Saugumo problem?, apra?yt? ? saugos biuletenis MS13-105 i? Exchange serverio atnaujinimas

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2880833 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Saugos problema atsiranda Microsoft Exchange serverio aplinkoje. Daugiau informacijos apie ?i? saugumo problem?, ie?kokite Microsoft saugos biuletenis MS13-105.

Sprendimas

Microsoft saugos biuletenis MS13-105 pateikiama i?sami informacija apie galima apeiti ir tr?kumui, Microsoft Exchange serverio naujinimus. Atnaujinimai yra prieinami ?ioms versijoms Microsoft Exchange serverio:

Savyb?s

Straipsnio ID: 2880833 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. gruod?io 11 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 3
  • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2
  • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3
  • Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise
  • Microsoft Exchange Server 2013 Standard
Rakta?od?iai: 
kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity atdownload kbmt KB2880833 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2880833

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com