2013 M. - Marokas Ramadanas DST poky?iai - Fix-it sprendimai

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2860495


I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Maroko Vyriausyb? paskelb? vasaros laiko per?jimus u? Ramadanas 2013 metais.

Pagal su skelbimas, DST laikotarpis baigsis per musulmon? m?nesio Ramadano (liepos 9 iki rugpj??io 10, 2013 m. Grigaliaus kalendoriuje).

Tam laikotarpiui, laikrod?iai bus pasuko atgal standartinis laikas. ?is nutraukimas DST suvestin?je siekiama sutrumpinti vakarais, lengviau musulmon? laikytis ir Ramadanas greitai per dienos ?viesos valandos.

Sprendimas

Pataisyti u? mane

Per?jimas nuo DST (liepos 9, 2013)

Yra dabar galima gauti i? "Microsoft" pirmasis patekim? ? DST liepos 9, 2013 palaikomos Fix-it sprendimas. Fix-it sprendimas galite atsisi?sti spustel?j? vien? i? ?i? nuorod?, priklausomai nuo j?s? operacin?s sistemos.

Windows XP, Windows Vista, Windows 7 x 86, Windows 7 x 64, Windows Sever 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008 x 86, Windows Server 2008 x 64, arba Windows Server 2008 R2, pra?ome kreiptis ?iais Fix-it sprendimas.


Fix this problem
Microsoft Fix it 50996


Windows 8 x 86, x 64, Windows 8 Windows RT, Windows Server 2012 x 86 ir Windows Server 2012 x 64, pra?ome kreiptis ?iais Fix-it sprendimas.

?iai problemai
Microsoft Fix it 20109

Nor?dami steb?ti poky?ius, turite ?diegti Fix-it sprendimas prie? liepos 9, 2013.

Kai ?diegiate pirmiau nurodyt? sprendim? Fix-it, DST bus i?jungtas d?l liepos 9, 2013 m. pa?ymint Ramadano prad?i?.

PastabaPra?ome ?sitikinti, kad turite naujausi? Windows atnaujinim? j?s? laiko juostos ir DST ?diegta prie? j?s naudojate ?? Fix-it sprendimas. Nor?dami rasti naujausi?, spustel?kite ?ia.

Per?jimas prie DST (rugpj??io 10, 2013)

Antrojo pereinamojo laikotarpio, kai DST v?l ?ventojo m?nesio Ramadano pabaigos rugpj??io 10, 2013.

Nor?dami steb?ti poky?ius, ?diegti antr? Fix-it sprendimas Ramadano laikotarpiu (liepos 9, 2013 per rugpj??io 10, 2013).

Windows XP, Windows Vista, Windows 7 x 86, Windows 7 x 64, Windows Sever 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008 x 86, Windows Server 2008 x 64, arba Windows Server 2008 R2, pra?ome kreiptis ?iais Fix-it sprendimas.?iai problemai
Microsoft Fix it 50997Windows 8 x 86, x 64, Windows 8 Windows RT, Windows Server 2012 x 86 ir Windows Server 2012 x 64, pra?ome kreiptis ?iais Fix-it sprendimas.

?iai problemai
Microsoft Fix it 20110DST bus tada v?l (ir baigiasi rugs?jo 29, 2013 m.) po to, kai ?is sprendimas yra taikomas.


PastabaLaiko juostos istorija bus s?skaitos Ramadano laikotarpiu su auk??iau Fix-it sprendimai.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2860495 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. liepos 15 d. - Per?i?ra: 3.0
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbmt KB2860495 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2860495

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com