ปรับปรุงเพิ่มการสนับสนุนสำหรับ Windows 8.1 และไคลเอนต์ Windows Server 2012 R2 ของ Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8 และโฮสต์ KMS Windows Server 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2885698 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

การปรับปรุงนี้ขยายคีย์ Management Service (KMS) สำหรับ Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8 และ Windows Server 2012 เพื่อเปิดใช้งานแบบองค์กรอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของ Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012

KMS ให้การสนับสนุนสำหรับการเปิดใช้งาน KMS ไคลเอ็นต์ต่อไปนี้:
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows 8
 • Windows Server 2012
 • 8.1 ของ Windows
 • Windows Server 2012 R2
KMS ใช้หมายเลขโฮสต์ KMS เพื่อเปิดใช้งานตัวเองบนโฮสต์ KMS และสร้างบริการเปิดใช้งานเฉพาะในสภาพแวดล้อมของคุณ การปรับปรุงนี้สนับสนุน KMS เพื่อเปิดใช้งาน สำหรับ Windows 8.1 และ สำหรับ Windows Server 2012 R2 การให้ขยายออกไป

หมายเหตุ: ถ้าไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้ปฏิบัติตามข้อผิดพลาดจะเกิดขึ้นเมื่อพยายามเปิดใช้งานระบบ Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012:

ข้อผิดพลาด: 0xC004F050 บริการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ยังรายงานว่า รหัสผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุง

ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft
แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ระบบปฏิบัติการการปรับปรุง
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x86 เวอร์ชั่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้
Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ IA 64 ที่สนับสนุนทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้
Windows 7 ทุกรุ่นที่รองรับ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้
Windows 7 ทุกรุ่นที่รองรับ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้
Windows Server 2008 R2 ทุกรุ่นที่รองรับ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ WindowsServer2008 R2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows 8
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2012 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ในการนำโปรแกรมปรับปรุงนี้ไปใช้ คุณต้องใช้ระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • Windows Vista Service Pack ที่ 2
 • Windows Server 2008 Service Pack ที่ 2
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows 8
 • Windows Server 2012

คำแนะนำในการติดตั้ง

ถ้าคุณมีโฮสต์ KMS ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8 หรือ Windows Server 2012 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการปรับรุ่น:
 1. ติดตั้งการปรับปรุงนี้ (อัปเด 2885698)
 2. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อได้รับพร้อมท์ให้ทำเช่นนั้น
 3. เมื่อต้องการติดตั้ง KMS โฮสต์คีย์ใหม่ เพื่อเปิดใช้งาน Windows 8.1 หรือ สำหรับการเรียกใช้ Windows Server 2012 R2 ของ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  cscript %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk <KMS host key>
  หมายเหตุ ในคำสั่งนี้ "<KMS host="" key="">" คือ ตัวยึดสำหรับคีย์การโฮสต์ KMS ใหม่ เพื่อเปิดใช้งาน Windows 8.1 หรือ สำหรับการเรียกใช้ Windows Server 2012 R2 ของ

  สิ่งสำคัญ คีย์ทุกโฮสต์ KMS ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มของ Windows รุ่นอยู่ นอกจากนี้ หมายเลขโฮสต์ KMS ที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการของไคลเอนต์ Windows ไม่สามารถติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows server และกลับกัน นี้เป็นจริงสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ทั้งหมดยกเว้นสำหรับ Windows Server 2003 ถ้าคุณติดตั้งหมายเลขโฮสต์ KMS บนระบบปฏิบัติการ Windows ที่ไม่เกี่ยวข้องกับคีย์โฮสต์นั้น คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:</KMS>
  0xc004f015: บริการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ยังรายงานว่า ใบอนุญาตไม่ได้ติดตั้งไว้
  SL_E_PRODUCT_SKU_NOT_INSTALLED

  ตัวอย่างเช่น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • คุณพยายามติดตั้ง Windows 7 KMS โฮสต์คีย์ (CSVLK) บนโฮสต์ KMS R2 2008 ของเซิร์ฟเวอร์ Windows
  • คุณพยายามติดตั้งหมายเลขโฮสต์ KMS 8 ของ Windows (CSVLK) บนโฮสต์ KMS R2 2008 ของเซิร์ฟเวอร์ Windows หรือโฮสต์ KMS Windows Server 2012
  • คุณพยายามติดตั้งหมายเลขโฮสต์ KMS 8.1 ของ Windows (CSVLK) บนโฮสต์ KMS R2 2008 ของเซิร์ฟเวอร์ Windows หรือโฮสต์ KMS Windows Server 2012 หรือโฮสต์ KMS 2012R2 Windows Server
 4. การเปิดใช้งานคีย์โฮสต์ KMS ใหม่บนคอมพิวเตอร์โฮสต์ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  cscript %windir%\system32\slmgr.vbs /ato
 5. บนโฮสต์ KMS 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows หรือ Windows Vista ที่มีอยู่ เนื้อหาใหม่ โดยการเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  net stop slsvc && net start slsvc
หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการที่ระบบปฏิบัติการที่สามารถเรียกใช้ โดยโฮสต์ Windows 8.1 หรือ Windows Server 2012 KMS R2 การ ดูส่วน "แผนสำหรับการเรียกใช้บริการการจัดการคีย์" ของเว็บเพจ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:
วิธีการเปิดใช้งานไดรฟ์ข้อมูล

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมปรับปรุง

โปรแกรมปรับปรุงนี้จะไม่แทนที่โปรแกรมปรับปรุงที่ออกมาก่อนหน้านี้

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2885698 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มีนาคม 2557 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Foundation
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows 7 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Starter
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
Keywords: 
kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2885698 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2885698

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com