Klaida, kai j?s bandote keisti ypatybes, paskelbta RemoteApp Windows Server 2012

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2862077 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

?sivaizduokite toki? situacij?:
 • J?s dislokuoti nuotolinio darbalaukio tarnybos d?l kompiuterio su Windows Server 2012.
 • Nuotolinio darbalaukio ry?io pertraukiklio ?diegta aplinkoje. Kompiuteris prisijungia sesija pagr?stas kolekcija.
 • ?diegiate program? ne sistemos diske, kompiuterio.
 • J?s skelbiate ?i? program? kaip yra nuotolini? program?.
 • Bandote naudoti nuotolinio darbalaukio tvarkymo serverio (RDMS) vartotojo s?sajos keitimas bei ?ra?ymas ? RemoteApp ypatybes.
Tokiu atveju operacija nepavyksta ir gaunate tok? prane?im?:
Negalima susieti argumentas parametru "VirtualPath" nes ji yra tu??ia eilut?

Prie?astis

?i problema kyla tod?l, scenarij?, RDMS UI ragina gauna tu??i? parametras netik?tai.

Problemos sprendimas

I?spr?sti ?i? problem?, naudokite cmdlet Set-RDRemoteApp su RemoteApp ypatyb?ms keisti.

Daugiau informacijos apie Set-RDRemoteApp cmdlet, eikite ? Microsoft tinklalapyje:
Bendra informacija apie Set-RDRemoteApp cmdlet

Sprendimas

Kar?tosios pataisos informacija

Palaikom? naujausi? patais? yra i? Microsoft. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?yt? problem?. Taikomos ?ios kar?tosios pataisos tik sistemoms, kuriose kyla ?iame straipsnyje apra?oma problema. ?ios kar?tosios pataisos gali b?ti papildomai i?bandomos. Tod?l, jei jums yra ne ?i problema, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jeigu pataisymas prieinamas atsisiuntimui, ten yra "Hotfix Download gali" skyri? ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje. Jei ?iame skyriuje neparodomas, susisiekite su Microsoft klient? aptarnavimas ir ?sigykite ?ias kar?t?sias pataisas.

Pastaba Jeigu atsiranda papildom? problem? arba jei sprendimas, jums gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka apra?omo ?iame. ?od?i? s?ra?? Microsoft vartotoj? aptarnavimo ir palaikymo telefon? numeriai arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba "Hotfix Download gali" formoje rodomi su kalbomis, kurios kar?t?sias pataisas. Jei j?s nematote savo kalba, tai tod?l kar?tosios pataisos n?ra tos kalbos.

Pastabos
 • ?is atnaujinimas tur?t? pats automati?kai ? kompiuter?, kur? j?s naudojate serverio tvarkytuvo valdyti sesija pagr?stas kolekcij?.
 • Mes rekomenduojame ?diegti ?? naujinim?, d?l nuotolinio darbalaukio seanso metu hostai, kad b?ti ?diegta programa.

B?tinosios s?lygos

Norint pritaikyti ?i? kar?t?j? patais?, kompiuteryje turi veikti Windows Server 2012.

Registro informacija

Norint pritaikyti ?i? kar?t?j? patais?, j?s neturite daryti bet kokius pakeitimus ? registr?.

Sistemos paleidimas i? naujo

Jums nereikia i? naujo paleiskite kompiuter? Kai pritaikote ?ias kar?t?sias pataisas.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia anks?iau i?leista kar?toji pataisa.

Failo informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Bendroji ?i? kar?t?j? patais? versija ?diegia failus, kuri? atributai nurodyti toliau pateiktose lentel?se. ?i? fail? data ir laikas pateikti pagal universal?j? laik? (UTC). ?i? fail? data ir laikas j?s? vietiniame kompiuteryje yra rodomi vietiniu laiku pagal vasaros / ?iemos laik? (DST). Be to, data ir laikas gali keistis, kai atliekate tam tikrus veiksmus su failais.
Windows Server 2012 fail? informacinius prane?imus
Svarbu. Windows Server 2012 kar?tosios pataisos yra ?trauktos ? Windows 8 pakuotes.
 • Failai, kurie konkre?iam produktui, etapas (RTM, SPn), ir paslaug? ?aka (LDR, GDR) gali b?ti identifikuojami patikrinus fail? versijos numerius kaip nurodyta ?ioje lentel?je:
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktasGair?sPaslaug? ?aka
  6.2.920 0,16 xxxWindows Server 2012RTMVDR
  6.2.920 0.20 xxxWindows Server 2012RTMLDR
 • MANIFEST (.manifest) ir MUM failai (.mum), kurie ?diegti kiekvienoje aplinkoje yra atskirai ? ? "papildoma failo informacija, skirta Windows Server 2012" skyriuje. MUM ir MANIFEST ir susieti saugos katalog? (.cat) failai yra itin svarb?s palaikant atnaujint? komponent? b?sen?. Saugos katalog? failai, kuri? atributai nei?vardintos, pasira?ytos Microsoft skaitmeniniu para?u.
Visoms palaikomoms x 64 paremtose versijose Windows Server 2012
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Tscpub.mofNegalioja14,1662-Bir-1214:31Negalioja
Tscpubwmi.dll6.2.9200.20783334,33626-Jul-134:44x64
Rdpsign.exe6.2.9200.1638468,60826-Jul-123:08x64
Tsallow.mofNegalioja17,0672-Bir-1214:31Negalioja
Tspubwmi.dll6.2.9200.20783204,80026-Jul-134:44x64
Certificate.psm1Negalioja12,65917-Bir-1215:31Negalioja
Common.psm1Negalioja48,0662-Bir-1220:25Negalioja
Customrdpproperty.psm1Negalioja9,5352-Bir-1214:31Negalioja
Deployment.psm1Negalioja83,44823-Jun-1223:24Negalioja
Deploymentproperties.psm1Negalioja15,10517-Bir-1215:31Negalioja
Livemigrate.psm1Negalioja11,69117-Bir-1215:31Negalioja
Rdmgmt.format.ps1xmlNegalioja53,3112-Bir-1214:31Negalioja
Remoteappicon.psm1Negalioja2,9552-Bir-1214:31Negalioja
Remoteapppublishing.psm1Negalioja58,44525-Lie-1322:08Negalioja
Remotedesktop.psd1Negalioja14,2982-Bir-1214:31Negalioja
Remotedesktoppublishing.psm1Negalioja7,25417-Bir-1215:31Negalioja
Remotesessionmanagement.psm1Negalioja9,07517-Bir-1215:31Negalioja
Sessioncollectionproperties.psm1Negalioja21,44317-Bir-1215:31Negalioja
Sessiondesktopcollection.psm1Negalioja23,63017-Bir-1216:08Negalioja
Startmenuapplications.psm1Negalioja4,95817-Bir-1215:31Negalioja
Utility.psm1Negalioja36,0572-Bir-1220:25Negalioja
Virtualdesktopcollection.psm1Negalioja160,03217-Bir-1216:08Negalioja
Virtualdesktopcollectionproperties.psm1Negalioja39,85927-Jun-122:05Negalioja
Workspacemgmt.psm1Negalioja8,43917-Bir-1215:31Negalioja
Microsoft.Windows.servermanager.rdsplugin.dll6.2.9200.207832,793,47226-Jul-134:56x86
Rdmsinst.dll6.2.9200.1638420,99226-Jul-123:07x64
Rdmsres.dll6.0.0.02,04826-Jul-122:35x64
Remotedesktop.events.XMLNegalioja3,0892-Bir-1220:25Negalioja
Tspubiconhelper.dll6.2.9200.1638414,33626-Jul-123:07x64
Rdpsign.exe6.2.9200.1638460,41626-Jul-123:20x86
Tsallow.mofNegalioja17,0672-Bir-1214:31Negalioja
Tspubwmi.dll6.2.9200.20783168,96026-Jul-133:47x86
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Daugiau informacijos

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684 Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti apib?dinimas

Papildoma fail? informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Papildoma failo informacija, skirta Windows Server 2012

Papildomi failai visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos ir Windows 8 Windows Server 2012
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasAmd64_0e595e6f647a5dbadc55741265ee4b8b_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20783_none_e902351c50057d4f.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis714
Data (UTC)26-Jul-2013
Laiko (UTC)14:16
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_430c33424318e52bb4d2e855c87f175b_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20783_none_a1367f35202a2dda.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis729
Data (UTC)26-Jul-2013
Laiko (UTC)14:16
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_a9755969a4500a26b4c33d66e95abdaf_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20783_none_8ba5a4f076d1ecd8.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis724
Data (UTC)26-Jul-2013
Laiko (UTC)14:16
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_cdce364a5f2712fbc4ce0f35f913783d_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20783_none_54098b8ceb438f58.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis731
Data (UTC)26-Jul-2013
Laiko (UTC)14:16
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_f2178beaf4a9aa8a3e16aec560462be2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20783_none_7d3ec53ca501c409.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis725
Data (UTC)26-Jul-2013
Laiko (UTC)14:16
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-t...ES-cpub-wmiprovider_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20783_none_a666bbc81cf8c2f1.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis15,048
Data (UTC)26-Jul-2013
Laiko (UTC)06:09
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-t...pasiek-wmiprovider_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20783_none_8e8aa230366bd39e.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis23,839
Data (UTC)26-Jul-2013
Laiko (UTC)14:16
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_microsoft.remotedes...Management.scripts_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20783_none_1a8d3d3321f562c7.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis17,725
Data (UTC)26-Jul-2013
Laiko (UTC)06:09
PlatformaNegalioja
Failo vardasMsil_microsoft.Windows.s...ermanager.rdsplugin_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20783_none_beefc01ad4d6ecaa.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis10,079
Data (UTC)26-Jul-2013
Laiko (UTC)14:16
PlatformaNegalioja
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-t...pasiek-wmiprovider_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20783_none_326c06ac7e0e6268.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis23,695
Data (UTC)26-Jul-2013
Laiko (UTC)14:16
PlatformaNegalioja
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Savyb?s

Straipsnio ID: 2862077 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. rugs?jo 11 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
Rakta?od?iai: 
kbhotfixserver kbautohotfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbqfe kbfix kbmt KB2862077 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2862077

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com