โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Lync Server 2013

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2809243 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้แสดงโปรแกรมปรับปรุงพร้อมใช้งานสำหรับ 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync ของ Microsoft และระบุความเกี่ยวข้องของการปรับปรุงสำหรับแต่ละบทบาทเซิร์ฟเวอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมปรับปรุงที่ปล่อย 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์หลัก
  2881682 คำอธิบายของการปรับปรุงสะสม 5.0.8308.556 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync คอมโพเนนต์หลัก: 2013 ตุลาคม
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์การประชุม
  2835434 คำอธิบายของการปรับปรุงสะสม 5.0.8308.420 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync เซิร์ฟเวอร์การประชุม: 2013 กรกฎาคม
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์เว็บคอมโพเนนต์
  2881688 คำอธิบายของการปรับปรุงสะสม 5.0.8308.556 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync เว็บคอมโพเนนต์: 2013 ตุลาคม
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์มาตรฐานหรือองค์กร Edition (เซิร์ฟเวอร์การสิ้นสุดหน้าและเซิร์ฟเวอร์ขอบ)
  2881684 คำอธิบายของการปรับปรุงสะสม 5.0.8308.556 Lync Server 2013 (เซิร์ฟเวอร์การสิ้นสุดหน้าและเซิร์ฟเวอร์ขอบ): 2013 ตุลาคม
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์การประชุมเว็บ
  2835507 คำอธิบายของการปรับปรุงสะสม 5.0.8308.420 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync เว็บเซิร์ฟเวอร์ประชุม: 2013 กรกฎาคม
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Mediation
  2881699 คำอธิบายของการปรับปรุงสะสม 5.0.8308.556 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync, Mediation เซิร์ฟเวอร์: 2013 ตุลาคม
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับการติดต่อสื่อสารประกอบการ 4.0 รันไทม์หลัก 64 บิต API ที่มีการจัดการ
  2881685 คำอธิบายของการปรับปรุงสะสม 5.0.8308.556 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync รวมสื่อสารจัดการ API 4.0 Runtime: 2013 ตุลาคม
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับบริการโทรพาร์ค
  2881703 คำอธิบายของการปรับปรุงสะสม 5.0.8308.556 แบบ Lync Server 2013 บริการโทรพาร์ค: 2013 ตุลาคม
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์สนทนาอย่างสม่ำเสมอ
  2835433 คำอธิบายของการปรับปรุงสะสม 5.0.8308.420 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync, Chat อย่างสม่ำเสมอ: 2013 กรกฎาคม
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับการติดต่อสื่อสารประกอบการ Api ที่เวิร์กโฟลว์ 3.0 API ที่มีการจัดการ
  2835438 คำอธิบายของการปรับปรุงสะสม 5.0.8308.420 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync, Api ที่เวิร์กโฟลว์ 3.0 UCMA: 2013 กรกฎาคม
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเครื่องมือในการดูแล
  2837510 คำอธิบายของการปรับปรุงสะสม 5.0.8308.420 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync เครื่องมือการจัดการ: 2013 กรกฎาคม
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับการประชุมทาง Attendant
  2881700 คำอธิบายของการปรับปรุงสะสม 5.0.8308.556 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync การประชุมทาง Attendant: 2013 ตุลาคม
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับการประกาศการประชุม
  2881701 คำอธิบายของการปรับปรุงสะสม 5.0.8308.556 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync ประกาศการประชุม: 2013 ตุลาคม

วิธีการติดตั้ง

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงสำหรับการติดตั้ง 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync ที่มีการปรับปรุงสะสมเดือน 2013 กรกฎาคม (5.0.8308.420) หรือรุ่นที่ใหม่กว่าสะสม updatesinstalled คุณต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงสำหรับการติดตั้ง Lync Server 2013 ที่มีในเดือน 2013 กุมภาพันธ์สะสมปรุง (5.0.8308.291) ติดตั้ง คุณต้องดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ 1 และ 2

การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ RTM 2013 ของเซิร์ฟเวอร์ Lync (5.0.8308.0) คุณต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่ 1-5

สิ่งสำคัญปิดเครื่อง หรือเริ่มการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ Front End ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาเมื่อคุณเริ่มต้นบริการ

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งการปรับปรุงสะสม

สิ่งสำคัญ เพื่อรักษาพู Edition องค์กร 2013 ของเซิร์ฟเวอร์ Lync ทำงาน คุณต้องแน่ใจว่าพร้อมที่จะถูกส่งกลับสำหรับค่าสถานะของเก็บพักเมื่อคุณเรียกใช้ cmdletรับ CsPoolUpgradeReadinessและคุณมีหมายเลขที่เหมาะสมของ Lync Server 2013 แตเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้อยู่ โปรดดู "การปรับรุ่นหรือปรับปรุงหน้าสิ้นสุดเซิร์ฟเวอร์" และ "การวางแผนสำหรับการจัดการของหน้าสิ้นสุดประเภท" ส่วนของหัวข้อ TechNet ดังต่อไปนี้เพื่อกำหนดสถานะvalueof ประเภทการผลิตก่อนที่คุณใช้การปรับปรุงสะสมโปรแกรมติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์สะสมใช้โปรแกรมปรับปรุงทั้งหมดสำหรับบทบาทในการดำเนินงานหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะสม เมื่อต้องการใช้ตัวติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์สะสม ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ ถ้าการควบคุมบัญชีผู้ใช้ (UAC) เปิดอยู่ คุณต้องเริ่มต้นโปรแกรมติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์สะสม โดยใช้สิทธิ์ผู้ดูแลเพื่อให้แน่ใจว่า ได้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงทั้งหมดอย่างถูกต้อง

เมื่อต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์สะสม ไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้

กลุ่มองค์กร 2013 ของเซิร์ฟเวอร์ Lync

เซิร์ฟเวอร์ส่วนหน้าในพูลโปรแกรม Edition องค์กรถูกจัดระเบียบเป็นโดเมนการอัพเกรด โดเมนการอัพเกรดเหล่านี้เป็นชุดย่อยของเซิร์ฟเวอร์ส่วนหน้าในประเภทการผลิต โดเมนที่การอัพเกรดจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ โดยตัวสร้างโทโพโลยี

คุณต้องปรับรุ่นการปรับรุ่นหนึ่งโดเมนในแต่ละครั้ง และคุณต้องปรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์แต่ละตัวในแต่ละโดเมนการอัพเกรด เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้เซิร์ฟเวอร์หนึ่งในโดเมนการอัพเกรดแบบออฟไลน์ ปรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น เปิด ทำซ้ำกระบวนการนี้สำหรับแต่ละเซิร์ฟเวอร์ในโดเมนปรับรุ่นแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้บันทึกที่การอัพเกรดของโดเมนและเซิร์ฟเวอร์ที่คุณได้อัพเกรด
ปรับรุ่น หรือปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ Front End

เมื่อต้องการปรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ส่วนหน้า คุณต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเซิร์ฟเวอร์ส่วนหน้าในพู เรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้:

  รับ CsPoolUpgradeReadinessState

  ถ้าค่าสถานะของเก็บพักไม่ว่างรอ 10 นาที และพยายามเรียกใช้ cmdletรับ CsPoolUpgradeReadinessStateอีกครั้ง ถ้าคุณเห็นไม่ว่างสำหรับอย่างน้อยสามครั้งติดกันหลังจากที่คุณรออยู่ระหว่างความพยายามแต่ละ 10 นาที หรือถ้าคุณเห็นผลลัพธ์ใด ๆ ของInsufficientActiveFrontEndsสำหรับค่าสถานะของเก็บพัก ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเก็บพัก ถ้าคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ คุณอาจจะต้องติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft. ถ้ากลุ่มนี้จะจับคู่กับพูแตอื่นในโทโพโลยีการกู้คืนความเสียหาย คุณต้องไม่สำเร็จเก็บพักเหนือประเภทการสำรองข้อมูล และจากนั้น ปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ในกลุ่มนี้ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเข้าแทนที่บนพู ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:ถ้าค่าสถานะของเก็บพักคือพร้อมไปที่ขั้นตอนที่ 2
 2. Cmdlet CsPoolUpgradeReadinessState รับส่งกลับข้อมูลเกี่ยวกับโดเมนเกรดนอกจากนี้ในประเภทการผลิต และเกี่ยวกับที่เซิร์ฟเวอร์ส่วนหน้าในแต่ละโดเมนการอัพเกรด ถ้าค่าReadyforUpgradeสำหรับโดเมนการอัพเกรดที่ประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการปรับรุ่นเป็นจริงคุณสามารถปรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. หยุดการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ส่วนหน้าใหม่ โดยใช้การStop CsWindowsServices-กระบวนcmdlet นี้
  2. เรียกใช้โปรแกรมติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์สะสม โดยใช้ UI หรือ โดยการใช้คำสั่งในการปรับรุ่นด้านหน้าสิ้นสุดเซิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวข้องกับโดเมนอัพเกรด

   หมายเหตุ: ถ้าคุณปรับรุ่น หรือปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ส่วนหน้าในระหว่างการหยุดทำงานเพื่อจัดกำหนดการของเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถเรียกใช้ cmdlet นี้ในขั้นตอนที่ 2 โดยไม่มีการ-กระบวนพารามิเตอร์ได้ เรียกใช้ cmdlet เจาะจงมากขึ้น เป็นStop CsWindowsService การกระทำนี้ทันทีปิดบริการ และเซิร์ฟเวอร์รอจนกว่าดำเนินการแต่ละการร้องขอบริการที่มีอยู่

   หมายเหตุUI ให้บ่งชี้ที่ชัดเจนซึ่งปรับปรุงถูกติดตั้งเมื่อคุณคลิกการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง

   เมื่อต้องการเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง รันคำสั่งต่อไปนี้:

   LyncServerUpdateInstaller.exe

   บันทึกย่อข้อความต่อไปนี้อธิบายพารามิเตอร์ที่คุณสามารถใช้ร่วมกับคำสั่งLyncServerUpdateInstaller.exe :
   • สวิตช์/silentmodeใช้โปรแกรมปรับปรุงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเบื้องหลัง
   • สวิตช์silentmode /forcereboot/ใช้โปรแกรมปรับปรุงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในแบบแบ็คกราวน์ และโดยอัตโนมัติทั้งเซิร์ฟเวอร์ที่จุดสิ้นสุดของกระบวนการติดตั้งถ้าจำเป็น
   • สวิตช์/extractallแยกโปรแกรมปรับปรุงจากโปรแกรมติดตั้ง และโปรแกรมปรับปรุงที่จะบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ย่อยที่ชื่อ "Extracted" ในโฟลเดอร์ที่คุณเรียกใช้คำสั่ง
  3. เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังยอมรับการเชื่อมต่อใหม่

อิดิชั่นมาตรฐาน 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync และบทบาทอื่น

 1. เรียกใช้โปรแกรมติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์สะสม โดยใช้ UI หรือ โดยการเรียกใช้บรรทัดคำสั่งเพื่อปรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ front-end สัมพันธ์กับโดเมนอัพเกรด
  หมายเหตุUI ให้บ่งชี้ที่ชัดเจนซึ่งปรับปรุงถูกติดตั้งเมื่อคุณคลิกการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง

  เมื่อต้องการเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง รันคำสั่งต่อไปนี้:

  LyncServerUpdateInstaller.exe

  บันทึกย่อข้อความต่อไปนี้อธิบายพารามิเตอร์ที่คุณสามารถใช้ร่วมกับคำสั่งLyncServerUpdateInstaller.exe :
  • สวิตช์/silentmodeใช้โปรแกรมปรับปรุงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเบื้องหลัง
  • สวิตช์/silentmode /forcerebootใช้โปรแกรมปรับปรุงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในแบบแบ็คกราวน์ และโดยอัตโนมัติทั้งเซิร์ฟเวอร์ที่จุดสิ้นสุดของกระบวนการติดตั้งถ้าจำเป็น
  • สวิตช์/extractallแยกโปรแกรมปรับปรุงจากโปรแกรมติดตั้ง และโปรแกรมปรับปรุงที่จะบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ย่อยที่ชื่อ "Extracted" ในโฟลเดอร์ที่คุณเรียกใช้คำสั่ง
 2. เริ่มระบบของเซิร์ฟเวอร์นั้นไม่จำเป็น โดยตัวช่วยสร้างการติดตั้งใหม่

ขั้นตอนที่ 2: ใช้โปรแกรมปรับปรุงฐานข้อมูลส่วนหลัง

หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงสำหรับบทบาทเซิร์ฟเวอร์คอมโพเนนต์หลักที่ บนเซิร์ฟเวอร์ส่วนหน้า Lync Edition องค์กร 2013 ของเซิร์ฟเวอร์ หรือ บนเซิร์ฟเวอร์ Edition มาตรฐานของ 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync แฟ้มฐานข้อมูล SQL ปรับปรุงแล้วจะถูกข้ามไปยังคอมพิวเตอร์ที่มีบทบาทเซิร์ฟเวอร์คอมโพเนนต์หลักติดตั้งอยู่ เมื่อต้องการใช้การเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล คุณต้องรัน cmdlet ของใช้ที่เรียกใช้ cmdlet ของเกี่ยวข้องซึ่งได้อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 2

หมายเหตุ–อัพเดตพารามิเตอร์ไม่จำเป็นต้องใช้เมื่อคุณเรียกใช้ cmdlet CsDatabase ติดตั้งการปรับปรุงฐานข้อมูล Lync Server 2013

อิดิชั่นมาตรฐาน 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn SE.FQDN -Verbose

หมายเหตุ คุณต้องเรียกใช้ cmdlet นี้บนเซิร์ฟเวอร์ Edition มาตรฐานของ 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync

อิดิชั่นองค์กร 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync

คุณต้องดำเนินหลายโครงแบบ ขึ้นอยู่กับชนิดของเซิร์ฟเวอร์ส่วนหลัง Lync Edition องค์กร 2013 ของเซิร์ฟเวอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่

หมายเหตุถ้าการสนทนาอย่างสม่ำเสมอคือ collocated (Persistent Chat บริการส่วนหน้าและฐานข้อมูลส่วนหลังกำลังทำงานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน), คุณต้องรันคำสั่งต่อไปนี้ร่วมกับพารามิเตอร์ExcludeCollocatedStores

หมายเหตุถ้าเรอร์ของฐานข้อมูลถูกเปิดใช้งานสำหรับฐานข้อมูลส่วนหลังของคุณ เราขอแนะนำให้ คุณใช้ cmdlet Invoke-CsDatabaseFailover-NewPrincipal หลักและตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์หลักหลักสำหรับฐานข้อมูลทั้งหมดก่อนที่คุณเรียกใช้ cmdlet CsDatabase ติดตั้ง

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn FEBE.FQDN -Verbose

ฐานข้อมูลการสนทนาอย่างสม่ำเสมอ 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync

เมื่อบริการ Chat อย่างสม่ำเสมอคือ collocated กับฐานข้อมูลเป็น SQL เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

Install-CsDatabase -DatabaseType PersistentChat -SqlServerFqdn PChatBE.fqdn -SqlInstanceName DBInstance -Verbose

ฐานข้อมูลการสนทนาของ Lync Server 2013 ตรวจสอบ/เก็บ/อย่างสม่ำเสมอ

เมื่อมีการปรับใช้ Chat สอบ 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync/เก็บ ถาวร/อยู่ถาวรฐานข้อมูลบนฐานข้อมูล SQL แบบสแตนด์อโลน เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn SQLServer.FQDN -Verbose

ขั้นตอนที่ 3:การปรับปรุงการใช้ศูนย์กลางการจัดการฐานข้อมูล

หมายเหตุ คุณไม่จำเป็นต้องอัพเดตฐานข้อมูลการจัดการส่วนกลางในกรณีที่ต่อไปนี้:
 • ถ้าร้านค้าจัดการกลางคือ homed บน Lync Server 2010 มาตรฐาน Edition เซิร์ฟเวอร์หรือกลุ่มองค์กร ไม่เรียกใช้ cmdlet ของการติดตั้ง-CsDatabase-CentralManagementDatabase
 • ถ้าร้านค้าจัดการกลางคือ homed บนพู Lync 2013 มาตรฐาน Edition เซิร์ฟเวอร์หรือองค์กรที่มีการปรับปรุงก่อนหน้านี้ มีการปรับปรุงสะสม 2013 2013 กุมภาพันธ์ของเซิร์ฟเวอร์ Lync
หลังจากที่เซิร์ฟเวอร์ front end Edition องค์กร 2013 ของเซิร์ฟเวอร์ Lync หรือ Lync 2013 มาตรฐาน Edition เซิร์ฟเวอร์ backends มีการปรับปรุง การเรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้เพื่อปรับปรุงการจัดการร้านค้ากลาง:

Install-CsDatabase -CentralManagementDatabase -SqlServerFqdn CMS.FQDN -SqlInstanceName DBInstanceName -Verbose

หมายเหตุ ในระบบที่มีอยู่ร่วมกันที่ประกอบด้วยทั้ง Lync Server 2010 และ 2013 เซิร์ฟเวอร์ของ Lync ที่บริการการจัดการส่วนกลางอยู่ในพู Lync Server 2010 อย่าเรียกใช้ cmdletติดตั้ง CsDatabase CentralManagementDatabase ถ้าคุณได้ในภายหลังไปบริการจัดการศูนย์กลางพู Lync Server 2013 คุณต้องรันการ cmdlet CentralManagementDatabase CsDatabase ติดตั้งเพื่อใช้การเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนที่ 4: เปิดใช้งานการบริการเคลื่อนไหว

เมื่อต้องการเปิดใช้งานบริการ Mobility เรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้:
เปิดใช้งาน CsTopology

ขั้นตอนที่ 5: เปิดใช้งานการติดต่อสื่อสารประกอบการเว็บ API

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการรวมการสื่อสารเว็บ API (UCWA), คุณต้องเรียกใช้เครื่องมือ Bootstrapper.exe อีกครั้งบนทั้งหมดกรรมการ 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync เซิร์ฟเวอร์ Standard Edition เซิร์ฟเวอร์ และองค์กร Edition แตเซิร์ฟเวอร์ซึ่งมี web components ถูกติดตั้ง และปรับปรุง คำสั่งเพื่อเรียกใช้เครื่องมือมีลักษณะดังนี้:

%ProgramFiles%\Microsoft Lync Server 2013\Deployment\Bootstrapper.exe

รายการของบทบาทเซิร์ฟเวอร์และโปรแกรมปรับปรุงที่สามารถใช้งานได้

2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync - Standard Edition เซิร์ฟเวอร์

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์หลัก: KB 2881682
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ API ที่มีการจัดการสื่อสารประกอบการ 4.0 รันไทม์หลักของ 64 บิต: KB 2881685
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์การสิ้นสุดหน้าและเซิร์ฟเวอร์ขอบ (มาตรฐานหรือองค์กร edition เซิร์ฟเวอร์): KB 2881684
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์การประชุม: KB 2835434
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์คอมโพเนนต์: KB 2881688
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์การประชุม Web: KB 2835507
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Mediation: KB 2881699
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับบริการพาร์คโทร: KB 2881703

เซิร์ฟเวอร์ front end 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync -องค์กร Edition - และเซิร์ฟเวอร์ส่วนหลัง

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์หลัก: KB 2881682
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ API ที่มีการจัดการสื่อสารประกอบการ 4.0 รันไทม์หลักของ 64 บิต: KB 2881685
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์การสิ้นสุดหน้าและเซิร์ฟเวอร์ขอบ (มาตรฐานหรือองค์กร edition เซิร์ฟเวอร์): KB 2881684
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์การประชุม: KB 2835434
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์คอมโพเนนต์: KB 2881688
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์การประชุม Web: KB 2835507
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Mediation: KB 2881699
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับบริการพาร์คโทร: KB 2881703

2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync - เซิร์ฟเวอร์ขอบ

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์หลัก: KB 2881682
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ API ที่มีการจัดการสื่อสารประกอบการ 4.0 รันไทม์หลักของ 64 บิต: KB 2881685
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์การสิ้นสุดหน้าและเซิร์ฟเวอร์ขอบ (มาตรฐานหรือองค์กร edition เซิร์ฟเวอร์): KB 2881684

เซิร์ฟเวอร์ Lync Server 2013 - แบบสแตนด์อโลนMediation

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์หลัก: KB 2881682
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ API ที่มีการจัดการสื่อสารประกอบการ 4.0 รันไทม์หลักของ 64 บิต: KB 2881685
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Mediation: KB 2881699

2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync - เซิร์ฟเวอร์ผู้กำกับ

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์หลัก: KB 2881682
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ API ที่มีการจัดการสื่อสารประกอบการ 4.0 รันไทม์หลักของ 64 บิต: KB 2881685
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์การสิ้นสุดหน้าและเซิร์ฟเวอร์ขอบ (มาตรฐานหรือองค์กร edition เซิร์ฟเวอร์): KB 2881684
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์คอมโพเนนต์: KB 2881688

2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync - Persistent Chat เซิร์ฟเวอร์ front end

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์หลัก: KB 2881682
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ API ที่มีการจัดการสื่อสารประกอบการ 4.0 รันไทม์หลักของ 64 บิต: KB 2881685

2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync - เครื่องมือการดูแล

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์หลัก: KB 2881682

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2809243 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 ธันวาคม 2556 - Revision: 10.0
ใช้กับ
 • Microsoft Lync Server 2013
Keywords: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbfix kbmt KB2809243 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2809243

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com