Apra?ymas Office Web Apps Server kar?t?j? patais? paketo (Wacserver-x-none.msp): 2013 m. bir?elio 11

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2817350 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma problema, kuri nustatoma Microsoft Office Web Apps Server kar?t?j? patais? pakete, i?leistame 2013 m. bir?elio 11. Be to, ?iame naujinime yra stabilumu ir darbo efektyvumu.

?VADAS

Problema, kad ?is kar?t?j? patais? paket? nustato

  • Kai naudojate funkcij? protingas u?pildyti u?pildyti langelius "Excel" Online tam tikromis kalbomis, galite gauti neprognozuojam? rezultat?.

Daugiau informacijos

Kar?tosios pataisos informacija

Palaikom? naujausi? patais? yra i? Microsoft. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?yt? problem?. Taikomos ?ios kar?tosios pataisos tik sistemoms, kuriose kyla ?iame straipsnyje apra?oma problema. ?ios kar?tosios pataisos gali b?ti papildomai i?bandomos. Tod?l, jei jums yra ne ?i problema, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jeigu pataisymas prieinamas atsisiuntimui, ten yra "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" skyri? ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje. Jei ?iame skyriuje, kreipkit?s ? Microsoft klient? aptarnavimas ir ?sigykite ?ias kar?t?sias pataisas.

Pastaba. Jeigu atsiranda papildom? problem? arba jei sprendimas, jums gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka apra?omo ?iame. ?od?i? s?ra?? Microsoft vartotoj? aptarnavimo ir palaikymo telefon? numeriai arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba. "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" formoje rodomi su kalbomis, kurios kar?t?sias pataisas. Jei j?s nematote savo kalba, tai tod?l kar?tosios pataisos n?ra tos kalbos.

Pastaba?diegti ?i? kar?t?j? patais?, ie?kokite TechNet tinklalapyje instrukcijas:
http://technet.Microsoft.com/en-us/library/jj966220.aspx

B?tinosios s?lygos

N?ra joki? b?tin?j? s?lyg?, ?ioms kar?tosioms pataisoms ?diegti.

Sistemos paleidimas i? naujo

Jums nereikia i? naujo paleisti kompiuter? ?diegus ?ias kar?t?sias pataisas.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia anks?iau i?leista kar?toji pataisa.

Registro informacija

Naudoti kar?t?sias pataisas ?iame pakete, j?s neturite daryti bet kokius pakeitimus ? registr?.

Failo informacija

?iame kar?t?j? patais? pakete gali neb?ti visus failus, kuriuos reikia tur?ti norint visi?kai atnaujinti produkto ? naujausi? statyti. ?iame kar?t?j? patais? pakete yra tik failus, kurie reikia tur?ti norint i?spr?sti problem?, kuri ?iame straipsnyje i?vardyt?.

Pasaulio ?iame kar?t?j? patais? paketo versij? naudoja Microsoft Windows Installer paket? ?diegti kar?t?j? patais? paket?. Datos ir laikai ?ie failai yra i?vardyti pagal universal?j? laik? (UTC) toliau pateiktoje lentel?je. Per?i?rint failo informacij?, dienos konvertuojamas ? vietos laiku. Pamatyti skirtum? tarp Cut ir vietos laiko, naudokite skirtuk? laiko juost? ? valdymo skydo elemento data ir laikas.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Parsisi?sti informacij?

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
Wacserver.exe15.0.4517.1003681,611,7685-bir-137:37

Microsoft Windows Installer .msp fail? informacija

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
Wacserver-x-none.mspNegalioja706,994,1764-bir-130:01

Wacserver-x-none.msp failo informacija

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
Accessclientdesignerexternal.jsNegalioja541,55730-gegu??s-1321:43
Accessserverscriptsexternal.jsNegalioja1,164,70830-gegu??s-1321:43
Acewdat.dll15.0.4454.10003,051,64830-gegu??s-1321:43
Acewstr.dll15.0.4454.1000859,2721-bir-130:17
Acl1026.jsNegalioja5,94430-gegu??s-1321:43
Acl1027.jsNegalioja78730-gegu??s-1321:43
Acl1032.jsNegalioja17,52630-gegu??s-1321:43
Acl1033.jsNegalioja19,22330-gegu??s-1321:43
Acl1035.jsNegalioja1,85330-gegu??s-1321:43
Acl1036.jsNegalioja24,76030-gegu??s-1321:43
Acl1037.jsNegalioja31130-gegu??s-1321:43
Acl1038.jsNegalioja4,78630-gegu??s-1321:43
Acl1039.jsNegalioja8,18730-gegu??s-1321:43
Acl1043.jsNegalioja5,09430-gegu??s-1321:43
Acl1044.jsNegalioja6,07730-gegu??s-1321:43
Acl1048.jsNegalioja20,51930-gegu??s-1321:43
Acl1050.jsNegalioja12,99830-gegu??s-1321:43
Acl1051.jsNegalioja2,92230-gegu??s-1321:43
Acl1055.jsNegalioja1,77930-gegu??s-1321:43
Acl1058.jsNegalioja6,47030-gegu??s-1321:43
Acl1060.jsNegalioja11,42930-gegu??s-1321:43
Acl1061.jsNegalioja2,68830-gegu??s-1321:43
Acl1062.jsNegalioja6,81630-gegu??s-1321:43
Acl1063.jsNegalioja4,36230-gegu??s-1321:43
Acl1094.jsNegalioja4,75830-gegu??s-1321:43
Acl1095.jsNegalioja42,43530-gegu??s-1321:43
Acl1097.jsNegalioja10,26030-gegu??s-1321:43
Acl1098.jsNegalioja61,96830-gegu??s-1321:43
Acl1099.jsNegalioja28,19130-gegu??s-1321:43
Acl1102.jsNegalioja43,09830-gegu??s-1321:43
Acl1106.jsNegalioja18,02830-gegu??s-1321:43
Acl2068.jsNegalioja7,33330-gegu??s-1321:43
Acl2070.jsNegalioja2,18430-gegu??s-1321:43
Acl2074.jsNegalioja19,24430-gegu??s-1321:43
Acl2108.jsNegalioja8,66730-gegu??s-1321:43
Acl3098.jsNegalioja9,99130-gegu??s-1321:43
Agentmanagerwatchdog.exe15.0.4481.100026,73630-gegu??s-1321:43
Alger.ttfNegalioja76,58830-gegu??s-1321:43
AppServerHost.exe15.0.4502.100018,62430-gegu??s-1321:43
Bauhs93.ttfNegalioja47,64430-gegu??s-1321:43
Blank10x10.gifNegalioja491-bir-130:27
Bootedit.jsNegalioja1,238,28330-gegu??s-1321:43
Bootview.jsNegalioja844,31130-gegu??s-1321:43
Box4_cluster.CSSNegalioja2,2741-bir-130:27
Box4intl.jsNegalioja74,11530-gegu??s-1321:43
Branding.dll15.0.4454.100015,96030-gegu??s-1321:43
Broadcast.Attendee.jsNegalioja9,23930-gegu??s-1321:43
Broadcast.info.jsNegalioja6,23830-gegu??s-1321:43
Broadcast.PowerPoint.CSSNegalioja31,42330-gegu??s-1321:43
Broadcast.PowerPoint.jsNegalioja31,88030-gegu??s-1321:43
Broadcast.Presenter.jsNegalioja2,67630-gegu??s-1321:43
Broadcast.Shared.jsNegalioja398,02630-gegu??s-1321:43
Broadcast.Word.jsNegalioja5,10530-gegu??s-1321:43
Broadcasthost.jsNegalioja884,61930-gegu??s-1321:43
Broadcastintl.jsNegalioja3,99830-gegu??s-1321:43
Broadcastwatchdog_app.exe15.0.4502.100019,63230-gegu??s-1321:43
Broadcastwatchdog_wfe.exe15.0.4502.100038,59230-gegu??s-1321:43
Calibril.ttfNegalioja758,19630-gegu??s-1321:43
Calibrili.ttfNegalioja868,46430-gegu??s-1321:43
Columnselect.CURNegalioja2,2381-bir-130:27
Commonintl.jsNegalioja40,71930-gegu??s-1321:43
Crossdomainajax.ashxNegalioja25830-gegu??s-1321:43
Diskcachewatchdog.exe15.0.4481.100015,45630-gegu??s-1321:43
Edit.dll1.jsNegalioja28,62830-gegu??s-1321:43
Editappserverhost.exe15.0.4511.100028,35230-gegu??s-1321:43
Editappserverhostslim.exeNegalioja135,3362-bir-1323:29
Editsurface.CSSNegalioja6,19030-gegu??s-1321:43
Ewa.bi.jsNegalioja116,74230-gegu??s-1321:43
Ewa.cuixas.jsNegalioja181,42130-gegu??s-1321:43
Ewa.EV.jsNegalioja8,53630-gegu??s-1321:43
Ewa.jsNegalioja753,74730-gegu??s-1321:43
Ewa.nov.jsNegalioja68,71530-gegu??s-1321:43
Ewa.PI.jsNegalioja274,81930-gegu??s-1321:43
Ewa.Strings.Moss.jsNegalioja19,02130-gegu??s-1321:43
Ewa.Strings.WAC.jsNegalioja19,01330-gegu??s-1321:43
Ewa.TS.jsNegalioja119,72830-gegu??s-1321:43
Ewaanth.gifNegalioja2161-bir-130:28
Ewaantv.gifNegalioja2131-bir-130:28
Ewamoss.bi.jsNegalioja116,77030-gegu??s-1321:43
Ewamoss.cuixas.jsNegalioja181,55930-gegu??s-1321:43
Ewamoss.ee.jsNegalioja32,63130-gegu??s-1321:43
Ewamoss.EV.jsNegalioja8,54030-gegu??s-1321:43
Ewamoss.EVC.jsNegalioja26,36030-gegu??s-1321:43
Ewamoss.jsNegalioja793,00530-gegu??s-1321:43
Ewamoss.nov.jsNegalioja68,81330-gegu??s-1321:43
Ewamoss.PI.jsNegalioja275,00430-gegu??s-1321:43
Ewamoss.TS.jsNegalioja119,79530-gegu??s-1321:43
Ewr023.gifNegalioja9081-bir-130:28
Ewr034.gifNegalioja431-bir-130:24
Ewr048.gifNegalioja3251-bir-130:24
Ewr049.gifNegalioja3231-bir-130:24
Ewrdefault.CSSNegalioja94,87830-gegu??s-1321:43
Ewrform.CSSNegalioja7,62130-gegu??s-1321:43
Excelcnv.exe15.0.4517.100329,396,1282-bir-1323:29
Excelcommonserverimagecluster.CSSNegalioja8,8831-bir-130:24
Excelframe.CSSNegalioja7,58730-gegu??s-1321:43
Exceljs.ashxNegalioja25030-gegu??s-1321:43
Excelribbon.CSSNegalioja44,22230-gegu??s-1321:43
Excelwebrenderernewwebpartcontrol.ascxNegalioja2,19330-gegu??s-1321:43
Excelwebrenderernovcontrol.ascxNegalioja1,53530-gegu??s-1321:43
Exp_pdf_server.dll15.0.4454.1000140,88830-gegu??s-1321:43
Exp_xps_server.dll15.0.4499.100077,48030-gegu??s-1321:43
Farmstatemanagerwatchdog.exe15.0.4481.100015,45630-gegu??s-1321:43
Farmstatereplicator.exe15.0.4502.100015,02430-gegu??s-1321:43
Favicon_excel.ICONegalioja8,9581-bir-130:28
Favicon_onenote.ICONegalioja8,9581-bir-130:27
Favicon_ppt.ICONegalioja8,9581-bir-130:27
Favicon_word.ICONegalioja8,9581-bir-130:27
Form.jsNegalioja228,05930-gegu??s-1321:43
Formatpainterobject.CURNegalioja3261-bir-130:27
Gkpowerpoint.dll15.0.4512.10002,577,60030-gegu??s-1321:43
Gkword.dll15.0.4512.10003,288,76830-gegu??s-1321:43
Hostingservicewatchdog.exe15.0.4469.100014,96030-gegu??s-1321:43
IGX.dll15.0.4517.100310,146,9762-bir-1323:29
Igxserver.dll15.0.4517.100310,215,0722-bir-1323:26
Imagingservice.exe15.0.4502.100016,07230-gegu??s-1321:43
Imagingwatchdog.exe15.0.4469.100019,57630-gegu??s-1321:43
JQuery-1.4.3.min.jsNegalioja80,13030-gegu??s-1321:43
JQuery-ui-1.8.5.custom.min.jsNegalioja16,48830-gegu??s-1321:43
Meetingsdark.Cluster.CSSNegalioja2,3431-bir-130:28
Meetingslight.Cluster.CSSNegalioja7211-bir-130:28
Meetingslyncstatusbar.CSSNegalioja24,96030-gegu??s-1321:43
Meetingstoolbar.CSSNegalioja29,36430-gegu??s-1321:43
Metlyncframe.CSSNegalioja18,69830-gegu??s-1321:43
Metpptframe.CSSNegalioja18,69830-gegu??s-1321:43
Metricsprovider.exe15.0.4481.100017,01630-gegu??s-1321:43
Mewa.Image.CSSNegalioja1,2051-bir-130:24
Mewa.jsNegalioja348,27530-gegu??s-1321:43
Mewa.string.jsNegalioja1,19230-gegu??s-1321:43
Mewastyles.CSSNegalioja35,23030-gegu??s-1321:43
Mewastylesrtl.CSSNegalioja35,23230-gegu??s-1321:43
Microsoft.cobaltcore.dll15.0.4511.10001,177,79230-gegu??s-1321:43
Microsoft.data.datafeedclient.dll12.0.0.50823120,75229-gegu??s-1319:54
Microsoft.data.EDM.dll3.5.30729.50823652,69629-gegu??s-1319:54
Microsoft.data.oData.dll3.5.30729.50823788,38429-gegu??s-1319:54
Microsoft.Excel.adomdclient.dll11.0.2809.59650,86429-gegu??s-1319:54
Microsoft.Excel.Amo.dll11.0.2809.591,482,35229-gegu??s-1319:54
Microsoft.Excel.Streaming.dll11.0.2809.59199,28029-gegu??s-1319:52
Microsoft.Excel.XMLA.dll11.0.2809.59331,37629-gegu??s-1319:52
Microsoft.Office.Excel.datamodel.dll15.0.4457.1000703,04030-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Excel.Server.calculationserver.dll15.0.4517.1003941,7522-bir-1323:29
Microsoft.Office.Excel.Server.calculationserver.Interop.dll15.0.4514.1000454,32830-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Excel.Server.calculationserver.proxy.dll15.0.4511.1000265,91230-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Excel.Server.dll15.0.4517.10031,189,0482-bir-1323:29
Microsoft.Office.Excel.Server.ecswatchdog.exe15.0.4511.100072,38430-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Excel.Server.Resources.dll15.0.4507.1000286,41630-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Excel.Server.ServiceHost.dll15.0.4517.1003143,5442-bir-1323:29
Microsoft.Office.Excel.Server.webservices.dll15.0.4463.100046,15230-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Excel.webui.Internal.dll15.0.4517.10031,119,9442-bir-1323:29
Microsoft.Office.Excel.webui.Mobile.dll15.0.4460.1000123,48830-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Excel.webui.mobilea.dll15.0.4481.100072,28830-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.PowerPoint.Web.Media.xapNegalioja60,37830-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Server.Broadcast.Interface.data.dll15.0.4502.100031,92030-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Server.Broadcast.Interface.Shared.dll15.0.4517.1003269,5042-bir-1323:29
Microsoft.Office.Server.Broadcast.Pipe.Core.dll15.0.4502.100033,47230-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Server.Broadcast.Pipe.Interface.dll15.0.4502.100024,25630-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Server.Broadcast.Pipe.Shared.dll15.0.4502.100017,08830-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Server.Broadcast.Pipe.Web.dll15.0.4502.100058,04830-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Server.Broadcast.Web.powerpointui.dll15.0.4517.1003216,2562-bir-1323:29
Microsoft.Office.Server.Broadcast.Web.Services.dll15.0.4502.100053,44030-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Server.Broadcast.Web.UI.dll15.0.4502.100046,76830-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Server.dll15.0.4517.10032,671,7922-bir-1323:26
Microsoft.Office.Server.Native.dll15.0.4517.1003444,6082-bir-1323:27
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Core.Interface.dll15.0.4511.100025,28030-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Core.webconversion.dll15.0.4517.1003124,0722-bir-1323:29
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Core.WebEdit.dll15.0.4517.1003118,9522-bir-1323:29
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Interface.data.dll15.0.4517.100370,8482-bir-1323:29
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Interface.data.XmlSerializers.dll15.0.4517.1003235,1762-bir-1323:29
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Interface.Edit.dll15.0.4511.100073,92030-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Interface.Edit.XmlSerializers.dll15.0.4511.1000286,37630-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Interface.Shared.dll15.0.4517.1003265,9202-bir-1323:29
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Core.dll15.0.4517.1003364,2242-bir-1323:29
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Interface.dll15.0.4517.100133,98430-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Shared.dll15.0.4517.100356.0002-bir-1323:29
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Web.dll15.0.4517.100155,48830-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Web.Intl.dll15.0.4466.100020,59230-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Web.Intl.Resources.dll15.0.4466.100042,59230-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Web.datacenterhost.dll15.0.4502.100014,52830-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Web.mobileui.dll15.0.4502.1000118,96030-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Web.mobileuia.dll15.0.4502.100084,65630-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Web.Services.dll15.0.4517.1001158,40030-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Web.Services.Mobile.dll15.0.4502.100021,18430-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Web.UI.dll15.0.4517.100199,52030-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Web.webviewercomponent.dll15.0.4517.1003235,2002-bir-1323:29
Microsoft.Office.Server.userprofiles.dll15.0.4517.10013,124,93630-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Web.agentmanager.exe15.0.4481.100069,72830-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Web.Apps.Administration.dll15.0.4515.100096,96030-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Web.Apps.Common.dll15.0.4514.1000201,40830-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Web.Apps.environment.wacserver.dll15.0.4517.1003424,6402-bir-1323:29
Microsoft.Office.Web.Apps.environment.ws.XML.dll15.0.4469.100028,27230-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Web.Apps.environment.ws.XML.XmlSerializers.dll15.0.0.051,26430-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Web.box4.dll15.0.4517.10031,270,4642-bir-1323:29
Microsoft.Office.Web.cellstorage.dll15.0.4517.1003150,2082-bir-1323:29
Microsoft.Office.Web.coauthwrapper.dll15.0.4502.100062,64030-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Web.Common.dll15.0.4517.10032,547,9362-bir-1323:26
Microsoft.Office.Web.Common.Intl.dll15.0.4448.100013,40830-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Web.Common.Intl.Resources.dll15.0.4448.100023,13630-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Web.Common.XmlSerializers.dll15.0.0.037,0322-bir-1323:29
Microsoft.Office.Web.Conversion.Framework.dll15.0.4511.1000193,72830-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Web.Conversion.Storage.dll15.0.4502.100057,53630-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Web.Conversion.viewerinterface.dll15.0.4514.100028,35230-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Web.Conversion.viewing.dll15.0.4514.1000106,68830-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Web.diskcache.dll15.0.4502.100042,18430-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Web.filefetcher.dll15.0.4514.100054,46430-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Web.host.wacserver.webonenote.dll15.0.4514.100015,04030-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Web.host.wacserver.webwordviewer.dll15.0.4514.100015,55230-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Web.machinetranslation.dll15.0.4502.100093,37630-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Web.mobilewordviewer.dll15.0.4502.1000110,25630-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Web.mobilewordviewera.dll15.0.4502.100083,64830-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Web.nativeonenoteinterop.dll15.0.4517.1003469,6962-bir-1323:29
Microsoft.Office.Web.nativeutils.dll15.0.4457.1000302,21630-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Web.officemobile.wordviewer.dll15.0.4502.100018,09630-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Web.openfromurl.Common.dll15.0.4502.100024,25630-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Web.openfromurl.host.dll15.0.4502.100041,15230-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Web.openfromurl.Web.dll15.0.4502.100027,82430-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Web.Proofing.Core.dll15.0.4502.100048,81630-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Web.Proofing.types.dll15.0.4466.100016,49630-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Web.Sandbox.dll15.0.4507.1000176,84830-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Web.webonenotewatchdog.exe15.0.4502.100019,64830-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Web.webonenotewatchdog.exe.configNegalioja6,18530-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Web.wireprotocol.dll15.0.4512.1000125,63230-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.Web.wordviewer.dll15.0.4511.100070,84830-gegu??s-1321:43
Microsoft.Office.wordcompanion.OpenXML.dll15.0.4517.10032,398,9282-bir-1323:29
Microsoft.SharePoint.dll15.0.4517.100326,498,2162-bir-1314:44
Microsoft.Web.commandui.dll15.0.4515.1000124,0801-bir-130:25
Microsoftajax.jsNegalioja101,73630-gegu??s-1321:43
Moeerrorux.CSSNegalioja3,5271-bir-130:24
Mppta.Image.CSSNegalioja9341-bir-130:27
Mppta.jsNegalioja71,60230-gegu??s-1321:43
Mppta.string.jsNegalioja1,37930-gegu??s-1321:43
Mpptabroadcastproxy.jsNegalioja6,27130-gegu??s-1321:43
Mshy3hu.dll15.0.0.1218,98430-gegu??s-1321:43
Mshy3hu.LexNegalioja933,57930-gegu??s-1321:43
Mshy7bg.dll15.0.4517.1003225,4882-bir-1323:26
Mshy7ct.dll15.0.4517.1003225,4882-bir-1323:26
Mshy7cz.dll15.0.4517.1003225,4882-bir-1323:26
Mshy7da.dll15.0.4517.1003225,4882-bir-1323:26
Mshy7el.dll15.0.4517.1003225,4882-bir-1323:26
Mshy7en.dll15.0.4517.1003225,4882-bir-1323:26
Mshy7es.dll15.0.4517.1003225,4882-bir-1323:26
Mshy7et.dll15.0.4517.1003225,4882-bir-1323:26
Mshy7eu.dll15.0.4517.1003225,4882-bir-1323:26
Mshy7fi.dll15.0.4517.1003225,4882-bir-1323:26
Mshy7fr.dll15.0.4517.1003225,4882-bir-1323:26
Mshy7ge.dll15.0.4517.1003225,4882-bir-1323:26
Mshy7gl.dll15.0.4517.1003225,4882-bir-1323:26
Mshy7hr.dll15.0.4517.1003225,4882-bir-1323:26
Mshy7it.dll15.0.4517.1003225,4882-bir-1323:26
Mshy7lt.dll15.0.4517.1003225,4882-bir-1323:26
Mshy7lv.dll15.0.4517.1003225,4882-bir-1323:26
Mshy7nb.dll15.0.4517.1003225,4882-bir-1323:26
Mshy7nl.dll15.0.4517.1003225,4882-bir-1323:26
Mshy7no.dll15.0.4517.1003225,4882-bir-1323:26
Mshy7pb.dll15.0.4517.1003225,4882-bir-1323:26
Mshy7pl.dll15.0.4517.1003225,4882-bir-1323:26
Mshy7pt.dll15.0.4517.1003225,4882-bir-1323:26
Mshy7ro.dll15.0.4517.1003225,4882-bir-1323:26
Mshy7ru.dll15.0.4517.1003225,4882-bir-1323:26
Mshy7sk.dll15.0.4517.1003225,4882-bir-1323:26
Mshy7sl.dll15.0.4517.1003225,4882-bir-1323:26
Mshy7srm.dll15.0.4517.1003225,4882-bir-1323:26
Mshy7sro.dll15.0.4517.1003225,4882-bir-1323:26
Mshy7sw.dll15.0.4517.1003225,4882-bir-1323:26
Mshy7tr.dll15.0.4517.1003225,4882-bir-1323:26
Mshy7uk.dll15.0.4517.1003225,4882-bir-1323:26
Mslid.dll15.0.4454.1000583,24830-gegu??s-1321:43
Msmdlocal.dll11.0.2809.5957,348,20830-gegu??s-1321:43
Msmdlocal.dll11.0.2809.5974,744,94430-gegu??s-1321:43
Msmdlocal_xl.dll11.0.2809.5974,744,43230-gegu??s-1321:43
Msmdsrv.RLL11.0.2809.27942,03230-gegu??s-1321:43
Msmdsrvi.RLL11.0.2809.27938,96030-gegu??s-1321:43
Msmgdsrv.dll11.0.2809.5911,474,03230-gegu??s-1321:43
Msmgdsrv.dll11.0.2809.599,654,38430-gegu??s-1321:43
Msmgdsrv_xl.dll11.0.2809.5911,475,56830-gegu??s-1321:43
Mso.dll15.0.4517.100334,891,4562-bir-1323:18
Msolap110.dll11.0.2809.597,437,42430-gegu??s-1321:43
Msolap110.dll11.0.2809.598,481,90430-gegu??s-1321:43
Msolap110_xl.dll11.0.2809.598,483,44030-gegu??s-1321:43
Msolui110.dll11.0.2809.27302,54430-gegu??s-1321:43
Msolui110.dll11.0.2809.27322,00030-gegu??s-1321:43
Msolui110.RLL11.0.2809.2721,45630-gegu??s-1321:43
Msores.dll15.0.4517.100361,045,4402-bir-1323:18
Msoserver.dll15.0.4517.100324,803,0082-bir-1323:26
Msoserverintl.dll15.0.4511.10003,411,64830-gegu??s-1321:43
Msptls.dll15.0.4493.10001,522,28830-gegu??s-1321:43
Msspell7.dll15.0.4517.1003916,1682-bir-1323:27
Mworda.Image.CSSNegalioja1,0611-bir-130:27
Mworda.jsNegalioja73,68730-gegu??s-1321:43
Mworda.string.jsNegalioja69330-gegu??s-1321:43
Nirmala.ttfNegalioja1,351,26430-gegu??s-1321:43
Nirmalab.ttfNegalioja1,303,39630-gegu??s-1321:43
OArt.dll15.0.4517.100321,012,6482-bir-1323:29
Oartodf.dll15.0.4517.10033,774,1282-bir-1323:29
Oartodfserver.dll15.0.4517.10033,830,9602-bir-1323:26
Oartserver.dll15.0.4517.100321,429,9442-bir-1323:26
Odeploy.exe15.0.4517.1003393,4642-bir-1323:27
Office.ODF15.0.4509.10004,993,68030-gegu??s-1321:43
Officeversion.IncNegalioja11530-gegu??s-134:16
Oimg.dll15.0.4454.10006,152,28030-gegu??s-1321:43
On_cluster.CSSNegalioja9,5981-bir-130:27
OneNote.box4.dll1.jsNegalioja21,16630-gegu??s-1321:43
OneNote.box4.dll10.jsNegalioja2030-gegu??s-1321:43
OneNote.box4.dll2.jsNegalioja20,56230-gegu??s-1321:43
OneNote.box4.dll3.jsNegalioja8,11830-gegu??s-1321:43
OneNote.box4.dll4.jsNegalioja2030-gegu??s-1321:43
OneNote.box4.dll5.jsNegalioja2030-gegu??s-1321:43
OneNote.box4.dll6.jsNegalioja2030-gegu??s-1321:43
OneNote.box4.dll7.jsNegalioja2030-gegu??s-1321:43
OneNote.box4.dll8.jsNegalioja2030-gegu??s-1321:43
OneNote.box4.dll9.jsNegalioja2030-gegu??s-1321:43
OneNote.CSSNegalioja114,95130-gegu??s-1321:43
OneNote.jsNegalioja1,899,50630-gegu??s-1321:43
OneNote.ObjectModel.jsNegalioja3,90430-gegu??s-1321:43
Onenoteframe.aspxNegalioja9,77230-gegu??s-1321:43
Onetnative.dll15.0.4517.1003510,6562-bir-1323:26
Onsrvu.dll15.0.4517.10032,304,7122-bir-1323:29
Osetup.dll15.0.4517.10039,001,1282-bir-1323:27
Osetupps.dll15.0.4454.100047,74430-gegu??s-1321:43
Osetupui.dll15.0.4442.1000141,9601-bir-130:27
Osetupui.dll15.0.4442.1000220,8081-bir-130:27
Osetupui.dll15.0.4454.1000191,58430-gegu??s-1321:43
Osfruntimeexcelwac.jsNegalioja114,10730-gegu??s-1321:43
PowerPointFrame.aspxNegalioja23,15430-gegu??s-1321:43
Powerpointintl.jsNegalioja84,54530-gegu??s-1321:43
Powerpointwebviewer.jsNegalioja27,59830-gegu??s-1321:43
Ppintl.dll15.0.4454.10001,236,05630-gegu??s-1321:43
Ppserver.dll15.0.4517.10035,837,4802-bir-1323:26
Ppteditingbackendwatchdog.exe15.0.4481.100016,99230-gegu??s-1321:43
Pptembedcluster.CSSNegalioja1,3191-bir-130:28
Pptviewerbackendwatchdog.exe15.0.4502.100020,14430-gegu??s-1321:43
Pptviewerfrontendwatchdog.exe15.0.4481.100013,92030-gegu??s-1321:43
PROGRESS.gifNegalioja6951-bir-130:24
Progress16.gifNegalioja6681-bir-130:24
Proofingwatchdog.exe15.0.4466.100020,08030-gegu??s-1321:43
Riched20.dll15.0.4493.10002,223,68830-gegu??s-1321:43
Rotatehandlecursor.CURNegalioja3261-bir-130:27
Saext.dll15.0.4454.1000303,21630-gegu??s-1321:43
Sandboxhost.exe15.0.4502.100015,56030-gegu??s-1321:43
Settings_service.iniNegalioja1,39430-gegu??s-1321:43
Settings_service.iniNegalioja1,66730-gegu??s-1321:43
Settings_service.iniNegalioja23230-gegu??s-1321:43
Settings_service.iniNegalioja37430-gegu??s-1321:43
Settings_service.iniNegalioja47530-gegu??s-1321:43
Settings_service.iniNegalioja48130-gegu??s-1321:43
Settings_service.iniNegalioja75630-gegu??s-1321:43
Settings_service.iniNegalioja97630-gegu??s-1321:43
Setup.exe15.0.4517.10031,061,5682-bir-1323:26
Slicerrenderercontrol.ascxNegalioja2,48530-gegu??s-1321:43
Spellingwcfprovider.exe15.0.4502.100024,25630-gegu??s-1321:43
Spiral.gifNegalioja6441-bir-130:25
SQLDumper.exe2011.110.2809.27109,52030-gegu??s-1321:43
SQLDumper.exe2011.110.2809.2795,18430-gegu??s-1321:43
Strings.jsNegalioja1,90330-gegu??s-1321:43
Styleschromeless.CSSNegalioja96,71930-gegu??s-1321:43
Stylesedit.CSSNegalioja128,19630-gegu??s-1321:43
Stylesread.CSSNegalioja99,78430-gegu??s-1321:43
Stylesview.CSSNegalioja113,35030-gegu??s-1321:43
Sword.dll15.0.4517.10038,473,7762-bir-1323:29
System.Spatial.dll3.5.30729.50823115,08829-gegu??s-1319:54
Timeslicerrenderercontrol.ascxNegalioja5,86530-gegu??s-1321:43
ULS.dll15.0.4517.1003636,6082-bir-1323:27
ULS.Native.dll15.0.4517.1003444,6082-bir-1323:27
Ulscontrollerservice.exe15.0.4460.1000196,19230-gegu??s-1321:43
Ulscontrollerwatchdog.exe15.0.4481.100022,15230-gegu??s-1321:43
Wacboot.jsNegalioja4,08330-gegu??s-1321:43
Wacmergedmanifest.manNegalioja815,66030-gegu??s-1321:43
Wacword.dll15.0.4514.100088,76830-gegu??s-1321:43
We_cluster.CSSNegalioja10,4901-bir-130:27
Web.configNegalioja17,73930-gegu??s-1321:43
Web.configNegalioja18,48230-gegu??s-1321:43
Web.configNegalioja6,06030-gegu??s-1321:43
Web.configNegalioja6,21430-gegu??s-1321:43
Web.configNegalioja8,30530-gegu??s-1321:43
Wordeditor.box4.dll1.jsNegalioja21,16330-gegu??s-1321:43
Wordeditor.box4.dll10.jsNegalioja2030-gegu??s-1321:43
Wordeditor.box4.dll2.jsNegalioja20,40830-gegu??s-1321:43
Wordeditor.box4.dll3.jsNegalioja8,12330-gegu??s-1321:43
Wordeditor.box4.dll4.jsNegalioja2030-gegu??s-1321:43
Wordeditor.box4.dll5.jsNegalioja2030-gegu??s-1321:43
Wordeditor.box4.dll6.jsNegalioja2030-gegu??s-1321:43
Wordeditor.box4.dll7.jsNegalioja2030-gegu??s-1321:43
Wordeditor.box4.dll8.jsNegalioja2030-gegu??s-1321:43
Wordeditor.box4.dll9.jsNegalioja2030-gegu??s-1321:43
Wordeditor.CSSNegalioja94,43530-gegu??s-1321:43
Wordeditor.jsNegalioja1,963,98030-gegu??s-1321:43
Wordeditor.ObjectModel.jsNegalioja3,91930-gegu??s-1321:43
Wordeditorframe.aspxNegalioja9,28330-gegu??s-1321:43
Wordeditorintl.jsNegalioja4,63130-gegu??s-1321:43
Wordviewer.CSSNegalioja69,40830-gegu??s-1321:43
Wordviewer.dll1.jsNegalioja126,92030-gegu??s-1321:43
Wordviewer.dll2.jsNegalioja750030-gegu??s-1321:43
Wordviewer.dll3.jsNegalioja2030-gegu??s-1321:43
Wordviewer.dll4.jsNegalioja2030-gegu??s-1321:43
Wordviewer.dll5.jsNegalioja2030-gegu??s-1321:43
Wordviewer.jsNegalioja571,00430-gegu??s-1321:43
Wordviewer.ObjectModel.jsNegalioja3,10530-gegu??s-1321:43
Wordviewerappmanagerwatchdog.exe15.0.4481.100015,45630-gegu??s-1321:43
Wordviewerframe.aspxNegalioja9,23030-gegu??s-1321:43
Wordviewerintl.jsNegalioja18,24830-gegu??s-1321:43
Wordviewerwfewatchdog.exe15.0.4481.100014,94430-gegu??s-1321:43
Wv_cluster.CSSNegalioja4,4641-bir-130:27
Xlembed.aspxNegalioja1,51630-gegu??s-1321:43
Xlitem.aspxNegalioja1,74830-gegu??s-1321:43
Xlpreview.aspxNegalioja9,04830-gegu??s-1321:43
Xlpreview.CSSNegalioja4,28630-gegu??s-1321:43
Xlpreview.jsNegalioja20,80730-gegu??s-1321:43
Xlprintview.aspxNegalioja4,37430-gegu??s-1321:43
Xlsrv.dll15.0.4517.100325,907,8962-bir-1323:29
Xlviewerinternal.aspxNegalioja9,57630-gegu??s-1321:43
Xmlrw.dll2011.110.2809.27202,70430-gegu??s-1321:43
Xmlrw.dll2011.110.2809.27277,45630-gegu??s-1321:43
Xmlrw_xl.dll2011.110.2809.59278,12830-gegu??s-1321:43
Xmlrwbin.dll2011.110.2809.27147,40830-gegu??s-1321:43
Xmlrwbin.dll2011.110.2809.27196,04830-gegu??s-1321:43
Xmlrwbin_xl.dll2011.110.2809.59196,72030-gegu??s-1321:43
Xmsrv.dll11.0.2809.5921,070,44830-gegu??s-1321:43
Xmsrv.dll11.0.2809.5924,508,52830-gegu??s-1321:43
Xmsrv_xl.dll11.0.2809.5921,069,93630-gegu??s-1321:43

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Nuorodos

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? eiti ? Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
824684 Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti apib?dinimas

Savyb?s

Straipsnio ID: 2817350 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. baland?io 17 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
  • Microsoft Office Web Apps Server 2013
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2817350 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2817350

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com