คำอธิบายของ Update Rollup 2 สำหรับ Exchange Server 2010 SP3

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2866475 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้ออกการปรับปรุงสะสม 2 สำหรับ Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3 (SP3) การปรับปรุงนี้คือวันที่ 13 สิงหาคม 2013 บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงต่อไปนี้:
 • ปัญหาที่โปรแกรมปรับปรุงที่สามารถแก้ไข
 • วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุง
 • ข้อกำหนดเบื้องต้นในการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง
หมายเหตุ ถ้าคุณกำลังติดตั้ง 2 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ SP3 2010 เซิร์ฟเวอร์ Exchange ในสภาพแวดล้อม Windows Server 2012 (DBCS) ของชุดอักขระแบบไบต์คู่ คุณจะต้องเปลี่ยนระบบภาษาสำหรับโปรแกรมที่ไม่สนับสนุน Unicode เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลง โปรดดู "ข้อมูลเพิ่มเติม"ส่วน

คำแนะนำ

ปัญหาที่โปรแกรมยกเลิกการปรับปรุงแก้ไข

การปรับปรุงสะสม 2 สำหรับ SP3 2010 ของเซิร์ฟเวอร์ Exchange ที่อยู่ช่องโหว่ที่อธิบายไว้ในบูเลทีนรักษาความปลอดภัยของ Microsoft MS13-061 และช่วยแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความ Microsoft Knowledge Base (KB) ต่อไปนี้:
 • 2837926 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะเรียกใช้สำเนาของฐานข้อมูลที่มี SP3 2010 เซิร์ฟเวอร์ Exchange แฝง: "การตรวจสอบแฟ้มล้มเหลว"
 • 2841150 ไม่สามารถเปลี่ยนกลุ่มการกระจายสินค้าที่ประกอบด้วยสมาชิกมากกว่า 1,800 โดยใช้ ECP ใน OWA ในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010
 • 2844232 Outlook Web App ล้มเหลวในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010
 • 2850143 กระบวนการซิงโครไนส์ล้มเหลวเมื่อคุณใช้ EAS เพื่อเชื่อมต่อกับกล่องจดหมายใน Exchange Server 2010
 • 2851419 ประสิทธิภาพการทำงานช้าในบางฐานข้อมูลหลังจากที่ใช้ Exchange Server 2010 อย่างน้อย 23 วันอย่างต่อเนื่อง
 • 2853899 เฉพาะหน้าแรกของ S/MIME เซ็นชื่อ หรือพิมพ์ข้อความที่เข้ารหัสลับ โดยใช้ OWA ในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010
 • 2854376 กระบวนการ Microsoft.Exchange.RpcClientAccess.Service.exe ใช้ CPU มากเกินไปบนเซิร์ฟเวอร์ Client Access ในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010
 • 2854564 นโยบาย 2.0 การจัดการระเบียนการส่งข้อความไม่สามารถถูกนำไปใช้ในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010
 • 2855083 เนื้อหาของโฟลเดอร์สาธารณะจะไม่ถูกจำลองแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วจาก Exchange Server 2003 หรือ Exchange Server 2007 กับ Exchange Server 2010
 • 2859596 รหัสเหตุการณ์ 4999 เมื่อคุณใช้กฎขนส่งคำปฏิเสธในสภาพแวดล้อมที่มี Update Rollup 1 สำหรับ Exchange Server 2010 SP3 ติดตั้ง
 • 2860037 อุปกรณ์ iOS ไม่ซิงโครไนส์กล่องจดหมายในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010
 • 2861118 กระบวนการ W3wp.exe สำหรับพูลโปรแกรมประยุกต์ MSExchangeSyncAppPool ล้มเหลวใน Exchange Server 2010 SP2 หรือสภาพแวดล้อม SP3
 • 2863310 คุณไม่สามารถส่งข้อความอีเมล RTF ที่ประกอบด้วยรูปภาพฝังตัวไปยังผู้รับภายนอกในสภาพแวดล้อม SP3 2010 เซิร์ฟเวอร์ Exchange
 • 2863473 ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงกล่องจดหมาย Outlook ที่เชื่อมต่อกับอาร์เรย์เป็นเซิร์ฟเวอร์ Client Access ในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010
 • 2866913 Outlook พร้อมท์ให้ส่งการตอบสนองต่อการปรับปรุงเพิ่มเติมแม้ว่าการร้องขอการตอบสนองถูกปิดใช้งานในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010
 • 2870028 EdgeTransport.exe ล้มเหลวเมื่อมีส่งข้อความอีเมล โดยไม่มีที่อยู่ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2010 การโอนถ่ายข้อมูลฮับ
 • 2871758 กระบวนการ EdgeTransport.exe ใช้ทรัพยากร CPU มากเกินไปบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2010 การโอนถ่ายข้อมูลขอบ
 • 2873477 ข้อความทั้งหมดจะประทับ ด้วย MRM ถ้ามีการกำหนดค่าการลบแท็กในนโยบายการเก็บข้อมูลในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010
 • 2882627 บริษัทตัวแทนการขนส่งจะถูกโหลดเมื่อคุณพยายามปรับรุ่น Exchange Server 2010
 • 2882961 โดยใช้กลุ่มความปลอดภัยการตั้งค่าสิทธิ์ปฏิทินไม่สามารถใช้งานในฟอเรสต์ทรัพยากรใน Exchange Server 2010
 • 2883368 ล็อกเหตุการณ์ 10003 และ 4999 เมื่อ EdgeTransport.exe ล้มเหลวใน Exchange Server 2010
 • 2885036 "ลบไม่สามารถยกเลิกบนอุปกรณ์" เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณยกเลิกการลบระยะไกลสำหรับอุปกรณ์ iOS ในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010
 • 2885038 CalendarProcessing ชุด cmdlet เพิ่มการอนุญาตกล่องจดหมายไปยังกลุ่มรักษาความปลอดภัยสากลใน Exchange Server 2010


การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูลค่าสะสม

เมื่อต้องการดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุงสะสม 2 สำหรับ SP3 2010 เซิร์ฟเวอร์ Exchange ไปที่เว็บไซต์ Microsoft Update ดังต่อไปนี้:
http://update.microsoft.com
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง update rollup ล่าสุดสำหรับ Exchange Server 2010 ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:หมายเหตุ Microsoft Update ตรวจหาการปรับปรุงเปลี่นบนเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมาย Exchange Server 2010 ที่เป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูลพร้อมใช้งาน (DAG)

เพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้ยกเลิกการปรับปรุงนี้ในสถานการณ์ต่อไปนี้ โปรแกรมปรับปรุงจะพร้อมใช้งานจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:
 • ปรับใช้ 2 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ SP3 2010 เซิร์ฟเวอร์ Exchange กับคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องที่เรียกใช้ SP3 2010 เซิร์ฟเวอร์ Exchange
 • ปรับใช้ 2 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ SP3 2010 เซิร์ฟเวอร์ Exchange ไปยังเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายที่เป็นส่วนหนึ่งของการ DAG
แฟ้มนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft ต่อไปนี้:
ดาวน์โหลดแพคเกจ Exchange2010-KB2866475-สั้น - x 64
วันที่เผยแพร่: 13 สิงหาคม 2013

ข้อมูลที่สำคัญสำหรับลูกค้าที่ติดตั้งการปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

เมื่อคุณติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณอาจใช้เวลานานในการติดตั้ง นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความต่อไปนี้:
การสร้างรูปแบบดั้งเดิมสำหรับแอสเซมบลี.Net
ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการร้องขอของเครือข่ายในการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ต่อไปนี้:

http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/CodeSigPCA.crl

คำร้องขอของเครือข่ายเหล่านี้แสดงถึงความพยายามในการเข้าถึงรายการเพิกถอนใบรับรองสำหรับแต่ละแอสเซมบลีที่สร้างรูปแบบดั้งเดิม (NGen) ที่คอมไพล์รหัสท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ Exchange ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คำขอแต่ละต้องรอหมดเวลาก่อนที่กระบวนการต่อไป

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเมนูเครื่องมือใน Windows Internet Explorer คลิกInternet Optionsและจากนั้น คลิกแท็บขั้นสูง
 2. ในส่วนของการรักษาความปลอดภัยคลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองของผู้เผยแพร่และจากนั้น คลิกตกลง
ล้างตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยนี้ใน Internet Explorer ก็ต่อเมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพแวดล้อมการควบคุมอย่างเข้มงวด เมื่อตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองของผู้เผยแพร่อีกครั้ง

ปัญหาในการปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ที่มีแฟ้มโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook ที่กำหนดเอง

สิ่งสำคัญ ก่อนที่จะใช้โปรแกรมปรับปรุง ทำสำเนาสำรองของแฟ้ม Outlook Web App ใด ๆ ที่กำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
รายละเอียดการกำหนดเองของ outlook Web App
เมื่อคุณใช้แพ็คเกจการยกเลิกการปรับปรุง กระบวนการปรับปรุงจะปรับปรุงแฟ้มโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook ถ้าจำเป็น ดังนั้นการกำหนดเองใด ๆ ไปยังแฟ้ม Logon.aspx หรือแฟ้มอื่น ๆ ของโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook จึงถูกเขียนทับ และคุณต้องสร้างการกำหนดโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook เองใน Logon.aspx

การปรับปรุงการตัดสินค้าจากคลังสำหรับคำแนะนำการปรับใช้พร็อกซี CAS ลูกค้าที่ปรับใช้ proxying CAS-CAS

ถ้าตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งสอง นำไปใช้โปรแกรมปรับปรุงบนเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอนต์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก่อนที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงที่ไม่ใช่การเข้าถึงไคลเอ็นต์ต่าง ๆ:
 • คุณมีคำแนะนำการปรับใช้พร็อกซี CAS ลูกค้า
 • คุณได้จัดวางการกำหนดพร็อกซี CAS-CAS

หมายเหตุ สำหรับการตั้งค่าคอนฟิกอื่น ๆ Exchange Server 2010 คุณไม่มีการใช้โปรแกรมปรับปรุงบนเซิร์ฟเวอร์ในลำดับใดก็

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดพร็อกซี CAS-CAS ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ proxying CAS CAS

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การยกเลิกการปรับปรุงนี้ คุณต้องมี Exchange Server 2010 SP3 ติดตั้ง

สิ่งสำคัญ เอาการปรับปรุงชั่วคราวทั้งหมดสำหรับ SP3 2010 เซิร์ฟเวอร์ Exchange ก่อนที่คุณนำไปใช้ยกเลิกการปรับปรุงนี้

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

บริการที่จำเป็นจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้การยกเลิกการปรับปรุงนี้

ข้อมูลการลบ

ลบ 2 ค่าสะสมที่ปรับปรุงสำหรับ SP3 2010 เซิร์ฟเวอร์ Exchange ใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก'ใน'แผงควบคุม'เพื่อเอาการปรับปรุง 2866475


ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณไม่สามารถติดตั้ง หรือถอนการติดตั้ง 2 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ SP3 2010 เซิร์ฟเวอร์ Exchange บนอักขระแบบไบต์คู่ (DBCS) ของชุดรุ่น Windows Server 2012 เมื่อตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาสำหรับโปรแกรมที่ไม่สนับสนุน Unicode เป็นภาษาเริ่มต้น เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ คุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่านี้ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ในแผงควบคุม เปิดรายการนาฬิกา ภูมิภาค และภาษาแล้ว คลิ กภูมิภาค
 2. คลิกแท็บการดูแล
 3. ในพื้นที่ภาษาสำหรับโปรแกรมที่ไม่สนับสนุน Unicodeคลิกเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ตั้งของระบบ
 4. ในรายการตำแหน่งที่ตั้งของระบบปัจจุบันคลิกภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), และจากนั้น คลิกตกลง
หลังจากที่คุณติดตั้งเรียบร้อยแล้ว หรือถอนการติดตั้งการปรับปรุงสะสม 2 แปลงกลับเป็นการตั้งค่าภาษานี้ ตามความเหมาะสม

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อไปยังบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2866475 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มีนาคม 2557 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
  • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbhotfixrollup atdownload kbmt KB2866475 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2866475

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com