Naujinimas pagerina patikimum?, Internet Explorer 11 Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2901549 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?vadas

?iame straipsnyje apra?omas naujinimas, kuris pagerina patikimum?, Internet Explorer 11 kai j?s j? naudoti Windows 8.1, Windows RT 8.1 ir Windows Server 2012 R2.

Daugiau informacijos

Atnaujinimo informacija

Kaip ?sigyti ?? naujinim?

Microsoft Update
?? naujinim? yra Windows Update.
Microsoft atsisiuntimo centro
?ie failai yra galima atsisi?sti i? Microsoft Download Center.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Operacin? sistemaAtnaujinimas
Internet Explorer 11 atnaujinti visoms palaikomoms x 86 pagrindo versijoms Windows 8,1
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.
Internet Explorer 11 atnaujinti visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijoms Windows 8,1
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.
Internet Explorer 11 naujinimas, visos palaikomos x 64 paremtose versijose Windows Server 2012 R2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.
Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip ?sigyti ?Microsoft? palaikymo failus i? internetin?s tarnybos
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. "Microsoft" naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas saugomas padidinto saugumo serveriuose.

B?tinosios s?lygos

Norint taikyti ?? naujinim?, kompiuteryje turi veikti Windows 8.1, Windows RT 8.1 arba Windows Server 2012 R2.

Registro informacija

Norint taikyti ?? naujinim?, registre nereikia atlikti joki? keitim?.

Sistemos paleidimas i? naujo

Kai pritaikote ?? naujinim?, turite paleisti i? naujo kompiuterio.

Naujinimo pakeitimo informacija

?is naujinimas nepakei?ia anks?iau i?leisto naujinimo.

Failo informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

?is naujinimas pasaulio versija ?diegia failus, kurie turi ?iose lentel?se pateiktus atributus. ?i? fail? data ir laikas pateikti pagal universal?j? laik? (UTC). ?i? fail? data ir laikas j?s? vietiniame kompiuteryje yra rodomi vietiniu laiku pagal vasaros / ?iemos laik? (DST). Be to, data ir laikas gali keistis, kai atliekate tam tikrus veiksmus su failais.
Windows RT 8.1, Windows 8.1 ir Windows Server 2012 R2 fail? informacinius prane?imus
 • Failai, kurie konkre?iam produktui, etapas (RTM, SPn), ir paslaug? ?aka (LDR, GDR) gali b?ti identifikuojami patikrinus fail? versijos numerius kaip nurodyta ?ioje lentel?je:
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktasGair?sPaslaug? ?aka
  6.3.960 0,16XXXWindows RT 8.1, Windows 8.1 ir Windows Server 2012 R2RTMVDR
 • GDR paslaug? ?akos turi tik tas pataisas, kurios yra pla?iai adresas paplitusioms kritin?ms problemoms.
 • MANIFEST (.manifest) ir MUM failai (.mum), kurie ?diegti kiekvienoje aplinkoje yra atskirai skyriuje "papildom? fail? informacija Windows 8.1 ir Windows Server 2012 R2". MUM ir MANIFEST ir susieti saugos katalog? (.cat) failai yra itin svarb?s palaikant atnaujint? komponent? b?sen?. Saugos katalog? failai, kuri? atributai nei?vardintos, pasira?ytos Microsoft skaitmeniniu para?u.
Visoms palaikomoms versijos Windows RT 8,1
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNegalioja3,22818-Oct-201323:06Negalioja
Mshtml.dll11.0.9600.1643215,740,41619-Oct-201302:11Negalioja
Mshtml.tlb11.0.9600.164322,724,86419-Oct-201303:00Negalioja
Iertutil.dll11.0.9600.164322,136,57619-Oct-201302:37Negalioja
Ieframe.dll11.0.9600.1643210,809,34419-Oct-201301:42Negalioja
Ieframe.ptxmlNegalioja24,48618-Oct-201323:06Negalioja
Ntoskrnl.exe6.3.9600.164225,213,53607-Oct-201303:57Negalioja
Visoms palaikomoms x 86 pagrindo versijos Windows 8,1
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNegalioja3,22818-Oct-201323:08Negalioja
Mshtml.dll11.0.9600.1643217,143,80819-Oct-201303:59x86
Mshtml.tlb11.0.9600.164322,724,86419-Oct-201303:42Negalioja
Iertutil.dll11.0.9600.164322,166,27219-Oct-201303:19x86
Ieframe.dll11.0.9600.1643211,222,01619-Oct-201302:27x86
Ieframe.ptxmlNegalioja24,48618-Oct-201323:08Negalioja
Ntoskrnl.exe6.3.9600.164225,753,68807-Oct-201306:07Negalioja
Visoms palaikomoms x 64 paremtose versijose Windows 8.1 ir Windows Server 2012 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNegalioja3,22818-Oct-201323:07Negalioja
Mshtml.dll11.0.9600.1643223,213,05619-Oct-201305:38x64
Mshtml.tlb11.0.9600.164322,724,86419-Oct-201304:52Negalioja
Iertutil.dll11.0.9600.164322,763,77619-Oct-201304:33x64
Ieframe.dll11.0.9600.1643212,995,07219-Oct-201302:42x64
Ieframe.ptxmlNegalioja24,48618-Oct-201323:07Negalioja
Ntoskrnl.exe6.3.9600.164227,399,25607-Oct-201307:21x64
Mshtml.dll11.0.9600.1643217,143,80819-Oct-201303:59x86
Mshtml.tlb11.0.9600.164322,724,86419-Oct-201303:42Negalioja
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNegalioja3,22818-Oct-201323:11Negalioja
Ie9props.propdescNegalioja2,84324-Sep-201302:34Negalioja
Ieframe.dll11.0.9600.1643211,222,01619-Oct-201302:27x86
Wow64_ieframe.ptxmlNegalioja24,48618-Oct-201323:11Negalioja
Iertutil.dll11.0.9600.164322,166,27219-Oct-201303:19x86
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684 Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti apib?dinimas

Papildoma fail? informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Papildoma fail? informacija Windows RT 8.1, Windows 8.1, ir Windows Server 2012 R2

Papildomi failai visoms palaikomoms versijoms Windows RT 8,1
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo ypatyb?sVert?
Failo vardasArm_031aabec26de216a5b787498c31978aa_31bf3856ad364e35_11.0.9600.16432_none_00de36c9aad719c4.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis706
Data (UTC)19-Oct-2013
Laiko (UTC)14:47
SHA-1 mai?osNegalioja
MD5 mai?osNegalioja
Failo vardasArm_18a37177b9d3d003e99380a60bf3eef3_31bf3856ad364e35_11.0.9600.16432_none_88ce673a9077677b.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis709
Data (UTC)19-Oct-2013
Laiko (UTC)14:47
SHA-1 mai?osNegalioja
MD5 mai?osNegalioja
Failo vardasArm_1d42dd45bc2a285d50b031013cbea3f6_31bf3856ad364e35_11.0.9600.16432_none_df7f6aaa0e49ba3e.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis702
Data (UTC)19-Oct-2013
Laiko (UTC)14:47
SHA-1 mai?osNegalioja
MD5 mai?osNegalioja
Failo vardasArm_39cacb04e70777f4e649cd3de6ff59e1_31bf3856ad364e35_11.0.9600.16432_none_80f8b941a997ab7b.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis697
Data (UTC)19-Oct-2013
Laiko (UTC)14:47
SHA-1 mai?osNegalioja
MD5 mai?osNegalioja
Failo vardasArm_d40ce7664cba771abb221e5daeb9648f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16422_none_7d79fd8842166657.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis697
Data (UTC)09-Oct-2013
Laiko (UTC)02:20
SHA-1 mai?osNegalioja
MD5 mai?osNegalioja
Failo vardasArm_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_11.0.9600.16432_none_e4494116013ab193.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis99,938
Data (UTC)19-Oct-2013
Laiko (UTC)03:43
SHA-1 mai?osNegalioja
MD5 mai?osNegalioja
Failo vardasArm_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_11.0.9600.16432_none_badca7af4cca2695.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,066,102
Data (UTC)19-Oct-2013
Laiko (UTC)03:43
SHA-1 mai?osNegalioja
MD5 mai?osNegalioja
Failo vardasArm_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_11.0.9600.16432_none_ef3d3f6cb724dbbc.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis4,760
Data (UTC)19-Oct-2013
Laiko (UTC)03:43
SHA-1 mai?osNegalioja
MD5 mai?osNegalioja
Failo vardasArm_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_11.0.9600.16432_none_0c3c01b2d8bfb4c2.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis319,072
Data (UTC)19-Oct-2013
Laiko (UTC)03:43
SHA-1 mai?osNegalioja
MD5 mai?osNegalioja
Failo vardasArm_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16422_none_01117959cf8ae93f.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis2,590
Data (UTC)07-Oct-2013
Laiko (UTC)04:45
SHA-1 mai?osNegalioja
MD5 mai?osNegalioja
Papildomi failai visoms palaikomoms x 86 pagrindo versijos Windows 8,1
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo ypatyb?sVert?
Failo vardasX86_1a2f00b3227822c3cb88afb143871553_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16422_none_dee45b7f59ea4989.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis697
Data (UTC)09-Oct-2013
Laiko (UTC)02:20
SHA-1 mai?osNegalioja
MD5 mai?osNegalioja
Failo vardasX86_1f99d903c89b5b4d61b0eaa296b5b47c_31bf3856ad364e35_11.0.9600.16432_none_b4f4d85c89380aea.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis709
Data (UTC)19-Oct-2013
Laiko (UTC)14:47
SHA-1 mai?osNegalioja
MD5 mai?osNegalioja
Failo vardasX86_6dca8d8717cced15a6ec73e6283042fa_31bf3856ad364e35_11.0.9600.16432_none_1c036b5bca674c9a.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis706
Data (UTC)19-Oct-2013
Laiko (UTC)14:47
SHA-1 mai?osNegalioja
MD5 mai?osNegalioja
Failo vardasX86_9ed376cc04142e2834f1221acc70ff63_31bf3856ad364e35_11.0.9600.16432_none_877c41fce7c5d8fc.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis697
Data (UTC)19-Oct-2013
Laiko (UTC)14:47
SHA-1 mai?osNegalioja
MD5 mai?osNegalioja
Failo vardasX86_ea2596267c4120e9d5069c2d1c2ae44c_31bf3856ad364e35_11.0.9600.16432_none_691d52c7890186c3.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis702
Data (UTC)19-Oct-2013
Laiko (UTC)14:47
SHA-1 mai?osNegalioja
MD5 mai?osNegalioja
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_11.0.9600.16432_none_e446cebe013d92cd.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis99,938
Data (UTC)19-Oct-2013
Laiko (UTC)04:53
SHA-1 mai?osNegalioja
MD5 mai?osNegalioja
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_11.0.9600.16432_none_bada35574ccd07cf.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,066,102
Data (UTC)19-Oct-2013
Laiko (UTC)04:54
SHA-1 mai?osNegalioja
MD5 mai?osNegalioja
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_11.0.9600.16432_none_ef3acd14b727bcf6.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis4,760
Data (UTC)19-Oct-2013
Laiko (UTC)04:54
SHA-1 mai?osNegalioja
MD5 mai?osNegalioja
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_11.0.9600.16432_none_0c398f5ad8c295fc.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis318,817
Data (UTC)19-Oct-2013
Laiko (UTC)04:54
SHA-1 mai?osNegalioja
MD5 mai?osNegalioja
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16422_none_010f0701cf8dca79.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis2,590
Data (UTC)07-Oct-2013
Laiko (UTC)06:20
SHA-1 mai?osNegalioja
MD5 mai?osNegalioja
Papildomi failai visoms palaikomoms x 64 paremtose versijose Windows 8.1 ir Windows Server 2012 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo ypatyb?sVert?
Failo vardasAmd64_1f99d903c89b5b4d61b0eaa296b5b47c_31bf3856ad364e35_11.0.9600.16432_none_111373e041957c20.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis711
Data (UTC)19-Oct-2013
Laiko (UTC)14:48
SHA-1 mai?osNegalioja
MD5 mai?osNegalioja
Failo vardasAmd64_222807a9cc2d6cb1b882017b7d638cf7_31bf3856ad364e35_11.0.9600.16432_none_f9b0064943092635.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,051
Data (UTC)19-Oct-2013
Laiko (UTC)14:48
SHA-1 mai?osNegalioja
MD5 mai?osNegalioja
Failo vardasAmd64_25f8f899ba5ae56ce9a4e85ff14f1116_31bf3856ad364e35_11.0.9600.16432_none_34a391c3b88560e0.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,043
Data (UTC)19-Oct-2013
Laiko (UTC)14:48
SHA-1 mai?osNegalioja
MD5 mai?osNegalioja
Failo vardasAmd64_4f092065d74ffbb7b06de1843581b148_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16422_none_03b966c837c7d694.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis701
Data (UTC)09-Oct-2013
Laiko (UTC)02:22
SHA-1 mai?osNegalioja
MD5 mai?osNegalioja
Failo vardasAmd64_a578983ed95006502cac744522631bf4_31bf3856ad364e35_11.0.9600.16432_none_d2911d163a117116.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis713
Data (UTC)19-Oct-2013
Laiko (UTC)14:48
SHA-1 mai?osNegalioja
MD5 mai?osNegalioja
Failo vardasAmd64_a861032a2471fe1d47e69b3301b370d2_31bf3856ad364e35_11.0.9600.16432_none_6ede9228257f9e8c.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis701
Data (UTC)19-Oct-2013
Laiko (UTC)14:48
SHA-1 mai?osNegalioja
MD5 mai?osNegalioja
Failo vardasAmd64_bb760e44893cbe66c2ff154bbaeaa450_31bf3856ad364e35_11.0.9600.16432_none_fa5a3322f19f7c8a.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis710
Data (UTC)19-Oct-2013
Laiko (UTC)14:48
SHA-1 mai?osNegalioja
MD5 mai?osNegalioja
Failo vardasAmd64_fb8755ae2dcfa5a58cda107813fb9564_31bf3856ad364e35_11.0.9600.16432_none_e2c2edba8bcab5ec.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,061
Data (UTC)19-Oct-2013
Laiko (UTC)14:48
SHA-1 mai?osNegalioja
MD5 mai?osNegalioja
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_11.0.9600.16432_none_40656a41b99b0403.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis99,940
Data (UTC)19-Oct-2013
Laiko (UTC)06:28
SHA-1 mai?osNegalioja
MD5 mai?osNegalioja
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_11.0.9600.16432_none_16f8d0db052a7905.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,066,106
Data (UTC)19-Oct-2013
Laiko (UTC)06:29
SHA-1 mai?osNegalioja
MD5 mai?osNegalioja
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_11.0.9600.16432_none_4b5968986f852e2c.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis4,764
Data (UTC)19-Oct-2013
Laiko (UTC)06:29
SHA-1 mai?osNegalioja
MD5 mai?osNegalioja
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_11.0.9600.16432_none_68582ade91200732.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis318,821
Data (UTC)19-Oct-2013
Laiko (UTC)06:29
SHA-1 mai?osNegalioja
MD5 mai?osNegalioja
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16422_none_5d2da28587eb3baf.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis2,592
Data (UTC)07-Oct-2013
Laiko (UTC)08:18
SHA-1 mai?osNegalioja
MD5 mai?osNegalioja
Failo vardasWow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_11.0.9600.16432_none_214d7b2d398b3b00.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,065,147
Data (UTC)19-Oct-2013
Laiko (UTC)04:54
SHA-1 mai?osNegalioja
MD5 mai?osNegalioja
Failo vardasWow64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_11.0.9600.16432_none_72acd530c580c92d.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis317,342
Data (UTC)19-Oct-2013
Laiko (UTC)04:54
SHA-1 mai?osNegalioja
MD5 mai?osNegalioja
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_11.0.9600.16432_none_e446cebe013d92cd.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis99,938
Data (UTC)19-Oct-2013
Laiko (UTC)04:53
SHA-1 mai?osNegalioja
MD5 mai?osNegalioja
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_11.0.9600.16432_none_ef3acd14b727bcf6.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis4,760
Data (UTC)19-Oct-2013
Laiko (UTC)04:54
SHA-1 mai?osNegalioja
MD5 mai?osNegalioja
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Savyb?s

Straipsnio ID: 2901549 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. spalio 25 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Windows 8.1
 • Windows 8.1 Enterprise
 • Windows 8.1 Pro
 • Windows RT 8.1
 • Windows Server 2012 R2 Datacenter
 • Windows Server 2012 R2 Essentials
 • Windows Server 2012 R2 Foundation
 • Windows Server 2012 R2 Standard
Rakta?od?iai: 
kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2901549 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2901549

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com