โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Lync Server 2013

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2809243 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้แสดงโปรแกรมปรับปรุงพร้อมใช้งานสำหรับ 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync ของ Microsoft และระบุความเกี่ยวข้องของการปรับปรุงสำหรับแต่ละบทบาทเซิร์ฟเวอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมปรับปรุงที่ปล่อย 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์การจัดการส่วนกลาง
  2910244 คำอธิบายของการปรับปรุงสะสม 5.0.8308.577 สำหรับเซิร์ฟเวอร์จัดการกลาง 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync: 2014 มกราคม
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับบริการการสำรองข้อมูล
  2910243 คำอธิบายของการปรับปรุงสะสม 5.0.8308.577 สำหรับการบริการสำรอง 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync: 2014 มกราคม
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์มาตรฐานหรือองค์กร Edition (เซิร์ฟเวอร์การสิ้นสุดหน้าและเซิร์ฟเวอร์ขอบ)
  2937310 2014 สิงหาคมปรับปรุง 5.0.8308.738 Lync Server 2013 (เซิร์ฟเวอร์ส่วนหน้าและเซิร์ฟเวอร์ขอบ)
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับการติดต่อสื่อสารประกอบการ 4.0 รันไทม์หลัก 64 บิต API ที่มีการจัดการ
  2937311 2014 สิงหาคม API ที่มีการจัดการสื่อสาร 4.0 รวมในปรับปรุง 5.0.8308.738 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync รันไทม์
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์เว็บคอมโพเนนต์
  2937297 อัพเดต 5.0.8308.738 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync, 2014 สิงหาคมเว็บคอมโพเนนต์ของเซิร์ฟเวอร์
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์หลัก
  2937305 2014 สิงหาคมหลักปรับปรุง 5.0.8308.738 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync ส่วนประกอบ
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับบริการโทรพาร์ค
  2881703 คำอธิบายของการปรับปรุงสะสม 5.0.8308.556 แบบ Lync Server 2013 บริการโทรพาร์ค: 2013 ตุลาคม
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับการประกาศการประชุม
  2881701 คำอธิบายของการปรับปรุงสะสม 5.0.8308.556 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync ประกาศการประชุม: 2013 ตุลาคม
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับการประชุมทาง Attendant
  2881700 คำอธิบายของการปรับปรุงสะสม 5.0.8308.556 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync การประชุมทาง Attendant: 2013 ตุลาคม
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Mediation
  2881699 คำอธิบายของการปรับปรุงสะสม 5.0.8308.556 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync, Mediation เซิร์ฟเวอร์: 2013 ตุลาคม
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเครื่องมือในการดูแล
  2967485 2014 สิงหาคมปรับปรุง 5.0.8308.738 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync เครื่องมือในการดูแล
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์การประชุมเว็บ
  2937314 อัพเดต 5.0.8308.738 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync, 2014 สิงหาคมเว็บเซิร์ฟเวอร์การประชุม
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับการติดต่อสื่อสารประกอบการ Api ที่เวิร์กโฟลว์ 3.0 API ที่มีการจัดการ
  2835438 คำอธิบายของการปรับปรุงสะสม 5.0.8308.420 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync, Api ที่เวิร์กโฟลว์ 3.0 UCMA: 2013 กรกฎาคม
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์การประชุม
  2835434 คำอธิบายของการปรับปรุงสะสม 5.0.8308.420 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync เซิร์ฟเวอร์การประชุม: 2013 กรกฎาคม
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์สนทนาอย่างสม่ำเสมอ
  2835433 คำอธิบายของการปรับปรุงสะสม 5.0.8308.420 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync, Chat อย่างสม่ำเสมอ: 2013 กรกฎาคม
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows ผ้า
  2967486 2014 สิงหาคมปรับปรุง 5.0.8308.738 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync

  หมายเหตุ การปรับปรุงสำหรับ Windows ผ้าจะสามารถใช้ได้กับรุ่นมาตรฐาน 2013 ของเซิร์ฟเวอร์ Lync และ Lync Server 2013 องค์กรอิดิชั่นเซิร์ฟเวอร์ (เซิร์ฟเวอร์การสิ้นสุดหน้าและเซิร์ฟเวอร์ขอบ)

วิธีการติดตั้ง

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงสำหรับการติดตั้ง 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync ที่มีอยู่ต่อไปนี้ก่อนหน้านี้สะสมโปรแกรมปรับปรุงติดตั้งอยู่ คุณต้องทำขั้นตอนที่ 1 และ 2
 • ปรับปรุงสะสมเดือน 2014 มกราคม (5.0.8308.577)
 • ปรับปรุงสะสมเดือน 2013 ตุลาคม (5.0.8308.556)
 • โปรแกรมปรับปรุงสะสมเดือน 2013 กรกฎาคม (5.0.8308.420)
 • โปรแกรมปรับปรุงสะสมเดือน 2013 กุมภาพันธ์ (5.0.8308.291)

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ RTM 2013 ของเซิร์ฟเวอร์ Lync (5.0.8308.0) คุณต้องทำขั้นตอนที่ 1-5

สิ่งสำคัญปิดเครื่อง หรือเริ่มการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ Front End ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาเมื่อคุณเริ่มต้นบริการ

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งการปรับปรุงสะสม

สิ่งสำคัญ เพื่อรักษาพู Edition องค์กร 2013 ของเซิร์ฟเวอร์ Lync ทำงาน คุณต้องแน่ใจว่าพร้อมที่จะถูกส่งกลับสำหรับค่าสถานะของเก็บพักเมื่อคุณเรียกใช้ cmdletรับ CsPoolUpgradeReadinessStateและคุณมีหมายเลขที่เหมาะสมของ Lync Server 2013 เซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้อยู่ โปรดดู "การปรับรุ่นหรือปรับปรุงหน้าสิ้นสุดเซิร์ฟเวอร์" และ "การวางแผนสำหรับการจัดการของหน้าสิ้นสุดประเภท" ส่วนของหัวข้อ TechNet ดังต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าสถานะของเก็บพักก่อนที่คุณใช้การปรับปรุงสะสมโปรแกรมติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์สะสมใช้โปรแกรมปรับปรุงทั้งหมดสำหรับบทบาทในการดำเนินงานหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะสม เมื่อต้องการใช้ตัวติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์สะสม ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ ถ้าการควบคุมบัญชีผู้ใช้ (UAC) เปิดอยู่ คุณต้องเริ่มต้นโปรแกรมติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์สะสม โดยใช้สิทธิ์ผู้ดูแลเพื่อให้แน่ใจว่า ได้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงทั้งหมดอย่างถูกต้อง

เมื่อต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์สะสม ไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้

กลุ่มองค์กร 2013 ของเซิร์ฟเวอร์ Lync

ที่เซิร์ฟเวอร์ส่วนหน้าในพูลโปรแกรม Edition องค์กรถูกจัดระเบียบเป็นโดเมนการอัพเกรด โดเมนการอัพเกรดเหล่านี้เป็นชุดย่อยของเซิร์ฟเวอร์ส่วนหน้าในประเภทการผลิต โดเมนที่การอัพเกรดจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ โดยตัวสร้างโทโพโลยี

คุณต้องปรับรุ่นการปรับรุ่นหนึ่งโดเมนในแต่ละครั้ง และคุณต้องปรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์แต่ละตัวในแต่ละโดเมนการอัพเกรด เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้เซิร์ฟเวอร์หนึ่งในโดเมนการอัพเกรดแบบออฟไลน์ ปรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ และจากนั้น รีสตาร์ท ทำซ้ำกระบวนการนี้สำหรับแต่ละเซิร์ฟเวอร์ในโดเมนปรับรุ่นแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้บันทึกที่การอัพเกรดของโดเมนและเซิร์ฟเวอร์ที่คุณได้อัพเกรด
ปรับรุ่น หรือปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ Front End

เมื่อต้องการปรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ front-end คุณต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเซิร์ฟเวอร์ front-end ในพู เรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้:

  รับ CsPoolUpgradeReadinessState

  ถ้าค่าสถานะของเก็บพักไม่ว่างรอ 10 นาที และพยายามเรียกใช้ cmdletรับ CsPoolUpgradeReadinessStateอีกครั้ง ถ้าคุณเห็นไม่ว่างสำหรับอย่างน้อยสามครั้งติดกันหลังจากที่คุณรออยู่ระหว่างความพยายามแต่ละ 10 นาที หรือถ้าคุณเห็นผลลัพธ์ใด ๆ ของInsufficientActiveFrontEndsสำหรับค่าสถานะของเก็บพัก ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเก็บพัก ถ้าคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ คุณอาจจะต้องติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft. ถ้ากลุ่มนี้จะจับคู่กับพู front-end อื่นในโทโพโลยีการกู้คืนความเสียหาย คุณต้องไม่สำเร็จเก็บพักเหนือประเภทการสำรองข้อมูล และจากนั้น ปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ในกลุ่มนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเข้าแทนที่บนพู ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:ถ้าค่าสถานะของเก็บพักคือพร้อมไปที่ขั้นตอนที่ 2
 2. Cmdlet CsPoolUpgradeReadinessState รับจะส่งกลับค่าข้อมูลเกี่ยวกับโดเมนการอัพเกรดในพู และที่เซิร์ฟเวอร์ส่วนหน้าในแต่ละโดเมนการอัพเกรด ถ้าค่าReadyforUpgradeสำหรับโดเมนการอัพเกรดที่ประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการปรับรุ่นเป็นจริงคุณสามารถปรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. หยุดการเชื่อมต่อใหม่ไปยังเซิร์ฟเวอร์ front-end โดยStop CsWindowsService-กระบวนcmdlet นี้
  2. เรียกใช้โปรแกรมติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์สะสม โดยใช้ UI หรือ โดยการใช้คำสั่งเพื่ออัพเกรดที่เซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมโยงกับโดเมนอัพเกรด

   หมายเหตุ: ถ้าคุณปรับรุ่น หรือปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ส่วนหน้าในระหว่างการหยุดทำงานเพื่อจัดกำหนดการของเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถเรียกใช้ cmdlet นี้ในขั้นตอนที่ 2 โดยไม่มีการ-กระบวนพารามิเตอร์ได้ เรียกใช้ cmdlet เจาะจงมากขึ้น เป็นStop CsWindowsService การกระทำนี้ทันทีปิดบริการ และเซิร์ฟเวอร์รอจนกว่าดำเนินการแต่ละการร้องขอบริการที่มีอยู่

   หมายเหตุUI ให้บ่งชี้ที่ชัดเจนซึ่งปรับปรุงจะถูกติดตั้งเมื่อคุณคลิกการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง

   เมื่อต้องการเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง รันคำสั่งต่อไปนี้:

   LyncServerUpdateInstaller.exe

   บันทึกย่อข้อความต่อไปนี้อธิบายพารามิเตอร์ที่คุณสามารถใช้ร่วมกับคำสั่งLyncServerUpdateInstaller.exe :
   • สวิตช์/silentmodeใช้โปรแกรมปรับปรุงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเบื้องหลัง
   • สวิตช์silentmode /forcereboot/ใช้โปรแกรมปรับปรุงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในแบบแบ็คกราวน์ และจากนั้น รีสตาร์ทโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดของกระบวนการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ถ้าจำเป็น
   • สวิตช์/extractallแยกโปรแกรมปรับปรุงจากโปรแกรมติดตั้ง และโปรแกรมปรับปรุงที่จะบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ย่อยที่ชื่อ "Extracted" ในโฟลเดอร์ซึ่งคุณสามารถเรียกใช้คำสั่ง
  3. รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ที่ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังยอมรับการเชื่อมต่อใหม่

อิดิชั่นมาตรฐาน 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync และบทบาทอื่น

 1. เรียกใช้โปรแกรมติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์สะสม โดยใช้ UI หรือ โดยการเรียกใช้บรรทัดคำสั่งเพื่ออัพเกรดที่เซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมโยงกับโดเมนอัพเกรด

  หมายเหตุUI ให้บ่งชี้ที่ชัดเจนซึ่งปรับปรุงจะถูกติดตั้งเมื่อคุณคลิกการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง

  เมื่อต้องการเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง รันคำสั่งต่อไปนี้:

  LyncServerUpdateInstaller.exe

  บันทึกย่อข้อความต่อไปนี้อธิบายพารามิเตอร์ที่คุณสามารถใช้ร่วมกับคำสั่งLyncServerUpdateInstaller.exe :
  • สวิตช์/silentmodeใช้โปรแกรมปรับปรุงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเบื้องหลัง
  • สวิตช์/silentmode /forcerebootใช้โปรแกรมปรับปรุงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในแบบแบ็คกราวน์ และจากนั้น รีสตาร์ทโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดของกระบวนการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ถ้าจำเป็น
  • สวิตช์/extractallแยกโปรแกรมปรับปรุงจากโปรแกรมติดตั้ง และโปรแกรมปรับปรุงที่จะบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ย่อยที่ชื่อ "Extracted" ในโฟลเดอร์ซึ่งคุณสามารถเรียกใช้คำสั่ง
 2. เริ่มระบบของเซิร์ฟเวอร์นั้นไม่จำเป็น โดยตัวช่วยสร้างการติดตั้งใหม่

ขั้นตอนที่ 2: ใช้โปรแกรมปรับปรุงฐานข้อมูล back-end

หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงสำหรับบทบาทเซิร์ฟเวอร์คอมโพเนนต์หลักที่ บนเซิร์ฟเวอร์ front-end Edition องค์กร 2013 ของเซิร์ฟเวอร์ Lync หรือ บนเซิร์ฟเวอร์ Lync รุ่นมาตรฐาน 2013 การเซิร์ฟเวอร์ แฟ้มฐานข้อมูล SQL ปรับปรุงแล้วจะถูกข้ามไปยังคอมพิวเตอร์ที่มีบทบาทเซิร์ฟเวอร์คอมโพเนนต์หลักติดตั้งอยู่ เมื่อต้องการใช้การเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล คุณต้องรัน cmdlet ของใช้ที่เรียกใช้ cmdlet ของเกี่ยวข้องซึ่งได้อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 2

หมายเหตุ –อัพเดตพารามิเตอร์ไม่จำเป็นต้องใช้เมื่อคุณเรียกใช้ cmdlet CsDatabase ติดตั้งการปรับปรุงฐานข้อมูล Lync Server 2013

อิดิชั่นมาตรฐาน 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn SE.FQDN -Verbose

หมายเหตุ คุณต้องเรียกใช้ cmdlet นี้บนเซิร์ฟเวอร์ Edition มาตรฐานของ 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync

อิดิชั่นองค์กร 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync

คุณต้องดำเนินการหลายตั้งค่าคอนฟิกการดำเนินการ ขึ้นอยู่กับชนิดของเซิร์ฟเวอร์ส่วนหลัง Lync Edition องค์กร 2013 ของเซิร์ฟเวอร์ที่คุณใช้อยู่

หมายเหตุถ้าการสนทนาอย่างสม่ำเสมอคือ collocated (Persistent Chat บริการเวอร์และฐานข้อมูล back-end กำลังทำงานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน), คุณต้องรันคำสั่งต่อไปนี้ร่วมกับพารามิเตอร์ExcludeCollocatedStores

หมายเหตุถ้าเรอร์ของฐานข้อมูลถูกเปิดใช้งานสำหรับฐานข้อมูลส่วนหลัง เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ คุณใช้คำสั่งInvoke-CsDatabaseFailover-NewPrincipal หลักและจากนั้น ตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์หลักหลักสำหรับฐานข้อมูลทั้งหมดก่อนที่คุณเรียกใช้ cmdlet CsDatabase ติดตั้ง

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn FEBE.FQDN -Verbose

ฐานข้อมูลการสนทนาอย่างสม่ำเสมอ 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync

เมื่อบริการ Chat อย่างสม่ำเสมอคือ collocated กับฐานข้อมูลเป็น SQL เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

Install-CsDatabase -DatabaseType PersistentChat -SqlServerFqdn PChatBE.fqdn -SqlInstanceName DBInstance -Verbose

ฐานข้อมูลการสนทนาของ Lync Server 2013 ตรวจสอบ/เก็บถาวร/อย่างสม่ำเสมอ

เมื่อมีการปรับใช้ Chat สอบ 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync/เก็บ ถาวร/อยู่ถาวรฐานข้อมูลบนฐานข้อมูล SQL แบบสแตนด์อโลน เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn SQLServer.FQDN -Verbose

ขั้นตอนที่ 3:การปรับปรุงการใช้ศูนย์กลางการจัดการฐานข้อมูล

หมายเหตุ คุณไม่จำเป็นต้องอัพเดตฐานข้อมูลการจัดการส่วนกลางในกรณีที่ต่อไปนี้:
 • ถ้าร้านค้าจัดการกลางคือ homed บน Lync Server 2010 มาตรฐาน Edition เซิร์ฟเวอร์หรือกลุ่มองค์กร ไม่เรียกใช้คำสั่งติดตั้ง CsDatabase-CentralManagementDatabase
 • ถ้าร้านค้าจัดการกลางคือ homed บนเซิร์ฟเวอร์ Edition มาตรฐาน 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync หรือกลุ่มองค์กรที่มีการปรับปรุงก่อนหน้านี้ มีการปรับปรุงสะสม 2013 2013 กุมภาพันธ์ของเซิร์ฟเวอร์ Lync ไม่เรียกใช้คำสั่งติดตั้ง CsDatabase-CentralManagementDatabase
หลังจากที่รุ่น Lync Server 2013 องค์กร เซิร์ฟเวอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ Edition มาตรฐาน 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync back ปลายจะมีการอัพเด เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อปรับปรุงการจัดการร้านค้ากลาง:

Install-CsDatabase -CentralManagementDatabase -SqlServerFqdn CMS.FQDN -SqlInstanceName DBInstanceName -Verbose

หมายเหตุ ในระบบที่มีอยู่ร่วมกันที่ประกอบด้วยทั้ง Lync Server 2010 และ 2013 เซิร์ฟเวอร์ของ Lync ที่บริการการจัดการส่วนกลางอยู่ในพู Lync Server 2010 การเรียกใช้คำสั่งCentralManagementDatabase CsDatabase ติดตั้ง ถ้าคุณได้ในภายหลังไปบริการจัดการศูนย์กลางพู Lync Server 2013 คุณจำเป็นต้องเรียกใช้คำสั่งCentralManagementDatabase CsDatabase ติดตั้งเพื่อใช้การเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนที่ 4: เปิดใช้งานการบริการเคลื่อนไหว

เมื่อต้องการเปิดใช้งานบริการ Mobility เรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้:
เปิดใช้งาน CsTopology

ขั้นตอนที่ 5: เปิดใช้งานการติดต่อสื่อสารประกอบการเว็บ API

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการรวมการสื่อสารเว็บ API (UCWA), คุณต้องเรียกใช้เครื่องมือ Bootstrapper.exe อีกครั้งบนเซิร์ฟเวอร์ผู้กำกับ 2013 ของ Lync Server, Standard Edition เซิร์ฟเวอร์ และองค์กร Edition เซิร์ฟเวอร์ที่เว็บคอมโพเนนต์ถูกติดตั้ง และปรับปรุง คำสั่งเพื่อเรียกใช้เครื่องมือมีลักษณะดังนี้:

%ProgramFiles%\Microsoft Lync Server 2013\Deployment\Bootstrapper.exe

รายการของบทบาทเซิร์ฟเวอร์และโปรแกรมปรับปรุงที่สามารถใช้งานได้

2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync - Standard Edition เซิร์ฟเวอร์

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์หลัก: KB 2937305
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ API ที่มีการจัดการสื่อสารประกอบการ 4.0 รันไทม์หลักของ 64 บิต: KB 2937311
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์การสิ้นสุดหน้าและเซิร์ฟเวอร์ขอบ (มาตรฐานหรือองค์กร edition เซิร์ฟเวอร์): KB 2937310
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์การประชุม: KB 2835434
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์คอมโพเนนต์: KB 2937297
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์การประชุม Web: KB 2937314
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Mediation: KB 2881699
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับบริการพาร์คโทร: KB 2881703
 • การปรับปรุงสำหรับบริการสำรอง: KB 2910243
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์การจัดการศูนย์กลาง: KB 2910244
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows ผ้า: KB 2967486

เซิร์ฟเวอร์ Front End 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync -องค์กร Edition - และเซิร์ฟเวอร์ Back End

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์หลัก: KB 2937305
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ API ที่มีการจัดการสื่อสารประกอบการ 4.0 รันไทม์หลักของ 64 บิต: KB 2937311
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์การสิ้นสุดหน้าและเซิร์ฟเวอร์ขอบ (มาตรฐานหรือองค์กร edition เซิร์ฟเวอร์): KB 2937310
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์การประชุม: KB 2835434
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์คอมโพเนนต์: KB 2937297
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์การประชุม Web: KB 2937314
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Mediation: KB 2881699
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับบริการพาร์คโทร: KB 2881703
 • การปรับปรุงสำหรับบริการสำรอง: KB 2910243
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์การจัดการศูนย์กลาง: KB 2910244
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows ผ้า: KB 2967486

2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync - เซิร์ฟเวอร์ขอบ

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์หลัก: KB 2937305
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ API ที่มีการจัดการสื่อสารประกอบการ 4.0 รันไทม์หลักของ 64 บิต: KB 2937311
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์การสิ้นสุดหน้าและเซิร์ฟเวอร์ขอบ (มาตรฐานหรือองค์กร edition เซิร์ฟเวอร์): KB 2937310
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows ผ้า: KB 2967486

เซิร์ฟเวอร์ Lync Server 2013 - แบบสแตนด์อโลนMediation

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์หลัก: KB 2937305
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ API ที่มีการจัดการสื่อสารประกอบการ 4.0 รันไทม์หลักของ 64 บิต: KB 2937311
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Mediation: KB 2881699

2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync - เซิร์ฟเวอร์ผู้กำกับ

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์หลัก: KB 2937305
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ API ที่มีการจัดการสื่อสารประกอบการ 4.0 รันไทม์หลักของ 64 บิต: KB 2937311
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์การสิ้นสุดหน้าและเซิร์ฟเวอร์ขอบ (มาตรฐานหรือองค์กร edition เซิร์ฟเวอร์): KB 2937310
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์คอมโพเนนต์: KB 2937297
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows ผ้า: KB 2967486

2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync - เซิร์ฟเวอร์อย่างสม่ำเสมอ Chat Front End

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์หลัก: KB 2937305
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ API ที่มีการจัดการสื่อสารประกอบการ 4.0 รันไทม์หลักของ 64 บิต: KB 2937311

2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync - เครื่องมือการดูแล

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์หลัก: KB 2937305

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2809243 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 สิงหาคม 2557 - Revision: 12.0
ใช้กับ
 • Microsoft Lync Server 2013
Keywords: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbfix kbmt KB2809243 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2809243

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com