SQL serverio 2012 m. ?urnale ?ra?oma klaida FIX: "naudojant"Dbghelp.dll"versija"4.0.5"" arba SQL Server 2008 R2 kai parei?kimas ar darb? vykdo saugomi sys.fn_xe_file_target_read_file tvarka

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2878139 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Simptomai

Vykdant darb?, kad vykdo sys.fn_xe_file_target_read_file saugomi proced?r? Microsoft SQL serverio 2012 arba SQL Server 2008 R2 aplinkoje arba parei?kim?, SQL serverio klaidos ?urnale u?registruojamas ?? klaidos prane?im?:
Naudojant "dbghelp.dll" versija "4.0.5"

Prie?astis

Tai nutinka tod?l, kad DBGhelp.dll failas yra ?keltas kiekvien? kart?, kad nurodym? arba darb? vykdo sys.fn_xe_file_target_read_file saugomi proced?r?.

Sprendimas

Klausimas pirm? kart? nustatyta ?i? kaupiamajame naujinime SQL serverio.

Kaupiamasis naujinimas 12 SQL Server 2008 R2 SP2

Kaupiamasis naujinimas 6 SQL Server 2012 SP1

Apie kaupiamieji naujinimai SQL Server

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Kiekvienas naujas Kaupiamasis naujinimas SQL Server yra visos kar?tosios pataisos ir visi saugumo pataisymai, buvo ?traukta ? ankstesni? atnaujinim?. Check out naujausia kaupiamieji naujinimai SQL serverio:
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2878139 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. baland?io 21 d. - Per?i?ra: 2.1
Taikoma:
  • Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2878139 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2878139

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com