C?p Nh?t thêm h? tr? cho mô h?nh máy ?nh m?i trong Windows 8 và Windows RT

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2859541 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

B?n c?p nh?t này cho Windows 8 và Windows RT thêm mô h?nh máy ?nh m?i 17 sau đây vào danh sách các máy ?nh đ? đư?c h? tr?:
 • Canon: EOS 100D EOS 700D, EOS Kiss X 7, EOS hôn X7i, EOS Rebel SL1, EOS Rebel T5i
 • Epson: R-D1s
 • Nikon: 1 J3, 1 S1, D7100
 • Olympus: E-5
 • Panasonic: Lumix DMX-G5, Lumix DMX-GF5, Lumix DMX-LX7
 • Pentax: K-30
 • Sony: Alpha NEX-6, Cyber-shot DSC-RX1
Gói Codec máy ?nh Microsoft đ? cung c?p h? tr? cho các d?ng th?c t?p c?a các thi?t b? sau đây:
 • Canon: Digital Rebel XT Digital Rebel XTi, EOS 10D, EOS 20D, EOS 30D, EOS 40D, EOS 50D k? thu?t s?, EOS 60D, EOS 300D, EOS 350D, EOS 400D, EOS 450D, EOS 500D, EOS 550D, EOS 600D, EOS 650D, EOS 1000D, EOS1100D, EOS 5D, EOS 5D Mark II, EOS 5D Mark III, EOS 6D, EOS 7D k? thu?t s?, EOS D30, EOS D60, EOS Digital Rebel, EOS hôn k? thu?t s?N? hôn EOS k? thu?t s? N, EOS Kiss X k? thu?t s?, EOS hôn F, EOS Kiss X 2, EOS Kiss X 3, EOS Kiss X 4, EOS Kiss X 5, EOS Kiss X6i, EOS Kiss X 50, EOS M, EOS Rebel T1i, EOS Rebel s?n, EOS Rebel T3, EOS Rebel T3i, EOS Rebel T4i, EOS Rebel XS, EOS Rebel XSi, EOS - 1D, EOS - 1D X, EOS - 1D Mark II, EOS - 1D Mark II NEOS - 1D Mark III, EOS - 1D Mark IV, EOS-1Ds, EOS-1Ds Mark II, EOS-1Ds Mark III, PowerShot G1 X, PowerShot G2 PowerShot G3, PowerShot G5, PowerShot G6, PowerShot G9, PowerShot G10, PowerShot G11, PowerShot G12, PowerShot G15, PowerShot Pro1, PowerShot S90, PowerShot S95, PowerShot S100, PowerShot S110, PowerShot SX1 là, PowerShot SX50 HS
 • Casio: EX-FH20
 • Epson: R-D1
 • Fujifilm: X 10
 • Kodak: EasyShare Z981, EasyShare Z1015 là
 • Konica Minolta: K? thu?t s? ng?t ALPHA, ALPHA-5 k? thu?t s?, ALPHA-7 k? thu?t s?, DiMAGE A1, DiMAGE A2, DYNAX 5D, DYNAX 7D, Maxxum 5D, Maxxum 7D
 • Leica: DIGILUX 3, D-LUX 4, M8, M8.2, M9
 • Nikon: 1 J1, 1 J2, 1 V1, 1 V2, Coolpix P6000, Coolpix P7000, Coolpix P7100, D1H, D2H, D2Hs, D2X, D2Xs, D3, D3s, D3X, D4, D40, D40x, tuy?n đư?ng D50, D60, tuy?n đư?ng D70, D70s, D80, D90, D100, D200, D300, D300s, D600, D700, D800, D800E, D3000, D3100, D3200, D5000, D5100, D5200, D7000
 • Olympus: C-7070 r?ng Zoom, C-8080 r?ng phóng to, E-1, E-3, E-10 E-20, E-30, E-420, E-450, E-520, E-600, E-620, EVOLT E-300, EVOLT E-330, EVOLT E-400, EVOLT E-410, EVOLT E-500, EVOLT E-510, OM-D E-M5, bút E-P1, bút E-P2, bút-P3, PEN E-PL1, bút E-PL2, bút E-PL3, bút E-PL1s, bút E-PM1, XZ-1
 • Panasonic: Lumix DMX-FZ40, Lumix DMC-FZ150, Lumix DMC-G1, Lumix DMX-G2 Lumix DMC-G3, Lumix DMC-GF1, Lumix DMC-GF2, Lumix DMC-GF3, Lumix DMC-GH1, Lumix DMC-GH2, Lumix DMX-GX1, Lumix DMC-LX3, Lumix DMC-LX5
 • Pentax (PEF đ?nh d?ng ch?): * ist D, * ist DL, * ist DS, K10D, K20D, K100D, K100D Super, K110D, K200D, K-01, K-5, K-7, K-r, K-x
 • Samsung: EX2F, NX10, NX11, NX20, NX1000
 • Sony: DSLR-A100, DSLR-A200, DSLR-A230, DSLR-A300, DSLR-A330, DSLR-A350, DSLR-A380, DSLR-A500, DSLR-A550, DSLR-A560, DSLR-A580, DSLR-A700, DSLR-A850, DSLR-A900, Alpha NEX-C3, Alpha NEX-F3, Alpha NEX-3, Alpha NEX-5, Alpha NEX-5N, Alpha NEX-7, Alpha SLT-A33, Alpha SLT-A35, Alpha SLT-A37, Alpha SLT-A55/A55V, Alpha SLT-A57, Alpha SLT-A65V, Alpha SLT-77V, Cyber-shot DSC-R1, Cyber-shot DSC-RX100
Ngoài ra, b?n c?p nh?t này c?i thi?n hi?u su?t c?a h?nh thu nhỏ h?nh ?nh kích thư?c yêu c?u b?ng m?t ?ng d?ng.

Thông tin thêm

C?p nh?t thông tin

Làm th? nào đ? có đư?c các b?n c?p nh?t này

C?p nh?t Windows
B?n c?p nh?t này là có s?n t? C?p nh?t Windows.
Trung tâm t?i xu?ng Microsoft
Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
hệ điều hànhC?p Nh?t
T?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Windows RT ho?c Windows 8.

Đăng k? thông tin

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này không thay th? m?t C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows RT và Windows 8 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh d?ch v?
  6.2.920 0,16 XXXWindows RT và c?a s? 8QT.ĐÔNG Đ?C
  6.2.920 0.20 XXXWindows RT và c?a s? 8QT.LDR
 • Chi nhánh d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, r?t quan tr?ng. Chi nhánh d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong các "thêm t?p thông tin cho Windows RT, Windows 8 và Windows Server 2012" ph?n. MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? tr?ng thái c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho Windows RT
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoftrawcodec.dll6.2.9200.1663318,793,47207 Tháng 6 năm 201301:02Không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoftrawcodec.dll6.2.9200.1663318,529,79207 Tháng 6 năm 201301:11x 86
Microsoftrawcodec.dll6.2.9200.2073818,529,79207 Tháng 6 năm 201301:21x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoftrawcodec.dll6.2.9200.1663319,197,44007 Tháng 6 năm 201301:29x 64
Microsoftrawcodec.dll6.2.9200.2073819,197,44007 Tháng 6 năm 201304:10x 64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows RT và Windows 8

T?p b? sung cho Windows RT
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinArm_microsoft-windows-microsoftrawcodec_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16633_none_34b9aa841b1b110e.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin83,444
Ngày (UTC)07 Tháng 6 năm 2013
Th?i gian (UTC)08:55
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinX86_microsoft-windows-microsoftrawcodec_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16633_none_34b7382c1b1df248.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin83,444
Ngày (UTC)07 Tháng 6 năm 2013
Th?i gian (UTC)04:15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinX86_microsoft-windows-microsoftrawcodec_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20738_none_3545d669343710c5.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin83,444
Ngày (UTC)07 Tháng 6 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:45
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinAmd64_microsoft-windows-microsoftrawcodec_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16633_none_90d5d3afd37b637e.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin83,446
Ngày (UTC)07 Tháng 6 năm 2013
Th?i gian (UTC)09:57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinAmd64_microsoft-windows-microsoftrawcodec_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20738_none_916471ecec9481fb.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin83,446
Ngày (UTC)07 Tháng 6 năm 2013
Th?i gian (UTC)21:20
N?n t?ngKhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2859541 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Bảy 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows RT
 • Windows 8
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8 Enterprise
T? khóa: 
kbfix atdownload kbexpertisebeginner kbsurveynew kbmt KB2859541 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2859541

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com