinimas
  2937305 2014 m. rugpj??io Kaupiamasis naujinimas 5.0.8308.738 Lync Server 2013 m. pagrindiniai komponentai
 • Skambu?i? sulaikymo tarnybos naujinimas
  2881703 Atnaujinim? rinkinio 5.0.8308.556 Lync Server 2013 Call Park service: 2013 m. spalio m?n. apra?ymas
 • Naujinimas, skirtas konferencij? prane?imas
  2881701 Lync Server 2013, konferencij? prane?imo 5.0.8308.556 kaupiamojo naujinimo apra?as: 2013 m. spalio
 • Naujinimas, skirtas konferencij? operatoriaus
  2881700 Lync Server 2013, konferencij? operatoriaus 5.0.8308.556 kaupiamojo naujinimo apra?as: 2013 m. spalio
 • Naujinimas, skirtas tarpinio serverio
  2881699 Lync Server 2013, tarpinio serverio 5.0.8308.556 kaupiamojo naujinimo apra?as: 2013 m. spalio
 • Naujinimas, skirtas administravimo ?rankiai
  2967485 2014 m. rugpj??io Kaupiamasis naujinimas 5.0.8308.738 Lync Server 2013 m. administravimo ?rankiai
 • Naujinimas, skirtas ?iniatinklio konferencij? serveris
  2937314 2014 m. rugpj??io Kaupiamasis naujinimas 5.0.8308.738 Lync Server 2013, konferencij? serveris
 • Naujinimas, skirtas viening? ry?i? valdomos API 3.0 darbo eigos API
  2835438 Lync Server 2013, UCMA 3.0 darbo eigos API 5.0.8308.420 kaupiamojo naujinimo apra?as: 2013 m. liepos
 • Naujinimas, skirtas konferencij? serveris
  2835434 Lync Server 2013, konferencij? serveris 5.0.8308.420 kaupiamojo naujinimo apra?as: 2013 m. liepos
 • Naujinimas, skirtas nuolatini? Chat serveris
  2835433 Lync Server 2013 m. nuolatini? pokalbiai 5.0.8308.420 kaupiamojo naujinimo apra?as: 2013 m. liepos
 • Naujinimas, skirtas Windows med?iaga
  2967486 2014 m. rugpj??io Kaupiamasis naujinimas 5.0.8308.738 Lync Server 2013

  Pastaba. Naujinimas, skirtas Windows med?iaga tinka Lync Server 2013 Standard Edition "ir" Lync Server 2013 Enterprise Edition serveriai (priekinis End ir kra?to serveriuose).

Diegimo b?dai

Nor?dami ?diegti Lync Server 2013 diegimo, kurioje yra bet kur? i? ?i? ankstesni? kaupiamieji naujinimai ?diegti naujinimus, turite atlikti 1 ir 2 veiksmus.
 • 2014 m. sausio kaupiam?j? naujinim? (5.0.8308.577)
 • 2013 m. spalio kaupiam?j? naujinim? (5.0.8308.556)
 • 2013 m. liepos kaupiamieji naujinimai (5.0.8308.420)
 • 2013 m. vasario kaupiamieji naujinimai (5.0.8308.291)

Norint ?diegti naujinimus Lync Server 2013 RTM (5.0.8308.0) reikia atlikti 1-5 veiksmus.

Svarbu I?jungti ar i? naujo paleiskite visas serveriams tuo pa?iu metu. Tai gali sukelti problem?, kai paleid?iate tarnybas.

1 veiksmas: ?diegti kaupiamieji naujinimai

Svarbu. I?laikyti funkcinis Lync Server 2013 Enterprise Edition telkinio, turite b?ti tikri, kadReadygr??inamab?senareik?m?s telkinio paleidusGet-CsPoolUpgradeReadinessStatecmdlet ir kad j?s turite atitinkam? skai?i? Lync Server 2013 s?sajos serveriai, kuriuose veikia. Rasite skyriuje "Atnaujinti arba atnaujinti vis? End serveri?" ir "Planavimo for the valdymas, vis? pabaigos telkiniai", ?i? tem? TechNet nustatytivalstyb?svert? telkinio prie? ?diegti ?? kaupiam?j? naujinim?.
Atnaujinti arba atnaujinti serveriams
Topologijos ir serveriams, tiesiogini? prane?im? ir buvimas
Kaupiamasis Server Update Installer taikoma visi naujinimai, skirti atitinkam? serverio vaidmen? vien? operacij?. Nor?dami naudoti kaupiamasis Server Update Installer, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Pastaba. Jei vartotojo abonemento valdymo tarnyba (UAC) yra ?jungtas, turite paleisti kaupiamasis Server Update Installer naudodami didesni? teisi?, ?sitikinkite, kad visi naujinimai yra ?diegtas.

Nor?dami atsisi?sti kaupiamasis Server Update Installer, apsilankykite ?ioje "Microsoft Download Center" ?iniatinklio svetain?je:
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.

Lync Server 2013 ?mon?s telkiniai

S?sajos serveriai, Enterprise Edition telkinyje suskirstyti ? naujinimo domen?. ?ios versijos naujinimo domen? yra sutrumpinti s?sajos serveriai telkinyje. Topologijos k?rimo priemon? automati?kai sukuriami naujinimo domen?.

Vienu metu, turite atnaujinti vien? atnaujinti domeno, ir reikia atnaujinti kiekvieno i?orinio serverio naujinimo kiekviename domene. Nor?dami tai padaryti, imtis vieno serverio naujinimo domenas neprisijungus, atnaujinti server?, ir tada i? naujo paleisti. Tada Kartokite ?? proces? kiekvieno serverio naujinimo domene. Patikrinkite, ar ?ra?ote kur? atnaujinti domeno ir serveri?, turite atnaujinti.
Atnaujinti arba atnaujinti serveriams

Nor?dami atnaujinti s?sajos serveriai, turite atlikite ?iuos veiksmus:
 1. I?orinio serverio telkinyje, vykdykite ?i? cmdlet:

  Get-CsPoolUpgradeReadinessState

  Jei telkinys b?sena yra u?si?m?s, palaukite 10 minu?i? ir tada bandykite dar kart? paleisti Get-CsPoolUpgradeReadinessState cmdlet. Jei u?si?m?s bent tris kartus i? eil?s po to, palaukti 10 minu?i? tarp kiekvien? kart?, arba jei InsufficientActiveFrontEndsb?senos reik?m?s telkinio rezultatui, yra problem? su telkinys. Jei negalite i?spr?sti ?i? problem?, jums gali tekti susisiekti su "Microsoft" palaikymo. Jei ?iame telkinyje sujungta su kito i?orinio avarinio atk?rimo topologijoje, turite telkinys permesti ? atsargini? kopij? k?rimo telkin?, ir tada atnaujinti ?iuos serverius ?iame telkinyje. Daugiau informacijos apie tai, kaip permesti ? telkin?, rasite apsilank? ?ioje "Microsoft" svetain?je:
  Kaip permesti ? telkinys
  Jei telkinys yra pasiruo??b?senos , pereikite prie 2 veiksmo.
 2. Get-CsPoolUpgradeReadinessState cmdlet taip pat pateikia informacijos apie naujinimo domen? telkinys, ir apie tai, kuri s?sajos serveriai yra atnaujinti kiekviename domene. Jei naujinimo domeno, kuris yra serverio, kuriame norite atnaujinti ReadyforUpgrade reik?m? yra teisinga, galite naujinti serverio. Nor?dami tai padaryti, turite atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Stop nauj? ry?? su s?sajos serveriai, naudodami toliau stabdymo CsWindowsService-Sklandusiscmdlet.
  2. Kaupiamasis Server Update Installer paleisti naudodami vartotojo S?saj? arba naudodami komand? atnaujinti s?sajos serveriai, susij? su yra atnaujinti domeno.

   Pastaba: Jei atnaujinsite arba atnaujinti s?sajos serveriai per suplanuot? serverio prastovos, galite vykdyti cmdlet be 2 veiksm?, -Sklandusis parametras. Kalbant konkre?iau, paleisti cmdlet Stop CsWindowsService. ?? veiksm? atlikti nedelsiant i?sijungia paslaug? ir serverio laukti, kol ?vykdoma kiekvien? esam? aptarnavimo u?klaus?.

   Pastaba.Vartotojo s?sajos pateikiamas ai?kus, kurie naujinimai yra ?diegti spustel?jus Diegti naujinimus.

   Nor?dami paleisti diegimo program?, vykdykite ?i? komand?:

   LyncServerUpdateInstaller.exe

   Pastabos?is tekstas apra?oma parametrus, kuriuos galite naudoti kartu su komanda LyncServerUpdateInstaller.exe :
   • /Silentmode jungiklis taikoma visus tinkamus naujinimus fone.
   • /Silentmode /forcereboot jungiklio taikoma visus tinkamus naujinimus fone ir automati?kai paleid?iamas i? naujo serverio diegimo proceso pabaigoje, jei tai b?tina.
   • /Extractall jungiklis i?skleid?ia naujinimus i? diegimo program? ir ?ra?o naujinimus poaplankyje, pavadint? "I?skirta" aplanke, kurioje buvote Paleid? komand?.
  3. I? naujo paleiskite serverio ir ?sitikinkite, kad yra priimti nauj? ry?i?.

Lync Server 2013 Standard Edition ir kiti vaidmenys

 1. Kaupiamasis Server Update Installer paleisti naudodami vartotojo S?saj?, arba vykdydami komand? eilut?s atnaujinti s?sajos serveriai, susij? su yra atnaujinti domeno.

  Pastaba.Vartotojo s?sajos pateikiamas ai?kus, kurie naujinimai yra ?diegti spustel?jus Diegti naujinimus.

  Nor?dami paleisti diegimo program?, vykdykite ?i? komand?:

  LyncServerUpdateInstaller.exe

  Pastabos?is tekstas apra?oma parametrus, kuriuos galite naudoti kartu su komanda LyncServerUpdateInstaller.exe :
  • /Silentmode jungiklis taikoma visus tinkamus naujinimus fone.
  • /Silentmode /forcereboot jungiklio taikoma visus tinkamus naujinimus fone ir automati?kai paleid?iamas i? naujo serverio diegimo proceso pabaigoje, jei tai b?tina.
  • /Extractall jungiklis i?skleid?ia naujinimus i? diegimo program? ir ?ra?o naujinimus poaplankyje, pavadint? "I?skirta" aplanke, kurioje buvote Paleid? komand?.
 2. I? naujo paleiskite serverio prireikus i? diegimo vedl?.

2 veiksmas: Pritaikykite vidin?s duomen? baz?s atnaujinimai

?diegus naujinim? komponent? serverio vaidmuo "Lync Server 2013 Enterprise Edition i?orinio serverio arba" Lync Server 2013 Standard Edition serverio, atnaujint? SQL duomen? baz?s failai yra atsisakyta ? kompiuter?, kuriame yra ?diegta komponent? serverio vaidmuo. Nor?dami taikyti duomen? baz?s pakeitimus, turite paleisti taikoma cmdlet vykdyti taikoma cmdlet, apra?ytus 2 veiksmu.

Pastaba. ?Atnaujinti parametras n?ra b?tinas, paleidus atnaujinti "Lync Server 2013" duomen? bazi? ?diegti-CsDatabase cmdlet.

Lync Server 2013 Standard Edition

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn SE.FQDN -Verbose

Pastaba. "Lync Server 2013 Standard Edition" serveryje, turite paleisti cmdlet.

Lync Server 2013 Enterprise Edition

Turite atlikti kelis konfig?racijos operacijas, priklausomai nuo Lync Server 2013 Enterprise Edition vidinio serveri?, kur? naudojate.

Pastaba.Jei nuolatini? pokalbiai yra i?d?styta (nuolatini? kalb?tis s?sajos pakeitim? ir vidin?s duomen? baz?s veikia tame pa?iame serveryje), turite paleisti ?i? komand? ir ExcludeCollocatedStoresparametras.

Pastaba.?galintas duomen? baz?s vidinio duomen? bazi?, rekomenduojame naudoti komand? Invoke CsDatabaseFailover NewPrincipal pirmin?s ir patikrinkite, ar pagrindinis serveris yra pagrindin? vis? duomen? bazi?, prie? paleisdami ?diegti-CsDatabase cmdlet.

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn FEBE.FQDN -Verbose

Lync Server 2013 i?liekantis pokalbis duomen? baz?s

Kai nuolatini? Chat paslaugos yra atitiko b?ti SQL duomen? bazi?, vykdykite ?i? komand?:

Install-CsDatabase -DatabaseType PersistentChat -SqlServerFqdn PChatBE.fqdn -SqlInstanceName DBInstance -Verbose

Duomen? bazi? Lync Server 2013 steb?jimas/archyvavimas/i?liekantis pokalbis

Kai Lync Server 2013 steb?jimo/archyvavimas/patvarios kalb?tis duomen? bazi? ?diegti atskir? SQL duomen? bazi?, vykdykite ?i? komand?:

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn SQLServer.FQDN -Verbose

3 veiksmas:Atnaujinti taikyti centrinis valdymo duomen? baz?

Pastaba. Jums nereikia atnaujinti centrinis valdymo duomen? baz?, toliau nurodytais atvejais:
 • Jei centrinis valdymo parduotuv?s homed Lync Server 2010 Standard Edition serverio arba ?mon?s telkinio, paleisti komand? ?diegti CsDatabase CentralManagementDatabase .
 • Jei centrinis valdymo parduotuv?s homed Lync Server 2013 Standard Edition serverio arba ?mon?s telkinio, kuris anks?iau buvo atnaujinta ir joje Lync Server 2013 m. vasario 2013 kaupiamieji naujinimai, paleisti komand? ?diegti CsDatabase CentralManagementDatabase .
Po to, kai atnaujintas Lync Server 2013 Enterprise Edition i?orinio serverio arba Lync Server 2013 Standard Edition serverio atgal serveriai, vykdykite ?i? komand? atnaujinti centrinis valdymo parduotuv?s:

Install-CsDatabase -CentralManagementDatabase -SqlServerFqdn CMS.FQDN -SqlInstanceName DBInstanceName -Verbose

Pastaba. Veikimo kartu aplinkoje, kurioje yra "Lync Server 2010" ir "Lync" Server 2013, kai "Lync Server 2010" telkinys yra centrinis valdymo tarnyba, paleisti komand? ?diegti CsDatabase CentralManagementDatabase . Jei v?liau perkelsite Lync Server 2013 telkinio centrinis valdymo paslauga, turite paleisti Diegimo CsDatabase CentralManagementDatabase komand?, kad pritaikytum?te pakeitimus.

4 veiksmas: ?junkite mobilumo paslaugos

Nor?dami ?jungti paslaug? mobilumo, vykdykite ?i? cmdlet:
?galinti CsTopology

5 veiksmas: ?junkite vieningosios ry?i? ?iniatinklio API

Nor?dami ?jungti ? vieningosios ry?i? ?iniatinklio API (UCWA), turite paleisti ?rank? Bootstrapper.exe dar kart? visus Lync Server 2013 Director serveri?, Standard Edition serveriai ir Enterprise Edition s?sajos serveriai, kuriame ?diegta ir atnaujinta ?iniatinklio komponentai. Komand? paleisti ?rank? yra toks:

%ProgramFiles%\Microsoft Lync Server 2013\Deployment\Bootstrapper.exe

Serverio vaidmen? s?ra?? ir naujinimus, kurie yra susij? su j?

Lync Server 2013 - server Standard Edition

 • Naujinimas, skirtas pagrindini? komponent?: ?ini? baz?s 2937305
 • Naujinimas, skirtas viening? ry?i? valdomos API 4.0, pagrindini? vykdymo 64 bit?: KB 2937311
 • Priekinis serveris ir periferinis serveris (Standard arba Enterprise edition serveris) naujinimas: KB 2937310
 • Naujinimas, skirtas konferencij? serveris: KB 2835434
 • Naujinimas, skirtas ?iniatinklio serverio komponentai: KB 2937297
 • Naujinimas, skirtas konferencij? serveris: KB 2937314
 • Naujinimas, skirtas tarpinio serverio: KB 2881699
 • Naujinimo tarnybos skambu?i? sulaikymo: KB 2881703
 • Atnaujinti Backup Service: KB 2910243
 • Naujinimas, skirtas centrinis valdymo serveris: KB 2910244
 • Naujinimas, skirtas Windows med?iaga: KB 2967486

Lync Server 2013 - Enterprise Edition - i?orinis serveris ir v?l serveris

 • Naujinimas, skirtas pagrindini? komponent?: ?ini? baz?s 2937305
 • Naujinimas, skirtas viening? ry?i? valdomos API 4.0, pagrindini? vykdymo 64 bit?: KB 2937311
 • Priekinis serveris ir periferinis serveris (Standard arba Enterprise edition serveris) naujinimas: KB 2937310
 • Naujinimas, skirtas konferencij? serveris: KB 2835434
 • Naujinimas, skirtas ?iniatinklio serverio komponentai: KB 2937297
 • Naujinimas, skirtas konferencij? serveris: KB 2937314
 • Naujinimas, skirtas tarpinio serverio: KB 2881699
 • Naujinimo tarnybos skambu?i? sulaikymo: KB 2881703
 • Atnaujinti Backup Service: KB 2910243
 • Naujinimas, skirtas centrinis valdymo serveris: KB 2910244
 • Naujinimas, skirtas Windows med?iaga: KB 2967486

Lync Server 2013 - periferinis serveris

 • Naujinimas, skirtas pagrindini? komponent?: ?ini? baz?s 2937305
 • Naujinimas, skirtas viening? ry?i? valdomos API 4.0, pagrindini? vykdymo 64 bit?: KB 2937311
 • Priekinis serveris ir periferinis serveris (Standard arba Enterprise edition serveris) naujinimas: KB 2937310
 • Naujinimas, skirtas Windows med?iaga: KB 2967486

Lync Server 2013 - atskir? tarpinio serverio

 • Naujinimas, skirtas pagrindini? komponent?: ?ini? baz?s 2937305
 • Naujinimas, skirtas viening? ry?i? valdomos API 4.0, pagrindini? vykdymo 64 bit?: KB 2937311
 • Naujinimas, skirtas tarpinio serverio: KB 2881699

Lync Server 2013 - Director serveris

 • Naujinimas, skirtas pagrindini? komponent?: ?ini? baz?s 2937305
 • Naujinimas, skirtas viening? ry?i? valdomos API 4.0, pagrindini? vykdymo 64 bit?: KB 2937311
 • Priekinis serveris ir periferinis serveris (Standard arba Enterprise edition serveris) naujinimas: KB 2937310
 • Naujinimas, skirtas ?iniatinklio serverio komponentai: KB 2937297
 • Naujinimas, skirtas Windows med?iaga: KB 2967486

Lync Server 2013 ? nuolatini? kalb?tis i?orinis serveris

 • Naujinimas, skirtas pagrindini? komponent?: ?ini? baz?s 2937305
 • Naujinimas, skirtas viening? ry?i? valdomos API 4.0, pagrindini? vykdymo 64 bit?: KB 2937311

Lync Server 2013 - administravimo ?rankiai

 • Naujinimas, skirtas pagrindini? komponent?: ?ini? baz?s 2937305

Savyb?s

Straipsnio ID: 2809243 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. rugpj??io 17 d. - Per?i?ra: 5.0
Taikoma:
 • Microsoft Lync Server 2013
Rakta?od?iai: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbfix kbmt KB2809243 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2809243

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com