Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1 (SP1) apib?dinimas

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2817429 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Pastaba
Mes neseniai nustat? problem?, kad turi ?takos ?io paketo 1 pakeitim? paketo ir kad gali u?kirsti keli? klient?, turin?i? 1 pakeitim? paket? i? diegti ateities visuomen?s ar kaupiamasis atnaujinimai. Tod?l mes jos neaktyvios ?? naujinim?. Nauja redakcija iki i?spr?sti problem? ir rasite KB2880552.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?vadas

Microsoft SharePoint Server 2013 m. 1 pakeitim? paket? (SP1) pateikiami naujausi naujinimai SharePoint Server 2013. ?iame pakeitim? pakete yra dviej? tip? taisymai:
  • Anks?iau nei?leist? pataisas, kurios yra ?trauktos ? ?? pakeitim? paket?. Be to, bendraisiais produkto taisymais, ?ie pataisymai yra pagerintas stabilumo, efektyvumo ir saugos.
  • Visi m?nesio saugos naujinimai, kurie buvo i?leisti per 2014 m. sausio, ir visi kaupiamieji naujinimai, kurie buvo i?leisti per 2013 m. gruod?io.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2817429 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. baland?io 23 d. - Per?i?ra: 4.0
Taikoma:
  • Microsoft SharePoint Server 2013
Rakta?od?iai: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2817429 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2817429

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com