วิธีการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมลอินเทอร์เน็ตใน Outlook 2007 หรือ 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 287532 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ถ้าคุณเป็นลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก ค้นหาการแก้ไขปัญหา และทรัพยากรในการเรียนรู้เพิ่มเติมการสนับสนุนสำหรับธุรกิจขนาดเล็กไซต์

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

การแก้ไข

ดูโซลูชันสำหรับ Outlook 2010

คุณต้องกำหนดค่าบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอีเมลเพื่อส่ง และรับข้อความใน Outlook อย่างถูกต้อง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณต้องมีข้อมูลเฉพาะต่อไปนี้เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของคุณทางอีเมลการกำหนดด้วยตนเองใน Outlook ติดต่อ ISP ของคุณถ้าจำเป็น หรือ ดูรายชื่อ ISP ด้านล่าง เพื่อขอรับข้อมูลต่อไปนี้:
 • ที่อยู่อีเมลที่คุณ
 • ชนิดของบัญชีอีเมล: POP3, IMAP หรือ HTTP
 • ชื่อผู้ใช้ของคุณ
 • รหัสผ่านของคุณ
 • ชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP หรือที่อยู่
 • ชื่อเซิร์ฟเวอร์ POP3 หรือที่อยู่
 • มีการรักษาความปลอดภัยรหัสผ่านรับรองความจำเป็นหรือไม่
 • หมายเลขพอร์ตที่ใช้สำหรับ SMTP (Isp ส่วนใหญ่ใช้พอร์ต 25)
  • มีการเข้ารหัสลับ (SSL กันมากที่สุด) ที่ต้องการสำหรับพอร์ตหรือไม่
 • หมายเลขพอร์ตที่ใช้สำหรับ POP3 (Isp ส่วนใหญ่ใช้พอร์ต 110)
  • คุณไม่จำเป็นต้องเข้ารหัสลับ (SSL กันมากที่สุด) สำหรับพอร์ตหรือไม่
 • เซิร์ฟเวอร์อีเมลขาออก (SMTP) จำเป็นต้องรับรองความถูกต้องหรือไม่
  • ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณใช้อีเมลปกติชื่อและรหัสผ่านของฉันได้อย่างไร

ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าคอนฟิกบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอีเมล ตามความเหมาะสมกับรุ่นของ Outlook ที่คุณกำลังทำงานอยู่


วิดีโอ: วิธีการเชื่อมต่อ Outlook บัญชีอีเมลส่วนตัวของคุณ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets video1
uuid =7ef2bbef-531d-4165-809f-7b928486d318 VideoUrl =http://aka.ms/x4bb4c
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets video2


วิธีที่ 1: Outlook การ Microsoft Office 2007

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. เริ่มโปรแกรม Outlook
 2. บนเมนูเครื่องมือคลิกการตั้งค่าบัญชี
 3. บนแท็บอีเมลคลิกสร้าง
 4. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มบัญชีอีเมลใหม่คลิกMicrosoft Exchange, POP3, IMAP หรือ HTTPและจากนั้น คลิกถัดไป
 5. กำหนดค่าบัญชีอีเมลใหม่ คุณสามารถกำหนดค่าบัญชีอีเมลใหม่โดยอัตโนมัติ หรือด้วยตนเอง
  • เมื่อต้องการกำหนดค่าบัญชีอีเมลใหม่โดยอัตโนมัติ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ภายใต้Auto Account Setupในกล่องโต้ตอบเพิ่มบัญชีอีเมลใหม่:
   1. ในกล่องชื่อของคุณพิมพ์ชื่อเต็มของคุณ
   2. ในกล่องที่อยู่อีเมลพิมพ์ที่อยู่อีเมลของคุณ

    ISP ของคุณแสดงข้อมูลนี้ ที่อยู่อีเมลของคุณมักจะใช้แบบฟอร์มของชุดของชื่อ และนามสกุลและชื่อ ISP ของคุณ แยกจากกันโดยเครื่องหมาย (@) และรอบระยะเวลา

    ตัวอย่างเช่น Sachin Karnik ใช้ ISP ที่ชื่อ Contoso.com ISP อาจกำหนดอยู่อีเมลของ skarnik@contoso.com
   3. ในกล่องรหัสผ่านพิมพ์รหัสผ่านที่ ISP ของคุณให้
   4. ในกล่องพิมพ์รหัสผ่านพิมพ์รหัสผ่าน และจากนั้น คลิกถัดไปเพื่อเริ่มต้นการตั้งค่าบัญชีอัตโนมัติ

    Outlook 2007 จะพยายามกำหนดค่าการตั้งค่าบัญชีและการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ถ้าบัญชีของคุณถูกกำหนดค่าไว้เรียบร้อยแล้ว กล่องโต้ตอบเพิ่มบัญชีอีเมลใหม่บ่งชี้ว่า บัญชีผู้ใช้ถูกสร้างเรียบร้อยแล้ว กล่องโต้ตอบนี้บ่งชี้ชนิดของเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่คุณเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วกับด้วย
   5. คลิกเสร็จสิ้นและจากนั้น คลิกปิดเพื่อดำเนินการตั้งค่าบัญชี

    หมายเหตุ ถ้าการกำหนดค่าอัตโนมัติล้มเหลว บัญชีต้องถูกกำหนดค่าด้วยตนเอง
  • การกำหนดค่าบัญชีอีเมลใหม่ด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในกล่องโต้ตอบเพิ่มบัญชีอีเมลใหม่:
   1. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายกำหนดชนิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมหรือการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเองและจากนั้น คลิกถัดไป
   2. คลิกอีเมลอินเทอร์เน็ตและจากนั้น คลิกถัดไป
   3. ภายใต้ข้อมูลผู้ใช้ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
    1. ในกล่องชื่อของคุณพิมพ์ชื่อเต็มของคุณ
    2. ในกล่องที่อยู่อีเมลพิมพ์ของคุณที่อยู่อีเมลเต็ม

     ISP ของคุณแสดงข้อมูลนี้ ที่อยู่อีเมลของคุณมักจะใช้แบบฟอร์มของชุดของชื่อ และนามสกุลและชื่อ ISP ของคุณ แยกจากกันโดยเครื่องหมาย (@) และรอบระยะเวลา

     ตัวอย่างเช่น Sachin Karnik ใช้ ISP ที่ชื่อ Contoso.com ISP อาจกำหนดอยู่อีเมล์ของ skarnik@contoso.com
   4. ภายใต้ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์คลิกชนิดของบัญชีอีเมลที่คุณมีอยู่ในกล่องชนิดบัญชี
    • ถ้าคุณคลิกPOP3หรือIMAPในกล่องชนิดบัญชีให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
     1. ในกล่องเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้าพิมพ์ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ นี่คือเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อความของคุณก่อนที่คุณดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ พิมพ์ชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นตัวอักษรพิมพ์เล็ก ชื่ออาจอยู่ในรูปแบบของ "mail.contoso.com" หรือชื่ออาจอยู่ในรูปแบบของอยู่ IP เช่น 172.12.0.0
     2. ในกล่องเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก (SMTP)พิมพ์ชื่อของเซิร์ฟเวอร์อีเมลขาออก พิมพ์ชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นตัวอักษรพิมพ์เล็ก ชื่ออาจอยู่ในรูปแบบของ "mail.contoso.com" หรือ ชื่ออาจอยู่ในรูปแบบของอยู่ IP เช่น 172.12.0.0
    • ถ้าคุณคลิกHTTPในกล่องชนิดบัญชีให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
     1. ในกล่องให้บริการ HTTPคลิกผู้ให้บริการที่เหมาะสมสำหรับบัญชีนี้ ตัวอย่างเช่น คลิกหนึ่งในรายการต่อไปนี้:
      • Hotmail
      • MSN
      • อื่น ๆ
     2. ถ้าคุณคลิกอื่น ๆในกล่องผู้ให้บริการ HTTPพิมพ์ URL ไปยังกล่องจดหมายในกล่องURL ของเซิร์ฟเวอร์
   5. ภายใต้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
    1. ในกล่องชื่อผู้ใช้พิมพ์ชื่อผู้ใช้ของคุณ ชื่อผู้ใช้มักจะเป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่อีเมลของคุณที่ด้านซ้ายของตัวเครื่องหมาย (@)
    2. ในกล่องรหัสผ่านพิมพ์รหัสผ่านที่ ISP ของคุณให้
    3. ถ้าคุณต้องการให้ Outlook จำรหัสผ่านของบัญชีอีเมล คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายจำรหัสผ่าน
   6. ถ้า isp ของคุณนั้น คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบโดยใช้การรักษาความปลอดภัยรหัสผ่านรับรองความถูกต้องเข้าสู่ระบบ โดยใช้การรักษาความปลอดภัยให้ตรวจสอบรหัสผ่าน
   7. คลิกทดสอบการตั้งค่าบัญชี คุณลักษณะนี้เรียกใช้กล่องโต้ตอบที่แสดง ในลักษณะ ทีละขั้นตอนแต่ละขั้นตอนของการทดสอบในการกำหนดค่าที่คุณป้อน เมื่อคุณคลิกทดสอบการตั้งค่าบัญชีกระบวนการต่อไปนี้เกิดขึ้น:
    • การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตจะได้รับการยืนยัน
    • คุณเข้าสู่ระบบไปยังเซิร์ฟเวอร์ SMTP
    • คุณเข้าสู่ระบบไปยังเซิร์ฟเวอร์ POP3
    • มีกำหนดว่า เซิร์ฟเวอร์ POP3 ต้องล็อกอินเป็นลำดับแรก ถ้าจำเป็น Outlook ตั้งค่าตัวเลือกการเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้าก่อนส่งจดหมายโดยอัตโนมัติ
    • ส่งข้อความทดสอบ ข้อความนี้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ Outlook ทำกับการตั้งค่าเริ่มต้น
   8. ถ้าคุณต้องการปรับเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณอีก คลิกตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอีเมล
   9. คลิกถัดไปและจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

วิธีที่ 2: Microsoft Office Outlook 2003 และ Outlook รุ่นก่อนหน้านี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

 1. เริ่มโปรแกรม Outlook
 2. บนเมนูเครื่องมือคลิกเพื่อเลือกบัญชีอีเมล
 3. ในกล่องโต้ตอบบัญชีอีเมลคลิกเพื่อเลือกตัวเลือกเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลใหม่และจากนั้น คลิกถัดไป
 4. ในกล่องโต้ตอบชนิดเซิร์ฟเวอร์คลิกPOP3และจากนั้น คลิกถัดไป
 5. ในกล่องโต้ตอบแอคเคาท์อีเมลป้อนข้อมูลที่จำเป็น โดยใช้คำแนะนำต่อไปนี้:
  1. ข้อมูลผู้ใช้
   • ชื่อของคุณ: นี้ควรเป็นชื่อเต็มของคุณ
   • ที่อยู่อีเมล: ISP ของคุณแสดงข้อมูลนี้ ที่อยู่อีเมลของคุณมักจะใช้แบบฟอร์มของชุดของชื่อ และนามสกุลและชื่อ ISP ของคุณ แยกจากกันโดยเครื่องหมาย (@) และรอบระยะเวลา ตัวอย่างเช่น Patricia Doyle ใช้ ISP โดยชื่อของ Adatum.net ISP อาจกำหนดอยู่อีเมลของ PatriciaD@adatum.net
  2. ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ
   • ชื่อผู้ใช้: โดยทั่วไปส่วนของที่อยู่อีเมลของคุณที่ด้านซ้ายของตัวเครื่องหมาย (@)
   • รหัสผ่าน: ป้อนรหัสผ่านที่ ISP ของคุณให้
   • คุณอาจคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อให้ Outlook จำรหัสผ่านของบัญชีอีเมล
  3. ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์
   • เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า (POP3): นี่คือชื่อของเซิร์ฟเวอร์ POP3 ที่เก็บข้อความของคุณก่อนที่คุณดาวน์โหลดแฟ้มลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ
   • เซิร์ฟเวอร์จดหมายในขาออก (SMTP): นี่คือชื่อของเซิร์ฟเวอร์อีเมลขา ป้อนชื่อเซิร์ฟเวอร์ด้วยเล็กทั้งเซิร์ฟเวอร์อีเมลขาเข้าและเซิร์ฟเวอร์อีเมลขา ชื่ออาจจะอยู่ในรูปแบบของ mail.adatum.net หรือในรูปแบบของอยู่ IP เช่น 168.192.10.1
 6. คลิกทดสอบการตั้งค่าบัญชี นี่คือความสามารถใหม่ใน Outlook คุณลักษณะนี้เรียกใช้กล่องโต้ตอบที่แสดง ในลักษณะ ทีละขั้นตอนแต่ละขั้นตอนของการทดสอบการกำหนดค่าที่คุณเพิ่งป้อน นั้น ต่อไปนี้เกิดเมื่อคุณคลิกทดสอบการตั้งค่าบัญชี:
  • การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตของคุณจะได้รับการยืนยัน
  • คุณเข้าสู่ระบบไปยังเซิร์ฟเวอร์ SMTP
  • คุณเข้าสู่ระบบไปยังเซิร์ฟเวอร์ POP3
  • มีกำหนดว่าเซิร์ฟเวอร์ POP3 ต้องเข้าสู่ระบบครั้งแรก ถ้าจำเป็น Outlook ตั้งค่าการเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้าก่อนส่งจดหมายโดยอัตโนมัติ
  • ส่งข้อความทดสอบ ข้อความนี้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ Outlook ทำกับการตั้งค่าเริ่มต้นของคุณ
 7. คลิกการตั้งค่าเพิ่มเติม' ซึ่งนำคุณไปอินเทอร์เน็ตอีเมลการตั้งค่ากล่องโต้ตอบ ซึ่งคุณอาจปรับเพิ่มเติมเปลี่ยนบัญชีอีเมล์ของคุณทางอินเทอร์เน็ต
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

วิธีที่ 3: ถ้าคุณใช้ Microsoft Office Outlook Connector สำหรับ Hotmail ของคุณ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ถ้าคุณกำลังพยายามติดตั้งการบัญชี hotmail ใน Outlook, Outlook Hotmail Connector ให้โซลูชันฟรีสำหรับการจัดการข้อความอีเมล Windows Live Hotmail ปฏิทิน และผู้ติดต่อจากภายใน Outlook 2003 2007 และ 2010 ที่ไม่คิดค่าธรรมเนียม

คุณสามารถดาวน์โหลด Outlook Hotmail Connector จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:

ดาวน์โหลด Outlook เวอร์ชั่น 32 บิต

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ Microsoft Office Outlook Hotmail Connector แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

ภาพรวมของ Microsoft Office Outlook Hotmail Connector
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลเพิ่มเติม

กล่องโต้ตอบการตั้งค่าอีเมลอินเทอร์เน็ต

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ข้อมูลที่คุณป้อนไว้ในส่วน "วิธีการกำหนดค่าแบบอินเทอร์เน็ตข้อมูลบริการอีเมล" ถูกเพิ่มไปในแท็บต่าง ๆ ในการ

กล่องโต้ตอบการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอีเมล ซึ่งคุณสามารถปรับเปลี่ยนและแก้ไขบัญชีอีเมอินเทอร์เน็ตของคุณได้

แท็บทั่วไป

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
แท็บทั่วไปเป็นตำแหน่งที่ตั้งที่คุณใช้ในการเปลี่ยนชื่อบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ
 • บัญชีผู้ใช้: พิมพ์ชื่อสำหรับบัญชีผู้ใช้นี้
 • องค์กร: ชื่อของบริษัทของคุณ ไม่มีรายการที่จำเป็น
 • อีเมลตอบกลับ: อยู่เท่านั้น และไม่จำเป็นถ้าคุณต้องการตอบกลับข้อความของคุณส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่อื่น
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

แท็บเซิร์ฟเวอร์ขาออก

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
แท็บเซิร์ฟเวอร์ขาออกจะใหม่สำหรับ Outlook ปุ่มทดสอบการตั้งค่าบัญชีตั้งค่าฟิลด์ที่จำเป็นทั้งหมดบนแท็บนี้
หมายเหตุ ปุ่มนี้จะไม่พร้อมใช้งานบนแท็บนี้ใน Outlook 2007 คุณลักษณะนี้จะพร้อมใช้งานในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าบัญชี เมื่อต้องการค้นหาคุณลักษณะนี้ คลิกบัญชีผู้ใช้ และจากนั้น คลิกเปลี่ยนแปลง
 • กล่องกาเครื่องหมายเซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) ของฉันต้องมีการรับรองความถูกต้อง: คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ เพื่อเปิดการตั้งค่านี้ และเลือกชนิดของการเข้าสู่ระบบที่เซิร์ฟเวอร์ต้องการการรับรองความถูกต้อง
 • เข้าสู่ระบบโดยใช้การรักษาความปลอดภัยรหัสผ่านรับรองความถูกต้อง (SPA)กล่องกาเครื่องหมาย คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เฉพาะถ้า ISP ของคุณบอกให้คุณ ผู้ให้บริการไม่มากใช้การตั้งค่านี้
 • กล่องกาเครื่องหมายการเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้าก่อนส่งจดหมาย Isp หลายแห่งกำหนดให้คุณได้รับข้อความก่อน ทำเครื่องหมายว่า คุณเป็นผู้ใช้รับรองความถูกต้อง และไม่ได้ใช้ ISP เพื่อส่งข้อความทางการค้าที่ไม่พึงประสงค์ (สแปม) ไปยังผู้รับ unsuspecting
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

แท็บการเชื่อมต่อ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. ส่วนการเชื่อมต่อ

  แท็บการเชื่อมต่อประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณ มีสามวิธีในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์อีเมลของ ISP ของคุณ เลือกหนึ่งชนิดการเชื่อมต่อที่เหมาะสมที่แสดงไว้ในส่วนนี้
  1. เชื่อมต่อโดยใช้เครือข่ายท้องถิ่น (LAN) ของฉัน: การเชื่อมต่อนี้อนุญาตให้คุณเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณที่มีอยู่ การกำหนดค่าเครือข่ายของคุณต้องสนับสนุนการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โปรดดูผู้ดูแลเครือข่ายของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
  2. เชื่อมต่อโดยใช้สายโทรศัพท์ของฉัน: บริการจดหมายทางอินเทอร์เน็ตค้นหาการเชื่อมต่อเครือข่ายการเรียกผ่านสายโทรศัพท์ในการสร้างแฟ้มบันทึกบนกับ ISP ของคุณ เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ ISP ของคุณ ระบบจะพยายามเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์อีเมลของ ISP ของคุณ หากส่วนนี้ไม่มีสี (เทา), นั้นอาจบ่งชี้ว่า คุณลักษณะเครือข่ายการเรียกผ่านสายโทรศัพท์ Windows Microsoft จะไม่ได้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดดูที่ส่วน "ถ้าไม่ได้ติดตั้งระบบเครือข่ายการเรียกผ่านสายโทรศัพท์" ของบทความนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
  3. เชื่อมต่อโดยใช้ของ Internet Explorer หรือตัวเรียกเลขหมายของบริษัทที่ 3: ถ้าคุณคลิกเพื่อเลือกตัวเลือกนี้ Outlook ใช้วิธีการเชื่อมต่อเริ่มต้นที่ได้ตั้งค่าคอนฟิก
 2. ส่วนโมเด็ม
  1. หลังจากที่คุณคลิกการเชื่อมต่อโดยใช้สายโทรศัพท์ของฉันคุณต้องระบุการเชื่อมต่อเครือข่ายการเรียกผ่านสายโทรศัพท์ไปใช้ คุณสามารถเลือกการเชื่อมต่อที่มีอยู่จากรายการ หรือคุณอาจคลิกเพิ่มเมื่อต้องการสร้างการเชื่อมต่อใหม่
  2. เมื่อต้องการแก้ไขคุณสมบัติของการเชื่อมต่อ ใช้กล่องรายการแบบหล่นลงเพื่อเลือกการเชื่อมต่อ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ ซึ่งนำคุณไปหน้าคุณสมบัติของการเชื่อมต่อที่มีอยู่
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

แท็บขั้นสูง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
แท็บขั้นสูงช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ POP3 และ SMTP พอร์ต กำหนดว่า เซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย และกำหนดการตั้งค่าการหมดเวลาของเซิร์ฟเวอร์และการตั้งค่าการจัดส่ง ตั้งค่าการจัดส่งที่ช่วยให้คุณอ่านข้อความ แต่ปล่อยให้ข้อความบนเซิร์ฟเวอร์สำหรับเวลาที่ระบุ คุณลักษณะนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งถ้าคุณใช้บัญชีอีเมเดียวกันจากคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

4 วิธีในการส่ง และรับอีเมล

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ข้อมูลต่อไปนี้คือ วิธีการสี่เพื่อส่ง และรับอีเมลอินเทอร์เน็ต
 • กด F9 บนแป้นพิมพ์: ถ้าคุณกด F9 ชนิดการเชื่อมต่อของคุณถูกตรวจสอบแล้วอัปโหลดข้อความจากกล่องขาออกของคุณ และดาวน์โหลดข้อความจากเซิร์ฟเวอร์ ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อผ่านการเชื่อมต่อ LAN รับส่งข้อความ โดยไม่มีกล่องโต้ตอบอื่น ๆ ถ้าคุณเชื่อมต่อกับ ISP ของคุณโดยใช้โมเด็ม โทรศัพท์ค่าระบบเครือข่ายการเชื่อมต่อเริ่มต้น และสร้างการเชื่อมต่อ ข้อความที่อัปโหลดจากกล่องขาออกของคุณ และดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์อีเมล
 • บนเมนูเครื่องมือชี้ไปที่ส่ง/รับแล้วคลิกส่ง/รับทั้งหมดหรือคลิกที่ชื่อบัญชีผู้ใช้อีเมล: คุณสามารถเลือกที่จะส่งข้อความเท่านั้น บนเมนูเครื่องมือชี้ไปที่ส่ง/รับและจากนั้น คลิกส่งทั้งหมด ตัวเลือกนี้ไม่ดาวน์โหลดข้อความจากเซิร์ฟเวอร์ ถ้าคุณคลิกส่ง/รับบนเมนูเครื่องมือและคุณมีหลายบัญชีอีเมล คุณมีตัวเลือกให้เลือกบัญชีอีเมลที่คุณต้องการใช้
 • บนแถบเครื่องมือมาตรฐานให้คลิกส่ง/รับ: ถ้าคุณคลิกส่ง/รับปุ่มบนแถบเครื่องมือมาตรฐาน จะเหมือนกับการเมื่อคุณกด F9 บนแป้นพิมพ์
 • สำหรับ Microsoft Outlook 2002 เชื่อมต่อ ด้วยการเลือกเมนูการทำงานกับหัวเรื่อง การทำงานกับส่วนหัวแทนที่จะเป็นข้อความแบบเต็ม ใช้คำสั่งแสดงรายการอยู่ภายใต้การทำงานกับส่วนหัวที่เป็นเมนูย่อยของส่ง/รับบนเมนูเครื่องมือ สำหรับ Microsoft Office Outlook 2007 และ Outlook 2003 เชื่อมต่อ ด้วยคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานใหญ่ การทำงานกับส่วนหัวแทนที่จะเป็นข้อความแบบเต็ม ใช้คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่แสดงอยู่ภายใต้การส่ง/รับบนเมนูเครื่องมือ ด้วยจดหมายระยะไกล ส่วนหัวของการสแกน และคุณแล้ว ทำเครื่องหมายข้อความที่คุณต้องการได้รับ คัดลอก หรือลบ ในขณะที่ใช้จดหมายระยะไกล คุณสามารถเขียนข้อความ และส่งไปยังกล่องขาออกของคุณได้ตลอดเวลา และส่ง และรับข้อความเมื่อคุณเชื่อมต่อกับกล่องจดหมายของคุณ คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณสามารถเก็บข้อความของคุณบนเซิร์ฟเวอร์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจดหมายระยะไกลและการทำงานกับส่วนหัวใน Outlook 2002 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
296080 คำอธิบายของคุณลักษณะจดหมายระยะไกล ลักษณะการทำงานแบบออฟไลน์โฟลเดอร์ และคุณลักษณะการทำงานแบบออฟไลน์ใน Outlook 2002
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

จะทำอย่างไรหากไม่มีการติดตั้งระบบเครือข่ายการเรียกผ่านสายโทรศัพท์

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
เมื่อต้องการใช้การเชื่อมต่อโมเด็ม คุณต้องติดตั้ง และกำหนดค่าคุณลักษณะระบบเครือข่ายการเรียกผ่านสายโทรศัพท์ที่รวมอยู่กับ Microsoft Windows ISP ของคุณแสดงข้อมูลต่อไปนี้:
 1. ชื่อผู้ใช้
 2. รหัสผ่าน
 3. หมายเลขโทรศัพท์
 4. ชื่อโฮสต์และโดเมนของคุณ
 5. ที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ DNS
 6. เทคนิคการรับรองความถูกต้อง (หรือไม่หน้าต่างเทอร์มินัลที่ใช้)
ISP ของคุณอาจให้คุณ มีอยู่ IP และซับเน็ตมาสก์เป็น IP Youneed รายการเหล่านี้ไม่จำเป็นก็ต่อเมื่อตัวให้บริการของคุณช่วยให้คุณ IPaddress จัดสรรไว้เพื่อใช้ทุกครั้งที่คุณเรียกเลขหมายใน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิกระบบเครือข่ายการเรียกผ่านสายโทรศัพท์ใน Microsoft Windows9x โปรดดูที่บทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
138789 วิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใน Windows 95 และ Windows 98
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลอ้างอิง

การตั้งค่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) (สำหรับการกำหนดค่าของ Microsoft Outlook ด้วยตนเอง)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
เราขอแนะนำให้คุณติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าที่คุณควรใช้เมื่อคุณกำหนดค่าบัญชีอีเมลของคุณทางอินเทอร์เน็ตใน Outlook และชื่อเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า และขาออกที่แน่นอน รายการให้ไว้ที่นี่ประกอบด้วยข้อมูลสำหรับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบางในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น และอาจไม่ทันสมัยขาเข้า (POP3) ชื่อเซิร์ฟเวอร์และการตั้งค่า:

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อผู้ให้บริการชื่อเซิร์ฟเวอร์พอร์ตSPASSLAuthRequired
AOLpop.aol110ปิดปิดใน
AT&T Yahoopop.att.yahoo.com995ปิดในใน
ตัวสร้างแผนภูมิpop.charter.net110ปิดปิดใน
Comcastmail.comcast.net995ปิดในใน
Coxหน้าต่างแบบผุดขึ้น.cox [แทรกภูมิภาค] .net110ปิดปิดปิด
Gmailpop.gmail.com995ปิดในใน
Junopop.juno.com110ปิดปิดปิด
แบบออนไลน์ของ Microsoftpop3.live.com995ปิดในใน
Netscapepop.3.isp.netscape.com110ปิดปิดใน
Netzeropop.netzero.com110ปิดปิดใน
Pacbellpop.att.yahoo.com995ปิดในใน
PeoplePCpop.peoplepc.com110ปิดปิดใน
Qwestหน้าต่างแบบผุดขึ้น[ใส่รหัสรัฐ] .qwest .net110ปิดปิดปิด
Rogerspop.broadband.rogers.com110ปิดปิดใน
SBCGlobalpop.att.yahoo.com995ปิดในใน
Swbellpop.att.yahoo.com995ปิดในใน
Verizonincoming.verizon.net110ปิดปิดใน
Yahoopop.mail.yahoo.com110ปิดปิดปิด

ชื่อเซิร์ฟเวอร์จดหมาย (SMTP) ที่ส่งออกและการตั้งค่า:

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อผู้ให้บริการชื่อเซิร์ฟเวอร์พอร์ตSPAAuthRequiredการเข้ารหัสลับ
AOLsmtp.aol.com587ปิดในไม่มี
AT&T Yahoosmtp.att.yahoo.com465ปิดในSSL
ตัวสร้างแผนภูมิsmtp.charter.net25ปิดในไม่มี
Comcastsmtp.comcast.net587ปิดในTLS
Coxsmtp.cox [แทรกภูมิภาค] .net25ปิดปิดไม่มี
Gmailsmtp.gmail.com587ปิดในTLS
Junoauthsmtp.juno.com587ปิดปิดไม่มี
แบบออนไลน์ของ Microsoftsmtp.live.com587ปิดในTLS
Netscapesmtp.isp.netscape.com25ปิดปิดไม่มี
Netzeroauthsmtp.netzero.com25ปิดในไม่มี
Pacbellsmtp.att.yahoo.com465ปิดในSSL
PeoplePCsmtpauth.peoplepc.com587ปิดในไม่มี
Qwestหน้าต่างแบบผุดขึ้น[ใส่รหัสรัฐ] .qwest .net25ปิดปิดไม่มี
Rogerssmtp.broadband.rogers.com587ปิดในไม่มี
SBCGlobalsmtp.att.yahoo.com465ปิดในSSL
Swbellsmtp.att.yahoo.com465ปิดในSSL
Verizonoutgoing.verizon.net25ปิดในไม่มี
Yahoosmtp.mail.yahoo.com25ปิดปิดไม่มี
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 287532 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 มกราคม 2557 - Revision: 11.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbpubtypekc kbconfig kbemail kbhowto kbcip kb16bitonly kbvideocontent kbmt KB287532 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:287532

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com