Gdzie znaleźć informacje dotyczące projektowania bazy danych w programie Access

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 289533 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL289533
Poziom podstawowy: wymaga znajomości interfejsu użytkownika na komputerach mających jednego użytkownika.

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą bazy danych programu Microsoft Access (.mdb) i projektu programu Microsoft Access (.adp).

Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Access 2000: 288947.
Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Access 97: 288949.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

Po podjęciu decyzji o zastosowaniu rozwiązania polegającego na przechowywaniu danych w bazie danych programu Access lub innej relacyjnej bazie danych, etapem tworzenia rozwiązania stanowiącym największe wyzwanie jest projektowanie struktury bazy danych. Pomimo, że modyfikacja modelu danych podczas opracowywania rozwiązania jest całkiem łatwa, jej wykonanie po rozpoczęciu budowania innych obiektów bazy danych jest już dużo trudniejsze. Dlatego przed rozpoczęciem tworzenia innych obiektów bazy danych należy jak najwięcej uwagi poświęcić projektowaniu modelu danych. Ulepszanie rozwiązania, które oparte jest na dobrze zaprojektowanym modelu, będzie o wiele łatwiejsze do przeprowadzenia.

Więcej informacji

Jeśli dopiero zaczynasz projektować relacyjne bazy danych, rozpocznij od skorzystania z następujących zasobów:
 • Aby uzyskać ogólne informacje dotyczące projektowania relacyjnych baz danych, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Knowledge Base:
  283878 Podstawy normalizacji baz danych
 • Wyświetl informacje usługi WebCast Podstawy normalizacji bazy danych
 • Pobierz dokument „Understanding Relational Database Design”. W dokumencie tym pokazano, jak zaplanować i zaprojektować bazę danych od samego początku. Aby pobrać ten dokument, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  283698 Understanding Relational Database Design" document is available in Download Center
 • Przeanalizuj tabele za pomocą Kreatora analizatora tabel. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Kreatora analizatora tabel, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Knowledge Base:
  292799 Jak działa Kreator analizatora tabel
 • Odwiedźgrupę dyskusyjną (microsoft.public.access.tablesdbdesign) dotyczącą projektowania tabel baz danych programu Access. Dzięki grupom można współpracować z innymi użytkownikami programu Access, w tym najbardziej cenionymi specjalistami (MVP) firmy Microsoft. Uzyskanie dostępu do wymienionych grup dyskusyjnych możliwe jest za pomocą dowolnego oprogramowania obsługującego grupy dyskusyjne.
 • Z następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web możesz pobrać szablony baz danych, które mogą być wykorzystane do wielu celów: http://office.microsoft.com/en-us/templates/results.aspx?qu=Access+database&av=TPL000
 • Przeczytaj następującą książkę: Michael Hernandez. Database Design for Mere Mortals. Reading, MA: Addison-Wesley Developers Press, 1997.
 • Aby uzyskać więcej informacji o darmowym szkoleniu w trybie online, które jest dostępne w odniesieniu do produktów Office 2003, w tym programu Access 2003, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  http://office.microsoft.com/pl-pl/training/default.aspx

Właściwości

Numer ID artykułu: 289533 - Ostatnia weryfikacja: 15 listopada 2006 - Weryfikacja: 14.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbdownload kbdatabase kbhowto KB289533

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com