Kh?c ph?c: "s? d?ng phin b?n 'dbghelp.dll' '4.0.5'" nh?t k l?i trong SQL Server 2012 ho?c SQL Server 2008 R2 khi m?t tuyn b? ho?c cng vi?c th?c hi?n cc th? t?c sys.fn_xe_file_target_read_file lu tr?

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2878139 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tri?u ch?ng

Khi b?n ch?y m?t tuyn b? ho?c cng vi?c th?c hi?n cc th? t?c sys.fn_xe_file_target_read_file ?c lu tr? trong m?t Microsoft SQL Server/2012 ho?c SQL Server 2008 R2 mi tr?ng, thng bo l?i sau y ?c k nh?p ? Nh?t k? l?i SQL Server:
S? d?ng phin b?n 'dbghelp.dll' '4.0.5'

Nguyn nhn

V?n ? x?y ra b?i v? cc t?p tin DBGhelp.dll ?c n?p m?i khi tuyn b? ho?c cng vi?c th?c hi?n cc th? t?c sys.fn_xe_file_target_read_file lu tr?.

Gi?i php

V?n ? ? ?c c? ?nh ?u tin trong cumulative update sau c?a SQL Server.

Cumulative Update 12 cho SQL Server 2008 R2 SP2

Tch l?y update 6 cho SQL Server 2012 SP1

V? tch l?y C?p Nh?t cho SQL Server

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
M?i b?n C?p Nh?t tch l?y m?i cho SQL Server ch?a t?t c? cc hotfix v t?t c? cc b?n s?a l?i b?o m?t m ?c nh km v?i tr?c cumulative update. Ki?m tra cc b?n C?p Nh?t tch l?y ?t cho SQL Server:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho".

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2878139 - L?n xem xt sau cng: 22 Thang T 2014 - Xem xt l?i: 2.1
p d?ng
  • Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
T? kha:
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2878139 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2878139

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com