FIX: Kad BizTalk priiman?iosios proces? atminties vartoja padid?ja kai BizTalk Server 2010 arba BizTalk Server 2013 m. eil?je prane?im? n?ra

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2823757 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

?sivaizduokite toki? situacij?:

 • Kai kuri? prane?im? eil?s gauti vietose yra sukonfig?ruoti Microsoft BizTalk Server 2010or Microsoft BizTalk Server 2013 metais.
 • Prane?im? eilei gauti vietose gauti kai kurie prane?imai i? nuotolinio operacij? eil?.
 • Prane?im? n?ra eil?je tam tikr? laik?.

Pagal ?? scenarij?, kad BizTalk priiman?iosios proces? atminties vartoja did?ja netik?tai.

Pastaba?i problema taip pat kyla Microsoft BizTalk Server 2009. Mes netrukus i?leisti kar?tosios pataisos ?iuo klausimu BizTalk serverio 2009.

Prie?astis

?i problema kyla tod?l, kad sandoris yra sukurta per 500 milisekund?i?. Be to, sandoriai neb?t? i?montuojami kai eil?je prane?im? n?ra.

Sprendimas

Kaupiamasis naujinimas informacija

BizTalk serverio 2013

Kar?tosios pataisos, ?i? problem? yra ?trauktas ? kaupiamojo naujinimo paket? 2 BizTalk serverio 2013.

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip gauti kaupiamojo naujinimo paket?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2892599 Atnaujinim? paketas 2 BizTalk serverio 2013

BizTalk Server 2010

Kar?tosios pataisos, ?i? problem? yra ?trauktas ? BizTalk Server 2010 kaupiamojo naujinimo paket?.

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip gauti kaupiamojo naujinimo paket?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2855367 Atnaujinim? paketas 6 BizTalk Server 2010

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Nuorodos

Daugiau informacijos apie BizTalk serverio kar?t?sias pataisas, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2003907 Informacija apie BizTalk serverio kar?t?sias pataisas

Savyb?s

Straipsnio ID: 2823757 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 1 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft BizTalk Server Branch 2010
 • Microsoft BizTalk Server Developer 2010
 • Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
 • Microsoft BizTalk Server Standard 2010
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Developer
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Standard
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2823757 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2823757

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com