System Center 2012 การดำเนินงานจัดการ: แนะนำบริษัทตัวแทนการแก้ไขระบบปฏิบัติการและโปรแกรมปรับปรุง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2843219 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงที่แนะนำสำหรับคอมพิวเตอร์ของบริษัทตัวแทนตัวจัดการการดำเนินงานของ Microsoft System Center 2012 (OpsMgr) ซึ่งรวมถึง Manager2012 การดำเนินการ การดำเนินงาน SP1 Manager2012, andOperations ผู้จัดการ 2012 R2

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณแทน เซิร์ฟเวอร์การจัดการ และเกตเวย์กำลังเรียกใช้ update rollup ล่าสุด (UR) ณวันที่ที่แก้ไขครั้งสุดท้ายของบทความนี้ URs ล่าสุดจะเป็นดังนี้:
 • ทุกตัวแทน เซิร์ฟเวอร์การจัดการ และเกตเวย์ควรต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน JET EDB รุ่นล่าสุดสำหรับ Windows ด้วย
  สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7
  โปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Windows JET EDB รุ่นล่าสุดจะรวมอยู่ในที่ Service Pack 1 (SP1)
  สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista
  ติดตั้งการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่กล่าวถึงในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

  2553708 - KB (ดิสก์รวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ปรับปรุง Windows Vista และ Windows Server 2008 ความเข้ากันได้กับรูปแบบขั้นสูงhttp://support.microsoft.com/kb/2553708)
  สำหรับ Windows Server 2003
  ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่กล่าวถึงในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

  กิโลไบต์ 981263 - เซิร์ฟเวอร์การจัดการหรือตัวแทนที่กำหนดไว้โดยไม่คาดคิดปรากฏเป็นไม่พร้อมใช้งานในคอนโซลการจัดการการดำเนินงานใน Windows Server 2003 หรือ Windows Server 2008 (http://support.microsoft.com/kb/981263)
 • ไม่มีปัญหา Sec/โอน ย้ายดิสก์เฉลี่ยที่ส่งกลับค่าที่ไม่ถูกต้องมีขนาดใหญ่มาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ:
  สำหรับ Windows 2008 R2 หรือ Windows 7
  กิโลไบต์ 2470949 - RegQueryValueEx ฟังก์ชันส่งกลับค่าไม่ถูกต้องมีขนาดใหญ่มากสำหรับตัวนับประสิทธิภาพการทำงาน "ดิสก์เฉลี่ยวินาที/โอนย้าย" ใน Windows Server 2008 R2 หรือ ใน Windows 7 (http://support.microsoft.com/kb/2470949)
  สำหรับ Windows Server 2008 หรือ Windows Vista
  กิโลไบต์ 2495300 - ไม่ถูกต้อง "ดิสก์เฉลี่ยวินาที/โอนย้าย" ค่าที่ส่งกลับ โดยฟังก์ชัน RegQueryValueEx ใน Windows Server 2008 หรือ ใน Windows Vista (http://support.microsoft.com/kb/2495300)
 • คุณไม่ได้รับการแจ้งเตือนเหตุการณ์หลังจากที่คุณสำรองข้อมูล และล้างแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ ใน Windows Server 2008 หรือ ใน Windows Vista แล้ว ดังนั้น OpsMgr จะป้องกันไม่ให้แสดงคำเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์หลังจากบันทึกเหตุการณ์จะถูกลบออก
  สำหรับ Windows 2008 หรือ Windows Vista
  2458331 - KB คุณไม่สามารถรับการแจ้งเตือนเหตุการณ์หลังจากที่คุณสำรองข้อมูล และล้างแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ ใน Windows Server 2008 หรือ ใน Windows Vista (แล้วhttp://support.microsoft.com/kb/2458331)หมายเหตุ ปัญหานี้เกิดขึ้น ใน Windows Server 2008 R2 หรือ ใน Windows 7
 • ที่ Win32_Service คลาส WMI รั่วไหลหน่วยความจำ ใน Windows Server 2008 R2 และ ใน Windows 7:

  กิโลไบต์ 981314 - "Win32_Service" ใน Windows Server 2008 R2 และ Windows 7 (หน่วยความจำรั่วไหลของ WMI คลาสhttp://support.microsoft.com/kb/981314)

  หมายเหตุ ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขใน Windows Server 2008 R2 SP1 และ Windows 7 SP1
 • โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานซึ่งปรับปรุงเสถียรภาพของเก็บ Windows จัดการ Instrumentation ใน Windows Server 2003:

  กิโลไบต์ 933061 - โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานซึ่งปรับปรุงเสถียรภาพของเก็บ Windows จัดการ Instrumentation ใน Windows Server 2003 (http://support.microsoft.com/kb/933061)
 • ไบนารี WSH จะถูกเขียนทับ โดยการป้องกันแฟ้มของ Windows หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows สคริปต์ 5.7 บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP:

  955360 - ไบนารี WSH KB จะถูกเขียนทับ โดยการป้องกันแฟ้มของ Windows หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows สคริปต์ 5.7 บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP (http://support.microsoft.com/kb/955360)
  สำหรับตัวจัดการการดำเนินงาน นี้อาจเป็นสาเหตุของการใช้ CPU สูง
 • โปรแกรมประยุกต์ที่มีการจัดการที่มีหมายเลขสูงของเธรดที่จับและตัวจัดการเหตุการณ์ใน Microsoft .NET Framework 2.0:

  KB 968760 - โปรแกรมประยุกต์ที่มีการจัดการที่มีหมายเลขสูง ของเธรดที่จับ และตัวจัดการเหตุการณ์ในลูก(Microsoft .NET Framework 2.0http://support.microsoft.com/kb/968760)
  สำหรับตัวจัดการการดำเนินงาน ซึ่งทำให้จับเป็นจำนวนมาก
 • การใช้งาน CPU ของโปรแกรมประยุกต์หรือบริการที่ใช้ MSXML 6.0 เพื่อจัดการการร้องขอของ XML มาถึง 100 เปอร์เซ็นต์ใน Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP Service Pack 3 หรือระบบอื่น ๆ ที่มี MSXML 6.0 ที่ติดตั้ง:

  968967 - การใช้งาน CPU ของโปรแกรมประยุกต์หรือบริการที่ใช้ MSXML 6.0 เพื่อจัดการการร้องขอของ XML KB ถึง 100% ใน Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP Service Pack 3 หรือระบบอื่น ๆ ที่มี MSXML 6.0 (การติดตั้งhttp://support.microsoft.com/kb/968967)

  ลักษณะเช่นนี้ทำให้การใช้งาน CPU สูงสำหรับกระบวนการ Monitoringhost.exe สำหรับตัวจัดการการดำเนินงาน
 • เชื่อมต่อ AFD ใหม่ล้มเหลวเมื่อมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้ไดรเวอร์ TDI บนระบบ Windows Server 2008 หรือระบบ Windows Vista SP1 ที่กำลังเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีโปรเซสเซอร์หลายตัว:

  961775 - KB เชื่อมต่อ AFD ใหม่ล้มเหลวเมื่อมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้ไดรเวอร์ TDI บนระบบ Windows Server 2008 หรือ Windows Vista SP1 ที่กำลังเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มี(ตัวประมวลผลหลายhttp://support.microsoft.com/kb/961775)
 • การแก้ไข: คุณได้รับข้อความข้อผิดพลาด "ผู้ให้บริการการโหลดล้มเหลว" หรือกระบวนการ Wmiprvse.exe หยุดการตอบสนองเมื่อคุณใช้ตัวให้บริการ WMI ของเซิร์ฟเวอร์ SQL เพื่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับบริการ SQL Server 2005, SQL Server 2008 หรือ SQL Server 2008 R2:

  กิโลไบต์ 980142 - แก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ผู้ให้บริการการโหลดล้มเหลว" หรือหยุดกระบวนการ Wmiprvse.exe การตอบสนองเมื่อคุณใช้ตัวให้บริการ WMI ของเซิร์ฟเวอร์ SQL เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับ(บริการ SQL Server 2012, SQL Server 2005, SQL Server 2008 หรือ SQL Server 2008 R2http://support.microsoft.com/kb/980142)
 • ป้องกันสำหรับการรับรองความถูกต้องแบบขยาย: คุณลักษณะนี้ช่วยเพิ่มระดับการป้องกันและการจัดการข้อมูลประจำตัวเมื่อคุณรับรองความถูกต้องเชื่อมต่อเครือข่าย โดยใช้การพิสูจน์ตัวจริงของ Windows แบบรวม (IWA) ในตัวจัดการการดำเนินงาน อาจมีข้อผิดพลาดบางอย่างผลักดันไคลเอ็นต์ทำ ในกรณีนี้ ตรวจสอบเครือข่ายจะประกอบด้วยต่อไปนี้:
  ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์ รหัสผู้ใช้ที่ไม่ถูกต้อง (91)
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  กิโลไบต์ 968389 - การป้องกันเพิ่มเติมสำหรับการรับรองความถูกต้อง(http://support.microsoft.com/kb/968389)
 • B982168 - คำอธิบายของการปรับปรุงสะสมสำหรับ.NET Framework 3.5 Service Pack 1 ใน Windows XP และ ใน Windows Server 2003 (976765, 980773 และ 976769): (8 มิถุนายน 2010http://support.microsoft.com/kb/982168)
 • กิโลไบต์ 982167 - คำอธิบายของการปรับปรุงสะสมสำหรับ 1 .NET Framework 3.5 Service Pack และการ.NET Framework 2.0 Service Pack 2 บน Windows XP และ ใน Windows Server 2003 (976765 และ 980773): เดือน 8 มิถุนายน 2010 http://support.microsoft.com/kb/982167)
 • 968936 - แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สะสมสำหรับ Windows Server 2008 ล้มเหลวคลัสเตอร์ WMI ผู้ให้บริการ(KBhttp://support.microsoft.com/kb/968936)
 • ไม่มีการรั่วไหลของหน่วยความจำใน IIS เมื่อความเค้นคุณทดสอบของเราค้นพบ IIS การแก้ปัญหานี้มีความสำคัญสำหรับผู้ใช้ OpsMgr ร่วมกับ MP IIS และที่สำคัญเมื่อใช้คุณลักษณะ APM ใน OpsMgr 2012 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

  กิโลไบต์ 2618982 - แก้ไข: หน่วยความจำรั่วใน Rhs.exe หลังจากที่คุณตั้งค่าคอนฟิกบริการ IIS 7.5 W3SVC ในคลัสเตอร์ Windows Server 2008 R2 SP1 ล้มเหลว (http://support.microsoft.com/kb/2618982)
 • 2547244 - บริการ WMI และตัวให้บริการ WMI หยุดตอบสนองเมื่อคุณใช้คลาประสิทธิภาพการทำงาน WMI เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 (KBhttp://support.microsoft.com/kb/2547244)
 • 2505348 - การใช้งาน CPU สูงหรือกระบวนการเริ่มต้นระบบนาน KB เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบที่เก็บ WMI เมื่อเก็บ WMI ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2 (http://support.microsoft.com/kb/2505348)
 • กิโลไบต์ 2617858 - กระบวนการเข้าสู่ระบบ ใน Windows Server 2008 R2 หรือ ใน Windows 7 (หรือการเริ่มต้นระบบช้าลงโดยไม่คาดคิดhttp://support.microsoft.com/kb/2617858)
 • กิโลไบต์ 2692929 - ข้อผิดพลาด "0x80041001" เมื่อมีการสอบถาม โดย requestors หลาย ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2 (คลา Win32_Environment WMIhttp://support.microsoft.com/kb/2692929)
 • กิโลไบต์ 960718 - แก้ไข: ขั้นตอนการโฮสต์แอพลิเคชันล้มเหลวเมื่อเรียกวิธีการ CounterExists หรือวิธีการ Exists ในคอมพิวเตอร์แบบหลายตัวประมวลผลใน IIS 6.0 (http://support.microsoft.com/kb/960718)
 • KB 973275 - เฉพาะอักขระตัวแรกปรากฏขึ้นสำหรับสายอักขระบางอย่างในเหตุการณ์ ข้อความเมื่อคุณสอบถามเกี่ยวกับล็อกเหตุการณ์จำลองแบบ DFS ในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 (http://support.microsoft.com/kb/973275)
 • กิโลไบต์ 932370 - หมายเลขของตัวประมวลผลทางกายภาพที่เปิดใช้งานไฮเปอร์เธรดดิงหรือหมายเลขของตัวประมวลผลลงทางกายภาพที่มีรายงานอย่างไม่ถูกต้องใน Windows Server 2003 (http://support.microsoft.com/kb/932370)
 • กิโลไบต์ 2812950 - MOMPerfSnapshotHelper.exe กระบวนการขัดข้อง หรือประสบการณ์การใช้งาน CPU สูงใน Windows Server 2008 SP2 (http://support.microsoft.com/kb/2812950)
 • KB 2484832 - แก้ไข: ยกเว้น ArgumentOutOfRangeException เมื่อคุณปรับขนาด หรือเลื่อนหน้าต่างที่มีตัวควบคุม DataGrid ใน(แอพลิเคชันที่ใช้.NET Framework 4.0 WPFhttp://support.microsoft.com/kb/2484832)
 • Windows Management Framework 3.0 การดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:

  Windows Management Framework 3.0 (http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34595)
 • กิโลไบต์ 2159286 - แก้ไข: บริการรีจิสทรีระยะไกลที่ล้มเหลวเมื่อโปรแกรมประยุกต์พยายามที่จะเรียกข้อมูลตัวนับประสิทธิภาพการทำงานจากอินสแตนซ์ของ SQL Server บน(คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นhttp://support.microsoft.com/kb/2159286)
 • KB 2494158 - การรับรองความถูกต้องของบัญชีบริการที่มีการจัดการที่ล้มเหลวหลังจากที่มีเปลี่ยนรหัสผ่านของ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 (http://support.microsoft.com/kb/2494158)
 • กิโลไบต์ 2734909 - หมายเลขอ้างอิงการรั่วไหลหรือการรั่วไหลของหน่วยความจำเกิดขึ้นในคอมโพเนนต์ Perflib.lib บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows 7 (http://support.microsoft.com/kb/2734909)
 • กิโลไบต์ 2163398 - การรั่วไหลของหน่วยความจำเกิดขึ้นในกระบวนการ Rhs.exe เมื่อคุณตั้งค่าคอนฟิก IIS 7.0 World Wide Web Publishing Service ในการ(คลัสเตอร์ล้มเหลว Windows Server 2008http://support.microsoft.com/kb/2163398)
 • บริการไคลเอ็นต์ของนโยบายกลุ่มรนา 2622802 KB ล้มเหลวบนเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2 เมื่อผู้ใช้หลายคนที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่(ในเวลาเดียวกันhttp://support.microsoft.com/kb/2622802)
 • ตั้งค่าเป็น "0" สำหรับไดรฟ์ข้อมูลแบบไดนามิกดิสก์ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista SP2 หรือ Windows Server 2008 SP2 (KB 979458 - ค่าของตัวนับประสิทธิภาพการทำงานของดิสก์แบบลอจิคัลhttp://support.microsoft.com/kb/979458)
 • กิโลไบต์ 2878378 - OpsMgr 2012 หรือ OpsMgr 2007 R2 สร้างข้อความ "ความล้มเหลวของฮาร์ทบีท" และจากนั้น จะเข้าสู่สถานะใน Windows Server 2008 R2 SP1 (สีเทาออกhttp://support.microsoft.com/kb/2878378)
 • 2506143 - คำอธิบายของ Windows Management Framework 3.0 สำหรับ Windows 7 SP1 และ Windows Server 2008 R2 SP1 (KBhttp://support.microsoft.com/kb/2506143)
 • KB2975719-2014 สิงหาคมปรับปรุงสะสมสำหรับ(Windows RT 8.1, Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012http://support.microsoft.com/kb/2975719)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2843219 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 กันยายน 2557 - Revision: 9.0
ใช้กับ
 • Microsoft System Center 2012 Operations Manager
 • Microsoft System Center 2012 Operations Manager Service Pack 1
 • Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager
Keywords: 
kbmt KB2843219 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2843219

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com