Naujinimas priduria param? Windows 8.1 ir Windows Server 2012 R2 klientams Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8 ir Windows Server 2012 KMS ?eimininkai

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2885698 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?vadas

?is naujinimas apima rakt? valdymo tarnybos (KMS) Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8 ir Windows Server 2012, kad ?moni? licencijavimo Windows 8.1 ir Windows Server 2012 R2.

KMS palaiko ?iuos KMS kliento aktyvinimas:
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows 8
 • Windows Server 2012
 • Windows 8.1
 • Windows Server 2012 R2
KMS naudoja KMS pagrindinio kompiuterio raktas aktyvuoti pati KMS priiman?iosios ir vietos aktyvinimo paslauga j?s? aplinkoje. ?is naujinimas apima param? KMS teikti aktyvinimas Windows 8.1 ir Windows Server 2012 R2.

Pastaba: Jei naujinimas nebuvo ?diegtas, sekti klaida bus ?vykti bandant aktyvinti Windows 8.1 arba Windows Server 2012 R2 sistem?:

Klaida: 0xC004F050 The programin?s ?rangos licencijavimo tarnyba prane??, kad produkto kodas negalioja

Daugiau informacijos

Atnaujinti informacij?

Microsoft atsisiuntimo centro
?ie failai yra galima atsisi?sti i? Microsoft Download Center:
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Operacin? sistemaAtnaujinimas
Visos palaikomos x 86 pagrindo "Windows Vista ir Windows Server 2008" versijoms
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.
Visos palaikomos x 64 "Windows Vista ir Windows Server 2008" versijoms
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.
Visos palaikomos IA-64 pagrindo versijos Windows Server 2008
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.
Visos palaikomos x 86 "Windows 7" versijoms
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.
Visos palaikomos x 64 paremtose versijose Windows 7
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.
Visos palaikomos x 64 paremtose versijose Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.
Visos palaikomos IA-64 pagrindo versijos WindowsServer2008 R2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.
Visos palaikomos x 86 pagrindo versijos Windows 8
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.
Visos palaikomos x 64 paremtose versijose Windows 8
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.
Visos palaikomos x 64 paremtose versijose Windows Server 2012
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.
Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip ?sigyti ?Microsoft? palaikymo failus i? internetin?s tarnybos
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. "Microsoft" naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas saugomas padidinto saugumo serveriuose.

B?tinosios s?lygos

Norint taikyti ?? naujinim?, kompiuteryje turi b?ti ?diegta viena i? ?i? operacini? sistem?:
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Server 2008 2 pakeitim? paketas
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 pakeitim? paketas 1
 • Windows 8
 • Windows Server 2012

Montavimo instrukcijos

Jei turite daug km, kuriame veikia Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8, arba Windows Server 2012, atlikite ?iuos veiksmus nor?dami naujinti versij?:
 1. ?diekite ?? naujinim? (atnaujinta 2885698).
 2. Perkraukite kompiuter?, kai esate paraginami tai padaryti.
 3. ?diegti nauj? KMS pagrindinio kompiuterio rakt? Windows 8.1 aktyvinimo arba Windows Server 2012 R2 aktyvinimo, vykdykite ?i? komand?:
  cscript %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk <KMS host key>
  Pastaba ?ioje komandoje, "<KMS host="" key="">" yra vietos ?ymen?, skirt? nauj? KMS pagrindinio kompiuterio rakt? Windows 8.1 aktyvinimo arba Windows Server 2012 R2 aktyvinimo.

  Svarbus Visus KMS pagrindinio kompiuterio klavi?us yra susij?s su grupe Windows versij?. Be to, KMS pagrindinio kompiuterio rakt?, kuris yra susietas su kliento operacin?s sistemos Windows negali b?ti diegiama serveri? operacini? sistem? Windows, ir atvirk??iai. Tai pasakytina apie visus Windows operacini? sistem?, i?skyrus Windows Server 2003. Jei ?diegsite KMS pagrindinio kompiuterio klavi?? Windows operacin? sistem?, kuri n?ra susieta su priiman?iosios pagrindini?, gaunate ?? klaidos prane?im?:</KMS>
  0xc004f015: the programin?s ?rangos licencijavimo tarnyba prane??, kad licencija yra ?diegtos.
  SL_E_PRODUCT_SKU_NOT_INSTALLED

  Pavyzd?iui, galite gauti ?? klaidos prane?im? ?iais atvejais:
  • Bandote ?diegti Windows 7 KMS pagrindinio kompiuterio klavi?? (CSVLK) Windows Server 2008 R2 KMS pagrindinio kompiuterio.
  • Bandote ?diegti Windows 8 KMS pagrindinio kompiuterio klavi?? (CSVLK) Windows Server 2008 R2 KMS pagrindinio kompiuterio arba Windows Server 2012 KMS pagrindinio kompiuterio.
  • Bandote ?diegti Windows 8.1 KMS pagrindinio kompiuterio klavi?? (CSVLK) Windows Server 2008 R2 KMS pagrindinio kompiuterio arba Windows Server 2012 KMS pagrindinio kompiuterio arba Windows Server 2012R2 KMS pagrindinio kompiuterio.
 4. Jei norite ?jungti nauj? KMS pagrindinio kompiuterio rakt? pagrindiniame kompiuteryje, vykdykite ?i? komand?:
  cscript %windir%\system32\slmgr.vbs /ato
 5. Esam? Windows Vista ar Windows Server 2008 KMS pagrindinio kompiuterio, tarnyb? i? naujo paleisdami ?i? komand?:
  net stop slsvc && net start slsvc
Pastaba Informacija apie kurios operacin?s sistemos gali b?ti aktyvuota Windows 8.1 arba Windows Server 2012 R2 KMS pagrindinio kompiuterio, ie?kokite Microsoft TechNet tinklalapyje "Rakto valdymo paslaugos aktyvavimo plan?" skyriuje:
Apim?i? aktyvacijos metodai

Registro informacija

Norint taikyti ?? naujinim?, j?s neturite daryti bet kokius pakeitimus ? registr?.

Sistemos paleidimas i? naujo

Kai pritaikote ?? naujinim?, turite paleisti i? naujo kompiuterio.

Naujinimo pakeitimo informacija

?is naujinimas nepakei?ia anks?iau i?leisto naujinimo.

Nuorodos

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684 Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti apib?dinimas

Savyb?s

Straipsnio ID: 2885698 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. gegu??s 22 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, naudojant su:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Foundation
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, naudojant su:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows 7 Service Pack 1, naudojant su:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Starter
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
Rakta?od?iai: 
kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2885698 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2885698

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com