Konfig?ruoti Outlook prisijungti prie MSN el. pa?to s?skaitos

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 287604 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?VADAS

?iame straipsnyje apra?omi b?dai, kaip konfig?ruoti Microsoft Outlook 2013 m. 2010 m., 2007 m. arba 2003 m. prisijungti prie Microsoft Network, taip pat ?inomas kaip MSN, el. pa?to abonemento.

Naudoti ?iuos metodus, j?s turite tur?ti Outlook ?diegta j?s? kompiuteryje ir j?s turite tur?ti MSN el. pa?to s?skaitos.

Pastaba. Daugeliu atvej?, jei MSN yra j?s? interneto paslaug? teik?jas (ISP), j?s tikriausiai turite POP3 abonentas.

Daugiau informacijos

Konfig?ruoti Outlook prisijungti ? j?s? MSN el. pa?to paskyr?, naudokite vien? i? ?i? metod?:

Video: Kaip prijunkite Outlook prie savo asmeninio el. pa?to abonement?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video1
UUID =7ef2bbef-531d-4165-809f-7b928486d318 VideoUrl =http://aka.ms/x4bb4c
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video2


1 Metodas: Naudoti Microsoft Office Outlook Hotmail Connector galima prisijungti prie MSN abonemento

Informacijos, kaip naudoti Outlook Hotmail Connector prisijungti prie MSN, "Hotmail" ir s?skaitomis, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:

http://Office.Microsoft.com/en-us/Outlook-help/Microsoft-Office-Outlook-Hotmail-Connector-Overview-HA010222518.aspx

2 B?das: Pakeiskite MSN POP3 abonemento parametrus programoje "Outlook"

Pasirinkite savo "Outlook" versij? ir vykdykite nurodymus, kad keisti savo "Outlook" paskyros nustatymus:

Microsoft Outlook 2013

Spauskite ?ia, kad per?i?r?tum?te arba pasl?ptum?te i?sami? informacij? apie "Outlook" 2013 abonemento parametr? keitim?

Microsoft Outlook 2010

Spauskite ?ia, kad per?i?r?tum?te arba pasl?ptum?te i?sami? informacij? apie Outlook 2010 abonemento parametr? keitim?

Microsoft Outlook 2007

Spauskite ?ia, kad per?i?r?tum?te arba pasl?ptum?te i?sami? informacij? apie Outlook 2007 abonemento parametr? keitim?

Microsoft Outlook 2003 ar ankstesn?

Spauskite ?ia, kad per?i?r?tum?te arba pasl?ptum?te i?sami? informacij? apie "Outlook 2003" arba ankstesn?s paskyros nustatym? keitimas

TOLESNI VEIKSMAI

Jei naudojami ?ie metodai bet vis dar turi problem? jungiantis savo MSN el. pa?to s?skait? ? program? Outlook, galite naudoti Microsoft klient? palaikymo tarnybos svetain?je rasti kit? sprendim? ? j?s? problem?. Paslaugù, kurios yra Microsoft klient? palaikymo tarnybos svetain?je pateikti yra ?ie:
  • Ie?koti ?ini? baz?s: Ie?kokite technin?s pagalbos informacijos ir savitarpio pagalbos priemoni? Microsoft produktams.
  • Sprendim? centrams: Rodyti specifines da?niausiai u?duodamus klausimus ir pad?ti pary?kintos.
  • "Microsoft" klient? palaikymo naujien? grup?s: Su kolegomis, vartotojais ir Microsoft labiausiai vertinamais profesionalais (LVP).
  • Kit? palaikymo parink?i?: Naudoti internete Nor?dami u?duoti klausim?, susisiekite su Microsoft klient? aptarnavimo tarnyba, arba pateikti savo nuomon?.
Jei vis tiek kyla problem?, kai naudojate ?iuos i?teklius, galite kreiptis paramos:
http://support.Microsoft.com/contactus

Nuorodos

I?sami? informacij? apie tai, kaip pakeisti savo "Outlook" paskyros nustatymus, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:

Kaip prijungti "Outlook" ? savo interneto el. pa?to paskyr?

Savyb?s

Straipsnio ID: 287604 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. vasario 15 d. - Per?i?ra: 6.0
Taikoma:
  • Microsoft Outlook 2013
  • Microsoft Outlook 2010
  • Microsoft Office Outlook 2007
  • Microsoft Office Outlook 2003
  • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbdownload kbFAQ kbhowto kbpubtypemsn kbvideocontent kbmt KB287604 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 287604

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com