Dobavlja? mobilne mre?e ?irokog propusnog opsega nestaje sa VAN korisni?kog interfejsa operativnog sistema Windows 7

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 2813956 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Simptomi

Razmotrite slede?i scenario:
 • Imate ra?unar koji radi pod operativnim sistemom Windows 7 koji koristi mobilnu vezu ?irokog propusnog opsega.
 • Vr?ite prenos putem razli?itih dobavlja?a mre?e. Na primer, ovo se de?ava kada putujete.
 • Ru?no se registrujete sa dobavlja?em mre?e na ra?unaru.
U ovom slu?aju, svi dobavlja? mobilne mre?e ?irokog propusnog opsega ?e nestati sa VAN korisni?kog interfejsa (korisni?ki interfejs prikaza dostupnih mre?a).

Do ovog problema dolazi ako je ispunjen neki od slede?ih uslova:
 • Dobavlja? mre?e klasifikovan je kao zabranjen od strane va?eg ku?nog dobavlja?a.
 • Dobavlja? mre?e ne nudi odgovaraju?u klasu podataka.
Napomena Dobavlja? se ponovo pojavljuje kada ponovo pokrenete uslugu be?i?ne regionalne mre?e (WWAN).

Re?enje

Informacije o a?uriranju

Kako preuzeti ovu ispravku

Microsoft Update
Ova ispravka dostupna je na Microsoft Update Web lokaciji:
http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/vistadefault.aspx?ln=sr-latn-cs
Microsoft Download Center
Slede?e datoteke mo?ete preuzeti sa lokacije Microsoft Download Center:
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Operativni sistemIspravka
Sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows 7 zasnovane na x86 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzmi
Odmah preuzmi paket ispravki.
Sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows 7 zasnovane na x64 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzmi
Odmah preuzmi paket ispravki.
Da biste dobili vi?e informacija o preuzimanju Microsoft datoteka za podr?ku, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Nabavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima sa unapre?enom bezbedno??u koji spre?avaju neovla??ene promene datoteke.

Preduslovi

Da biste primenili ovu hitnu ispravku, morate imati instaliran Windows 7 servisni paket 1 (SP1).

Da biste dobili vi?e informacija o nabavljanju Windows 7 ili Windows Server 2008 R2 servisnog paketa, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
976932 Informacije o servisnom paketu 1 za operativne sisteme Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Informacije o registratoru

Da biste primenili ovu brzu ispravku, ne morate da unosite nikakve izmene u registrator

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Morate ponovo pokrenuti ra?unar kada primenite ovu hitnu ispravku.

Informacije o zameni hitne ispravke

Ova hitna ispravka ne zamenjuje prethodno objavljenu hitnu ispravku.

Informacije o datoteci

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Globalna verzija ove hitne ispravke instalira datoteke sa atributima navedenim u slede?im tabelama. Datumi i vremena ovih datoteka navedeni su u UTC vremenu (Coordinated Universal Time). Datumi i vremena za ove datoteke na lokalnom ra?unaru prikazuju se po lokalnom vremenu i zajedno sa odstupanjem za trenutno letnje/zimsko ra?unanje vremena (DST). Pored toga, datumi i vremena se mogu promeniti kada izvr?ite odre?ene operacije na datotekama.
Napomene za informacije o datotekama za Windows 7
Va?no Hitne ispravke za Windows 7 i hitne ispravke za Windows Server 2008 R2 uklju?ene su u iste pakete. Me?utim, hitne ispravke na stranici ?Zahtev za hitnu ispravku? navedene su u okviru oba operativna sistema. Da biste zahtevali paket hitnih ispravki koji se odnosi na jedan ili oba operativna sistema, izaberite hitnu ispravku koja je navedena u okviru stavke ?Windows 7/Windows Server 2008 R2? na stranici. Uvek u ?lancima pogledajte odeljak ?Odnosi se na? da biste utvrdili na koji se operativni sistem svaka hitna ispravka odnosi.
 • Datoteke koje se odnose na granu usluge (LDR, GDR) mogu se identifikovati ispitivanjem brojeva verzije datoteke kao ?to je prikazano u slede?oj tabeli:
  Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
  VerzijaGrana usluge
  8.1.760 1.18xxxGDR
  8.1.760 1.22xxxLDR
 • GDR grane usluge sadr?e samo one ispravke koje se objavljuju da bi re?ile rasprostranjene kriti?ne probleme. LDR grane usluge, pored globalno objavljenih ispravki, sadr?e i hitne ispravke.
 • MANIFEST datoteke (.manifest) i MUM datoteke (.mum) koje se instaliraju za svako okru?enje posebno su navedene u odeljku ?Dodatne informacije o datotekama za Windows 7?. MUM i MANIFEST datoteke, kao i datoteke povezanog bezbednosnog kataloga (.cat), klju?ne su za odr?avanje stanja a?urirane komponente. Datoteke bezbednosnog kataloga, za koje nisu navedeni atributi, potpisuju se Microsoft digitalnim potpisom.
Za sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows 7 zasnovane na x86 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wwanprotdim.dll8.1.7601.1811340,96019-Mar-201303:33x86
Wwansvc.dll8.1.7601.18113186,36819-Mar-201304:53x86
Wwanprotdim.dll8.1.7601.2228240,96021-Mar-201312:35x86
Wwansvc.dll8.1.7601.22282186,36821-Mar-201313:54x86
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Za sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows 7 zasnovane na x64 arhitekturi
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wwanprotdim.dll8.1.7601.1811348,64019-Mar-201305:53x64
Wwansvc.dll8.1.7601.18113230,40019-Mar-201305:53x64
Wwanprotdim.dll8.1.7601.2228248,64021-Mar-201314:35x64
Wwansvc.dll8.1.7601.22282230,40021-Mar-201314:35x64
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Status

Korporacija Microsoft je potvrdila da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?.

Dodatne informacije

Za vi?e informacija o terminologiji za softverske ispravke kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije kori??ene za opis Microsoft softverskih ispravki

Dodatne informacije o datotekama

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed

Dodatne informacije o datotekama za Windows 7

Dodatne datoteke za sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows 7 zasnovane na x86 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameX86_microsoft-windows-wwansvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18113_none_a374e22d7d59a6c6.manifest
File versionNot applicable
File size49,377
Date (UTC)19-Mar-2013
Time (UTC)05:28
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-wwansvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22282_none_a3b1cf3a96b0f0d0.manifest
File versionNot applicable
File size49,377
Date (UTC)21-Mar-2013
Time (UTC)14:24
PlatformNot applicable
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Dodatne datoteke za sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows 7 zasnovane na x64 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameAmd64_microsoft-windows-wwansvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18113_none_ff937db135b717fc.manifest
File versionNot applicable
File size49,381
Date (UTC)19-Mar-2013
Time (UTC)06:32
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wwansvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22282_none_ffd06abe4f0e6206.manifest
File versionNot applicable
File size49,381
Date (UTC)21-Mar-2013
Time (UTC)15:08
PlatformNot applicable
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2813956 - Poslednji pregled: 2. jul 2013. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Windows 7 Service Pack 1, ako se koristi sa:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Ultimate
Klju?ne re?i: 
kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload KB2813956

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com