รวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วน 2862069 พร้อมใช้งานสำหรับ SP2 .NET Framework 2.0 บน Windows 8 หรือ Windows Server 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2862069 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายถึงการรวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วน 2862069 ที่พร้อมใช้งานสำหรับการ Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนแก้ไข ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

การยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows 8
 • Windows Server 2012

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

สามารถโหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนจาก Microsoft ได้แล้ว อย่างไรก็ตาม จะมีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ ในบางกรณี ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนอาจสามารถยกเลิกได้ถ้า Microsoft Support Professional พบว่าการปรับปรุงเฉพาะจะสามารถแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะมีผลกับคำถามการสนับสนุนเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่สามารถจัดเฉพาะเจาะจงในการปรับปรุง

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถ้ามีการใช้แฟ้มที่ได้รับผลกระทบใด ๆ เราขอแนะนำให้ คุณปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่ใช้.NET Framework ก่อนที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ออกมาก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
รุ่นสากลของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันและเวลา ใน'แผงควบคุม

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8 รุ่นที่ใช้ x86

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
system.management.dll2.0.50727.7038385,02424-ก.ค.-201322:06
system.web.regularexpressions.dll2.0.50727.703898,30424-ก.ค.-201322:06
mscorlib.dll2.0.50727.70384,554,75224-ก.ค.-201322:06
aspnet_wp.exe2.0.50727.703831,38424-ก.ค.-201322:06
mscordacwks.dll2.0.50727.7038990,36024-ก.ค.-201322:06
mscorwks.dll2.0.50727.70385,941,40024-ก.ค.-201322:06
sos.dll2.0.50727.7038389,76824-ก.ค.-201322:06
webengine.dll2.0.50727.7038437,40024-ก.ค.-201322:06
wminet_utils.dll2.0.50727.703832,92824-ก.ค.-201322:06
system.web.dll2.0.50727.70385,283,84024-ก.ค.-201322:06

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 8 และ Windows Server 2012

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
mscorlib.dll2.0.50727.70384,571,13624-ก.ค.-201322:06
aspnet_wp.exe2.0.50727.703843,16024-ก.ค.-201322:06
mscordacwks.dll2.0.50727.70381,757,33624-ก.ค.-201322:06
mscorwks.dll2.0.50727.703810,004,63224-ก.ค.-201322:06
sos.dll2.0.50727.7038486,02424-ก.ค.-201322:06
system.management.dll2.0.50727.7038385,02424-ก.ค.-201322:06
system.web.regularexpressions.dll2.0.50727.703898,30424-ก.ค.-201322:06
webengine.dll2.0.50727.7038746,64824-ก.ค.-201322:06
wminet_utils.dll2.0.50727.703843,16824-ก.ค.-201322:06
system.web.dll2.0.50727.70385,292,03224-ก.ค.-201322:06
system.management.dll2.0.50727.7038385,02424-ก.ค.-201322:06
system.web.regularexpressions.dll2.0.50727.703898,30424-ก.ค.-201322:06
mscorlib.dll2.0.50727.70384,554,75224-ก.ค.-201322:06
aspnet_wp.exe2.0.50727.703831,38424-ก.ค.-201322:06
mscordacwks.dll2.0.50727.7038990,36024-ก.ค.-201322:06
mscorwks.dll2.0.50727.70385,941,40024-ก.ค.-201322:06
sos.dll2.0.50727.7038389,76824-ก.ค.-201322:06
webengine.dll2.0.50727.7038437,40024-ก.ค.-201322:06
wminet_utils.dll2.0.50727.703832,92824-ก.ค.-201322:06
system.web.dll2.0.50727.70385,283,84024-ก.ค.-201322:06

การตัดสินค้าจากคลังที่แก้ไขยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ปัญหาในการรันไทม์ (CLR) ภาษาทั่วไป

เมื่อคุณเรียกใช้เวิร์กโหลด Microsoft SQL Server ที่ใช้หน่วยความจำขนาดใหญ่ ข้อผิดพลาดออกจำเกิดขึ้นได้แม้ว่าหน่วยความจำเพียงพอจะพร้อมใช้งาน

ปัญหา Windows Management Instrumentation (WMI)

เมื่อโปรแกรมประยุกต์ใช้ namespace ของSystem.Managementเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกล การรั่วไหลของหน่วยความจำอาจเกิดขึ้น ปัญหานี้เกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • แอพลิเคชันป้อนข้อมูลประจำตัวสำหรับคอมพิวเตอร์ระยะไกล โดยใช้พารามิเตอร์ConnectionOption
 • แอพลิเคชันใช้พารามิเตอร์ConnectionOptionเป็นส่วนหนึ่งของพารามิเตอร์ManagementScopeเพื่อเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ระยะไกล
 • ใช้พารามิเตอร์ManagementScopeเพื่อดำเนินการ

การตัดสินค้าจากคลัง ASP.NET

สมมติว่า ตัวควบคุมตัวตรวจสอบการกำหนดภายในคอนเทนเนอร์ที่ตั้งชื่อ เมื่อคุณใช้คุณสมบัติการตรวจสอบของ SetFocusOnError ASP.NET จะไม่มีตั้งโฟกัสไปยังตัวควบคุมที่อยู่ในคอนเทนเนอร์ ปัญหานี้เกิดขึ้นแม้ว่าตัวควบคุมกระบวนการตรวจสอบที่ล้มเหลว

หมายเหตุ หลังจากที่คุณติดตั้งตัวควบคุมที่อยู่ภายในคอนเทนเนอร์กระบวนการตรวจสอบล้มเหลวและการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ มีตั้งโฟกัสไปยังตัวควบคุมแรกที่ล้มเหลวในการตรวจสอบ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2862069 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows 8
  • Windows Server 2012 Standard
  • Windows Server 2012 Foundation
  • Windows Server 2012 Essentials
  • Windows Server 2012 Datacenter
Keywords: 
kbqfe kbexpertiseadvanced kbfix kbhotfixserver kbsurveynew kbmt KB2862069 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2862069

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com