การสูญหายของความสอดคล้องกับแนบ IDE เสมือนฮาร์ดดิสก์เมื่อเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์ Hyper-V ประสบการณ์การเริ่มการทำงานไม่ได้วางแผน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2853952 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ถ้า Windows Server 2012 หรือบน Windows Server 2008 R2 Hyper-V โฮสต์ประสบการณ์การเริ่มการทำงานไม่ได้วางแผน และถ้าไดรฟ์ข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์เสมือนที่เชื่อมต่อกับตัวควบคุม IDE เสมือนกำลังถูกใช้ โดยเครื่องเสมือน ฮาร์ดดิสก์เสมือนบนเซิร์ฟเวอร์นั้นอาจไม่มีความสอดคล้องกัน

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณมีตัวควบคุมโดเมนที่ถูกสร้างเสมือนบนเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์ Hyper-V เมื่อเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์ Hyper-V ล้มเหลว หรือประสบกับปัญหาไฟดับ ไดเรกทอรีที่ใช้งานฐานข้อมูลอาจ เสียหาย หรือเครื่องเสมือนไม่เริ่มทำงาน และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
ไม่สามารถเริ่มบริการไดเรกทอรี c00002e2 ได้เนื่องจาก มีข้อผิดพลาดต่อไปนี้: %hs สถานะข้อผิดพลาด: 0 x %ได้ กรุณาปิดระบบและเริ่มระบบใหม่นี้เข้าไปในโหมดการคืนค่าบริการไดเรกทอรี ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากตัวควบคุม IDE เสมือนของ Hyper-V ผลรายงานความสำเร็จถ้าระบบปฏิบัติการบนแขกร้องขอเพื่อปิดใช้งานการแคชในดิสก์ ซึ่งอาจทำให้โปรแกรมประยุกต์ที่นำออกใช้งาน I/O ที่เชื่อว่า มีอยู่บนดิสก์ที่มีการอนุญาตให้อยู่ในแคชในดิสก์ ซึ่งจะไม่ยังคงข้ามความล้มเหลวในการใช้พลังงานของโฮสต์ Hyper-V จริง ๆ

ไป ข้อมูลเพิ่มเติม ส่วนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การแก้ไข

หมายเหตุ หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คำขอเพื่อปิดใช้งานการแคชในดิสก์ในคอนโทรลเลอร์ IDE เสมือนของ Hyper-V จะล้มเหลว นี่คือลักษณะการทำงานที่คาดไว้ คุณอาจได้รับข้อความแจ้งเตือนที่สร้างขึ้น โดยไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ในระบบปฏิบัติการของเครื่องจักร guest ข้อความเตือนเหตุการณ์ 1539 นี้ระบุว่า "บริการระบบโดเมนของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ไม่สามารถปิดใช้งานการแคชการเขียนดิสก์ซอฟต์แวร์บนฮาร์ดิสก์ต่อไปนี้ ตาม ด้วยตัวอักษรระบุไดรฟ์ของฮาร์ดดิสก์ มีสร้างข้อความเตือนนี้เมื่อตัวควบคุม IDE เสมือนของ Hyper-V ปฏิเสธการร้องขอเพื่อปิดใช้งานการแคชในดิสก์ได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม Active Directory ร้องขอการปรับปรุงฐานข้อมูลทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ โดยไม่มีแค ระบบย่อยเก็บ Hyper-V ตรวจสอบงบประมาณเมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหายจากไฟดับหรือเริ่มระบบใหม่โดยไม่คาดคิดอื่น ๆ

ข้อมูลการปรับปรุง

Windows Server 2012

ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง 2855336 บนโฮสต์ที่ใช้ Windows Server 2012 Hyper-V

Windows Server 2008 R2

ติดตั้งการปรับปรุง 2853952 บนโฮสต์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 Hyper-V นอกจากนี้ ติดตั้งการอัพเด 2853952 บนแขกแขกกำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows 7

การปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งานจากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft และการปรับปรุงของ Windows
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ระบบปฏิบัติการการปรับปรุง
Windows7 รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows7 รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64 ทั้งหมดที่สนับสนุน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนของ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ IA64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสที่เป็นปัจจุบันที่สุดซึ่งพร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่ซึ่งมีการประกาศแฟ้มนี้ แฟ้มนี้ถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อแฟ้มดังกล่าว

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

เริ่มการทำงานที่ถูกต้องสำหรับการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหานี้

ข้อมูลแฟ้ม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
การปรับปรุงนี้รุ่นสากลจะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ซึ่งแสดงรายการไว้ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในพื้นที่ของคุณจะแสดงผลตามเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับความโน้มเอียงของเวลาตามฤดูกาล (DST) ในปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้อีกด้วยเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างกับแฟ้มนี้

หมายเหตุข้อมูลแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
  • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม" แฟ้ม MUM รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งแอตทริบิวต์ไม่ได้แสดงรายการไว้จะได้รับการลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับ Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86 ทั้งหมดที่สนับสนุน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Aliide.sys1.2.0.014,40014 ก.ค. 200901:26x 86
Amdide.sys6.1.7600.1638514,91214 ก.ค. 200901:26x 86
Atapi.sys6.1.7600.1638521,58414 ก.ค. 200901:26x 86
Ataport.sys6.1.7601.18231133,05605-Aug-201301:56x 86
Cmdide.sys2.0.7.015,95214 ก.ค. 200901:26x 86
Intelide.sys6.1.7600.1638515,42414 ก.ค. 200901:20x 86
Msahci.sys6.1.7601.1751428,03220 พ.ย. 201012:30x 86
Pciide.sys6.1.7600.1638512,36814 ก.ค. 200901:20x 86
Pciidex.sys6.1.7600.1638542,56014 ก.ค. 200901:19x 86
Viaide.sys6.0.6000.17016,97614 ก.ค. 200901:19x 86
Aliide.sys1.2.0.014,40014 ก.ค. 200901:26x 86
Amdide.sys6.1.7600.1638514,91214 ก.ค. 200901:26x 86
Atapi.sys6.1.7600.1638521,58414 ก.ค. 200901:26x 86
Ataport.sys6.1.7601.22414133,05605-Aug-201308:59x 86
Cmdide.sys2.0.7.015,95214 ก.ค. 200901:26x 86
Intelide.sys6.1.7600.1638515,42414 ก.ค. 200901:20x 86
Msahci.sys6.1.7601.1751428,03220 พ.ย. 201012:30x 86
Pciide.sys6.1.7600.1638512,36814 ก.ค. 200901:20x 86
Pciidex.sys6.1.7600.1638542,56014 ก.ค. 200901:19x 86
Viaide.sys6.0.6000.17016,97614 ก.ค. 200901:19x 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
สำหรับรุ่นที่ใช้ x64 ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนของ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Hvax64.exe6.1.7601.22414606,72005-Aug-201307:14x 64
Hvboot.sys6.1.7601.22414118,20805-Aug-201308:33x 64
Hvix64.exe6.1.7601.22414635,39205-Aug-201307:14x 64
Vmwp.exe6.1.7601.182313,682,81605-Aug-201301:18x 64
Vmwp.exe6.1.7601.224143,682,81605-Aug-201307:28x 64
Aliide.sys1.2.0.015,44014 ก.ค. 200901:52x 64
Amdide.sys6.1.7600.1638515,44014 ก.ค. 200901:52x 64
Atapi.sys6.1.7600.1638524,12814 ก.ค. 200901:52x 64
Ataport.sys6.1.7601.18231155,58405-Aug-201302:25x 64
Cmdide.sys2.0.7.017,48814 ก.ค. 200901:52x 64
Intelide.sys6.1.7600.1638516,96014 ก.ค. 200901:48x 64
Msahci.sys6.1.7601.1751431,10420 พ.ย. 201013:33x 64
Pciide.sys6.1.7600.1638512,35214 ก.ค. 200901:45x 64
Pciidex.sys6.1.7600.1638548,72014 ก.ค. 200901:45x 64
Viaide.sys6.0.6000.17017,48814 ก.ค. 200901:45x 64
Aliide.sys1.2.0.015,44014 ก.ค. 200901:52x 64
Amdide.sys6.1.7600.1638515,44014 ก.ค. 200901:52x 64
Atapi.sys6.1.7600.1638524,12814 ก.ค. 200901:52x 64
Ataport.sys6.1.7601.22414155,58405-Aug-201308:33x 64
Cmdide.sys2.0.7.017,48814 ก.ค. 200901:52x 64
Intelide.sys6.1.7600.1638516,96014 ก.ค. 200901:48x 64
Msahci.sys6.1.7601.1751431,10420 พ.ย. 201013:33x 64
Pciide.sys6.1.7600.1638512,35214 ก.ค. 200901:45x 64
Pciidex.sys6.1.7600.1638548,72014 ก.ค. 200901:45x 64
Viaide.sys6.0.6000.17017,48814 ก.ค. 200901:45x 64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
สำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ IA 64 ทั้งหมดที่สนับสนุน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Aliide.sys1.2.0.019,02414 ก.ค. 200901:57IA-64
Atapi.sys6.1.7600.1638544,62414 ก.ค. 200901:57IA-64
Ataport.sys6.1.7601.18231372,16005-Aug-201301:35IA-64
Cmdide.sys2.0.7.026,70414 ก.ค. 200901:57IA-64
Intelide.sys6.1.7600.1638521,07214 ก.ค. 200901:58IA-64
Msahci.sys6.1.7601.1751472,06420 พ.ย. 201010:33IA-64
Pciide.sys6.1.7600.1638515,95214 ก.ค. 200901:58IA-64
Pciidex.sys6.1.7600.16385115,79214 ก.ค. 200901:58IA-64
Viaide.sys6.0.6000.17027,71214 ก.ค. 200901:56IA-64
Aliide.sys1.2.0.019,02414 ก.ค. 200901:57IA-64
Atapi.sys6.1.7600.1638544,62414 ก.ค. 200901:57IA-64
Ataport.sys6.1.7601.22414372,16005-Aug-201307:44IA-64
Cmdide.sys2.0.7.026,70414 ก.ค. 200901:57IA-64
Intelide.sys6.1.7600.1638521,07214 ก.ค. 200901:58IA-64
Msahci.sys6.1.7601.1751472,06420 พ.ย. 201010:33IA-64
Pciide.sys6.1.7600.1638515,95214 ก.ค. 200901:58IA-64
Pciidex.sys6.1.7600.16385115,79214 ก.ค. 200901:58IA-64
Viaide.sys6.0.6000.17027,71214 ก.ค. 200901:56IA-64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86 ทั้งหมดที่สนับสนุน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คุณสมบัติแฟ้มค่า
ชื่อแฟ้มX86_mshdc.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18231_none_df26d4d57fdef5b0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม6,632
วัน (UTC)06-Aug-2013
เวลา (UTC)19:46
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_mshdc.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22414_none_dfc9143c98e9a6c4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม6,632
วัน (UTC)06-Aug-2013
เวลา (UTC)19:46
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คุณสมบัติแฟ้มค่า
ชื่อแฟ้มAmd64_453b23b4799e3d18f0b6f5e824c33719_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22414_none_f4f4b5b1e2c8c32c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,055
วัน (UTC)06-Aug-2013
เวลา (UTC)19:42
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_f3bc7e4abef692ac454474ea9ddd5d7c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18231_none_f7049554b2792c32.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม703
วัน (UTC)06-Aug-2013
เวลา (UTC)19:42
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-ไฮเปอร์-v-โปรแกรมควบคุม-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22414_none_8f00db0795429115.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม4,163
วัน (UTC)05-Aug-2013
เวลา (UTC)09:10
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-ไฮเปอร์-v-vstack-vmwp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18231_none_934dd685767b40bb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม276,830
วัน (UTC)05-Aug-2013
เวลา (UTC)02:46
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-ไฮเปอร์-v-vstack-vmwp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22414_none_93f015ec8f85f1cf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม276,830
วัน (UTC)05-Aug-2013
เวลา (UTC)09:11
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_mshdc.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18231_none_3b457059383c66e6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม6,636
วัน (UTC)06-Aug-2013
เวลา (UTC)19:52
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_mshdc.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22414_none_3be7afc0514717fa.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม6,636
วัน (UTC)06-Aug-2013
เวลา (UTC)19:52
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ IA 64 ทั้งหมดที่สนับสนุน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คุณสมบัติแฟ้มค่า
ชื่อแฟ้มIa64_mshdc.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18231_none_df2878cb7fdcfeac.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม6,112
วัน (UTC)06-Aug-2013
เวลา (UTC)19:42
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มIa64_mshdc.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22414_none_dfcab83298e7afc0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม6,112
วัน (UTC)06-Aug-2013
เวลา (UTC)19:42
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

มีแคชชั้นต่าง ๆ ในการจำลองเสมือนของกองซ้อนที่ส่งผลต่อความหมายของความสอดคล้องกันของโปรแกรมประยุกต์ที่เรียกใช้บนเครื่องเสมือน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ การอ้างอิงถึงกิโลไบต์ 2801713.

ฮาร์ดดิสก์เสมือนรายงานกับระบบปฏิบัติการแบบ guest ว่า รเขียนเปิดใช้งาน และดิสก์ปฏิเสธการร้องขอการปิดใช้งานการเขียนแคที่ทำ โดยระบบปฏิบัติการเป็นแขก ลักษณะเช่นนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเหตุผลต่อไปนี้:
  • เก็บข้อมูลที่ขีดเส้นใต้อาจมีแคชภายเสมอในการเขียนที่ไม่สามารถปิดใช้งาน เป็นเช่นนี้ เพราะดิสก์เสมือนอาจถูกย้าย ไปยังดิสก์อื่นบนโฮสต์เดียวกัน (การย้ายเก็บที่ถ่ายทอดสด), หรือโฮสต์อื่น (โยกย้ายขณะใช้งานจริง)
  • ไม่สามารถอนุมาน Hyper-V เครื่องเสมือนทั้งหมดที่กำลังทำงานอยู่บนดิสก์เดียวกันจะมีการตั้งค่าแคดิสก์เดียวกัน
โปรแกรมประยุกต์ที่จำเป็นต้องมีความหมายของความสอดคล้องของข้อมูลข้ามไฟดับต้องแน่ใจว่า การเขียนจะมุ่งมั่นที่จะเก็บข้อมูลที่ไม่เปลี่ยนแปลงได้ วิธีหนึ่งในการบรรลุถึงซึ่งจะปิดใช้งานการแคชในดิสก์ดังนั้นที่เขียนทั้งหมดที่จะผูกมัดไปยังฮาร์ดดิสก์ก่อนการรายงานความสำเร็จ ถ้าคุณปฏิเสธการร้องขอการปิดใช้งานการแคชในดิสก์ แอพลิเคชันต้องดำเนินการขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกัน

ก่อนการติดตั้ง เมื่อไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่จะพยายามปิดใช้งานการแคชในดิสก์ Hyper-V อย่างไม่ถูกต้องรายงานว่า การดำเนินการนี้เสร็จเรียบร้อย แล้ว Active Directory จะดำเนินงานแฟ้มภายใต้สมมติฐานว่า ไม่มีแคขึ้น ถึงแม้ว่าแคขึ้น

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ Active Directory จะพยายามปิดใช้งานการแคชในดิสก์ และ Hyper-V จะรายงานว่า ไม่สามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง แล้ว Active Directory จะช่วยให้ FUA (เข้าหน่วย Force) เพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลไม่ถูกแค

เมื่อพยายามปิดใช้งานการแคชในดิสก์ ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ เหตุการณ์ ID 1539 เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้อธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2853952 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กรกฎาคม 2557 - Revision: 5.0
ใช้กับ
  • Windows Server 2012 Standard
  • Windows Server 2012 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
Keywords: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew atdownload kbmt KB2853952 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2853952

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com