Straipsnio ID: 2829760 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?vadas

?iame straipsnyje pateikiami naujinimai, i?leisti Microsoft Visual Studio 2013.

Daugiau informacijos

Visual Studio naujinimai suteikia funkcij? patobulinim? ir i?taiso triktis, apie kurias prane?ta naudojant toliau Microsoft prisijungti svetain?je ir naudojant Windows klaid? ataskait? (WER) technologij?. Be to, naujinimus ?diegti funkcija, leid?ianti Visual Studio. Dauguma nauj? funkcij? taikoma Ultimate ir Premium leidimams. Ta?iau kai kurios funkcijos taikomos Professional ir Express leidimus.

Toliau esan?ioje lentel?je pateikiami Visual Studio 2013 naujinimai, i?leisti iki ?iol.

Pastaba. ?ioje lentel?je yra i?leistos ir negalutin?s Visual Studio 2013 naujinimus.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
?ini? baz?s straipsnio numerisI?leidimo dataApra?ymas
29943752014 m. rugs?jo 3Visual Studio 2013 naujinimo 4 CTP 1is galima
29337792014 m. rugpj??io 4Visual Studio 2013 3 naujinim? galima
29274322014 m. gegu??s 12Visual Studio 2013 2 naujinimas
29115732014 m. sausio 20Visual Studio 2013 naujinimas 1

Savyb?s

Straipsnio ID: 2829760 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. rugs?jo 4 d. - Per?i?ra: 10.0
Taikoma:
 • Microsoft Visual Studio Express 2013 for Web
 • Microsoft Visual Studio Express 2013 for Windows
 • Microsoft Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop
 • Microsoft Visual Studio Professional 2013
 • Microsoft Visual Studio Premium 2013
 • Microsoft Visual Studio Ultimate 2013
 • Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2013
 • Microsoft Visual Studio Team Foundation Server Express 2013
 • Microsoft Visual Studio Test Professional 2013
 • Microsoft Visual Studio 2013 Remote Tools
 • Agents for Microsoft Visual Studio 2013
Rakta?od?iai: 
kbsurveynew kbinfo kbexpertisebeginner kbmt KB2829760 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2829760

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com