ไม่สามารถทำการดำเนินการแฟ้มจากไคลเอนต์ UNIX ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 NFS

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2813363 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณมีใช้ร่วมกันในเครือข่ายแฟ้มระบบ (NFS) บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 NFS
 • คุณใช้ไคลเอนต์ UNIX ที่สนับสนุนคุกกี้ 64 บิตในการเข้าถึงแฟ้มใช้ร่วมกัน NFS
 • คุณพยายามทำการดำเนินการแฟ้มจากไคลเอนต์ UNIX ตัวอย่างเช่น คุณพยายามเรียกใช้การ tar คำสั่งที่เก็บถาวรแฟ้ม หรือคุณพยายามเรียกใช้การ ls คำสั่งเพื่อแสดงรายการแฟ้มในไดเรกทอรี
ในสถานการณ์สมมตินี้ การดำเนินการแฟ้มล้มเหลว ตัวอย่างเช่น แสดงชื่อแฟ้มที่ซ้ำกัน หรือคำสั่งที่อยู่ในการการวนรอบไม่สิ้นสุด

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากคุกกี้ที่ซ้ำกันถูกสร้างขึ้น และถูกส่งกลับไปยังไคลเอนต์ UNIX โดยเซิร์ฟเวอร์ NFS

หมายเหตุในไดเรกทอรีที่ประกอบด้วยการเชื่อมโยงฮาร์ใหม่เทคโนโลยีแฟ้มระบบ (NTFS) จำนวนมากไปยังแฟ้มเดียวกัน ปัญหาคุกกี้ซ้ำสามารถเกิดขึ้น เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาคุกกี้ซ้ำ NFS เซิร์ฟเวอร์ใช้ชื่อแฟ้ม hashing ในอัลกอริทึมสร้างคุกกี้ ซึ่งอาจทำซ้ำคุกกี้เมื่อแฟ้มจำนวนมากมีชื่อแฟ้มที่คล้ายกันใน NFS ที่ใช้ร่วมกัน

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้กับระบบที่พบปัญหาดังอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์และการบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณจะต้องใช้ Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows Server 2008 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

ข้อมูลรีจิสทรี

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องสร้างคีย์รีจิสทรีเพื่อปิดใช้งานแฟ้มชื่อ hashing สำหรับคุกกี้บน NFS เวอร์ชัน 2 เซิร์ฟเวอร์หรือเซิร์ฟเวอร์เวอร์ชัน 3 NFS ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก เริ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่มเริ่ม
  ชนิด regedit ในการ ค้นหาโปรแกรมและแฟ้ม กล่อง และจากนั้น กด ENTER
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  UAC
  ถ้าคุณได้รับพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ ให้พิมพ์รหัสผ่าน ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยัน ทำการยืนยัน
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NfsServer\Parameters
 3. ในการ แก้ไข เมนู ชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก ค่า DWORD.
 4. ชนิด DisableFilenameHashingแล้ว กด ENTER
 5. คลิกขวา DisableFilenameHashingแล้ว คลิก ปรับเปลี่ยน.
 6. ในการ ข้อมูลค่า กล่อง ชนิด 1แล้ว คลิก ตกลง.
 7. ออกจาก Registry Editor
บันทึกย่อ
 • คุณสามารถใช้การDisableFilenameHashingรายการรีจิสทรีเพื่อควบคุม ถ้า hashing ชื่อแฟ้มมีใช้ หรือไม่ เมื่อเซิร์ฟเวอร์ NFS สร้างคุกกี้ คุณสามารถตั้งค่า DWORDDisableFilenameHashingรายการรีจิสทรีเมื่อต้องการ0 เมื่อต้องการเปิดใช้งานแฟ้มชื่อ hashing
 • กรุณาอย่าปิดชื่อแฟ้ม hashing ถ้าใช้ร่วมกัน NFS ประกอบด้วยหลาย NFS ฮาร์ดลิงก์ที่ชี้ไปยังแฟ้มเดียวกัน

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนนำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงเป็นเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณโดยปรับเวลากลางวันตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Vista และ Windows Server 2008 โปรแกรมแก้ไขด่วนที่รวมอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน การร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows Vista" ในหน้า โปรดดูที่หัวข้อ "นำไปใช้" ในบทความเพื่อระบุระบบปฏิบัติจริงที่จะนำแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนไปใช้เสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์เฉพาะ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.0.600 2 . 22xxxWindows Server 2008ติดตั้ง SP2LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ใน "ข้อมูลเพิ่มเติมแฟ้มสำหรับ Windows Server 2008 " ส่วน แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST ตลอดจนแฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องมีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่ไม่แสดงรายการแอตทริบิวต์ จะได้รับการรับรองด้วย Microsoft digital signature
สำหรับ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x86 ที่สนับสนุนทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Msnfsflt.mofไม่เกี่ยวข้อง4,43709-กันยายน-201111:48ไม่เกี่ยวข้อง
Msnfsflt.sys6.0.6002.2308723,55206-เมษายน-201301:18x 86
Nfs-servercore-ppdlic.xrm-msไม่เกี่ยวข้อง3,00106-เมษายน-201302:34ไม่เกี่ยวข้อง
Nfssvc.exe6.0.6002.2308728,67206-เมษายน-201301:18x 86
Nfssvr.mofไม่เกี่ยวข้อง6,17209-กันยายน-201111:48ไม่เกี่ยวข้อง
Nfssvr.sys6.0.6002.23087498,17606-เมษายน-201301:19x 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
สำหรับ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x64 ที่สนับสนุนทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Msnfsflt.mofไม่เกี่ยวข้อง4,43701-ธ.ค.-201111:39ไม่เกี่ยวข้อง
Msnfsflt.sys6.0.6002.2308730,20806-เมษายน-201301:58x 64
Nfs-servercore-ppdlic.xrm-msไม่เกี่ยวข้อง3,00106-เมษายน-201303:25ไม่เกี่ยวข้อง
Nfssvc.exe6.0.6002.2308733,28006-เมษายน-201301:58x 64
Nfssvr.mofไม่เกี่ยวข้อง6,17201-ธ.ค.-201111:39ไม่เกี่ยวข้อง
Nfssvr.sys6.0.6002.23087644,09606-เมษายน-201301:59x 64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
สำหรับ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่สนับสนุนทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Msnfsflt.mofไม่เกี่ยวข้อง4,43715-มีนาคม-201106:04ไม่เกี่ยวข้อง
Msnfsflt.sys6.0.6002.2308765,02406-เมษายน-201300:58IA-64
Nfs-servercore-ppdlic.xrm-msไม่เกี่ยวข้อง3,00106-เมษายน-201302:14ไม่เกี่ยวข้อง
Nfssvc.exe6.0.6002.2308767,58406-เมษายน-201300:58IA-64
Nfssvr.mofไม่เกี่ยวข้อง6,17215-มีนาคม-201106:04ไม่เกี่ยวข้อง
Nfssvr.sys6.0.6002.230871,412,60806-เมษายน-201300:59IA-64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x86 ที่สนับสนุนทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-n ...enamehashing-regkey_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23087_none_c75d385f91cf5b3e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,409
วัน (UTC)06-เมษายน-2013
เวลา (UTC)02:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-nfs-servercore_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23087_none_5dc526d11dca4cc4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม50,906
วัน (UTC)06-เมษายน-2013
เวลา (UTC)เวลา 03:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x64 ที่สนับสนุนทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-n ...enamehashing-regkey_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23087_none_237bd3e34a2ccc74.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,411
วัน (UTC)06-เมษายน-2013
เวลา (UTC)03:56
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-nfs-servercore_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23087_none_b9e3c254d627bdfa.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม50,940
วัน (UTC)06-เมษายน-2013
เวลา (UTC)03:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ IA 64 ที่สนับสนุนทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-n ...enamehashing-regkey_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23087_none_c75edc5591cd643a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,410
วัน (UTC)06-เมษายน-2013
เวลา (UTC)02:30
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-nfs-servercore_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23087_none_5dc6cac71dc855c0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม50,923
วัน (UTC)06-เมษายน-2013
เวลา (UTC)02:31
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2813363 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 พฤษภาคม 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2813363 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2813363

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com