การแก้ไข: การละเมิดผลลัพธ์หรือเข้าถึงได้ไม่ถูกต้องเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถาม MDX กับฐานข้อมูลที่มี SSAS 2012 หรือ SSAS 2008 R2 ที่มีแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2831478 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณมี Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services (SSAS 2008 R2) Microsoft SQL Server 2012 Analysis Services (SSAS 2012) หรือฐานข้อมูลที่มีแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง
  • คุณสามารถใช้การสอบถามนิพจน์หลายมิติ (MDX) ที่ประกอบด้วยตัวกรองบางตัว
  • คุณเรียกใช้แบบสอบถาม MDX กับพาร์ติชัน OLAP เชิงสัมพันธ์ (ROLAP) พาร์ติชัน ROLAP และมิติที่ถูกอ้างอิง โดยตัวกรองที่มาจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน
ในสถานการณ์สมมตินี้ อาจส่งกลับผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง หรือการละเมิดการเข้าถึงอาจเกิดขึ้น

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากแหล่งข้อมูลรองป้องกัน SSAS กดตัวกรองเป็นแบบสอบถาม SQL เนื่องจากเป็นลักษณะการทำงานที่ไม่คาดคิด SSAS สร้างโครงสร้างข้อมูลภายในที่ไม่สอดคล้องกันที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องหรือการละเมิดการเข้าถึง

การแก้ปัญหา

ข้อมูลการปรับปรุงสะสม

ปัญหาถูกก่อนมีแก้ไขในการปรับปรุงสะสมต่อไปนี้ของ SQL Server

ปรับปรุงสะสม 10 สำหรับ SQL Server 2012

เกี่ยวกับการปรับปรุงสะสมสำหรับ SQL Server

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
แต่ละโปรแกรมปรับปรุงสะสมใหม่สำหรับ SQL Server ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และทั้งหมดที่แก้ไขความปลอดภัยที่ถูกรวมอยู่ในการปรับปรุงที่สะสมก่อนหน้านี้ ตรวจหาการปรับปรุงสะสมล่าสุดสำหรับ SQL Server:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ปรับปรุงสะสม 8 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ใน 8 ปรับปรุงสะสมครั้งแรก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2871401 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 8 สำหรับ 2008 R2 2 ของ Service Pack
หมายเหตุ เนื่องจากรุ่นเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมกับการก่อนหน้า SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 แก้ไขนำออกใช้ เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาใช้การแก้ไขที่นำออกใช้ล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2730301 สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่เปิดตัวหลังจากเปิดตัว SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

อัพเดต 4 สำหรับ SQL Server 2012 Service Pack 1

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้แล้วใน 4 การปรับปรุงสะสมครั้งแรก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2012 Service Pack 1 คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2833645 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 4 สำหรับ SQL Server 2012 Service Pack 1
หมายเหตุ เนื่องจากรุ่นเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมกับการก่อนหน้า SQL Server 2012 Service Pack 1 แก้ไขการนำออกใช้ เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาใช้การแก้ไขที่นำออกใช้ล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2772858 สร้าง 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่เปิดตัวหลังจากเปิดตัว SQL Server 2012 Service Pack 1

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาถูกบางส่วนมีแก้ไขในการปรับปรุงก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความ Knowledge Base (KB) นี้ เสร็จสมบูรณ์แล้ว สำหรับการแก้ไขต้นฉบับ คุณสามารถอ้างอิงถึงบทความต่อไปนี้:
2770635 การแก้ไข: ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถาม MDX กับฐานข้อมูลที่มี SSAS 2008 R2 หรือ SSAS 2012 ที่มีแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2831478 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1
  • Microsoft SQL Server 2012 Analysis Services
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2831478 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2831478

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com