Prisijungimo forma "Outlook Web App mobiliuosiuose ?renginiuose nesureguliuotas pagal Set-OwaVirtualDerictory cmdlet Exchange serverio 2013 aplinkoje

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2889786 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Tarkime, kad j?s konfig?ruoti vis? domen? prisijungdami formatas (Domeno\Vartotojo), "Outlook Web App RodytiSet-OwaVirtualDirectorycmdlet, Exchange valdymo apvalkalo (EPS) aplinkoje Microsoft Exchange serverio 2013. Kai bandote prisijungti prie "Outlook Web App naudojant mobil?j? ?rengin?, pvz., Apple iOS prietaisas arba Windows Phone 8, ? prisijungimo puslap?" Outlook Web App paragina jus ?veskite savo elektroninio pa?to adres? vietoj ?vesti kredencialus tam "Domeno\Vartotojo"formatas.

Prie?astis

?i problema kyla tod?l, kad "Outlook Web App ?enklai yra kieta mobili?j? ?rengini?. Tod?l, pritaikyt? prisijungimo forma neveikia.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, ?diekite toliau Kaupiamasis naujinimas:
2892464 Kaupiamasis naujinimas 3 Exchange serverio 2013 apib?dinimas

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie Set-OwaVirtualDirectory cmdlet, eikite ? Microsoft tinklalapyje:
Bendra informacija apie Set-OwaVirtualDirectory cmdlet
Daugiau informacijos apie tai, kaip sukonfig?ruoti format? vis? domen? prisijungdami "Outlook Web App, eikite ? Microsoft interneto svetain?je:
Kaip sukonfig?ruoti formomis pagr?stas autentifikavimas Outlook Web App
Tre?iosios ?alies informacijos paneigimas

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Tre?i?j? ?ali? produkt?, kad ?iame straipsnyje aptariama, gaminami i? ?moni?, kurios nepriklauso nuo Microsoft. Microsoft neduoda joki? garantij?, numanom? ar kitaip, apie veikim? ir patikimum? ?i? produkt?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Savyb?s

Straipsnio ID: 2889786 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 26 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
  • Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise
  • Microsoft Exchange Server 2013 Standard
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2889786 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2889786

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com