SQL Server 2008 SP3 ?? ??? ????? ?????? ?????? 13

???? ?????? ???? ??????
???? ID: 2880350 - ?? ???????? ?? ?????? ??? ?? ?? ???? ???? ???? ??.
??? ?? ??????? ???? | ??? ?? ??????? ????

?? ????? ??

?? ???? ????? ???? ?? ?? ????? ?????? ?????? 13 (????? ????: 10.00.5846.00) Microsoft SQL Server 2008 ?????? ??? 3 (SP3) ?? ???? ?? ?????? ????? ???.???????? ?? ??? ???????? ?? SQL Server 2008 SP3 ?? ?????? ?? ??? ??????? ??? ?? ???

?? ????? ?????? ?????? ?? ??????? ???? ?? ??? ????

"???????? ??????? ??????" ?? ????? ??? ???? ?? ????? ?? ????? ????? "???????? ??????" ????? ?? ????? ???? ????, ?? ?????? ???? Microsoft ?????? ???? ?? ?????? ????? ?????? ????? ??????? ???? ?? ????

?? ????? ?????? ?????? ??? ????? ??????????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
VSTS ?? ??????KB ???? ???????????
13752672812884FIX: ??????????? ?? ???? ???????????? RCSI SQL Server 2008 ??? ?? SQL Server 2008 R2 ??? ????? ?? ?? ?? ?????? ??????????? ???: ??????? ???? ?? ??? ??????
14450382878968FIX: Nonclustered ??????????? ????? ?? ?? NOLOCK ????? ?? ??? ?? ???? ?????? ??? SQL Server 2008 ??? ???? ?????? ?? ??????? ????? ??? ?? ???? ??

?? ?????? ?? ??? ?????

??????? ?? ?????????

?? ??? ?? ??????? ?????? ??? ?? ??????? ????
assets folding start expanded
 • ?? ??????? ???? ??? ?? ?? ?????? ?? ??????? ??????? ??? ???? ???? ?? ???? ?????????? ????????
 • ?? ????? ????? ?? ?? ???? ??? ?????? ???? ???????? ?? ??? ???? ?? ??? ???????? ??? ???? ?? ??????? ???????? ?? ????? ?? ??? ??? ???? ????? ???????? ?? ???? ????? ?? ????? ??? ?????? ???????? ??????? ??????? ?? ???? ??? ??? ?? ???? ??? ?? ???? ?? ?? ???????? ?? ???????? ???? ???, ?????, ?? ??????? ???? ?? ?? ?? ??? ????????? ???? ??? ???? SQL Server 2008 ?????? ??? ?? ?? ????? ??? ???????????? ???? ????
?? ??? ?? ??????? ?????? ??? ?? ??????? ????
assets folding end

????? ??????

?? ??? ?? ??????? ?????? ??? ?? ??????? ????
assets folding start expanded
Builds ????? ???? ???, ??????? ??? ?????????? ?? ?? ?????? ???? ?? ?? ?? ????? SQL Server 2008 ?? ??? ????? ??? ?? ??? ??????? ?????? ?? ?????? ?????? ??? ?? ??????? ???? ??? ?? ?? ???? ?? ??? ?? ????? ?? ?????? ?????? ??????.

?? ??? ?? ??????? ?????? ??? ?? ??????? ????
assets folding end

???? ??????

?? ??? ?? ??????? ?????? ??? ?? ??????? ????
assets folding start collapsed
 • SQL Server ?????????? ?? ??????? ???? ?????, ?? ????? ?????? ????? ?? ???? ?? ??? ??????? ???? ??? ?? ???? ?? ??? ??? ??????? ?????? ?? ???? ???? ???
 • "???????? ??????? ??????" ??????? ?????? ?? ??? ?? ?????? ?????? ?????? ?? ?? ????????? ???? ??? ??? ???? ???? ???? ? ????, ?? ?? ????? ?????? ?????? ?? ???? ?? ??? ?????? ???? ??, ??????? ?? ???
?? ??? ?? ??????? ?????? ??? ?? ??????? ????
assets folding end collapsed

?????? ???? ??? ???

?? ??? ?? ??????? ?????? ??? ?? ??????? ????
assets folding start collapsed
?? ????? ?????? ????? ??? ??? ????? ????? ???? ???????, ????? ?????? ?????? ???? ?? ????? ?????? ?? ??????? ?????? ???? ???
?? ??? ?? ??????? ?????? ??? ?? ??????? ????
assets folding end collapsed

?? ?????? ?? ??? ??????

?? ??? ?? ??????? ?????? ??? ?? ??????? ????
assets folding start collapsed
??? ???????? ???????? ??????? ???? ?? ???? ?? ?????? ?????? ?????? ??, ?? ???? ?? ??? ???? ?????? ????? ?? ??? ??? ???? ??? ??????? ?????? ????? ???? ????? ???????? ?????? ???????? ?? ???????? ?? ??? ?? ?? ??????? ????? ?????? ????? ?? ??? ????? ???? ??? ???? ?? ???? Microsoft ?????? ???? ?? ?????? ?? ???? ???? ?? ??? ???????? ???? ?? ?? ??? ???? ?????? ????? ?? ???, ?? ???? Microsoft ?????? ???????.
?? ??? ?? ??????? ?????? ??? ?? ??????? ????
assets folding end collapsed

?? ?????? ?? ??????? ???? ???? ?? ??? ????

?? ??? ?? ??????? ?????? ??? ?? ??????? ????
assets folding start collapsed
?? ?????? ?? ??????? ???? ???? ?? ???, ????? ????? ?? ???? ????:
 1. ???????? ???? ???, ????????? ?????? ?? ???????????? ?????

  ?????? ?? Windows 7 ?? Windows ?? ??? ?? ??????? ??? ??? ???, ?? ????? ????????????? ?? ???????? ???????? ???? ??? ???
 2. ?? ????? ?????? ????? ?? ??? ???? ????????? ???????
 3. ????????? ?? ????-????? ????, ?? ???? ??? ????? ???? ?? ??????? ???? ????.
?? ??? ?? ??????? ?????? ??? ?? ??????? ????
assets folding end collapsed

????? ?????? ????? ?????

??????????

?? ????? ?????? ?????? ?? ???? ???? ?? ???, ???? SQL Server 2008 SP3 ????? ?????? ???

??????? ???????? ????

?? ?? ????? ?????? ?????? ???? ???? ?? ??? ???? ???????? ?? ???????? ???? ??? ???? ???

????????? ???????

?? ????? ??? ???????????? ??? ?? ?? ?? ????? ???? ?? ???, ???? ????????? ??? ??? ?? ???????? ???? ?? ??? ???? ???

????? ?????? ?????? ????? ???????

?? ??? ?? ??????? ?????? ??? ?? ??????? ????
assets folding start collapsed
?? ????? ?????? ?????? ?? ?????? ????? ??? ???? ??? ?? ?????? ?????? ???? ?? ??? ???? ??? ?????? ??? ??????? ???? ?? ???? ??? ?? ????? ???? ?? ???? ??? ???????? ???????? ?? ??? ???? ?? ??? ???? ??? ?????? ??????? ????? ????

?? ????? ?? ???????? ??????? ????? ????????? (?? ??? ?? ????? ?????????) ??? ?? ????? ?????? ??? ???????? ???? ?????? ?? ??? ?? ??????? ?? ??? ??????? ????????? ??? (UTC ???) ???????? ???? ???? ??? ?? ????? ??????? ????? ???, ?? ??? ??????? ??? ??? ?????? ???? ???? ??? UTC ?? ??????? ??? ??? ???? ????? ?? ???, ???????? ???? ??? ?????? ?? ??? ???? ??? ??? ??????? ??? ?? ????? ?????


x86-?????? ?????????

?? ??? ?? ??????? ?????? ??? ?? ??????? ????
assets folding start collapsed
SQL Server 2008 ???????? ????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ???????????? ?? ????????????????????????
Msmdredir.dll10.0.5846.0622192826-??-201319:00x 86
Sqlbrowser_keyfile.dll2007.100.5846.02365626-??-201319:00x 86
SQL Server 2008 ???????? ??????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ???????????? ?? ????????????????????????
Msmdlocal.dll10.0.5846.02353675226-??-201319:00x 86
Msmdpump.dll10.0.5846.0619376826-??-201319:00x 86
Msmdredir.dll10.0.5846.0622192826-??-201319:00x 86
Msmdsrv.exe10.0.5846.02202890426-??-201319:01x 86
Msmgdsrv.dll10.0.5846.0857917626-??-201319:05x 86
Msolap100.dll10.0.5846.0654653626-??-201319:00x 86
Sql_as_keyfile.dll2007.100.5846.02365626-??-201319:00x 86
SQL Server 2008 ??????? ?????????? ????? ????????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ???????????? ?? ????????????????????????
Flatfiledest.dll2007.100.5846.028631226-??-201319:00x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.5846.029399226-??-201319:00x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.0.5846.0593060826-??-201319:01x 86
Microsoft.analysisservices.project.dll2007.100.5846.0199844026-??-201319:01x 86
Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll10.0.5846.01244734426-??-201319:06x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.5846.092119226-??-201319:06x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.5775.026120809-??-201212:32x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.0.5846.015934426-??-201319:06x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.5846.0435364026-??-201319:06x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.0.5846.084336826-??-201319:06x 86
Msmdlocal.dll10.0.5846.02353675226-??-201319:00x 86
Msmdpp.dll10.0.5846.0614206426-??-201319:00x 86
Msmgdsrv.dll10.0.5846.0857917626-??-201319:05x 86
Msolap100.dll10.0.5846.0654653626-??-201319:00x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.5846.0136356026-??-201319:05x 86
Sql_bids_keyfile.dll2007.100.5846.02365626-??-201319:00x 86
Sqlsqm.exe10.0.5846.010199226-??-201319:01x 86
Sqlsvc.dll2007.100.5846.011530426-??-201319:07x 86
Txunpivot.dll2007.100.5846.013835226-??-201319:07x 86
SQL Server 2008 ??????? ???? ??????? ???

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ???????????? ?? ????????????????????????
Msgprox.dll2007.100.5794.021192008-???-201217:43x 86
Replerrx.dll2007.100.5846.011940026-??-201319:00x 86
Replisapi.dll2007.100.5846.028221626-??-201319:00x 86
Replprov.dll2007.100.5846.058788026-??-201319:00x 86
Replrec.dll2007.100.5846.080189626-??-201319:05x 86
Replsub.dll2007.100.5846.042199226-??-201319:00x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.5846.02365626-??-201319:00x 86
Sqlmanager.dll2007.100.5846.052337626-??-201319:00x 86
Xmlsub.dll2007.100.5846.020234426-??-201319:07x 86
SQL Server 2008 ??????? ?????? ??? ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ???????????? ?? ????????????????????????
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.5846.02365626-??-201319:00x 86
Sqlaccess.dll2007.100.5846.041533626-??-201319:05x 86
Sqlagent.exe2007.100.5846.038154426-??-201319:00x 86
Sqlrepss.dll2007.100.5846.03594426-??-201319:00x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.5846.04208826-??-201319:07x 86
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.5846.0363530426-??-201319:07x 86
Sqlserverspatial.dll2007.100.5846.024740026-??-201319:07x 86
Sqlservr.exe2007.100.5846.04308029626-??-201319:01x 86
Sqlsvc.dll2007.100.5846.011530426-??-201319:07x 86
Xpqueue.dll2007.100.5757.04761618-???-201123:38x 86
SQL Server 2008 ??????? ?????? ??? ????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ???????????? ?? ????????????????????????
Flatfiledest.dll2007.100.5846.028631226-??-201319:00x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.5846.029399226-??-201319:00x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.5794.031022406-???-201220:09x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.5846.0177675226-??-201319:06x 86
Replmerg.exe2007.100.5846.035236826-??-201319:01x 86
Replsync.dll2007.100.5846.010967226-??-201319:00x 86
Spresolv.dll2007.100.5846.019005626-??-201319:00x 86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.5846.02365626-??-201319:00x 86
Sqldistx.dll2007.100.5757.013926418-???-201123:38x 86
Sqlmergx.dll2007.100.5846.020286426-??-201319:00x 86
Sqlsvc.dll2007.100.5846.011530426-??-201319:07x 86
Ssradd.dll2007.100.5846.05079226-??-201319:07x 86
Ssravg.dll2007.100.5846.05131226-??-201319:07x 86
Ssrdown.dll2007.100.5846.03646426-??-201319:07x 86
Ssrmax.dll2007.100.5846.04977626-??-201319:07x 86
Ssrmin.dll2007.100.5846.04926426-??-201319:07x 86
Ssrpub.dll2007.100.5846.03697626-??-201319:07x 86
Ssrup.dll2007.100.5846.03595226-??-201319:07x 86
SQL Server 2008 ????? ??? ?????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ???????????? ?? ????????????????????????
Chsbrkr.dll12.0.9745.0168220023-??-201316:31x 86
Sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.5846.02365626-??-201319:00x 86
SQL Server 2008 ?????? ??????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ???????????? ?? ????????????????????????
Flatfiledest.dll2007.100.5846.028631226-??-201319:00x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.5846.029399226-??-201319:00x 86
Msdtssrvr.exe10.0.5846.022487226-??-201319:02x 86
Msmdpp.dll10.0.5846.0614206426-??-201319:00x 86
Sql_is_keyfile.dll2007.100.5846.02365626-??-201319:00x 86
Txunpivot.dll2007.100.5846.013835226-??-201319:07x 86
SQL Server 2008 ?????????? ??????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ???????????? ?? ????????????????????????
Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll10.0.5846.01244734426-??-201319:06x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.5846.092119226-??-201319:06x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.5846.092119226-??-201319:06x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.5775.026120809-??-201212:32x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.5775.026120809-??-201212:32x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.0.5846.015934426-??-201319:06x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.0.5846.015934426-??-201319:06x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.5846.0435364026-??-201319:06x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.5846.0435364026-??-201319:06x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.0.5846.084336826-??-201319:06x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.0.5846.084336826-??-201319:06x 86
Msmgdsrv.dll10.0.5846.0857917626-??-201319:05x 86
Reportbuilder.exe.deploy10.0.5785.0670812004-??-201209:41x 86
Reportbuilder.resources.dll.deploy10.0.5785.0134645604-??-201209:51x 86
Reportbuilder.resources.dll.deploy10.0.5785.0136693604-??-201209:41x 86
Reportbuilder.resources.dll.deploy10.0.5785.0136693604-??-201209:50x 86
Reportbuilder.resources.dll.deploy10.0.5785.0136284004-??-201209:47x 86
Reportbuilder.resources.dll.deploy10.0.5785.0137922404-??-201209:45x 86
Reportbuilder.resources.dll.deploy10.0.5785.0136693604-??-201209:51x 86
Reportbuilder.resources.dll.deploy10.0.5785.0136284004-??-201209:50x 86
Reportbuilder.resources.dll.deploy10.0.5785.0142018404-??-201209:42x 86
Reportbuilder.resources.dll.deploy10.0.5785.0134645604-??-201209:47x 86
Reportbuilder.resources.dll.deploy10.0.5785.0136284004-??-201209:47x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.5846.0136356026-??-201319:05x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.5846.0136356026-??-201319:05x 86
Reportingservicesnativeserver.dll2007.100.5846.014193626-??-201319:05x 86
Reportingservicesservice.exe2007.100.5846.0112855226-??-201319:00x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.0.5846.0162161626-??-201319:05x 86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.5846.02365626-??-201319:00x 86
SQL Server 2008 ??????? Studio

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ???????????? ?? ????????????????????????
Appidpackage.dll10.0.5846.0107684026-??-201319:01x 86
Flatfiledest.dll2007.100.5846.028631226-??-201319:00x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.5846.029399226-??-201319:00x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.5846.092119226-??-201319:06x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.5794.031022406-???-201220:09x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.5846.0177675226-??-201319:06x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.5846.02365626-??-201319:00x 86
Sqlserverspatial.dll2007.100.5846.024740026-??-201319:07x 86
Sqlsqm.exe10.0.5846.010199226-??-201319:01x 86
Sqlsvc.dll2007.100.5846.011530426-??-201319:07x 86
Txunpivot.dll2007.100.5846.013835226-??-201319:07x 86
SQL Server 2008 ????? ?? ?????????? ???

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ???????????? ?? ????????????????????????
Autoadmin.dll2007.100.5775.094728809-??-201212:31x 86
Flatfiledest.dll2007.100.5846.028631226-??-201319:00x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.5846.029399226-??-201319:00x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.0.5846.0593060826-??-201319:01x 86
Microsoft.analysisservices.project.dll2007.100.5846.0199844026-??-201319:01x 86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.0.5846.024536026-??-201319:06x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll10.0.5846.0131851226-??-201319:06x 86
Msmdlocal.dll10.0.5846.02353675226-??-201319:00x 86
Msmdpp.dll10.0.5846.0614206426-??-201319:00x 86
Msmgdsrv.dll10.0.5846.0857917626-??-201319:05x 86
Msolap100.dll10.0.5846.0654653626-??-201319:00x 86
Spresolv.dll2007.100.5846.019005626-??-201319:00x 86
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.5846.02365626-??-201319:00x 86
Sqlsvc.dll2007.100.5846.011530426-??-201319:07x 86
Ssradd.dll2007.100.5846.05079226-??-201319:07x 86
Ssravg.dll2007.100.5846.05131226-??-201319:07x 86
Ssrdown.dll2007.100.5846.03646426-??-201319:07x 86
Ssrmax.dll2007.100.5846.04977626-??-201319:07x 86
Ssrmin.dll2007.100.5846.04926426-??-201319:07x 86
Ssrpub.dll2007.100.5846.03697626-??-201319:07x 86
Ssrup.dll2007.100.5846.03595226-??-201319:07x 86
?? ??? ?? ??????? ?????? ??? ?? ??????? ????
assets folding end collapsed

x64-?????? ?????????

?? ??? ?? ??????? ?????? ??? ?? ??????? ????
assets folding start collapsed
SQL Server 2008 ???????? ????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ???????????? ?? ????????????????????????
Msmdredir.dll10.0.5846.0622192826-??-201319:00x 86
Sqlbrowser_keyfile.dll2007.100.5846.02365626-??-201319:00x 86
SQL Server 2008 ???????? ??????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ???????????? ?? ????????????????????????
As_msmdlocal_dll.6410.0.5846.04454615226-??-201318:59x 64
As_msmdsrv_exe.6410.0.5846.04381911226-??-201319:05x 64
Keyfile.dll2007.100.5846.02417626-??-201318:59x 64
Msmdlocal.dll10.0.5846.02353675226-??-201319:00x 86
Msmdpump.dll10.0.5846.0744407226-??-201318:59x 64
Msmdredir.dll10.0.5846.0622192826-??-201319:00x 86
Msmgdsrv.dll10.0.5846.0857917626-??-201319:05x 86
Msmgdsrv.dll10.0.5846.01235466426-??-201319:03x 64
Msolap100.dll10.0.5846.0654653626-??-201319:00x 86
Msolap100.dll10.0.5846.0816753626-??-201318:59x 64
SQL Server 2008 ??????? ?????????? ????? ????????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ???????????? ?? ????????????????????????
As_msmdlocal_dll.6410.0.5846.04454615226-??-201318:59x 64
Flatfiledest.dll2007.100.5846.028631226-??-201319:00x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.5846.029399226-??-201319:00x 86
Keyfile.dll2007.100.5846.02417626-??-201318:59x 64
Microsoft.analysisservices.design.dll10.0.5846.0593060826-??-201319:01x 86
Microsoft.analysisservices.project.dll2007.100.5846.0199844026-??-201319:01x 86
Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll10.0.5846.01244734426-??-201319:06x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.5846.092119226-??-201319:06x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.5775.026120809-??-201212:32x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.0.5846.015934426-??-201319:06x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.5846.0435364026-??-201319:06x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.0.5846.084336826-??-201319:06x 86
Msmdlocal.dll10.0.5846.02353675226-??-201319:00x 86
Msmdpp.dll10.0.5846.0614206426-??-201319:00x 86
Msmgdsrv.dll10.0.5846.0857917626-??-201319:05x 86
Msmgdsrv.dll10.0.5846.01235466426-??-201319:03x 64
Msolap100.dll10.0.5846.0654653626-??-201319:00x 86
Msolap100.dll10.0.5846.0816753626-??-201318:59x 64
Reportingserviceslibrary.dll10.0.5846.0136356026-??-201319:05x 86
Sqlsqm.exe10.0.5846.010199226-??-201319:01x 86
Sqlsvc.dll2007.100.5846.011530426-??-201319:07x 86
Sqlsvc.dll2007.100.5846.014090426-??-201319:01x 64
Txunpivot.dll2007.100.5846.013835226-??-201319:07x 86
SQL Server 2008 ??????? ???? ??????? ???

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ???????????? ?? ????????????????????????
Keyfile.dll2007.100.5846.02417626-??-201318:59x 64
Msgprox.dll2007.100.5794.021192008-???-201217:43x 86
Msgprox.dll2007.100.5794.025544008-???-201217:42x 64
Replerrx.dll2007.100.5846.011940026-??-201319:00x 86
Replerrx.dll2007.100.5846.014448826-??-201319:01x 64
Replisapi.dll2007.100.5846.028221626-??-201319:00x 86
Replisapi.dll2007.100.5846.038768826-??-201319:01x 64
Replprov.dll2007.100.5846.058788026-??-201319:00x 86
Replprov.dll2007.100.5846.073994426-??-201319:01x 64
Replrec.dll2007.100.5846.080189626-??-201319:05x 86
Replrec.dll2007.100.5846.098878426-??-201319:02x 64
Replsub.dll2007.100.5846.042199226-??-201319:00x 86
Replsub.dll2007.100.5846.050391226-??-201319:01x 64
Sqlmanager.dll2007.100.5846.052337626-??-201319:00x 86
Sqlmanager.dll2007.100.5846.088944826-??-201319:01x 64
Xmlsub.dll2007.100.5846.020234426-??-201319:07x 86
Xmlsub.dll2007.100.5846.031806426-??-201319:01x 64
SQL Server 2008 ??????? ?????? ??? ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ???????????? ?? ????????????????????????
Eng_re_sqlaccess_dll.642007.100.5846.042199226-??-201319:02x 86
Keyfile.dll2007.100.5846.02417626-??-201318:59x 64
Sqlagent.dll2007.100.5846.044298426-??-201319:05x 64
Sqlrepss.dll2007.100.5846.04260826-??-201319:01x 64
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.5846.04311226-??-201319:01x 64
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.5846.0363479226-??-201319:01x 64
Sqlserverspatial.dll2007.100.5846.048445626-??-201319:01x 64
Sqlservr.exe2007.100.5846.05843927226-??-201319:05x 64
Sqlsvc.dll2007.100.5846.014090426-??-201319:01x 64
Xpqueue.dll2007.100.5757.05990418-???-201122:47x 64
SQL Server 2008 ??????? ?????? ??? ????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ???????????? ?? ????????????????????????
Flatfiledest.dll2007.100.5846.042404026-??-201318:59x 64
Flatfilesrc.dll2007.100.5846.043376826-??-201318:59x 64
Keyfile.dll2007.100.5846.02417626-??-201318:59x 64
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.5794.031022406-???-201220:09x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.5794.031022408-???-201217:48x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.5846.0177675226-??-201319:06x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.5846.0195083226-??-201319:03x 64
Replmerg.exe2007.100.5846.041943226-??-201319:05x 64
Replsync.dll2007.100.5846.013528026-??-201319:01x 64
Spresolv.dll2007.100.5846.022692026-??-201319:01x 64
Sqldistx.dll2007.100.5757.017254418-???-201122:47x 64
Sqlmergx.dll2007.100.5846.023972026-??-201319:01x 64
Sqlsvc.dll2007.100.5846.011530426-??-201319:07x 86
Sqlsvc.dll2007.100.5846.014090426-??-201319:01x 64
Ssradd.dll2007.100.5846.05591226-??-201319:01x 64
Ssravg.dll2007.100.5846.05643226-??-201319:01x 64
Ssrdown.dll2007.100.5846.04004826-??-201319:01x 64
Ssrmax.dll2007.100.5846.05437626-??-201319:01x 64
Ssrmin.dll2007.100.5846.05438426-??-201319:01x 64
Ssrpub.dll2007.100.5846.04056026-??-201319:01x 64
Ssrup.dll2007.100.5846.03953626-??-201319:01x 64
SQL Server 2008 ????? ??? ?????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ???????????? ?? ????????????????????????
Chsbrkr.dll12.0.9745.0169141623-??-201316:06x 64
Keyfile.dll2007.100.5846.02417626-??-201318:59x 64
SQL Server 2008 ?????? ??????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ???????????? ?? ????????????????????????
Flatfiledest.dll2007.100.5846.042404026-??-201318:59x 64
Flatfilesrc.dll2007.100.5846.043376826-??-201318:59x 64
Keyfile.dll2007.100.5846.02417626-??-201318:59x 64
Msdtssrvr.exe10.0.5846.022078426-??-201319:04x 64
Msmdpp.dll10.0.5846.0737854426-??-201318:59x 64
Txunpivot.dll2007.100.5846.020440026-??-201319:01x 64
SQL Server 2008 ?????????? ??????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ???????????? ?? ????????????????????????
Keyfile.dll2007.100.5846.02417626-??-201318:59x 64
Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll10.0.5846.01244734426-??-201319:06x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.5846.092119226-??-201319:04x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.5846.092119226-??-201319:06x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.5775.026120809-??-201211:42x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.5775.026120809-??-201212:32x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.0.5846.015933626-??-201319:04x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.0.5846.015934426-??-201319:06x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.5846.0435364026-??-201319:04x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.5846.0435364026-??-201319:06x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.0.5846.084336826-??-201319:04x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.0.5846.084336826-??-201319:06x 86
Msmgdsrv.dll10.0.5846.01235466426-??-201319:03x 64
Reportbuilder.exe10.0.5785.0670812004-??-201209:41x 86
Reportbuilder.resources.dll10.0.5785.0136693604-??-201209:41x 86
Reportbuilder.resources.dll10.0.5785.0142018404-??-201209:42x 86
Reportbuilder.resources.dll10.0.5785.0137922404-??-201209:45x 86
Reportbuilder.resources.dll10.0.5785.0134645604-??-201209:47x 86
Reportbuilder.resources.dll10.0.5785.0136284004-??-201209:47x 86
Reportbuilder.resources.dll10.0.5785.0136284004-??-201209:47x 86
Reportbuilder.resources.dll10.0.5785.0136284004-??-201209:50x 86
Reportbuilder.resources.dll10.0.5785.0136693604-??-201209:50x 86
Reportbuilder.resources.dll10.0.5785.0134645604-??-201209:51x 86
Reportbuilder.resources.dll10.0.5785.0136693604-??-201209:51x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.5846.0136356826-??-201319:02x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.5846.0136356026-??-201319:05x 86
Reportingservicesnativeserver.dll2007.100.5846.017520826-??-201319:02x 64
Reportingservicesservice.exe2007.100.5846.0209674426-??-201319:00x 64
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.0.5846.0162161626-??-201319:02x 86
SQL Server 2008 ??????? Studio

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ???????????? ?? ????????????????????????
Appidpackage.dll10.0.5846.0107684026-??-201319:01x 86
Flatfiledest.dll2007.100.5846.028631226-??-201319:00x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.5846.029399226-??-201319:00x 86
Keyfile.dll2007.100.5846.02417626-??-201318:59x 64
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.5846.092119226-??-201319:06x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.5794.031022406-???-201220:09x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.5794.031022408-???-201217:48x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.5846.0177675226-??-201319:06x 86
Sqlserverspatial.dll2007.100.5846.048445626-??-201319:01x 64
Sqlsqm.exe10.0.5846.010199226-??-201319:01x 86
Sqlsvc.dll2007.100.5846.011530426-??-201319:07x 86
Sqlsvc.dll2007.100.5846.014090426-??-201319:01x 64
Txunpivot.dll2007.100.5846.013835226-??-201319:07x 86
SQL Server 2008 ????? ?? ?????????? ???

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ???????????? ?? ????????????????????????
As_msmdlocal_dll.6410.0.5846.04454615226-??-201318:59x 64
Autoadmin.dll2007.100.5775.094728809-??-201212:31x 86
Flatfiledest.dll2007.100.5846.028631226-??-201319:00x 86
Flatfiledest.dll2007.100.5846.042404026-??-201318:59x 64
Flatfilesrc.dll2007.100.5846.029399226-??-201319:00x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.5846.043376826-??-201318:59x 64
Keyfile.dll2007.100.5846.02417626-??-201318:59x 64
Microsoft.analysisservices.design.dll10.0.5846.0593060826-??-201319:01x 86
Microsoft.analysisservices.project.dll2007.100.5846.0199844026-??-201319:01x 86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.0.5846.024536026-??-201319:04x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll10.0.5846.0131850426-??-201319:04x 86
Msmdlocal.dll10.0.5846.02353675226-??-201319:00x 86
Msmdpp.dll10.0.5846.0614206426-??-201319:00x 86
Msmgdsrv.dll10.0.5846.0857917626-??-201319:05x 86
Msmgdsrv.dll10.0.5846.01235466426-??-201319:03x 64
Msolap100.dll10.0.5846.0654653626-??-201319:00x 86
Msolap100.dll10.0.5846.0816753626-??-201318:59x 64
Spresolv.dll2007.100.5846.019005626-??-201319:00x 86
Spresolv.dll2007.100.5846.022692026-??-201319:01x 64
Sqlsvc.dll2007.100.5846.011530426-??-201319:07x 86
Sqlsvc.dll2007.100.5846.014090426-??-201319:01x 64
Ssradd.dll2007.100.5846.05079226-??-201319:07x 86
Ssradd.dll2007.100.5846.05591226-??-201319:01x 64
Ssravg.dll2007.100.5846.05131226-??-201319:07x 86
Ssravg.dll2007.100.5846.05643226-??-201319:01x 64
Ssrdown.dll2007.100.5846.03646426-??-201319:07x 86
Ssrdown.dll2007.100.5846.04004826-??-201319:01x 64
Ssrmax.dll2007.100.5846.04977626-??-201319:07x 86
Ssrmax.dll2007.100.5846.05437626-??-201319:01x 64
Ssrmin.dll2007.100.5846.04926426-??-201319:07x 86
Ssrmin.dll2007.100.5846.05438426-??-201319:01x 64
Ssrpub.dll2007.100.5846.03697626-??-201319:07x 86
Ssrpub.dll2007.100.5846.04056026-??-201319:01x 64
Ssrup.dll2007.100.5846.03595226-??-201319:07x 86
Ssrup.dll2007.100.5846.03953626-??-201319:01x 64
?? ??? ?? ??????? ?????? ??? ?? ??????? ????
assets folding end collapsed

IA-64?based ???????

?? ??? ?? ??????? ?????? ??? ?? ??????? ????
assets folding start collapsed
SQL Server 2008 ???????? ????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ???????????? ?? ????????????????????????
Msmdredir.dll10.0.5846.0852132026-??-201318:59ia64
Sqlbrowser_keyfile.dll2007.100.5846.02929626-??-201319:00ia64
SQL Server 2008 ???????? ??????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ???????????? ?? ????????????????????????
Msmdlocal.dll10.0.5846.05767997626-??-201318:59ia64
Msmdlocal.dll10.0.5846.02353675226-??-201319:00x 86
Msmdpump.dll10.0.5846.0895856826-??-201318:59ia64
Msmdredir.dll10.0.5846.0852132026-??-201318:59ia64
Msmdsrv.exe10.0.5846.05903319226-??-201319:01ia64
Msmgdsrv.dll10.0.5846.01551728826-??-201319:03ia64
Msmgdsrv.dll10.0.5846.0857917626-??-201319:05x 86
Msolap100.dll10.0.5846.01008139226-??-201318:59ia64
Msolap100.dll10.0.5846.0654653626-??-201319:00x 86
Sql_as_keyfile.dll2007.100.5846.02929626-??-201319:00ia64
SQL Server 2008 ??????? ???? ??????? ???

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ???????????? ?? ????????????????????????
Msgprox.dll2007.100.5794.054369608-???-201217:42ia64
Msgprox.dll2007.100.5794.021192008-???-201217:43x 86
Replerrx.dll2007.100.5846.011940026-??-201319:00x 86
Replerrx.dll2007.100.5846.030526426-??-201319:00ia64
Replisapi.dll2007.100.5846.028221626-??-201319:00x 86
Replisapi.dll2007.100.5846.077169626-??-201319:00ia64
Replprov.dll2007.100.5846.058788026-??-201319:00x 86
Replprov.dll2007.100.5846.0165643226-??-201319:00ia64
Replrec.dll2007.100.5846.0214027226-??-201319:03ia64
Replrec.dll2007.100.5846.080189626-??-201319:05x 86
Replsub.dll2007.100.5846.042199226-??-201319:00x 86
Replsub.dll2007.100.5846.0112497626-??-201319:00ia64
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.5846.02929626-??-201319:00ia64
Sqlmanager.dll2007.100.5846.052337626-??-201319:00x 86
Sqlmanager.dll2007.100.5846.0151358426-??-201319:00ia64
Xmlsub.dll2007.100.5846.056945626-??-201319:04ia64
Xmlsub.dll2007.100.5846.020234426-??-201319:07x 86
SQL Server 2008 ??????? ?????? ??? ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ???????????? ?? ????????????????????????
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.5846.02929626-??-201319:00ia64
Sqlaccess.dll2007.100.5846.040868826-??-201319:03x 86
Sqlagent.exe2007.100.5846.0122890426-??-201319:01ia64
Sqlrepss.dll2007.100.5846.06973626-??-201319:00ia64
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.5846.04823226-??-201319:00ia64
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.5846.0364094426-??-201319:00ia64
Sqlserverspatial.dll2007.100.5846.067696826-??-201319:00ia64
Sqlservr.exe2007.100.5846.011181424826-??-201319:01ia64
Sqlsvc.dll2007.100.5846.038359226-??-201319:00ia64
Xpqueue.dll2007.100.5757.010905618-???-201123:12ia64
SQL Server 2008 ??????? ?????? ??? ????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ???????????? ?? ????????????????????????
Flatfiledest.dll2007.100.5846.096266426-??-201319:00ia64
Flatfilesrc.dll2007.100.5846.098571226-??-201319:00ia64
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.5794.031022406-???-201220:09x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.5794.031022408-???-201217:48x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.5846.0266864826-??-201319:04ia64
Microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.5846.0177675226-??-201319:06x 86
Replmerg.exe2007.100.5846.098161626-??-201319:01ia64
Replsync.dll2007.100.5846.028273626-??-201319:00ia64
Spresolv.dll2007.100.5846.051672026-??-201319:00ia64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.5846.02929626-??-201319:00ia64
Sqldistx.dll2007.100.5757.034150418-???-201123:12ia64
Sqlmergx.dll2007.100.5846.043992026-??-201319:00ia64
Sqlsvc.dll2007.100.5846.038359226-??-201319:00ia64
Sqlsvc.dll2007.100.5846.011530426-??-201319:07x 86
Ssradd.dll2007.100.5846.010148026-??-201319:00ia64
Ssravg.dll2007.100.5846.010148826-??-201319:00ia64
Ssrdown.dll2007.100.5846.06768826-??-201319:00ia64
Ssrmax.dll2007.100.5846.09584826-??-201319:00ia64
Ssrmin.dll2007.100.5846.09584826-??-201319:00ia64
Ssrpub.dll2007.100.5846.07076826-??-201319:00ia64
Ssrup.dll2007.100.5846.06820826-??-201319:00ia64
SQL Server 2008 ????? ??? ?????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ???????????? ?? ????????????????????????
Chsbrkr.dll12.0.9745.0188034423-??-201316:31ia64
Sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.5846.02929626-??-201319:00ia64
SQL Server 2008 ?????? ??????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ???????????? ?? ????????????????????????
Flatfiledest.dll2007.100.5846.096266426-??-201319:00ia64
Flatfilesrc.dll2007.100.5846.098571226-??-201319:00ia64
Msdtssrvr.exe10.0.5846.022077626-??-201319:05ia64
Msmdpp.dll10.0.5846.0889559226-??-201318:59ia64
Sql_is_keyfile.dll2007.100.5846.02929626-??-201319:00ia64
Txunpivot.dll2007.100.5846.045629626-??-201319:04ia64
SQL Server 2008 ?????????? ??????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ???????????? ?? ????????????????????????
Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll10.0.5846.01244734426-??-201319:06x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.5846.092120026-??-201319:04x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.5846.092119226-??-201319:06x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.5775.026120809-??-201211:12x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.5775.026120809-??-201212:32x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.0.5846.015933626-??-201319:04x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.0.5846.015934426-??-201319:06x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.5846.0435364026-??-201319:04x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.5846.0435364026-??-201319:06x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.0.5846.084336826-??-201319:04x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.0.5846.084336826-??-201319:06x 86
Msmgdsrv.dll10.0.5846.01551728826-??-201319:03ia64
Reportbuilder.exe.deploy10.0.5785.0670812004-??-201209:41x 86
Reportbuilder.resources.dll.deploy10.0.5785.0134645604-??-201209:51x 86
Reportbuilder.resources.dll.deploy10.0.5785.0136693604-??-201209:41x 86
Reportbuilder.resources.dll.deploy10.0.5785.0136693604-??-201209:50x 86
Reportbuilder.resources.dll.deploy10.0.5785.0136284004-??-201209:47x 86
Reportbuilder.resources.dll.deploy10.0.5785.0137922404-??-201209:45x 86
Reportbuilder.resources.dll.deploy10.0.5785.0136693604-??-201209:51x 86
Reportbuilder.resources.dll.deploy10.0.5785.0136284004-??-201209:50x 86
Reportbuilder.resources.dll.deploy10.0.5785.0142018404-??-201209:42x 86
Reportbuilder.resources.dll.deploy10.0.5785.0134645604-??-201209:47x 86
Reportbuilder.resources.dll.deploy10.0.5785.0136284004-??-201209:47x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.5846.0136356826-??-201319:03x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.5846.0136356026-??-201319:05x 86
Reportingservicesnativeserver.dll2007.100.5846.024996026-??-201319:03ia64
Reportingservicesservice.exe2007.100.5846.0342384826-??-201319:00ia64
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.0.5846.0162160826-??-201319:03x 86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.5846.02929626-??-201319:00ia64
SQL Server 2008 ??????? Studio

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ???????????? ?? ????????????????????????
Appidpackage.dll10.0.5846.0107684026-??-201319:01x 86
Flatfiledest.dll2007.100.5846.028631226-??-201319:00x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.5846.029399226-??-201319:00x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.5846.092119226-??-201319:06x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.5794.031022406-???-201220:09x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.5794.031022408-???-201217:48x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.5846.0177675226-??-201319:06x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.5846.02929626-??-201319:00ia64
Sqlserverspatial.dll2007.100.5846.067696826-??-201319:00ia64
Sqlsqm.exe10.0.5846.010199226-??-201319:01x 86
Sqlsvc.dll2007.100.5846.038359226-??-201319:00ia64
Sqlsvc.dll2007.100.5846.011530426-??-201319:07x 86
Txunpivot.dll2007.100.5846.013835226-??-201319:07x 86
SQL Server 2008 ????? ?? ?????????? ???

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ???????????? ?? ????????????????????????
Autoadmin.dll2007.100.5775.094728809-??-201212:31x 86
Flatfiledest.dll2007.100.5846.096266426-??-201319:00ia64
Flatfiledest.dll2007.100.5846.028631226-??-201319:00x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.5846.098571226-??-201319:00ia64
Flatfilesrc.dll2007.100.5846.029399226-??-201319:00x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.0.5846.0593060826-??-201319:01x 86
Microsoft.analysisservices.project.dll2007.100.5846.0199844026-??-201319:01x 86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.0.5846.024535226-??-201319:04x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll10.0.5846.0131850426-??-201319:04x 86
Msmdlocal.dll10.0.5846.05767997626-??-201318:59ia64
Msmdlocal.dll10.0.5846.02353675226-??-201319:00x 86
Msmdpp.dll10.0.5846.0614206426-??-201319:00x 86
Msmgdsrv.dll10.0.5846.01551728826-??-201319:03ia64
Msmgdsrv.dll10.0.5846.0857917626-??-201319:05x 86
Msolap100.dll10.0.5846.01008139226-??-201318:59ia64
Msolap100.dll10.0.5846.0654653626-??-201319:00x 86
Spresolv.dll2007.100.5846.019005626-??-201319:00x 86
Spresolv.dll2007.100.5846.051672026-??-201319:00ia64
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.5846.02929626-??-201319:00ia64
Sqlsvc.dll2007.100.5846.038359226-??-201319:00ia64
Sqlsvc.dll2007.100.5846.011530426-??-201319:07x 86
Ssradd.dll2007.100.5846.010148026-??-201319:00ia64
Ssradd.dll2007.100.5846.05079226-??-201319:07x 86
Ssravg.dll2007.100.5846.010148826-??-201319:00ia64
Ssravg.dll2007.100.5846.05131226-??-201319:07x 86
Ssrdown.dll2007.100.5846.06768826-??-201319:00ia64
Ssrdown.dll2007.100.5846.03646426-??-201319:07x 86
Ssrmax.dll2007.100.5846.09584826-??-201319:00ia64
Ssrmax.dll2007.100.5846.04977626-??-201319:07x 86
Ssrmin.dll2007.100.5846.09584826-??-201319:00ia64
Ssrmin.dll2007.100.5846.04926426-??-201319:07x 86
Ssrpub.dll2007.100.5846.07076826-??-201319:00ia64
Ssrpub.dll2007.100.5846.03697626-??-201319:07x 86
Ssrup.dll2007.100.5846.06820826-??-201319:00ia64
Ssrup.dll2007.100.5846.03595226-??-201319:07x 86
?? ??? ?? ??????? ?????? ??? ?? ??????? ????
assets folding end collapsed
?? ??? ?? ??????? ?????? ??? ?? ??????? ????
assets folding end collapsed

??????

???

???? ID: 2880350 - ????? ???????: 17 ??????? 2013 - ??????: 1.0
???? ???? ???? ??:
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3, ?? ???? ??? ?????? ???? ???:
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 Web
??????: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbhotfixrollup kbmt KB2880350 KbMthi
???? ?????? ????????
??????????: ?? ???? ?? ???? ??????? ?? ????? ?? Microsoft ????-?????? ?????????? ?????? ?????? ???? ??? ??. Microsoft ???? ??? ????-???????? ?? ????-???????? ????? ?????? ?? ???? ???????? ???? ?? ???? ????? ????? ??? ?? ??? ?????? ?? ???? ???? ???? ??? ????? ??. ???????, ????-???????? ???? ????? ???? ???? ???? ???. ?????, ????????, ?????-???? ?? ??????? ?? ???????? ?? ???? ???, ???? ?? ??? ?????? ???? ???? ??? ????? ??? ?? ???? ??. Microsoft ??????? ??? ???? ?? ?????? ?? ??????????, ????????? ?? ??? ?????? ?? ???? ????? ?? ???? ???????? ?? ??? ???? ????? ?? ??? ????????? ???? ??. Microsoft ????-?????? ?????????? ?? ????? ?????? ?? ?? ??? ??.
?????????? ?? ??????? ????????? ??????? ??:2880350

??????????? ???

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com