Straipsnio ID: 289987 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
?io straipsnio versijos Microsoft Outlook 2000 (TJO), ?r. 196890.
?io straipsnio versijos Microsoft Outlook 98 (CW), ?r. 179868.
?io straipsnio versijos Microsoft Outlook 98 (TJO), ?r. 179870.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma, kaip kompakti?kas asmenini? aplank? (.pst) failai arba neprisijungus (.ost) failams saugoti programoje Microsoft Outlook pa?alinti panaikinto elemento vietos ir atkurti numeris j?s? kietajame diske.

Daugiau informacijos

Kad taupytum?te viet? stand?iajame diske, galite i?trinti nereikalingus elementus i? ?vairi? .pst ir .ost failus, ir tada glaudinti failus jie b?t? ma?esni.

Pastaba. Panaikinant nereikalingus elementus i? kiekvieno aplanko, jis perkelti juos ? aplank? Panaikinti elementai, kurie yra tame pa?iame faile. Turite panaikinti elementus i? aplanko Panaikinti elementai panaikinti visam laikui juos, kad Outlook galite glaudinti fail?.

Tankinimo proceso negali pa?alinti visus laisvos vietos i? failo. Jis palieka 16 kilobait? (KB) arba 4 proc. (%) failo dydis (iki sutankinimo) kuri suma didesn?.

Turi b?ti sutankintas, .pst ar .ost failas turi atitikti ?iuos reikalavimus:
 • Failas turi b?ti 16 KB arba didesnis.
 • Failas turi b?ti ne ma?iau kaip 16 KB laisvos vietos nuo thelast laiko, kad j?s suspausta ji.
Galite paleisti Outlook failo sutankinimo rankiniu b?du arba automati?kai j? paleisti fone.

Fonin? sutankinimo

Automatinis sutankinimo vyksta kaip tu??iosios eigos u?duotis fone. ?ios s?lygos turi b?ti teisinga, ?i? fono u?duot? vykti:
 • Turite naudoti "Outlook".
 • J?s? kompiuteryje turi ne vykdyti kitus CPU-intensivetasks pvz., kopijuoti ar perkelti failus.

Kaip rankiniu b?du prad?ti PST sutankinimo

 1. Meniu Failas spustel?kite Duomen? fail? tvarkymas.
 2. Spustel?kite, kad pa?ym?tum?te j?s? Asmeniniame aplanke, ir tada spustel?kite Parametrai.
 3. Skirtuke Bendra spustel?kite Glaudinti dabar.
 4. Spustel?kite geraiir tada spustel?kite u?daryti.

Microsoft Office Outlook 2010

 1. Spustel?kite skirtuk? Failas juostel?je, ir tada spustel?kite skirtuk? informacijos meniu.
 2. Spustel?kite skirtuk? Abonemento parametrai , ir tada dar kart? spustel?kite S?skait? parametrus
 3. Spustel?kite skirtuk? Duomen? failai .
 4. Spustel?kite, kad pa?ym?tum?te asmeniniame aplanke, ir tada spustel?kite Parametrai.
 5. Skirtuke Bendra spustel?kite Glaudinti dabar.
 6. Spustel?kite geraiir tada spustel?kite u?daryti.

Kaip rankiniu b?du prad?ti OST sutankinimo

Naudokite vien? i? ?i? metod?:

1 Metodas: Microsoft Office Outlook 2007

 1. Panaikinkite elementus, kad nenorite i?laikyti, ir tada i?tu?tinkite aplank? Pa?alinta .
 2. Meniu ?rankiai spustel?kite Abonemento parametrai.
 3. S?ra?e pasirinkite Microsoft Exchange Server, ir tada spustel?kite keisti.
 4. Spustel?kite daugiau parametr?.
 5. Spustel?kite skirtuk? I?samiau , spustel?kite Autonominio aplanko failo parametrai.
 6. Spustel?kite dabar kompakti?kas.

2 Metodas: Microsoft Office Outlook 2003 ir ankstesn?mis programos Outlook versijomis

 1. Meniu ?rankiai spustel?kite pasirinkti El. pa?to abonentai.
 2. Spustel?kite Per?i?r?ti arba keisti esamus el. mailaccount, ir tada spustel?kite parinkt? Pirmyn.
 3. Spustel?kite Microsoft Exchange serveris, ir tada spustel?kite keisti.
 4. Spustel?kite daugiau parametr?.
 5. Spustel?kite skirtuk? I?samiau , spustel?kite Autonominio aplanko failo parametrai.
 6. Spustel?kite dabar kompakti?kas.
 7. Kai kad glaudinimo operacija baigiama, dukart spustel?kite gerai .
 8. Spustel?kite Pirmyn, ir tada spustel?kite baigti.

3 Metodas: Microsoft Office Outlook 2010

1. Panaikinti visus elementus, kad nenorite i?laikyti, ir tada i?tu?tinkite aplank? Pa?alinta.
2. Paspauskite ant skirtuko failas juostel?s ir pasirinkite informacijos skirtuko meniu
3. S?skait? parametrai spustel?kite skirtuk?, spustel?kite abonemento parametrus dar kart?
4. S?ra?e pasirinkite Microsoft Exchange Server, ir tada spustel?kite keisti.
5. Spustel?kite Daugiau parametr?.
6. Skirtuk? I?samiau, spustel?kite autonominio aplanko failo parametrai.
7. Spustel?kite Glaudinti dabar.
 1. Panaikinkite elementus, kad nenorite i?laikyti, ir tada i?tu?tinkite aplank? Pa?alinta .
 2. Spustel?kite skirtuk? Failas juostel?je, ir tada spustel?kite skirtuk? informacijos meniu.
 3. Spustel?kite Abonemento parametrai skirtuk?, ir tada dar kart? spustel?kite Abonemento parametrai .
 4. S?ra?e pasirinkite Microsoft Exchange Server, ir tada spustel?kite keisti.
 5. Spustel?kite daugiau parametr?.
 6. Spustel?kite skirtuk? I?samiau , spustel?kite Autonominio aplanko failo parametrai.
 7. Spustel?kite dabar kompakti?kas.

Savyb?s

Straipsnio ID: 289987 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 16 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2010
Rakta?od?iai: 
kbautomation kbhowto kbmt KB289987 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 289987

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com