OneDrive verslo (anks?iau SkyDrive Pro) naujinimo Apra?ymas: liepos 9, 2013

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2817469 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?VADAS

"Microsoft" i?leido naujin? Microsoft OneDrive verslo (anks?iau SkyDrive Pro) 2013. ?is naujinimas teikia naujausi? patais?, skirt? 32 bit? ir 64 bit? leidimai, OneDrive verslo (anks?iau SkyDrive Pro) 2013. Be to, ?iame naujinime yra stabilumu ir darbo efektyvumu.

?is naujinys i?sprend?ia problemas

 • ?sivaizduokite toki? situacij?:
  • SharePoint svetain?je sukuriate Microsoft SharePoint dokument? bibliotekos (biblioteka A).
  • Bibliotekoje yra per?valgos stulpelis, kurio pavadinimas prasideda pabraukimo simbolis (_) arba skai?ius. Arba, per?valgos stulpelio pavadinimas yra ma?iau kaip penki? simboli?, ir jame yra skai?ius.
  • Galite konfig?ruoti per?valgos stulpelio ? kit? bibliotek? (bibliotekos B) toje pa?ioje vietoje.
  • J?s bandote sinchronizuoti bibliotekos A su OneDrive verslo (anks?iau SkyDrive Pro).
  Tokiu atveju sinchronizavimo operacija nepavyksta.
 • Kai sinchronizuojate dokument? bibliotekoje su OneDrive verslo (anks?iau SkyDrive Pro), sinchronizavimo operacija nepavyksta. Be to, parsisi?sti i? dokument? bibliotekos dokument? ?ablonai ?ra?omi ? eiles.
 • Vartotojai negali valdyti savo saugyklos kvota ? OneDrive verslo (anks?iau SkyDrive Pro).

  Pastaba ?is naujinimas ?traukia valdyti saugykl? variantas su OneDrive verslo (anks?iau SkyDrive Pro) meniu. Vartotojai gali naudoti ?i? parinkt? tvarkyti saugyklos kvota j? dokument? bibliotek?.
 • Kai bandote sinchronizuoti asmenini? dokument? bibliotekoje su OneDrive verslo (anks?iau SkyDrive Pro) klientui, s?rankos dialogo nar?ykl?je bibliotekos pavadinim? skiriasi nuo pavadinimas ? bibliotek? ? OneDrive (buvusi "SkyDrive" Pro) verslo klient?.
 • "Windows Internet Explorer" netik?tai krovinys OneDrive d?l verslo (anks?iau SkyDrive Pro) nar?ykl?s pagalbinis objektas.
 • ? Tvarkykite saugykl? OneDrive verslo (anks?iau SkyDrive Pro) darbalaukio kliento eilut? yra lokalizuotas tik tada, kai Windows yra konfig?ruotas naudoti angl? kalbos lokal?s.
 • Pirminis arba reguliariai sinchronizavimo nepavyksta, kai sinchronizavimo operacijos pasiekia 100 procent? pabaigos. Kilus ?iai problemai, gaunate klaidos prane?im?.
?is naujinimas pagerina na?um?, patikimum? ir prisijungti OneDrive verslo (anks?iau SkyDrive Pro).

Sprendimas

Atnaujinti duomenis

?is naujinimas nepakei?ia anks?iau i?leisto naujinimo.

Kaip gauti ir ?diegti naujinim?

?is failas yra galima atsisi?sti i? Microsoft Download Center:
32-bit?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite 32 bit? naujinimo paket? dabar.
64 bit?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite 64 bit? naujinimo paket? dabar.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip ?sigyti ?Microsoft? palaikymo failus i? internetin?s tarnybos
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. "Microsoft" naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas saugomas padidinto saugumo serveriuose.

Pastaba.Jei OneDrive verslo (anks?iau SkyDrive Pro) veikia taikant naujinim?, OneDrive verslo (anks?iau SkyDrive Pro) tur?s b?ti perkrauta informacijos atnaujinimui turi ?sigalioti.

Kaip nustatyti, ar naujinimas yra ?diegtas

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
?iame naujinime yra fail?, kurie yra i?vardyti toliau pateiktoje lentel?je.

32-bit?

Groove-x-none.msp failo informacija
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
Groove.exe15.0.4517.10038,198,3202-bir-1323:23
Grooveex.dll.x6415.0.4517.10032,328,2643-bir-130:20
Grooveex.dll.x8615.0.4517.10031,725,1282-bir-1323:23

Grooveintl-en-us.msp failo informacija

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
Grooveintlresource.dll.x6415.0.4517.10038,865,4482-bir-1323:25
Grooveintlresource.dll.x8615.0.4517.10038,865,4482-bir-1323:22

64 bit?

Groove-x-none.msp failo informacija
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
Groove.exe15.0.4517.100313,046,9602-bir-1323:33
Grooveex.dll.x6415.0.4517.10032,328,2642-bir-1323:33
Grooveex.dll.x8615.0.4517.10031,725,1282-bir-1323:35
Grooveintl-en-us.msp failo informacija

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
Grooveintlresource.dll15.0.4517.10038,865,4482-bir-1323:32
Grooveintlresource.dll15.0.4517.10038,865,4482-bir-1323:34

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Kaip pa?alinti ?? naujinim?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed


Windows 8

 1. Perbraukite i? de?iniojo ekrano kra?to ir bakstel?kite Search. Jei naudojate pel?, perkelkite ?ymikl? ? ekrano apatiniame de?iniajame kampe, ir tada spustel?kite Ie?koti.
 2. Tipo Windows naujinimas, ir tada bakstel?kite arba spustel?kite parametrus. Be to, bakstel?kite arba spustel?kite Per?i?r?ti ?diegtus naujinimus paie?kos rezultatuose.
 3. Nuo naujinim? s?ra?e bakstel?kite arba spustel?kite atnaujinti 2817469, ir tada bakstel?kite arba spustel?kite i?diegti.


Windows 7
 1. Spustel?kite prad?ti, o tada spustel?kite paleisti.
 2. Tipo Appwiz.cpl, tada spustel?kite gerai.
 3. Spustel?kite Per?i?r?ti ?diegtus naujinimus.
 4. Naujinim? s?ra?e, spustel?kite atnaujinti 2817469, ir tada spustel?kite i?diegti.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Office sistemos techniniame centre pateikiama naujausia administravimo atnaujinimus ir strategin? j? panaudojim? i?tekli? visose Office versijoms. Daugiau informacijos apie Office sistemos programin?s ?rangos, eikite ? Microsoft tinklalapyje:
MATEMATIKOS mokytojas ir i?tekli? Microsoft Office

Savyb?s

Straipsnio ID: 2817469 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. vasario 21 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • OneDrive
Rakta?od?iai: 
kbsurveynew kbexpertisebeginner atdownload kbmt KB2817469 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2817469

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com