Office 2013 การปรับปรุงสะสมเดือนมิถุนายน 2013

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2855356 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

แพคเกจปรับปรุงสะสมเดือนมิถุนายน 2013 ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุด สำหรับ Microsoft Office 2013 และ สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Office 2013

เราขอแนะนำให้ คุณทดสอบโปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนปรับใช้เหล่านั้นในสภาพแวดล้อมการผลิต เนื่องจากรุ่นเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และทั้งหมดที่แก้ไขความปลอดภัยที่ถูกรวมอยู่ในแพ็คเกจการปรับปรุงก่อนหน้านี้ เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาแก้ไขที่นำออกใช้ล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนที่คุณต้องการนำไปใช้

การแก้ไข

วิธีการขอรับแพคเกจปรับปรุงสะสมเดือน 2013 มิถุนายน

ขณะนี้มีชุดของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสมที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม แต่ละแพคเกจมุ่งหวังเพื่อการแก้ไขเฉพาะโปรแกรมประยุกต์ที่ระบุไว้ในบทความนี้ แพคเกจที่นำไปใช้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาเหล่านี้เฉพาะ ถ้าคุณกำลังไม่รุนแรงได้รับผลกระทบ โดยวิธีใด ๆ ของปัญหาเหล่านี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอแพ็คเกจการปรับปรุงถัดไปที่ประกอบด้วยการแก้ไขด่วนในแพคเกจการปรับปรุงเหล่านี้

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ระบุต้นทุนในการสนับสนุนปกติจะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมเฉพาะ เมื่อต้องการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

แพคเกจที่จะรวมในการปรับปรุงสะสมเดือน 2013 มิถุนายน

การเชื่อมโยงไปยังบทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่กล่าวถึงในแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนจะออกเป็นบทความกลายเป็นพร้อมใช้งาน เมื่อต้องการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน และขอโปรแกรมแก้ไขด่วน โดยอ้างอิงหมายเลขของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหา Office 2013 ที่ได้รับการแก้ไขในการปรับปรุงนี้สะสม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้

การปรับปรุงไคลเอ็นต์ของ office 2013

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนหมายเลขบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์
Excel x none.msp
2817339 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Excel 2013 (Excel-x-none.msp): 11 มิถุนายน 2013
Excel 2013
Oart x none.msp
2768347 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Excel 2013 (Oart-x-none.msp): 11 มิถุนายน 2013
Excel 2013
Lync x none.msp
2768354 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Lync 2013 (Lync-x-none.msp): 11 มิถุนายน 2013
Lync 2013
Csi x none.msp
2817351 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office 2013 (Csi-x-none.msp): 11 มิถุนายน 2013
2013 สำนักงาน
Msyubin7 x none.msp
2817324 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office 2013 (Msyubin7-x-none.msp): 11 มิถุนายน 2013
2013 สำนักงาน
Oscli x none.msp
2760566 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office 2013 (Oscli-x-none.msp): 11 มิถุนายน 2013
2013 สำนักงาน
Oscfb x none.msp
2760559 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office 2013 (Oscfb-x-none.msp): 11 มิถุนายน 2013
2013 สำนักงาน
Msoshext x none.msp
2760502 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office 2013 (Msoshext-x-none.msp): 11 มิถุนายน 2013
2013 สำนักงาน
Oscmoss x none.msp
2738008 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office 2013 (Oscmoss-x-none.msp): 11 มิถุนายน 2013
2013 สำนักงาน
Vbe7 x none.msp
2737949 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office 2013 (Vbe7-x-none.msp): 11 มิถุนายน 2013
2013 สำนักงาน
Owssupp x none.msp
2726997 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office 2013 (Owssupp-x-none.msp): 11 มิถุนายน 2013
2013 สำนักงาน
Mso x none.msp
2817352 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office 2013 (Mso-x-none.msp): 20 มิถุนายน 2013
2013 สำนักงาน
Mso-x-none.msp Msores x none.msp
2760426 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office 2013 (Mso-x-none.msp Msores-x-none.msp): 20 มิถุนายน 2013
2013 สำนักงาน
Outlook x none.msp
2768340 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Outlook 2013 (Outlook-x-none.msp): 11 มิถุนายน 2013
Outlook 2013
Powerpoint x none.msp
2817334 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ PowerPoint 2013 (Powerpoint-x-none.msp): 11 มิถุนายน 2013
PowerPoint 2013
Oart-x-none.msp Powerpoint x none.msp
2760441 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ PowerPoint 2013 (Oart-x-none.msp Powerpoint-x-none.msp): 11 มิถุนายน 2013
PowerPoint 2013
โครงการ x none.msp
2817338 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 2013 โครงการ (โครงการ-x-none.msp): 11 มิถุนายน 2013
2013 โครงการ
Spd x none.msp
2768343 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Designer 2013 (Spd-x-none.msp): 11 มิถุนายน 2013
SharePoint Designer 2013
Msores x none.msp
2752084 คำอธิบายของการ OneDrive สำหรับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนธุรกิจ (เดิมคือ skydrive เพิ่ม Pro) (Msores-x-none.msp): 28 มิถุนายน 2013
OneDrive สำหรับธุรกิจ (เดิมคือ skydrive เพิ่ม Pro)
Word x none.msp
2817342 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Word 2013 (Word-x-none.msp): 11 มิถุนายน 2013
Word 2013

การปรับปรุงสะสม สำหรับ SharePoint Foundation 2013, 2013 เซิร์ฟเวอร์ SharePoint 2013 ในเซิร์ฟเวอร์โครงการ

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนหมายเลขบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์
แพคเกจ server ของโครงการ
2817415 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสม 2013 เซิร์ฟเวอร์โครงการ (โครงการแพคเกจ server): 26 มิถุนายน 2013
เซิร์ฟเวอร์โครงการ 2013
แพคเกจกับ SharePoint server
2817414 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสม SharePoint Server 2013 (SharePoint server-แพคเกจ): 26 มิถุนายน 2013
SharePoint Server 2013
เซิร์ฟเวอร์ SharePoint Foundation-แพคเกจ
2817346 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม SharePoint Foundation 2013 (SharePoint Foundation server-แพคเกจ): 11 มิถุนายน 2013
SharePoint Foundation 2013

โปรแกรมปรับปรุงแต่ละเซิร์ฟเวอร์

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนหมายเลขบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์
Xlsrvwfe x none.msp
2817345 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Excel ออนไลน์ (Xlsrvwfe-x-none.msp): 11 มิถุนายน 2013
Excel แบบออนไลน์
Wacserver x none.msp
2817350 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office Web Apps Server (Wacserver-x-none.msp): 11 มิถุนายน 2013
Office Web Apps Server
Projectserverwfe x none.msp
2817341 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนโครงการ Server 2013 (Projectserverwfe-x-none.msp): 11 มิถุนายน 2013
เซิร์ฟเวอร์โครงการ 2013
Sts x none.msp
2817343 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2013 (Sts-x-none.msp): 11 มิถุนายน 2013
SharePoint Server 2013
Ppsmawfe x none.msp
2760330 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2013 (Ppsmawfe-x-none.msp): 11 มิถุนายน 2013
SharePoint Server 2013
Coreserver x none.msp
2817416 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2013 (Coreserver-x-none.msp): 25 มิถุนายน 2013
SharePoint Server 2013
Coreserver-x-none.msp Ifswfe x none.msp
2760460 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2013 (Coreserver-x-none.msp Ifswfe-x-none.msp): 25 มิถุนายน 2013
SharePoint Server 2013

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับแต่ละแพคเกจแสดงไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่สอดคล้องกัน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2855356 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 เมษายน 2557 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Home and Business 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013
 • Microsoft Office Personal 2013
 • Microsoft Office Professional 2013
 • Microsoft Office Professional Plus 2013
 • Microsoft Office Professional Academic 2013
 • Microsoft Office Standard 2013
 • Microsoft Office Web Apps Server 2013
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft PowerPoint 2013
 • Microsoft Project 2013 Professional
 • Microsoft Project 2013 Standard
 • Microsoft Project Server 2013
 • Microsoft SharePoint Designer 2013
 • Microsoft SharePoint Foundation 2013
 • Microsoft SharePoint Server 2013
 • Microsoft Excel 2013
 • Microsoft Lync 2013
 • OneDrive
 • Microsoft Excel Online
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2855356 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2855356

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com