การแก้ไข: ข้อผิดพลาด Stop "0x000000F4" เกิดเมื่อแอพลิเคชันสร้างกระบวนการในสมสชันข้ามใน Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2876900 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณรันโปรแกรมประยุกต์ที่สร้างเซสชันการข้ามกระบวนการใน Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2
 • กระบวนการนี้ถูกยุติการทำงานทันที

ในสถานการณ์สมมตินี้ ระบบแฮงค์ นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความข้อผิดพลาด Stop ที่มีลักษณะต่อไปนี้:

STOP 0X000000F4 (0X00000003 พารามิเตอร์ 2, Parameter3, พารามิเตอร์ 4)
CRITICAL_OBJECT_TERMINATION


หมายเหตุ
 • พารามิเตอร์ในข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop นี้อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม พารามิเตอร์แรกมัก 0x00000003
 • ข้อผิดพลาด Stop "0x000000F4" ทั้งหมดไม่ได้เกิดจากปัญหานี้
 • ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้ามีการติดตั้งชุดซอฟต์แวร์ JP1 ของ Hitachi บนเซิร์ฟเวอร์

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้กับระบบที่พบปัญหาดังอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 ติดตั้ง

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนใด ๆ ออกมาก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่แสดงในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงเป็นเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณโดยปรับเวลากลางวันตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม

บันทึกข้อมูลของแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพ็คเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง ให้เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า อ้างอิงถึงในส่วน "ใช้กับ" ในบทความเพื่อกำหนดระบบปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 118xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 122xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • สาขาบริการของ GDR ประกอบด้วยเฉพาะการแก้ไขที่นำออกใช้เพื่อจัดการปัญหาสำคัญอย่างยิ่ง แพร่กระจายอย่างกว้างขวาง สาขาเซอร์วิสของ LDR จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขสำหรับปัญหาในวงกว้าง
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่ไม่แสดงรายการแอตทริบิวต์ จะได้รับการรับรองด้วย Microsoft digital signature
สำหรับ Windows 7 ทุกรุ่นที่รองรับ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Csrsrv.dll6.1.7601.1823338,91208-Aug-201301:57x 86
Csrsrv.dll6.1.7601.2241638,91208-Aug-201301:55x 86
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ทุกรุ่นที่รองรับ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Csrsrv.dll6.1.7601.1823343,52008-Aug-201302:25x 64
Csrsrv.dll6.1.7601.2241643,52008-Aug-201302:22x 64
สำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่สนับสนุนทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Csrsrv.dll6.1.7601.1823394,72008-Aug-201301:29IA-64
Csrsrv.dll6.1.7601.2241694,72008-Aug-201301:30IA-64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

ดู คำศัพท์เฉพาะทาง Microsoft ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์.

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 ทุกรุ่นที่รองรับ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb2876900_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,775
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)12:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb2876900 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,476
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)12:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb2876900_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,758
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)12:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb2876900 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,463
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)12:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb2876900_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,760
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)12:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb2876900 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,465
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)12:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2876900_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,440
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)12:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2876900_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,459
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)12:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2876900_sp1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,883
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)12:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2876900_sp1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,918
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)12:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มอัพเด bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,094
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)12:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_183262fbd353962c46c61b4e7109a37d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22416_none_d806ae786b9c1f05.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม694
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)12:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_799ffe34055285e88c29b5ffc275afcc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18233_none_0c6e520acd6f169d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม694
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)12:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18233_none_cb77e45503b0fb8b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,513
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)05:53
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22416_none_cc1a23bc1cbbac9f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,513
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)02:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_0ac4da9b76138e976e0b85377c573e3f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18233_none_204e9851d2867648.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม698
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)12:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_22dc5ba9113e96ae44bb3b9bb34376a8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18233_none_a5e9065e3c0ff8c6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม698
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)12:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_571ec2462529f05bbd7fd1b975c91774_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18233_none_01d81ec557a2adf5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,038
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)12:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_77469378b93e1c12671c6790b9535af6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22416_none_5e843d0b7a0a6fa6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,038
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)12:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_b5ab31aebcf52d1c17bef033d9f7fc15_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22416_none_2c596de71545e0ad.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม698
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)12:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_eaee896b70539cde58adf2e4d97a8271_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22416_none_ba74e26023ead7e6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม698
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)12:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-Amd64_microsoft-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18233_none_27967fd8bc0e6cc1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,515
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)09:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-Amd64_microsoft-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22416_none_2838bf3fd5191dd5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,515
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)02:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb2876900_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,785
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)12:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb2876900 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,490
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)12:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb2876900_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,182
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)12:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb2876900 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,054
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)12:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb2876900_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,964
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)12:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb2876900 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,832
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)12:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb2876900_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,978
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)12:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb2876900 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,908
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)12:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2876900_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,448
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)12:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2876900_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,468
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)12:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2876900_sp1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,771
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)12:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2876900_sp1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,833
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)12:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มอัพเด bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,719
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)12:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-Wow64_microsoft-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18233_none_31eb2a2af06f2ebc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,136
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)05:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-Wow64_microsoft-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22416_none_328d69920979dfd0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,136
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)02:09
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนของ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ IA–64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มIa64_38a7b71c670702eabe3970d40fdcf359_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22416_none_d5691e6aef28b313.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,036
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)12:53
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มIa64_ec4e5d2cb2ba5731ff7d61480ad5cb46_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18233_none_a582fc24edead67c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,036
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)12:53
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-Ia64_microsoft-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18233_none_cb79884b03af0487.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,514
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)10:14
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-Ia64_microsoft-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22416_none_cc1bc7b21cb9b59b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,514
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)02:17
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb2876900_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,971
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)12:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb2876900 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,898
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)12:53
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2876900_sp1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,427
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)12:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2876900_sp1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,446
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)12:53
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มอัพเด bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,425
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)12:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-Wow64_microsoft-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18233_none_31eb2a2af06f2ebc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,136
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)05:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-Wow64_microsoft-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22416_none_328d69920979dfd0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,136
วัน (UTC)08-Aug-2013
เวลา (UTC)02:09
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2876900 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2876900 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2876900

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com