"Paskutinio atsarginio kopijavimo nebaigtas s?kmingai" klaidos prane?im? J?s atsargin? Windows 8 sistemos

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2851998 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Kai bandote atsargin? Windows 8 sistemos, gaunate ?? klaidos prane?im?:

Patikrinti j?s? atsargin?s kopijos

Paskutinio atsarginio kopijavimo nebaigtas s?kmingai
Jei spustel?site Daugiau informacijos prane?imo lange, parodomas toks prane?imas:
Atsargin?s kopijos nepavyko

N?ra pakankamai vietos diske sukurti Tomo ?e??linio kopijavimo saugojimo vietoje. ?sitikinkite, kad visi kiekiams turi b?ti atsargin?s iki, ma?iausi privalomi aptikti disko viet?, skirt? ?e??lin?s kopijos k?rimas yra prieinama. Tai taikoma tiek atsargin?s saugojami paskirties ir apim?i? ?traukti ? atsargin?. Minimalus reikalavimas: apimtis, ma?iau nei 500 megabait?, minimumas yra 50 megabait? laisvos vietos. Apimtis daugiau nei 500 megabait?, minimumas yra 320 megabait? laisvos vietos. Rekomenduojama: bent 1 gigabaitas laisvos disko vietos ant kiekvieno tomo jei tomo dydis yra daugiau nei 1 gigabaitas. (0x80780119)

Sprendimas

Atnaujinimas yra avaialble ?iai problemai. Atsisi?sti ?ios pakuot?s pagal operacin?s sistemos:

Naujinimas, skirtas Windows 8

Naujinimas, skirtas Windows 8 x 64 versijoms

Naujinimas, skirtas Windows Server 2012

B?tinosios s?lygos

Norint taikyti ?? naujinim?, jums turi b?ti ?diegta Windows 8 arba Windows Server 2012.

Registro informacija

Norint taikyti ?? naujinim?, j?s neturite daryti bet kokius pakeitimus ? registr?.

Sistemos paleidimas i? naujo

J?s neturite i? naujo paleiskite kompiuter? Kai pritaikote ?? naujinim?.

Failo informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Pasaulin? ?ios kar?tosios pataisos versija ?diegia failus, kurie turi ?iose lentel?se pateiktus atributus. Datos ir laikai ?i? fail? yra sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Datos ir laikai ?iuos failus vietiniame kompiuteryje yra rodomi vietiniu laiku, vasaros/?iemos laiko (DST). Be to, d?l datos ir laikai gali keistis kai atliekate tam tikras operacijas su failais.
Windows 8 ir Windows Server 2012 fail? informacinius prane?imus
Svarbu Windows 8 kar?t?sias pataisas ir Windows Server 2012 kar?tosios pataisos pateikiamos tuose pa?iuose paketuose. Ta?iau tik "Windows 8" yra nurodyta puslapyje kar?tosios pataisos u?klausa. Nor?dami pateikti u?klaus? d?l kar?t?j? patais? paketo, viena ar abiem operacin?ms sistemoms, pasirinkite pataisym?, pateikt? skiltyje "Windows 8" puslapyje. Visada nurodo ? skilt? "Galioja iki" straipsniuose nustatyti, kokiai operacinei sistemai taikoma kiekviena kar?toji pataisa.
  • Failai, kurie konkre?iam produktui, etapas (RTM, SPn), ir paslaug? ?aka (LDR, GDR) gali b?ti identifikuojami patikrinus fail? versijos numerius kaip parodyta ?ioje lentel?je.
    Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
    VersijaProduktoEtapasPaslaug? ?aka
    6.2.920 0.20 xxxWindows 8 ir Windows Server 2012RTMLDR
Visoms palaikomoms x 86 pagrindo versijos Windows 8
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatforma
Volsnap.sys6.2.9200.16613281,3442013 M. gegu??s 2001:02x 86
Volsnap.sys6.2.9200.20718282,3682013 M. gegu??s 2001:52x 86
Visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos Windows 8 ir Windows Server 2012
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatforma
Volsnap.sys6.2.9200.16613327,9362013 M. gegu??s 2003:17x 64
Volsnap.sys6.2.9200.20718332,0322013 M. gegu??s 2003:12x 64
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Problemos sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, padidinti OEM disko atsargin? disko.

B?sena

"Microsoft" patvirtino, kad tai yra "Microsoft" produkt?, i?vardyt? skyriuje "Taikoma", problema.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2851998 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 22 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
  • Windows 8
  • Windows Server 2012 Standard
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbfix kbsurveynew atdownload kbmt KB2851998 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2851998

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com