.NET Framework 4.5.1 yra Windows 8, Windows RT ir Windows Server 2012

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2881468 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?vadas

?iame straipsnyje apra?oma Microsoft .NET Framework 4.5.1, kuris yra labai suderinami, vietoje atnaujinti Microsoft .NET Framework 4 ir Microsoft .NET Framework 4.5.

Microsoft Download Center, .NET Framework 4.5.1 yra Windows 8, Windows RT ir Windows Server 2012. D?l Windows Update (WU) ir ant Windows serverio naujinimo tarnybos (WSUS), .NET Framework 4.5.1 galima tik Windows Server 2012.

"Windows" naujinim?, .NET Framework 4.5.1 Windows Server 2012 m. bus pasi?lyta kaip rekomenduojama naujinimas.

Pastabos
  • "Windows" naujinim?, yra rekomenduojama naujinimas gali b?ti ?diegtas automati?kai ? vis? palaikom? platform?, pagal j?s? kompiuterio parametrus.
  • Windows 8, j?s taip pat galite ?diegti Microsoft .NET Framework 4.5.1 i? pl?tokite kompiuteryje su Windows 8.1.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie .NET Framework 4.5.1 arba .NET sistemos k?r?j? centre, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
NET Framework 4.5.1
.NET sistemos k?r?j? centre
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip blokuoti .NET Framework 4.5.1 neb?t? si?lomas "Windows Update", spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2721187 Kaip laikinai blokuoti .NET Framework 4.5.1 ir jos atitinkam? kalbos paketai

Atnaujinimo informacija

I? ?Microsoft? atsisiuntimo centro galima atsisi?sti toliau nurodytus failus:

.NET Framework 4.5.1
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.

.NET pagrind? 4.5.1 kalbos paketai
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.

.NET Framework 4.5.1 Windows RT
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip ?sigyti ?Microsoft? palaikymo failus i? internetin?s tarnybos
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. "Microsoft" naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas saugomas padidinto saugumo serveriuose.

Komand? eilut?s perjungikliai programai ?? naujinim?

Informacijos apie ?vairi? komand? eilut?s jungiklius, kuriuos palaiko ?? naujinim?, apsilankykite ?iuos Microsoft ?ini? baz?je:
Kaip naudoti komand? eilut?s jungikliai diegiant .NET Framework 4.5.1

Sistemos paleidimas i? naujo

Jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter? ?diegus ?? naujinim?. Mes rekomenduojame, kad j?s u?daryti visas programas, kurios naudoja .NET Framework prie? diegdami ?? naujinim?.

Nuorodos

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684 Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti apib?dinimas

Savyb?s

Straipsnio ID: 2881468 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. vasario 11 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Windows Server 2012 Datacenter
  • Windows Server 2012 Essentials
  • Windows Server 2012 Foundation
  • Windows Server 2012 Standard
  • Windows 8
  • Windows 8 Enterprise
  • Windows 8 Pro
  • Windows RT
Rakta?od?iai: 
kbexpertiseadvanced kbsurveynew atdownload kbfix kbmt KB2881468 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2881468

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com