OneDrive verslo (anks?iau SkyDrive Pro) naujinimo Apra?ymas: 2013 m. gegu??s 14

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2810019 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?VADAS

Atnaujinimas buvo i?leistas Microsoft OneDrive verslo (anks?iau SkyDrive Pro). ?is naujinimas teikia naujausi? patais?, skirt? 32 bit? ir 64 bit? leidimai OneDrive verslo (anks?iau SkyDrive Pro). Be to, ?iame naujinime yra stabilumu ir darbo efektyvumu.

?is naujinys i?sprend?ia problemas

 • Dvi eilut?s yra nottranslated ? 40 kalb?, OneDrive (buvusi "SkyDrive") arba OneDrive (anks?iau SkyDrive Pro) veiklai.
 • Galite susidurti su viena i? ?i? problem?, OneDrive verslo (anks?iau SkyDrive Pro):
  • Kai de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite bet kur? aplank? arba fail? kompiuteryje, kuriame yra OneDrive verslo (anks?iau SkyDrive Pro) ?diegta, kontekstinio meniu ?ra??, OneDrive verslo (anks?iau SkyDrive Pro) yra rodomi kaip pilki ir n?ra paspaud?iamas. ?is ?ra?as tur?t? b?ti nerodomi.
  • Tarkime, kad j?s copymultiple failus ? vietin? aplank?, OneDrive verslo (anks?iau SkyDrive Pro). Paleidus kontekstinio meniu, OneDrive verslo (anks?iau SkyDrive Pro), tai u?trunka apie 10 sekund?i? ilgiau nei expectedfor kontekstinio meniu atrodo.
 • Kai kurie OneDrive verslo (anks?iau SkyDrive Pro) klaid? prane?im? yra neai?kios arba netikslus.
 • Galite susidurti su viena i? ?i? problem?, OneDrive verslo (anks?iau SkyDrive Pro):
  • Turite neautomatiniu b?du Atsijungti ir v?l-synchronizea bibliotekos kai OneDrive verslo (anks?iau SkyDrive Pro) nustoja synchronizingthe biblioteka.
  • Kai atsisi?sti arba ?kelti failus naudodami OneDrive verslo (anks?iau SkyDrive Pro), gaunate leidim? klaid? prane?imus.
  • OneDrive verslo (anks?iau SkyDrive Pro) ir toliau bandyti dar kart? ?kelti failus, kuri? d?l QuotaExceeded.
  • Naudodami u?duo?i? juostos piktogram? ? OneDrive verslo (anks?iau SkyDrive Pro) sustabdyti dokument? bibliotekoje sinchronizavim?, avarija OneDrive verslo (anks?iau SkyDrive Pro).
  • Kai kuriais atvejais, sinchronizacija neveikia kaip tik?tasi.
  • Jei galite pervardyti fail? du kartus ir tada panaikinkite fail? OneDrive verslo (anks?iau SkyDrive Pro), failo negalima panaikinti.
 • Nauj? klaid? prane?imai, OneDrive verslo (anks?iau SkyDrive Pro) yra i?versti intowave 1, wave 2, bangos 3 ir bang? 4 kalbomis.
 • Newerror prane?imai ? OneDrive verslo (anks?iau SkyDrive Pro) yra i?versti intowave 5 kalbomis.

Sprendimas

Atnaujinti duomenis

?is naujinimas nepakei?ia anks?iau i?leisto naujinimo.

Kaip gauti ir ?diegti naujinim?

I? ?Microsoft? atsisiuntimo centro galima atsisi?sti toliau nurodytus failus:


32-bit?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite 32 bit? naujinimo paket? dabar.

64 bit?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite 64 bit? naujinimo paket? dabar.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip ?sigyti ?Microsoft? palaikymo failus i? internetin?s tarnybos
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. "Microsoft" naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas saugomas padidinto saugumo serveriuose.

I? naujo paleiskite informacija

Jums nereikia i? naujo paleisti kompiuter? ?diegus ?? naujinim?.

Kaip nustatyti, ar naujinimas yra ?diegtas

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
?iame naujinime yra fail?, kurie yra i?vardyti toliau.
32-bit?
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
Groove.exe15.0.4505.10008,188,06419-Mar-1313:27
Grooveex.dll.x6415.0.4505.10002,328,76019-Mar-1313:30
Grooveex.dll.x8615.0.4505.10001,724,60019-Mar-1313:27
64 bit?
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
Groove.exe15.0.4505.100013,032,60819-Mar-1313:27
Grooveex.dll.x6415.0.4505.10002,328,76019-Mar-1313:27
Grooveex.dll.x8615.0.4505.10001,724,60019-Mar-1313:31

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Kaip pa?alinti ?? naujinim?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed


Windows 8
 1. Perbraukite i? de?iniojo ekrano kra?to ir bakstel?kite Search. Jei naudojate pel?, nukreipkite ?ymikl? ? ekrano apatiniame de?iniajame kampe, ir tada spustel?kite Ie?koti.
 2. Tipo Windows naujinimas, bakstel?kite arba spustel?kite Parametrai, ir tada bakstel?kite arba spustel?kite Per?i?r?ti ?diegtus naujinimus paie?kos rezultatuose.
 3. Naujinim? s?ra?e raskite ir bakstel?kite arba spustel?kite atnaujinti 2810019, ir tada bakstel?kite arba spustel?kite i?diegti.


Windows 7
 1. Spustel?kite prad?ti, o tada spustel?kite paleisti.
 2. Tipo Appwiz.cpl, tada spustel?kite gerai.
 3. Spustel?kite Per?i?r?ti ?diegtus naujinimus.
 4. Naujinim? s?ra?e suraskite ir spustel?kite Naujinti 2810019 ir tada spustel?kite i?diegti.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Office sistemos techniniame centre pateikiama naujausia administravimo atnaujinimus ir strategin? j? panaudojim? i?tekli? visose Office versijoms. Daugiau informacijos apie Office sistemos programin?s ?rangos, eikite ? Microsoft tinklalapyje:
MATEMATIKOS mokytojas ir i?tekli? Microsoft Office

Savyb?s

Straipsnio ID: 2810019 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. vasario 23 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • OneDrive
Rakta?od?iai: 
kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB2810019 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2810019

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com