Apra?ymas atnaujinim? 5.0.8308.420 Lync Server 2013 m. Snooper ?rankis: 2013 liepos

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2853997 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma naujinim? rinkinio, skirto Microsoft Lync Server 2013 m. Snooper ?rankis, kuris yra d. 2013 liepos. ?io naujinimo versijos numeris yra 5.0.8308.420.

?vadas

Kaupiamasis naujinimas pagerina patikimum?, stabilum? ir charakteristikos Lync Server 2013 m. Snooper ?rankis.

Daugiau informacijos

Microsoft atsisiuntimo centro

?? fail? galima atsisi?sti i? Microsoft Download Center:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite LyncDebugTools.msi paket? dabar.

PastabaJei turite senesn? Lync Server 2013 m. Snooper ?rank? ?diegta, turite pa?alinti Lync Server 2013 m. prie? ?diegiant nauj? versij?.

B?tinosios s?lygos

N?ra joki? b?tin?j? s?lyg? ?diegti ?? kaupiam?j? naujinim?.

Registro informacija

Nor?dami naudoti vien? i? kaupiamieji naujinimai ? ?? paket?, j?s neturite daryti bet kokius pakeitimus ? registr?.

Sistemos paleidimas i? naujo

J?s neturite i? naujo paleisti kompiuter? po to, kai taikote ?? kaupiam?j? naujinim?.

Failo informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
?is Kaupiamasis naujinimas negali b?ti visus failus, kuriuos reikia tur?ti norint visi?kai atnaujinti produkto naujausi? statyti. ?is Kaupiamasis naujinimas yra tik failai, kuriuos reikia tur?ti norint i?spr?sti klausimus, kurie yra i?vardyti ?iame straipsnyje.

Po to, kai Kaupiamasis naujinimas yra ?diegtas, pasaulio ?iuo Suvestiniu naujinimu versija turi failo atributai, arba v?lesn?s versijos failo atributai, kurie yra i?vardyti toliau pateiktoje lentel?je:
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Snooper.exe1.0.0.01,433,68801-Jun-201303:30x86
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Nuorodos

Daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? eiti ? Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
824684 Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, Apra?ymas
Daugiau informacijos apie naujausius naujinimus Lync Server 2013, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? eiti ? Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
2809243 Atnaujinimai Lync Server 2013

Savyb?s

Straipsnio ID: 2853997 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. liepos 5 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Microsoft Lync Server 2013
  • Microsoft Lync Server 2013 Debugging Tools
Rakta?od?iai: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2853997 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2853997

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com