FIX: Datos ir telefono numeriai rodomi neteisingai kai eksportuojate ataskait? ? Word SSRS 2012

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2855020 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Simptomai

?sivaizduokite toki? situacij?:
 • J?s turite ataskait?, kurioje teksto lauk?, Microsoft SQL Server 2012 m. ataskait? paslaugas (SSRS 2012).
 • Teksto laukelis yra hebraj? simboli?.
 • J?s einate ? ? Lokalizavimas langas, ir nustatyti i? de?in?s ? kair? pus? turto.
 • Teksto lauke taip pat yra kai kuri? datos ar telefon? numeriai.
 • Eksportuojate ataskait? ? Word dokument?.
?is scenarijus, datos ir telefono numeriai teksto laukelyje rodomi neteisingai.


PastabaKlausimas nei?kyla jei eksportuojate ataskait? ? kitus formatus, pavyzd?iui, PDF arba XLS.

Sprendimas

Kai pritaikote ?ias kar?t?sias pataisas, pakeiskite ypatyb? kalba , Jis-IL teksto laukelio.

Kaupiamasis naujinimas informacija

Kaupiamasis naujinimas 5 SQL Server 2012 1 pakeitim? paketas

Kad nustatyti ?i problema buvo pirm? kart? i?leista Kaupiamasis naujinimas 5. Daugiau informacijos apie tai, kaip gauti ?? bendr? paket? SQL Server 2012 1 pakeitim? paket?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2861107 Atnaujinim? paketas 5 SQL serverio 2012 1 pakeitim? paketas
Pastaba Nes stato yra kumuliacin?s, kiekviena nauja fix spaudai yra visos pataisymai ir vis? saugos pataisas, kurios buvo prid?tos prie ankstesn?s SQL serverio 2012 Service Pack 1 i?spr?sti release. Mes rekomenduojame, kad j?s nusprend?te taikant naujausius fix spaudai, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2772858 SQL serverio 2012 stato, buvo paleistas po to, kai buvo i?leistas SQL serverio 2012 Service Pack 1

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2855020 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. liepos 15 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1, naudojant su:
  • Microsoft SQL Server 2012 Developer
  • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2012 Standard
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2855020 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2855020

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com