FIX: Prane?imus ?strigti SM58 naudojant WCF pagrindu SAP adapteris BizTalk Server 2010

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2845536
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?is straipsnis taikomas ?iems produktams:
  • Microsoft BizTalk adapter? paket? 2010
  • Microsoft BizTalk adapter? Pack 2013

Po?ymiai

Tarkime, kad naudojate Microsoft Windows komunikacijos fondo WCF pagrindu SAP adapteris i? Microsoft BizTalk adapter? paket? 2010 prie pagal SAP sistem? Microsoft BizTalk serverio kompiuteryje. Jums susidurti kai kuri? klaid? kai WCF pagrindu SAP adapteris gauna tarpin? dokument? (IDOC) informacij? i? SAP sistema. Esant tokiai situacijai, IDOC prane?imus gali ?strigti SM58 sandorio vykdan?iosios valstyb?s SAP sistema. Be to, ?ie klaidos prane?imai bus ?ra?yti programos ?urnale ? BizTalk server?:
<EventData><Data>WCF-pagal u?sakym?</Data><Data>System.Runtime.InteropServices.COMException (0xC0C0163C): Exception from HRESULT: 0xC0C0163C ne Microsoft.BizTalk.TransportProxy.Interop.IBTTransportBatch.SubmitMessage (IBaseMessage msg) ne Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Runtime.Batch2.SubmitMessage (IBaseMessage prane?im?, objekto userData) ne Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Runtime.BizTalkExecutionQueue.DequeueTaskCore()</Data></EventData>
<EventData><Data>WCF-pagal u?sakym?</Data><Data>Microsoft.Adapters.SAP.RFCException: detali?: klaidos kodas = RFC_INVALID_HANDLE. AdapterErrorMessage = i?imtis ?vyko giedan?i? vykdydama RfcWaitForRequest... ne Microsoft.ServiceModel.Channels.Common.Channels.AdapterReplyChannel.EndTryReceiveRequest (IAsyncResult rezultatas, RequestContext & requestContext) ne Microsoft.Adapters.Internal.LayeredChannelBindingElement.LayeredInboundChannel'1.System.ServiceModel.Channels.IReplyChannel.EndTryReceiveRequest (IAsyncResult rezultatas, RequestContext & kontekste) ne System.ServiceModel.Dispatcher.ErrorHandlingReceiver.EndTryReceive (IAsyncResult rezultatas, RequestContext & requestContext)</Data></EventData>
Pastaba?i problema taip pat kyla kai WCF pagrindu SAP adapteris priiman?iosios i?sijungia arba su pertr?kiais tinklo problemoms.

Prie?astis

?i problema kyla tod?l, kad BizTalk adapter? siun?ia klaid? prane?imus ? SAP sistema. Ta?iau, SAP sistema negali susitvarkyti klaid? prane?imai.

Sprendimas

Kai pritaikote fix, ?vairi? r??i? klaidos prane?imas yra perduodama SAP sistema.

Atnaujinim? paketo informacija

BizTalk adapter? paketo 2013

Kar?tosios pataisos, ?i? problem? yra ?traukti ? atnaujinim? paketas 1 BizTalk adapter? Pack 2013.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip gauti ?? bendr? paket?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2892600 Atnaujinim? paketas 1 BizTalk adapter? Pack 2013

BizTalk adapter? paketo 2010

Kar?tosios pataisos, ?i? problem? yra ?traukti ? atnaujinim? paketas 3 BizTalk adapter? paket? 2010.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip gauti ?? bendr? paket?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2617150 Atnaujinim? paketas 3 BizTalk adapter? paket? 2010


B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie BizTalk serverio kar?t?sias pataisas, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:

2003907 Informacija apie BizTalk serverio kar?t?sias pataisas
Tre?i?j? ?ali? produkt?, kad ?iame straipsnyje aptariama, gaminami i? ?moni?, kurios nepriklauso nuo Microsoft. Microsoft neduoda joki? garantij?, numanom? ar kitaip, apie veikim? ir patikimum? ?i? produkt?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2845536 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. spalio 31 d. - Per?i?ra: 1.0
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbbtsadapters kbmt KB2845536 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2845536

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com