Lm cach no ? d? dng vao ch? ? an ton trong windows 8? (S-ri bm mt ln)

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2809468 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tom tt

Tai sao trong Windows 8 khng th nhn F8 trong khi khi ng vao Ch An toan nh trong Windows 7? Mc du vic nhn F8 i khi hiu qua nhng cach nay lun khng hiu qua. Co cach nao d dang vao man hinh tuy chon khi khi ng khng?


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2830117

Co th thc hin D? dng 123

u tin hay dung ngon tay trt t cui ln u man hinh sang trong Giao din Ngi dung Hin ai, sau o bm mt ln vao Tt ca ng dung. Nu ban ang dung chut, hay bm chut phai mt ln vao Tt ca ng dung.


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2830118Sau o, trn ky t du nhc lnh hay dung ngon tay trt t u xung cui, ri bm mt ln na vao Co th thc hin c bi quan tri vin h thng.Nu ban ang dung chut, hay bm vao ky t du nhc lnh va bm chut phai, sau o bm mt ln na vao Co th thc hin c bi quan tri vin h thng.


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2830119Nu co kim soat tai khoan ngi dung, hay bm mt ln vao co.


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2830120Bm nhp Bcdedit /set {bootmgr} displaybootmenu yes, khi hoan tt hay nhn phim Enter trn ban phim. Nu ban cn huy du nhc vao tuy chon khi khi ng, chi cn thay i Co thanh Khng.


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2830121Khi hoan tt, hay khi ng lai may tinh cua ban, sau o nhn F8 vao man hinh thit lp khi khi ng, sau o nhn F4 hoc 4 vao ch an toan.


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2809483Vui l?ng cho chng ti bit

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
kbsurvey male
Ban co hai long vi ni dung cua chung ti khng? B?t k? t?nh hu?ng nao sau y b?n g?p ph?i:
"Tuyt vi! S c cua ti c giai quyt".
"S c cha c giai quyt va ti a tim ra mt giai phap tt hn".
Chung ti chao mng ban n vi hp xut cua bai vit nay. Hay ghi l?i trai nghi?m c?a b?n. Chung ti cung mong nhn c s khich l t ban cung cp cac tai liu ky thut thm chi hu ich hn.
Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2809468 - L?n xem xt sau cng: 02 Thang T 2013 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
  • Windows 8
  • Windows 8 Pro
T? kha:
kbprb kbtshoot kbexpertisebeginner kbstepbystep kbgraphxlink KB2809468

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com