ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานใช้การคำนวณที่ไม่ถูกต้องสำหรับชนิดของตัวนับใน Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 SP1 หรือ Windows Server 2008 R2 SP1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2877211 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้ตัวตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานเมื่อต้องการดูแฟ้มบันทึกประสิทธิภาพการทำงานแบบไบนารี (.blg) ของ Windows ใน Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 Service Pack 1 (SP1), หรือ Windows Server 2008 R2 SP1 ค่าเฉลี่ยที่คำนวณ โดยใช้ข้อมูลในแฟ้มบันทึกบางชนิดตัวนับไม่ถูกต้อง ต่อไปนี้คือ ตัวอย่างของตัวนับของ typesthat นับดังกล่าวได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้:
 • \LogicalDisk\Avg ดิสก์วินาที/เขียน
 • \LogicalDisk\Avg ดิสก์วินาที/อ่าน
 • \LogicalDisk\Avg ดิสก์วินาที/โอนย้าย
 • \PhysicalDisk\Avg ดิสก์วินาที/เขียน
 • \PhysicalDisk\Avg ดิสก์วินาที/อ่าน
 • \PhysicalDisk\Avg ดิสก์วินาที/โอนย้าย
ตารางต่อไปนี้แสดงชนิดของตัวนับที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อของตัวนับการอ้างอิงการเชื่อมโยง
PERF_AVERAGE_TIMERhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms804010.aspx
PERF_COUNTER_COUNTERhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803985.aspx
PERF_COUNTER_BULK_COUNThttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms804018.aspx
PERF_SAMPLE_COUNTERhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803775.aspx
PERF_AVERAGE_BULKhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803755.aspx
PERF_COUNTER_TIMERhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803990.aspx
PERF_100NSEC_TIMERhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803979.aspx
PERF_OBJ_TIME_TIMERhttp://technet.microsoft.com/en-us/library/cc758837 (v=ws.10).aspx
PERF_COUNTER_QUEUELEN_TYPEhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803978.aspx
PERF_COUNTER_LARGE_QUEUELEN_TYPEhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803863.aspx
PERF_COUNTER_100NS_QUEUELEN_TYPEhttp://technet.microsoft.com/en-us/library/cc781696 (v=ws.10).aspx
PERF_COUNTER_OBJ_TIME_QUEUELEN_TYPEhttp://technet.microsoft.com/en-us/library/cc756932 (v=ws.10).aspx
PERF_SAMPLE_FRACTIONhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803995.aspx
PERF_COUNTER_MULTI_TIMERhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803961.aspx
PERF_100NSEC_MULTI_TIMERhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803993.aspx
PERF_PRECISION_100NS_TIMERhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms804015.aspx
PERF_PRECISION_OBJECT_TIMERhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms804006.aspx
PERF_COUNTER_TIMER_INVhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803514.aspx
PERF_100NSEC_TIMER_INVhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803963.aspx
PERF_COUNTER_MULTI_TIMER_INVhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803823.aspx
PERF_100NSEC_MULTI_TIMER_INVhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms804023.aspx

การแก้ไข

อัพเดตข้อมูลสำหรับ Windows 8 และ Windows Server 2012

การปรับปรุง Windows (แนะนำ)

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการปรับปรุงสะสม 2876415 ที่มีการแก้ไข (KB 2877211) จาก Windows Update สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อไปยังบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2876415 Windows RT, Windows 8 และ Windows Server 2012 ปรับปรุงสะสม: 2013 กันยายน

ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft

เมื่อต้องการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงแบบสแตนด์อโลนสำหรับ fix (KB 2877211), คลิกการเชื่อมโยงศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft ต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ระบบปฏิบัติการการปรับปรุง
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8 รุ่นที่ใช้ x86ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows 8ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2012 รุ่นที่ใช้ x64ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Windows 7 SP1 และ Windows Server 2008 R2 SP1

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ใน Windows 7 SP1 หรือ Windows Server 2008 R2 SP1 ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความนี้

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนดาวน์โหลดมี" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ส่งการร้องขอไปยัง การบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนดาวน์โหลดมี" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 SP1 หรือ Windows Server 2008 R2 SP1 อยู่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพคของ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้ใช้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงเป็นเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณโดยปรับเวลากลางวันตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
บันทึกข้อมูลของแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพ็คเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง ให้เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูที่หัวข้อ "นำไปใช้" ในบทความเพื่อระบุระบบปฏิบัติจริงที่จะนำแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนไปใช้เสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ, SR_Level (RTM, SPn) และบริการสาขา (LDR, GDR) จะสามารถระบุได้โดยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์เซอร์วิสแพคสาขาเซอร์วิส
  6.1.760.171xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.22xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • สาขาเซอร์วิสของ GDR จะมีเฉพาะการแก้ไขที่ออกมาเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสำคัญอย่างกว้างขวาง สาขาเซอร์วิสของ LDR จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขสำหรับปัญหาในวงกว้าง
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมอยู่แยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ สำหรับ Windows Server 2008 R2 ข้อมูล" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องมีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่ไม่แสดงรายการแอตทริบิวต์ จะได้รับการรับรองด้วย Microsoft digital signature
สำหรับ Windows 7 ทุกรุ่นที่รองรับ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Pdhui.dll6.1.7601.2250247,10405 2013 พฤศจิกายน09:55x 86
Perfmon.exe6.1.7601.17514157,18420 2010 พฤศจิกายน12:17x 86
Perfmon.mscไม่เกี่ยวข้อง145,51910-มิย.-200921:31ไม่เกี่ยวข้อง
Resmon.exe6.1.7600.16385103,42414-ก.ค.-200901:14x 86
Sysmon.ocx6.1.7601.22502390,65605 2013 พฤศจิกายน09:56x 86
Wdc.dll6.1.7601.225021,227,26405 2013 พฤศจิกายน09:56x 86
Wvc.dll6.1.7601.22502444,92805 2013 พฤศจิกายน09:56x 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ทุกรุ่นที่รองรับ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Pdhui.dll6.1.7601.2250258,88005 2013 พฤศจิกายน10:48x 64
Perfmon.exe6.1.7601.17514172,54420 2010 พฤศจิกายน13:25x 64
Perfmon.mscไม่เกี่ยวข้อง145,51910-มิย.-200920:50ไม่เกี่ยวข้อง
Resmon.exe6.1.7600.16385103,93614-ก.ค.-200901:39x 64
Sysmon.ocx6.1.7601.22502475,13605 2013 พฤศจิกายน10:49x 64
Wdc.dll6.1.7601.225021,363,96805 2013 พฤศจิกายน10:49x 64
Wvc.dll6.1.7601.22502594,43205 2013 พฤศจิกายน10:49x 64
Pdhui.dll6.1.7601.2250247,10405 2013 พฤศจิกายน09:55x 86
Perfmon.exe6.1.7601.17514157,18420 2010 พฤศจิกายน12:17x 86
Perfmon.mscไม่เกี่ยวข้อง145,51910-มิย.-200921:31ไม่เกี่ยวข้อง
Resmon.exe6.1.7600.16385103,42414-ก.ค.-200901:14x 86
Sysmon.ocx6.1.7601.22502390,65605 2013 พฤศจิกายน09:56x 86
Wdc.dll6.1.7601.225021,227,26405 2013 พฤศจิกายน09:56x 86
Wvc.dll6.1.7601.22502444,92805 2013 พฤศจิกายน09:56x 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
สำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่สนับสนุนทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Pdhui.dll6.1.7601.22502136,19205 2013 พฤศจิกายน09:48IA-64
Perfmon.exe6.1.7601.17514247,80820 2010 พฤศจิกายน10:23IA-64
Perfmon.mscไม่เกี่ยวข้อง145,51910-มิย.-200920:55ไม่เกี่ยวข้อง
Resmon.exe6.1.7600.16385110,08014-ก.ค.-200901:44IA-64
Sysmon.ocx6.1.7601.22502960,00005 2013 พฤศจิกายน09:49IA-64
Wdc.dll6.1.7601.225022,245,63205 2013 พฤศจิกายน09:49IA-64
Wvc.dll6.1.7601.225021,208,32005 2013 พฤศจิกายน09:49IA-64
Pdhui.dll6.1.7601.2250247,10405 2013 พฤศจิกายน09:55x 86
Perfmon.exe6.1.7601.17514157,18420 2010 พฤศจิกายน12:17x 86
Perfmon.mscไม่เกี่ยวข้อง145,51910-มิย.-200921:31ไม่เกี่ยวข้อง
Resmon.exe6.1.7600.16385103,42414-ก.ค.-200901:14x 86
Sysmon.ocx6.1.7601.22502390,65605 2013 พฤศจิกายน09:56x 86
Wdc.dll6.1.7601.225021,227,26405 2013 พฤศจิกายน09:56x 86
Wvc.dll6.1.7601.22502444,92805 2013 พฤศจิกายน09:56x 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหานี้ถูกส่งใน 8.1 ของ Windows และ Windows Server 2012 R2 การเป็นส่วนหนึ่งของกิโลไบต์ 2883200.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 ทุกรุ่นที่รองรับ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คุณสมบัติแฟ้มค่า
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_6d667b134aa23aa8f8f541cf4edda62e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_e0f77bc18edb9aaf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม707
วัน (UTC)05 2013 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)14:45
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_9ea37b8c184d76c0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม32,568
วัน (UTC)05 2013 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)14:49
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ทุกรุ่นที่รองรับ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คุณสมบัติแฟ้มค่า
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_227d4d5361221be6d03992bf9dcb2bf5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_f1365077be1f9eb9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,064
วัน (UTC)05 2013 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)14:45
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-Amd64_microsoft-performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_fac2170fd0aae7f6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม32,572
วัน (UTC)05 2013 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)14:52
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-Wow64_microsoft-performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_0516c162050ba9f1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม25,078
วัน (UTC)05 2013 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)14:52
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คุณสมบัติแฟ้มค่า
$$$$ ชื่อแฟ้มIa64_624b0cecf85b3c17cbcdf15a5b966be8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_dabe768a72ebbcc1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,062
วัน (UTC)05 2013 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)14:45
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-Ia64_microsoft-performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_9ea51f82184b7fbc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม32,570
วัน (UTC)05 2013 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)14:46
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-Wow64_microsoft-performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_0516c162050ba9f1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม25,078
วัน (UTC)05 2013 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)14:46
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2877211 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 กุมภาพันธ์ 2557 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows 7 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
Keywords: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbautohotfix kbmt KB2877211 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2877211

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com