Straipsnio ID: 2817425 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?VADAS

"Microsoft" i?leido naujin? Microsoft Excel 2013. ?is naujinimas teikia naujausi? patais?, skirt? 32 bit? ir 64 bit? leidimai standalone versijos Excel 2013 m. visi?kai supakuota produktas ir licencijavim?. Be to, ?iame naujinime yra su COM priedai galia Rodyti ir PowerPivot...

Sprendimas

Atnaujinti duomenis

?is naujinimas nepakei?ia anks?iau i?leisto naujinimo.

Kaip gauti ir ?diegti naujinim?

?ie failas yra galima atsisi?sti i? Microsoft Download Centras:
Excel 2013 m. 32-bit edition
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite 32 bit? naujinimo paket? dabar.
Excel 2013 64-bit edition
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite 64 bit? naujinimo paket? dabar.

Daugiau informacijos apie tai, kaip ? Atsisi?sti Microsoft palaikymo failus, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti "Microsoft" palaikymo failus i? interneto paslaugas
Microsoft nuskaityti ?is failas n?ra virus?. "Microsoft" naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas ?ra?ytas padidinto saugumo serveriuose.

Office sistemos techniniame centre pateikiama naujausia administracini? atnaujinim? ir strategin? j? panaudojim? i?tekli? visi Office versijoms. Daugiau informacijos apie Office sistemos programin?s ?rangos, eikite ? Microsoft interneto svetain?je:
IT param? ir i?teklius, Microsoft Office

Savyb?s

Straipsnio ID: 2817425 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. rugpj??io 13 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Microsoft Excel 2013
Rakta?od?iai: 
kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB2817425 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2817425

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com