Kh?c ph?c: B?n kinh nghi?m th?t b?i truy v?n khi b?n ch?y MDX truy v?n trong SSAS 2008

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2901479 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tri?u ch?ng

Khi b?n ch?y m?t s? truy v?n a chi?u bi?u th?c (MDX) c ch?a m?t ho?c nhi?u tn b? v s? d?ng m?t Crossjoin functionin Microsoft SQL Server 2008 phn tch Services (SSAS 2008), b?n mayexperience truy v?n th?t b?i.N?u b?n ki?m tra Msmdsrv.log, m?t m?c nh?p tng t? v?i nh?ng i?u sau y c th? c m?t:
Tin nh?n: (ngu?n: \\? \<PATH>\msmdsrv.log</PATH>Lo?i: 3, th? lo?i: 256, t? ch?c s? ki?n ID: 0xC1000016)

L?i tng ?ng trong Nh?t k? s? ki?n ?ng d?ng NT:

L?i<Time> MSOLAP22 (256) "m t? cho t? ch?c s? ki?n ID 22 t? ngu?n <AnalysisServerName>khng th? ?c t?m th?y. Cc thnh ph?n lm tng s? ki?n ny khng ?c ci ?t chuyn bi?t trn my tnh ?a phng c?a b?n ho?c ci ?t chuyn bi?t b? h?ng. B?n c th? ci ?t chuyn bi?t ho?c s?a ch?a ph?n trn my tnh ?a phng.

N?u cc s? ki?n c ngu?n g?c trn m?t my tnh, Hi?n th? thng tin ph?i ?c lu v?i cc s? ki?n.

Cc thng tin sau y ?c bao g?m trong s? ki?n ny:

L?i n?i b?: m?t ngo?i l? b?t ng? x?y ra.</AnalysisServerName></Time>

Gi?i php

V?n ? ? ?c c? ?nh ?u tin trong cumulative update sau c?a SQL Server.

Tch l?y Update 14 cho SQL Server 2008 SP3 CTP

V? tch l?y C?p Nh?t cho SQL Server

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
M?i b?n C?p Nh?t tch l?y m?i cho SQL Server ch?a t?t c? cc hotfix v t?t c? cc b?n s?a l?i b?o m?t m ?c nh km v?i tr?c cumulative update. Ki?m tra cc b?n C?p Nh?t tch l?y ?t cho SQL Server:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho".
Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2901479 - L?n xem xt sau cng: 18 Thang Mi Mt 2013 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
  • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3
  • Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
T? kha:
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2901479 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2901479

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com