Numer ID artykułu: 283673 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL283673
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Wprowadzenie

W tym artykule wyjaśniono, jak włączyć i wyłączyć zaporę w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i Service Pack 3. Konieczność wyłączenia zapory może wystąpić w przypadku rozwiązywania problemów z aplikacjami, które nie działają zgodnie z oczekiwaniami, gdy znajdują się za zaporą.

Uwaga Zapora to oprogramowanie lub urządzenie sprawdzające informacje przychodzące z Internetu lub z sieci. Następnie zapora blokuje te informacje lub zezwala na ich przekazanie do komputera, zależnie od stosowanych ustawień zapory. Zapora może zapobiegać uzyskiwaniu dostępu do komputera przez złośliwe oprogramowanie (na przykład robaki) za pośrednictwem sieci lub Internetu. Ponadto zapora może zapobiegać wysyłaniu przez używany komputer złośliwego oprogramowania do innych komputerów. Systemy Windows XP, Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) oraz Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 (SP3) zawierają oprogramowanie zapory.

Jak włączyć zaporęUwaga Te czynności dotyczą tylko systemów Windows XP z dodatkiem SP2 i Windows XP z dodatkiem SP3. Nie dotyczą starszych wersji systemu Windows XP. W przypadku braku pewności co do używanej wersji systemu Windows XP przejdź do sekcji Jak ustalić wersję używanego obecnie dodatku Service Pack.

Aby automatycznie włączyć zaporę, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby zrobić to samodzielnie, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie włączyć zaporę, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.


Fix this problem
Microsoft Fix it 50102


Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby włączyć Zaporę systemu Windows, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg Firewall.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Na karcie Ogólne kliknij pozycję Włącz (zalecane).
 3. Kliknij przycisk OK.
Uwaga Jeśli karta Ogólne lub opcja Włącz (zalecane) jest niedostępna, może to oznaczać, że w systemie obowiązują zasady uniemożliwiające uruchamianie zapory. Aby uzyskać więcej informacji o włączaniu zapory, skontaktuj się z administratorem systemu. Ponadto w systemie może już działać zapora innego producenta (na przykład produkt Zone Alarm lub Norton Internet Security). Aby ustalić, czy w systemie już działa zapora, skontaktuj się z administratorem systemu.

Jeśli po skontaktowaniu się z administratorem systemu nadal jest potrzebna pomoc, można skontaktować się z pomocą techniczną.

Jak wyłączyć zaporę

Uwaga Te czynności dotyczą tylko systemów Windows XP z dodatkiem SP2 i Windows XP z dodatkiem SP3. Nie dotyczą starszych wersji systemu Windows XP. W przypadku braku pewności co do używanej wersji systemu Windows XP przejdź do sekcji Jak ustalić wersję używanego obecnie dodatku Service Pack.

Uwaga Po wyłączeniu zapory komputer jest bardziej narażony na ataki. Z tego powodu przed wyłączeniem zapory należy rozłączyć wszystkie połączenia sieciowe tego komputera. Dotyczy to również połączenia internetowego. Rozwiązaniem alternatywnym jest włączenie zapory innego producenta.

Aby wyłączyć Zaporę systemu Windows, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg Firewall.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Na karcie Ogólne kliknij pozycję Wyłącz (niezalecane).
 3. Kliknij przycisk OK.

Jak ustalić wersję używanego obecnie dodatku Service Pack

Przed przystąpieniem do pobrania zaktualizowanego dodatku Service Pack należy ustalić wersję dodatku Service Pack używanego obecnie na komputerze. Aby ustalić wersję używanego obecnie dodatku Service Pack, wykonaj tę czynność:
 • Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie sysdm.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
W ostatnim wierszu w obszarze System znajduje się informacja o używanym obecnie dodatku Service Pack. Jeśli nie jest wymieniony żaden dodatek Service Pack, oznacza to, że jest używana pierwotnie wydana wersja systemu Windows XP.

Ostrzeżenie W przypadku używania pierwotnie wydanej wersji systemu Windows XP lub systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 1: cykl życiowy tego produktu został zakończony. Nie jest więc dostępna obsługa aktualizacji. Należy jak najszybciej zaktualizować system do wersji Windows XP z dodatkiem SP3. Aby uzyskać więcej informacji o najnowszym dodatku Service Pack dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o zmianach w Zaporze systemu Windows w systemie Windows XP z dodatkiem SP2, zobacz artykuł o nowych funkcjach sieciowych w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 ze stycznia 2004 roku (kolumna Cable Guy).

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Właściwości

Numer ID artykułu: 283673 - Ostatnia weryfikacja: 6 czerwca 2013 - Weryfikacja: 2.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Słowa kluczowe: 
kbmsifixme kbfixme kbenv kbfirewall kbarttypeshowme kbhowtomaster kbnetwork KB283673

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com