การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์บางตัวเผยแพร่เว็บดูอัตราความเร็วในการลดลงของเครือข่ายระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์การเผยแพร่เว็บถ้ามีการเผยแพร่ผ่าน Forefront เป็นหนึ่ง Access เกตเวย์ 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2811128 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

บางโปรแกรมประยุกต์ที่เผยแพร่เว็บดูอัตราความเร็วในการลดลงของเครือข่ายระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์การเผยแพร่เว็บแอพลิเคชันที่มีการเผยแพร่ผ่านทาง Microsoft Forefront เป็นหนึ่ง Access เกตเวย์ (UAG) 2010 อัตราความเร็วนี้มีขนาดเล็กกว่าเปรียบเทียบกับอัตราความเร็วที่จะเกิดขึ้น โดยไคลเอ็นต์ที่เข้าถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์โดยตรง หรือไม่

ปัญหานี้เกิดขึ้นในระหว่างงานพิมพ์ของขนาดใหญ่ Outlook ที่ใดก็ได้จดหมายส่งโดยทั่วไป หรือการอัปโหลดแฟ้ม SharePoint ผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ Forefront UAG 2010 อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้อาจมีผลต่อการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์การเผยแพร่

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นใน Microsoft Forefront เป็นหนึ่ง Access เกตเวย์ 2010 Service Pack 2 และรุ่นก่อนหน้านี้ได้เนื่องจากมีอัลกอริทึม Nagle ไม่ถูกปิดใช้งานสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อเผยแพร่เว็บเซิร์ฟเวอร์

ขึ้นอยู่กับการโทเครือข่ายและรูปแบบของแพคเก็ตข้อมูลที่จะถูกส่ง โดยไคลเอนต์ อัลกอริทึม Nagle อาจทำให้อัตราความเร็วของข้อมูลลดลง นี่คือได้เนื่องจากมีอัลกอริทึม Nagle บนเซิร์ฟเวอร์ Forefront UAG และตัวจับเวลาตอบรับที่ล่าช้า (เรียกอีกอย่างว่าการล่าช้า ACK เมอร์) บนเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกประกาศแล้วอาจทำให้เกิดความล่าช้าของ 200ms มาก ความล่าช้าเหล่านี้เกิดขึ้นสำหรับเหตุผลต่อไปนี้:
  • อัลกอริทึม Nagle ช่วยให้เพียงขนาดเล็ก (ไม่เต็ม) TCP packet จะคงค้างบนการเชื่อมต่อเครือข่าย
  • ตัวจับเวลา ACK ล่าช้าช่วยให้ Windows ยอมรับเฉพาะทุกอื่น ๆ TCP packet หรือยอมรับแพคเก็ตเดียวเท่านั้นหลังจาก 200ms

ถ้าแพคเก็ต TCP ขนาดเล็กเป็นคงค้างบนการเชื่อมต่อ TCP อัลกอริทึม Nagle ป้องกัน Forefront UAG จากการส่งแพคเก็ตข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าเนื่องจากการเผยแพร่เว็บเซิร์ฟเวอร์รอ 200ms เพื่อยอมรับแพคเก็ตที่ค้างชำระ ผลสะสมของความล่าช้าของ 200ms จำนวนมากอาจทำให้เกิดอัตราความเร็วลดลง

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งเซอร์วิสแพ็คที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

2744025 คำอธิบายของ Forefront เป็นหนึ่ง Access เกตเวย์ 2010 Service Pack ที่ 3
หลังจากที่คุณใช้ service pack นี้ Forefront UAG 2010 ปิดใช้งานอัลกอริทึม Nagle บน sockets ที่สร้างขึ้นไปยังเซิร์ฟเวอร์การเผยแพร่เว็บ มีทำการเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้เกิดความล่าช้าที่อธิบายไว้ในส่วน "สาเหตุ"

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ตั้งค่าการ TcpAckFrequency ค่าเมื่อต้องการ 1ในการเผยแพร่เว็บเซิร์ฟเวอร์ การตั้งค่านี้ทำให้กองซ้อน TCP ในการเผยแพร่เว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อส่งการ ACK สำหรับทุก ๆ แพ็คเก็ต นอกจากนี้การตั้งค่านี้ช่วยให้ระบบจะละเว้นตัวจับเวลา ACK ล่าช้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าTcpAckFrequencyไปเว็บไซต์ Microsoft Developer Network (MSDN) ต่อไปนี้:

การเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่าย

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัลกอริทึม Nagle ไปเว็บไซต์ต่อไปนี้:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่ารีจิสทรี TcpAckFrequency ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

328890 รายการรีจิสทรีใหม่สำหรับการควบคุมการทำงาน TCP ยอมรับ (ACK) ใน Windows XP และ ใน Windows Server 2003
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2811128 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 กุมภาพันธ์ 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010
  • Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010 Service Pack 1
  • Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010 Service Pack 2
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2811128 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2811128

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com